ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185
                                               

Əbu Həsən Əl-Əmiri

Əbu Həsən Əl-Əmiri - xorasanlı filosof və fəlsəfə tarixçisidir. Buxara, Bağdad, Rey şəhərlərində olmuşdur. Fəlsəfi mövzular üzrə araşdırmalar etmişdir. Fəlsəfəni dinlə əlaqələndirməyə çalışmışdır. Təsəvvüf anlayışını islam ənənələrinə daxil etməy ...

                                               

Əbu İbrahim Əl-Haşimi Əl-Qureyşi

Əbu İbrahim əl-Haşimi əl-Kuraşi - 2020-ci il yanvar ayında İŞİDin Əbu Bəkr əl-Bağdadidən sonra elan edilən ikinci xəlifəsi.

                                               

Əbu Mansur əl Matüridi

Əbu Mənsur əl Mətüridi - Hənəfi fiqhi məzhəbindən olanların əksəriyyətinin etiqad imamı, tanınmış alim, türk, islam filosofu, Maturidiyyə etiqadi məzhəbin banisi.

                                               

Əbu Musa əl-Əşari

Yəmənin Zəbid şəhərində oturan, əxlaq və məziyətləri Həzrət Peyğəmbər tərəfindən öyülən Əşar qəbiləsindəndir. Anası Zabyə Tufyə bint Vəhb Mədinəyə hicrət edib orada vəfat edən səhabədəndir. Həzrət Peyğəmbərin xalqı İslama dəvət etdiyi duyulunca Ə ...

                                               

Əbu Müslim əl-Xorasani

Əbu Müslim əl-Xorasani - Əməvilərə qarşı əvvəl Xorasanda, sonra isə İraqda və Xilafətin başqa vilayətlərində qalxmış hərəkatın başçısı idi.

                                               

Əbu Ömər əl-Şişani

Tarxan Batiraşvili - Suriya vətəndaş müharibəsinin iştirakçısı, keçmiş Ceyş əl-Mühacirin vəl-Ənsar qruplaşmasının komandiri, 2013-cü ilin yayından bəri İraq və Şam İslam Dövlətinin şimali Suriya əmiri. Daha çox Əbu Ömər əl-Şişani və yaxud Ömər əl ...

                                               

Əbu Səid Əbülxeyr

Əbu Səid Fəzlullah ibn Əbülxeyr Əhməd bin Məhəmməd əl-Meyhəni - Sufi-təkyə ənənələrini təsbit edən və qurduğu səma məclislərində oxuduğu aşiqanə rubailərlə tanınan Xorasanlı Fars sufi filosofu.

                                               

Əbu Talib

Əbu Talib - Bəni Haşim qəbiləsinin başçısı, şiələrin ilk imamı və sünnilərin dördüncü xəlifəsi Əlinin atası. İslam peyğəmbəri Məhəmmədin atası Abdullahın ata-ana bir qardaşıdır. Abdullahın vəfatından sonra Məhəmməd Mustafanın qəyyumu olmuşdur.

                                               

Əbu Talib xan Təbrizi

Əbu Talib xan Təbrizi - XVIII əsr Azərbaycan təzkirəçilərindəndir Azərbaycan təzkirəçilik tarixinin ən maraqlı simalarından biri də əslən Azərbaycan türkü olmuş, lakin Hindistanda doğulmuş və bütün həyatı boyu bu diyarda yaşamış Əbu Talib xan Təb ...

                                               

Əbu Yusuf Yaqub bin İbrahim

Əbu Yusif - Sünni fiqh məktəbinin yetirmələrindən İslam dünyasının məşhur alimlərindəndir. Əbu Yusif İmam Əbu Hənifə, İmam Malik, İmam İbn Teymiyyə, İmam Cəfər ibn Sadiq kimi böyük fəqihlər arasında öz sözünü demiş bir əhli sünnət alimidir.

                                               

Əbu Zeyd əl-Bəlxi

Əbu Zeyd əl-Bəlxi, İranlı müsəlman coğrafiyaçı, riyaziyyatçı, həkim və psixoloqdur. Bundan başqa, o, ilahiyyat ilə də məşğul olmuş, ilahiyyatın kəlam və fiqh kimi qolları ilə maraqlanmışdır. Əfqanıstanın Bəlx şəhərində doğulmuş, Əl-Kindinin şağir ...

                                               

Əbubəkr Məhəmməd İbn Abdullah Bərdəi

IX əsrin sonu X əsrin birinci yarısında yaşayıb yaratmış əbubəkr Məhəmməd ibn Abdullah Bərdəi olmuşdur. O təqribən 890-cı illərdə Bərdədə anadan olmuşdur. Gələcəyin görkəmli hüquqşünas və ortadoksal demokratı əbubəkr ilk təhsilini doğma şəhərdə a ...

