ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Həmidə Məmmədquluzadə

Həmidə Məmmədquluzadə - Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı, tarixçi Əhməd bəy Cavanşirin qızı, xeyriyyəçi, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü.

                                               

Həmzə Əli əl-Hatibin ölümü

Həmzə Əli əl-Hatib, Al-Jiza, Dəra mühafazası – 25 may 2011, Dera) 13 yaşında olarkən Dərada Suriya vətəndaş üsyanlarında Suriya hökümətinin nəzarəti altında həyatını itirən suriyalı uşaq. 29 aprel 2011-ci ildə nümayiş zamanı tutulan Həmzə Əli əl- ...

                                               

Həmzə Vəliməmmədov

Vəliməmmədov Həmzə Ruhulla oğlu 1938-ci ildə Lerik rayonunun Təlbəyəq kəndində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə orta məktəbi, 1959-cu ildə pedoqoji texnikumu, 1966-cı ildə isə Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunu bitirmişdir. Lerik rayonunun kəndlərində ...

                                               

Həmzət bəy Qəbulov-Şirvanlı

Stavropol gimnaziyasında, sonra Kiyev hərbi məktəbində oxuyub. Bir müddət Tiflisdə dövlət qulluğunda işlədikdən sonra 1908-dən bu şəhərdəki "Zakavkazye" qəzetində "müsəlman şöbəsi"nin müdiri işləyib. Məhz onun təəssübkeşliyi sayəsində bu qəzetdə ...

                                               

Hənifə Abdullayev

1923-cü ildə Lənkəran şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur, azərbaycanlıdır, 1952-ci ildən Sov.İKP üzvüdür, ali təhsili var – 2-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmişdir. Tibb elmləri doktoru, professorudur. 1949-1967-ci illərdə Moskv ...

                                               

Hənifə Məlikova

Məlikova-Abayeva Hənifə xanım - Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri. Hənifə xanım Məlikova Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı olmuşdur.

                                               

Hənifə Pirverdiyev

Pirverdiyev Hənifə Hacı Murad oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Həsən Bənna

1906-cı ildə Misirin Mahmudiyyə qəsəbəsində, sərmayədar Əhməd ibn Əbdürrəhman Bənnanın ailəsində doğulmuşdur. Ata İslamı öyrənsin deyə oğlunu Rəşadiyyəyə göndərir. Həsən ər-Rəşad Məktəbində Mühəmməd Zəhranın nəzarəti altında təhsilə başlayır. Bur ...

                                               

Həsən bəy Bağırbəyov

Həsən bəy Kərim bəy oğlu Həsənbəyov - - Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının məzunu, pedaqoq. Həsən bəy Kərim bəy oğlu 9 fevral 1866-cı ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Şuşa real məktəbini bitirmişdi. Zaqafqaziya Qori Müəllimlər Seminariya ...

                                               

Həsən bəy Rumlu

Həsən bəy Rumlu – Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan XVI əsrdə yaşamış görkəmli tarixçi, məşhur çoxcildlik "Əhsən ət-təvarix" təzkirəsinin müəllifi.

                                               

Həsən bəy Sultanov

Həsən bəy Teymur bəy 1885-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qubadlı kəndində doğulmuşdu. O, kənddə ibtidai təhsili başa vurub, növbəti real məktəbi Şuşada bitirir. Sonra Qori Muəllimlər Seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov və Terequlovla birlikdə oxuyub. Qu ...

                                               

Həsən bəy Zərdabi

Həsən bəy Zərdabi - Azərbaycan jurnalisti, pedaqoqu, maarifçisi və naşiri, islam dünyasının ilk təbiətşünas alimi. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan Respubli ...

                                               

Həsən Cəlal Gözəl

1945-ci ildə Qaziantepdə dünyaya gəlib. İlk və orta təhsilini Malatyada alıb. 1968-ci ildə Ankara Universiteti Siyasi Biliklər Fakultəsinin İqtisad və Maliyyə bölməsini bitirib. "Türkiyənin İqrisadi Böyümə Modelləri" mövzusunda yazdığı tezislə mə ...

                                               

Həsən Dəmirçi

2015-ci ilin yanvar ayında Bakıya səfər etdikdən sonra İran dövləti tərəfindən xaricə çıxışına qadağa qoyulmuşdu. Çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq heç bir rəsmi cavab verilməmişdi. Ettelaat Nazirliyinin Təbriz şöbəsi əməkdaşının verdiyi qeyri-r ...

