★ Free online encyclopedia. Did you know? page 203

                                               

Qarakilsə (Loru)

Rayon mərkəzindən 15 km qədər ötürsün. Xəritədə formaları Каракилиса bildirildi daha 5 verst. Burada Гаракильсе deyilirdi iki kənd: Böyük Гаракильсе, Kiçik Гаракильсе. Em. SSR KİMİ xakasiya respublikasının 25. l. 1978-ci il fərmanı ilə kəndin adı ...

                                               

Qarakollu

Караколлу-kənd inzibati bölgüsü, Füzuli rayonu, Azərbaycan Respublikası. Oktyabrın 14-də 2020-ci il Azərbaycan Silahlı qüvvələr idi işğaldan azad.

                                               

Qaraqala (Qırxbulaq)

Rayon mərkəzi şimal-şərqdə yerləşir. "İrəvan quberniya city dəftəri" qeyd edilmişdir. Yer adları tutqun tonlara boyanır sözlərimlə ki, qara sözü ilə qala-sözlə ittifaqı ilə baş "qara daş qala, onun yanında yerləşən kənd" əhəmiyyət ifadə edir. Kən ...

                                               

Qaraqala (Loru)

Yuxarı Каракале və aşağı Каракале kənd 1930-cu illərdə bunu birləşdirən yaradılmış kənd Каракала. 1950-ci illərdə rayonu sonunda Ильмезлинского heyvandarlıq ferma idi yaradır. Əsr azərbaycanlı var abidələr, qalalar və qəbiristanlıqlar ilə bağlı t ...

                                               

Qaraqışlaq (Zəngibasar)

Toponim bu qədim türkcə dilində-bu, "geniş" bu mənada mükəmməl qara, qısa, "qış хейвандарларын yaşayış yeri, yaşayış yeri" bu mənada mükəmməl yaradılmış sözləri гишлаг. Relyef əsasında yaradılmış mürəkkəb dəri топонимдира.

                                               

Qaraqoyunlu (Sayınqala)

Nə olan məlumata görə, 2006-cı il kənddə yaşayır 791 sakin və 164 ailə. Bu kəndin bütün əhalisi etnik azərbaycanlılardan ibarətdir və azərbaycan dilində danışan. Rural population of garagoyunlu oymağındandır.

                                               

Qaralar (Tovuz)

Tovuz rayonu böyük Qışlaq İ. e. v. - bu пгт. Murğuz silsiləsinin ətəyindədir. Ойконим 19-cu əsrdə Qazax qəzasında yaşayırdı nəsil əlil адындандыра. Böyük-Гишлагский rayonu, tərkibi, kiçik kəndlərindən Каралардыра. 15-ci əsrdə sonrakı nəsillər шәч ...

                                               

Qaralar (Vedibasar)

Разъединен-Yerevan quberniyası İrəvan qəzasında, indi Vedi Ararat rayonunun Ermənistan düzənlik hissəsində, Агрыдай vadisində kənd. Rayon mərkəzi yerləşir, 7 km məsafədə, Vedi çayı-axını Böyük çaylar kənarında dəmir yolu xəttinin, Bakı-Yerevan. B ...

                                               

Qaraməhəmməd

Rayon mərkəzindən 6 km-də yerləşən və şimal-şərqdə. Kəndin adı Qaraməmməd də istifadə olunur formada. Yer adları Qaraməhəmməd şəxslər, təhsilli adı əsasında. Antropotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir. Kəndin adı 1801-ci ildə dəyişdirilib, padş ...

                                               

Qaraməmməd

Bütün 5 verst idi xəritə üzərində qeyd. Yer adları Qaraməmməd şəxs adı, savadlı əsasında. Antropotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir. 26.IV.1946-cı il fərmanı ilə Ali Soveti Rəyasət heyəti Ermənistan SSR-ci ildə dəyişdirilib, Меграшад.

                                               

Qaraməmmədli (Gədəbəy)

Qaraməmmədli oyk. simply. Yevlax r-нунун eyni adlı İ. A. V. - da s. İncəçayın sağ sahilindən 3 km aralıda, Yuxarı Qarabağ kanalının sağ sahilində, Qarabağ duzündədir. Yaşayış 19-cu əsrdə məskunlaşmış, burada nəsillərin qaraməmmədli onun adını daş ...

                                               

Qaraməryəm

Bakı p-нунун eyniadlı İ. A. V də kənd. Şirvan aşağı шм bu Гирдиманчае ilə Göyçay çayı arasında тянущимися hündürlükdə Гарамарями тиәсининәтәйиндәдыр. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, var, bəzi saxtalaşdırılması ilə bağlı o, necə olmalıdır shamanic ...

                                               

Qarasu (Kürdəmir)

Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının 26 dekabr 2006-cı il tarixli 217-IIIQ nömrəli Шильянского kənd inzibati ərazi dairəsinin tərkibində kənd Шильян çağırıldı kəndin bir hissəsi Гарасу və rayon ərazi vahidi olmuşdur siyahısına dax ...

                                               

Qarasuvbazar

Карасувбазар və ya Белогорск-Krım, yaşadığım yerləşən yarımadasında. İnzibati tərkibinə ərazisinə daxil Ukrayna, Krım Muxtar Respublikası, Белогорский rayonu.

                                               

Qaraşamb

Otel yerləşir 5 km məsafədə, rayon mərkəzindən. Azərbaycan kəndi Ярадыланадекского rayonunun virgin anadan 15 mart 1972-ci il idi tərkibinə daxil Əştərək rayonu. Toponim bu qədim türkcə dilində-bu "böyük" bu mənada mükəmməl qara, sözü türk "çay k ...