                                               

Əbubəkr Tahiran Əbhəri

Abdullah bin Tahir bin Haris Tayi - Şeyx Əbubəkr Əbhəri bin Tahirtiyan adıyla da tanınan arif, zahid və alim ki, nəsəbi Hatəm Tayiyə yetişirdi və Əbhər şəhərində dünyaya gəlmişdir. Yusif bin Hüseyn Razi, Rey və Qohistan şeyxi və Müzəffər Fərmisin ...

                                               

Əbubəkr Tehrani

Müəllifin təvəllüd ili qeyri-müəyyəndir. Ölüm tarixi də dəqiqləşdirilməyib. Yalnız məlumdur ki, 15-ci əsrin 80-cı illərində hələ sağ imiş. O ki qaldı anadan olduğu yerə, bu da bir az mübahisəlidir. Güman edilir ki, Əbubəkr Tehrani heç də müasir T ...

                                               

Əbulafiya

Avram ibn Samuel Əbulafiya müsəlman İspaniyasının yetişdirdiyi ən ziddiyyətli yəhudi ilahiyyatçısı və mütəffəkkirlərindəndir. Avantürist xarakterə malik olmasına görə öz adını tarixə həkk etmişdir. Təxminən 1240-cı ildə Saraqosa şəhərində doğuldu ...

                                               

Əbusəid Əhməd Hüseyn oğlu Bərdəi

Əbusəid Əhməd Hüseyn oğlu Bərdəi filosof, hüquqşünas və ilahiyyatçı alimdir. O, Bərdə şəhərində doğulub boya-başa çatmış və ömrünün bir hissəsini vətəndən uzaqlarda keçirmişdir. Xətib Bağdadi yazır:" O, ziyarətçi kimi Bağdada gəlmiş, sonra isə or ...

                                               

Əbuzər İbrahimi Türkman

Əbuzər İbrahimi Türkman 2014 cü ilin yanvarından Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədridir. Onun həm hövzə dini və həm universitetdən hüquq üzrə təhsili vardır. Doktorluq dərəcəsini Müfid universitetindən almışdır. 1375 hicri şəmsi ilin ...

                                               

Əbüləla əl-Mövdudi

Əbüləla əl-Mövdudi 1903-cü il sentyabr ayının 25-də Pakistanın Heydərabad vilayətinin Övrəngabad qəsəbəsində anadan olub. Çiştiyyə təriqətinin qurucusu Həcc Qütbəddin Mövdudi Çiştinin soyundandır. Uşaq yaşlarından etibarən fars, ərəb, urdu və ing ...

                                               

Əbülfət bəy Məşədi Süleyman oğlu

Əbülfət bəy 1889-cu ildə Havarlı kəndində anadan olmuşdur və sonradan Yəldili kəndinə köçmüşdür. O, Gəncə rus-tatar məktəbində oxumuş, sonra Peterburqda ticarət üzrə təhsil almışdır. 1917-1920-ci illərdə kənddə ibtidai rus-tatar məktəbi açaraq öz ...

                                               

Əbülfət mirzə Qovanlı-Qacar

Əbülfət mirzə Müzəffərəddin şah oğlu 1881-ci ildə Təbriz anadan olmuşdu. Saray təhsili almışdı. Salarəddövlə ləqəbi almışdı. 1897-ci ildə Kirmanşahın valisi təyin edilmişdi. 1899-cu ildə Zəncana və 1900-cü ildə Ərəbistana Əhvaz və ərəblərin yaşad ...

                                               

Əbülfəz Cəfərov

Neftçala rayonu Bankə qəsəbəsində anadan olmuş və orta məktəbi orda bitirmişdir. O, Bankə qəsəbəsində balıq ovlayan gəmilərin birində işləyirdi. 1990-ci il yanvarın 25-də rayon mərkəzinə gedir və. "öldür", "dağıt" əmri alan hərbiçilərlə qarşılaşı ...

                                               

Əbülfəz Mehdiyev

Əbülfəz Mehdiyev - Qarabağ müharibəsi şəhidi, ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib.

                                               

Əbülfəz Soltanov

Əbülfəz Soltanov 24 sentyabr 1962-ci il tarixində anadan olmuşdur. 1980-1985-ci ildə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. 1988-1991-ci ildə SSRİ T.E.A. Ümumittifaq onkoloji elmi mərkəzinin torakal onkologiya ...