                                               

Həsən Enami Təbrizi

Həsən Enami 1967-ci ildə İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Musiqi Antologiyasına əsasən müasir dövrdə Azərbaycanın ən məşhur opera sənətçilərindən biridir.

                                               

Həsən Əbdülzadə

Həsən Səbri - Ümumittifaq partiya konfranslarının, Zaqafqaziya partiya təşkilatlarının VI qurultayının, Tiflis partiya təşkilatının, IX konfransının təşkilatçılarından biri," Yeni fikir” qəzetində redaksiya heyətinin təlimatçısı və redaktoru, Gür ...

                                               

Həsən Əftəs

Həsən Əftəs Əli Əsğər Əli oğlunun yeganə oğlu. Həsənin atası Əli Əsğər oğlu anasının bətnində olarkən Ərəbistanın Yənbə şəhərində 30 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Ona Əftəs deyilməsinin səbəbi onun burnunun üstündə bir az içəri getmə olmasındani ...

                                               

Həsən Əhmədov

Həsən Əbdüləli oğlu Əhmədov - professor, Həsən Əhmədov 1906-cı ildə Ermənistanın Sisyan rayonunun Aqudi kəndində anadan olmuşdur. 1933-cü ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Səna­ye İnstitutunun indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye U ...

                                               

Həsən Ələvikiya

Həsən Əbutalib oğlu Ələvikiya 1 dekabr 1912-ci ildə Həmədan şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini doğma şəhərində, sonra İsfahanda, daha sonra isə Tehranda Sant Luis litseyində oxumuşdu. 1932-ci ildə Tehran hərbi akademiyasına daxil olmuş, ...

                                               

Həsən Hayri Kanko

Hozat Şeyx Həsənli tayfası rəisi Kankozade Murtaza Ağanın oğludur. İlk və orta təhsilini Dersimdə tamamladıqdan sonra zamanın qaydalarına görə 3 oktyabr 1896 tarixində Hərb Məktəbi Tayfa sinifinə qəbul olundu. 24 fevral 1898-ci ildə Süvari Leyten ...

                                               

Həsən xan Qacar

Həsən xan Əmir Məhəmməd xan oğlu 1785-cı ildə Qəzvin şəhərində doğulmuşdu. Ailə təlim-tərbiyəsi almışdı. Fətəli şah Qovanlı-Qacarın Qulami-Xas qvardiyasında xidmətə başlamışdı. Rusiya-İran savaşlarında iştirak etmişdi. Sarı Aslan ləqəbi qazanmışd ...

                                               

Həsən Xosrov Xatəmi

Tələt paşa ibtidai məktəbini və Şişli orta məktəbini bitirmişdir. 1956-cı ildə Atatürk Kişi Liseyindən məzun olmuşdur. 1962-ci ildə İstanbul Universitetinin Tibb fakültəsini bitirmişdir.

                                               

Həsən ibn Qəhtəbə

Əl-Həsən ibn Qəhtəbə Azərbaycanda iki dəfə vali olub: xəlifə əs-Səffahın vaxtında və 770-ci ildən 775-ci ilədək. Əl-Bəlazuri xəbər verir ki, səh. 210, "bu həmin əl-Həsəndir ki, onun adına Beyləqandakı Həsənçayı arxı, Bərdədəki "Həsən bağı" adı il ...

                                               

Həsən İbn Rza Şirvani

Həsən İbn Rza Şirvani XVIII əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan əczaçısı və "Siracüt-tibb" "Tibbin çırağı" əsərinin müəllifidir. Fars dilində yazılmış bu məşhur əsərdə yüzlərlə dərman nüsxələri göstərilmişdir. "Siracüt-tibb" orta əsr Azərbaycan əczaç ...

                                               

Həsən İsmayılov

Həsən Tağı oğlu İsmayılov 1 aprel 1915-ci ildə bəzi sənədlərdə təvəllüd tarixi 1913 göstərilir Şərur qəzasının Çomaxtur kəndində görkəmli şəxsiyyət erməni daşnaqlarına qarşı mübariz, partizan dəsdəsinin cəsur komandiri Tağı Məşədi Mahmud oğlu İsm ...