                                               

Əbülhəsən Banisədr

Əbülhəsən Banisədr, Həmədan, Həmədan ostanı) - İran dövlət xadimi, 1979-cu ildə baş tutan İran İslam İnqilabından sonra ölkənin demokratik yolla seçilən ilk prezidenti. Əbülhəsən Banisədr uzun müddətdir ki, Fransada yaşayır. 1960-cı illərdə İrand ...

                                               

Əbülhəsən Əşəri

Ömrünün təxminən 35 ilini mütəzilə əqidəsində keçirib, əqli elmlərdə məharət sahibi olduqdan sonra, o məzhəbi tərk edərək Əhli Sünnətin məzhəbinə keçmiş və məharətini bu əqidənin müdafiəsi üçün sərf etmiş, xüsusilə əqli cəbhədəki ehtiyacı qarşıla ...

                                               

Əbülhəsən Marağayi

Əbülhəsən Marağayi İranın Marağa şəhərində anadan olmuşdur. 1775/1756-cı ildə fars dilində tibb və əczaçılıq üzrə "Müalicəti-münfəridə" əsərini yazmışdır. Bu kitabda müxtəlif xəstəliklərin müalicəsindən və bir çox dərman otlarının, mineral və hey ...

                                               

Əbülhəsən mirzə Qovanlı-Qacar

Əbülhəsən mirzə Məhəmmədtağı mirzə оğlu 1847-ci ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açmışdı. Mədrəsə təhsili almışdı. Şair və yazıçı idi. Hеyrət təxəllüsü, Şеyxürrəis ləqəbi vardı.Bir müddət о, Iran şəhərlərinə Misir, Hindistan və Оsmanlı ölkələrin ...

                                               

Əbülqasim Xoyi

Əbulqasim ibn Əliəkbər ibn Haşim Musəvi Xoyi q. 1371-ci ildə 15 rəcəb Xoy şəhərində dünyaya göz açmışdır. Məşrutə hərəkatı dönəmində yaranan problemlərdən sonra atası Nəcəf şəhərinə köçmüşdür. Bundan iki il sonra isə 1330-cu ildə oğlu atasının ya ...

                                               

Ədalət Abdinov

Ədalət İdris oğlu Abdinov - Beynəlxalq kommunist və fəhlə hərəkatının fəallarından biri, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi, Stalin ordenli.

                                               

Ədalət Əliyev

Əliyev Ədalət Hüseyn oğlu, Bakı) - Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin prezidenti, Azərbaycanda ilk və tək caz radiosu yaradıcısıdır.

                                               

Ədalət Məmmədov (şəhid)

Məmmədov Ədalət Həsən oğlu 1961-ci il oktyabırın 29-da Laçın rayonunun Zabux kəndində anadan olmuşdur. O, 1968-ci ildə orta məktəbə getmiş, orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1979-1981-ci illərdə əsgəri xidmətdə olmuşdur. Ədalət 1983-cü ildəMərd ...

                                               

Ədalət Səfərəliyev

Səfərəliyev Ədalət Nəriman oğlu 1944-cü ildə Laçın şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1951-ci ildə Laçın şəhər orta məktəbinə daxil olub, 1961-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 1962-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Azərbaycan Texniki ...

                                               

Ədil bəy Mehmandarov

Ədil bəy Kərim bəy oğlu Mehmandarov 1885-ci ildə Şuşa şəhərində qədim, məşhur və ziyalı ailədə anadan olmuşdu. Ədil bəy tanınmış həkim, "Difai" təşkilatının Şuşa şöbəsinin sədri Kərim bəy Mehmandarovun və Fətəli şahın nəvəsi, Abbas Mirzənin oğlu ...

                                               

Ədil xan

Ədilxan İlisulu - XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yaşamış Gəncə və Şəki mahallarının məşhur zadəganlarından biri, Sultanovlar nəslinin nümayəndəsi.

                                               

Ədüdiddin Ay Aba

Ədüdiddin Əbubəkr Tuğanşah Müəyyəd oğlu Səlcuqlu sultanlarına xidmət etmişdi.Atasının ölümündən sonra, 1174-cü ildən 1185-ci ilədək Nişapurun hakimi olmuşdu. Sultanşah Mərvdən Sərəxs üzərinə arasıkəsilməz hücumlar edirdi. Dinar bu hücumlara cavab ...

                                               

Əfifə Kərəm

Əfifə Kərəm, Amsheet – 28 iyul 1924, Şrivport) - Livan əsilli jurnalist, roman yazıçısı və tərcüməçi.

                                               

Əfqan Cəbrayılov

Əfqan Cəbrayılov 1948-ci il 1 iyunda Laçın rayonunun Ələkçi kəndində anadan olub. Əfqan Cəbrayılovun mənsub olduğu nəsil Qarabağın və Zəngəzurun məşhur Qasımuşağı nəslidir. Bu nəslin görkəmli nümayəndələri həmişə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyat ...

                                               

Əfqan Xəlilli

Əfqan Xəlilli 1986-cı il iyulun 30-da Rusiyanın Perm şəhərində anadan olmuşdur. Əslən Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndindəndir. Gənclik illəri Sumqayıt şəhərində keçdikdən sonra Türk Liseyində təhsil almışdır. Liseyi bitirdikdən sonra Türkiyənin Tra ...

                                               

Əflatun Həsənov

1983‐2003‐cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında‐Bio Mərkəzdə, Fizika və Radiasiya Problemləri İnstitutlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, o cümlədən, 13 il kimyəvi‐fizika laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 1985‐ci ildə aspirantur ...

                                               

Əflatun Kazımov

Əflatun Kazımov - 20 yanvar şəhidi. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 31 mart 1998-ci il tarixdə fərmanı ilə ölümündən sonra 20 Yanvar Şəhidi fəxri adı verilmişdir.

                                               

Əfran İsmayılov

Əfran İsmayılov Bakı şəhərində anadan olub. 10 yaşında futbolla məşğul olmağa başlayıb. Futbolun sirlərinə Rövşən Qasımovun rəhbərliyi altında yiyələnib.

                                               

Əfrasiyab Əzimov

Əfrasiyab Hacı Əzim оğlu 1863-cü ildə Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu. Mоlla yanında оxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi. Əfrasiyab Əzimоv gözəl minici idi. At yarışlarında, cıdırda iştirak edirdi. Yaşlı vaxtlarında at yarışlarında jüri üzvi оlmuşdu. Cə ...

                                               

Əfşan Qədimbəyova

Mirzə Qədim İrəvaninin Qədimbəyov soyadını daşıyan törəmələri içərisində bir çox parlaq şəxsiyyətlər olmuşdur. Onların arasında 1915-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olmuş Əfşan xanım xüsusilə seçilir. O, 1929-cu ildə İrəvan Pedaqoji Texnikumunu b ...

                                               

Əhəd Şəmsizadə

İbad bəyin ikinci oğlu Əhəd bəy 1920-ci il aprelin 15-də Şuşada anadan olub. 1936-cı ildə Ağdam Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra üç il rayonun Qərvənd və Şıxbabalı kəndlərində müəllim işləyib. 1939-cu ilin sentyabrında hərbi xidmətə çağrılı ...

                                               

Əhliyət Mehdiyev

Orta məktəbdə təhsil alarkən, 2005-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuş, 2008-ci ildə oranı bitirərək, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşdur. 2012-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi də bitirərək, 2012-2013- ...

                                               

Əhməd Abdullayev

Abdullayev Əhməd Hüseynağa oğlu, Cəlilabad – 4 sentyabr 2010, Tərtər) - Azərbaycan zabiti, mayor, şəhid, "İgidliyə görə" medalı ilə təltif edilib.

                                               

Əhməd ağa Gülməmmədov

Əhməd ağa Gülməmməd ağa oğlu Gülməmmədov 17 aprel 1878-ci ildə Qazax qəzasının Salahlı kəndində ağalar/bəylər zümrəsindən olan xırda mülkədar ailəsində doğulmuşdu. Qarayazı qoruğunda meşəbəyi işləyən ataları Gülməmməd ağa zəmanəsinin gözüaçıq ada ...

                                               

Əhməd Arifi paşa

Əhməd Arifi paşa - II Əbdülhəmid səltənətində 29 iyul 1879 - 18 oktyabr 1879-cu il tarixləri arasında iki ay iyirmi gün sədrəzəm olan Osmanlı dövlət xadimi.

                                               

Əhməd bəy Cavanşir

Əhməd bəy Cəfərqulu bəy oğlu 1828-ci ildə Kəbirli mahalının Kəhrizli kəndində dünyaya gəlmişdir. 15 yaşına qədər molla yanında oxumuşdu. Sonra rusca öyrənmişdi. 1843-ci ildə Mehdiqulu xan Cavanşirin xahişinə görə, çar I Nikolay Əhməd bəyi Pеtеrbu ...

                                               

Əhməd bəy Hacınski (repressiya qurbanı)

Əhməd bəy Süleyman bəy oğlu 1897-ci ildə anadan olmuşdur. ADU-da oxumuşdur. 29 aprel 1920-ci il tarixində" Müsavat” partiyasının fövqəladə konqresi keçirildi. Yeni yaradılan Müsavat MK-nin üzvlərindən biri Əhməd bəy Hacınski olmuşdu. 1923-cü ildə ...