                                               

Həsən İzzəddin Dinamo

Şeirlərini "Yeni yol", "Sokak", "Həmlə", "Küllük", "Səs", "Yeni ədəbiyyat" dərgilərində çap etdirir. Bu dövrdəki şeirlərini "Adsız kitab" 1931-ci ildə, Vəhbi Cəm və Məhməd Cavad ilə birlikdə və "Dəniz fənəri" 1937 adı altında nəşr etdirir. 1926-c ...

                                               

Həsən Kərimov

Həsən Kərimov və ya Çoban Həsən - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, iki çağırış SSRİ Ali Sovetinin deputatı.

                                               

Həsən Qazıyev

Həsən Xəlil oğlu 1879-cu ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. 1896-cı ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyasına daxil olan Həsən Qazıyev bu təhsil ocağını bitirdikdən sonra uzun müddət müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Sovet hakimiyyəti qu ...

                                               

Həsən Merac

Həsən Merac 1953-cü il oktyabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini və Moskva Kinematoqrafiya İnstitutunu bitirib. 1978-ci ildən Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında və "Azkinovideo" Bi ...

                                               

Həsən Pirniya

Həsən Pirniya 1872-ci ildə Nayində anadan olmuşdur. Rusiyada hüquq təhsili aldıqdan sonra İrana qayıdan Həsən Pirniya, 1902-ci ildə Rusiyada diplomat kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Daha sonra İranda müxtəlif yüksək vəzifələrdə çalışan Hasan P ...

                                               

Həsən Rüfətov

Onun adı və soyadı qaynaqlarda Asan Refatov, Həsən Rüfətov və Qasan Rıfatov kimi yazılır. Ad və soyadın fərqli yazılışı Rus, Azərbaycan və Krım Türkcələrinin orfoqrafiyasından doğur. Türkiyədə, Azərbaycanda, İranda, İraqda yaşayan Türklər h səsin ...

                                               

Həsən Sabbah

Həsən Sabbah – Ələmut qalasında yaratdığı Nizari İsmaililər dövlətinin ilk hökmdarı. Əsl adı Həsən ibn Əli ibn Məhəmməd əs-Sabbah dır.

                                               

Həsən Səbri Ayvazov

Həsən Səbri Ayvazov 1878-ci ilin may ayının 6-da Krımın Alupka qəsəbəsində kasıb bir tatar ailəsində doğulmuşdu. Doğulduğu qəsəbədəki mədrəsəni bitirdikdən sonra orada müəllimlik edən Həsən Səbri dünyanı dərk etdikcə xalqının əsarət altında inləd ...

                                               

Həsən Səfərli

Həsən Səfərli Naxçıvan şəhərində anadan olub. Yerli ibtidai məktəbi bitirib, 1909-cu ildə ilk dəfə səhnəyə Hüseyn Ərəblinskinin tamaşaya qoyduğu "Nadir şah" pyesindəki rolu ilə qədəm qoyub. İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Seminariy ...

                                               

Həsən Sultanov (Vəkilov)

Həsən Sultanov 27 iyun 2020-ci il tarixində vəfat etmişdir.

                                               

Həsən Şaş

Həsən Şaş - Dünyada ən tanınmış türk futbolçularından biri Həsən Gökhan Şaş 1998-ci ildə "Ankaragücü"ndən "Qalatasaray"a keçib. Karyerasında 5 Türkiyə çempionluğu, 3 ölkə kuboku, 1 UEFA kuboku və 1 UEFA Superkuboku var. 2002-ci ilin dünya çempion ...

                                               

Həsən Şirinov

Sönməz, əbədidir Heydər Əliyev”," Yüksəlişə gedən yol”," Xalqı ilə döyünən polis ürəyi”," Şah İsmayıl Xətai” və s. kitabların, bir çox şeir, hekayə və məqalələrin müəllifidir.

                                               

Həsən Zeynalov

Həsən Zeynalov 1951-ci ilin yanvar ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında ziyalı ailəsində anadan olub. 1967-ci ildə orta məktəbi, daha sonra isə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib.

                                               

Həsənağa Əhmədov

Həsənağa Əhməd oğlu Əhmədov 28 may 1932-ci ildə Salyan şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini N.Gəncəvi adına şəhər 2 saylı orta məktəbdə almış, 1947-1950 illərdə Salyan kənd təsərrüfatı texnikumunda oxumuşdur. O, 1952-1956 illərdə Azərbaycan ...

                                               

Həsənağa Qurbanov

Qurbanov Həsənağa Əli oğlu - Azərbaycan Televiziyasının "Dan ulduzu" instrumental ansamblının bədii rəhbəri, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi.

                                               

Həsənalı Baxışzadə

Həsənalı Baxışzadə 1898-ci ildə Zəngəzur mahalının indiki Laçın rayonu Fərəcan kəndində anadan olub. İlk təhsilini Qubadlı rayonunun Mollu kəndindəki molla məktəbində almışdır. 1918-1919 - cu il erməni-müsəlman davasında bütün camaat kəntdən çıxı ...

                                               

Həsənəli xan Ziyadoğlu-Qacar

Həsənəli xan Xəlil xan oğlu 1755-ci ildə İrəvanın hakimi olmuşdu. O, xanlığa Azad xan Əfqanın yardımı ilə yiyələnmişdi. Bəzi qaynaqlarda göstərilir ki, 1755-ci ildə yerli feodallardan Həsənəli xan Ziyadlı-Qacar, Xəlil xan Özbəyi müdafiə edən Azad ...

                                               

Həsənəli mirzə Qovanlı-Qacar

Fətəli şahın altıncı oğlu Həsənəli mirzə anası Bədrcahan xanım 1789-cu ildə anadan olmuşdu. Saray təhsili almışdı. Şücaəssəltənə ləqəbinə layiq görülmüşdü. 1815-ci ildən Yəzd, Kirman və Şiraz əyalətlərini idarə etmişdi. Həsənəli mirzə asi Hacı Fi ...

                                               

Həşim bəy Hacıyev

Həşim bəy Kərbəlayı İbrahim bəy oğlu Hacıyev ‎1897-ci ildə Zəngəzur qəzası Sisian mahalının Şıxlar kəndində anadan olmuşdur. Atasını erkən ‎yaşlarında itirən Həşim bəy babasının – o dövrün və qəzanın məşhur xeyriyyəçisi ‎hesab olunan Hacı Hüseyna ...

                                               

Həşim bəy Teymurxanov

Həşim bəy Teymurxan bəy oğlu 1808-ci ildə Kolanı mahalının I Gərravənd obasında dünyanı tanımışdı. Molla yanında oxmuşdu. Şərq dillərini və rus dilini öyrənmişdi. Çar ordusunda xidmət еtmişdi. Qarabağ atlı alayının vəkili idi. Praporşik hərbi rüt ...

                                               

Hətəm Quliyev

Hətəm Musa oğlu Quliyev - Musa Quliyevin oğlu Hətəm Musa oğlu Quliyev 1908-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Bakı realnı məktəbində oxuduqdan sonra o, Tərtər Mexanizasiya Texnikumunu bitirir. Bir müddət kolxozd ...

                                               

Həzi Həsənov

Həsənov Həzi Cəfər oğlu 1913-cü ildə Laçın rayonunun Qızılca kəndində anadan olub. İbtidai və səkkizillik təhsil aldıqdan sonra təhsilini davam etdirmək üçün rayon mərkəzinə gəlmiş, tam orta təhsilini burda başa vurmuşdur. 1937-ci ildə Laçın rayo ...

                                               

Hicran Hüseynov

Hicran Hüseynov 1942-ci ilin may ayının 6-da Qəbələ rayonunda dünyaya gəlib. 1959-cu ildə Qəbələ rayon orta məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumuna daxil olmuşdur. 1961-ci ildə həmin texnikumu bitirdikdən sonra sovet ordusu sı ...

                                               

Hicran Şərifov

Hicran Şərifov - Azərbaycan Respublikasının" Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi”," Olimpiya” və "Şöhrət" ordenli, "Tərəqqi" medallı, əmakdar məşqçi, Olimpiya kateqoriyalı Beynəlxalq dərəcəli hakim, idman ustası.

                                               

Hidayət Rüstəmov

19 avqust 1970-ci ildə Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirən Hidayət daha sonra Ağdam 50 saylı texniki-peşə məktəbində təhsilini davam etdirir. 1988-1990-cı illərdə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdə olmuşdur. ...