                                               

Qaravəlli (Ağcabədi)

Kənd 17-ci əsrdə ilə обаларданом ibarət idi. XIX əsrdə isə Yelizavetpol quberniyasının Şuşa fəlakət oldu. Kolxozlaşma zamanı yuxarıda, obalar place cəmləşdirilib. Kolxoz sisteminin formalaşdırılması sonra əhalinin tərəkəmə həyat tərzi, son qoyulu ...

                                               

Qarazəncir

1847-ci ildə rus kəndiiləri həll burada məskunlaşdıqdan sonra kənd Андреевка адланмышды. 29 aprel 1992-ci il kəndini aldı, onun əvvəlki adı bərpa etdikdən sonra Каразанджира.

                                               

Qarğabazar (Üçkilsə)

Каргабазар - İrəvan vilayəti, Eçmiədzin qəzası, indi Учкильский rayonu kənd. rayon mərkəzidən 12 km cənub-şərqdə, çay Гарасуин yaxınlığında yerləşir. Bütün 5 verst idi xəritə üzərində qeyd.

                                               

Qarğalıq (Masallı)

Qarğalıq oykonimi coğrafi obyektin adı, həmçinin древнетюркские tayfaları, biri adı olan qarqaikarqa və древнетюркские dil abidələri, bir sıra səslənən ilə yanaşı, və -/* şəkilçisinin синонимично kimi mənsubiyyəti, айдлик məna sözün, işlənmiş-hq ...

                                               

Qari

Gary ABŞ-ın regiona İndiana, Шикако, Иллинойсун 40 km-də yerləşir şəhərin aşağı hissəsində. Gary, İndiana Uorld Битишикдир Milli park və Michigan gölü cənub sərhədlərini. Yaşadığım ABŞ oldu Korporasiyasının təsisçisi, idarə heyətinin sədri, hüquq ...

                                               

Qarna-syur-Enjyevr

Карна-sur-Аньевр-kommunası Fransa yerləşir regionda Оверн. Şöbə - Але. Шеван кантонуна daxildir. Kommunanın circle-Mulen. Kodu İNSEE-03120.

                                               

Qarneran

Карнеран - kommunası Fransa yerləşir regionda Ron-Alp-Lar. Şöbə-An. Шаламон кантонуна daxildir. Kommunanın circle-Burk-en-Bres. Kodu İNSEE-01167.

                                               

Qasımağalı

Qasımağalı - dəqiq tarixi məlum deyil. Kənd Ağsaqqallarının ata-бабаларындан эшитдикләринә adı kəndi, 19-cu əsrin əvvəllərində bu yerlərdə yaşamış Ağa Qasımov. Ağa Гасим idi, zəngin və nüfuzlu adam bu yerlərdə. Məlumat kəndində Qasım ağa Казагын ...

                                               

Qasımkənd (Rusiya)

Касымкенд Dağıstanda Dağlıq kənd, Süleyman-Стальский rayonu inzibati mərkəzi və yaşayış məntəqələrini "Касымкендский сельсовет". Mahaçqala 185 km cənubda yerləşir.

                                               

Qasımlı (Gədəbəy)

Масалла r-нунун Onu mən. bəs. v. - də kənd. Kəndin adı Qasımlı, Касымын bu kənddə gəlişi ilə bağlıdır. Qasım Mirzə oğlu Toğrul anadan olub Ərdəbildə də 1737-ci ildə. Qasım ilə qardaş bir müddət keçirdi, Lənkəran qəzasında böyük bazar ərazisində, ...

                                               

Qasımlı (Masallı)

Kəndin adı Qasımlı, Касымын bu kənddə gəlişi ilə bağlıdır. Qasım Mirzə Toğrul oğlu-kəndində anadan olub olaraq, 1737-ci ildə. Qasım ilə qardaş bir müddət keçirdi, Lənkəran qəzasında böyük bazar ərazisində, onlar harada yaşayırlar, vaxtilə almışdı ...

                                               

Qaşqa

Rayon mərkəzi yerləşir 45 km dərələr Ağdərə yaxınlığında yerləşən çay Чалахчи. Bütün 5 verst idi xəritə üzərində qeyd. 1831-ci ildə kənddə olub, 8 nəfər, azərbaycanlı yaşamışdır. Sonra xaricdən-İrandan və Türkiyədən köçürülmüş ermənilər yerləşdir ...

                                               

Qayabaşı (Göyçə)

İrəvan quberniyası Новобаязидского qəzasının kəndində. "Rocks head", "on the Rocks desktop" mənasındandır. Mərkəzi kənd rayon Басаркечарден olduğu 1 km uzaqlıqda. Adı Qayabaşı, 19 aprel 1991-ci il Qeğamabak idi investisiya.

                                               

Qayadibi

Qayadibi oyk., mür. Tovuz rayonu Araba-inzibati bölgüsü, kənd dairəsində. Ətəklərində, kənarları. Qaya üzərində bu binanın alt hissəsində ona görə ki, belə адланмышдыр.

                                               

Qayak-d’Averon

Kayak-d Aveyron-kommunası regionda Cənub-Пиренейльер Fransada. Şöbə-Aveyron. Лессак кантонуна daxildir. Kommunanın Circle-Rodez. Kodu İNSEE-12107. Kommunası yerləşir və təxminən Parisin 510 km cənub Tuluza qədər şəhərin 150 km şimal-şərqdə, Родез ...

                                               

Qazax

Qazax vaxtilə рубил, султанлыг, sonra isə iflasa idi mərkəzi. 1909-cu ildə şəhər statusu almış, indi rayon mərkəzi. Ehtimal olunur ki, qoyulmuşdur Qazax əsaslanan 8-ci əsrdə ərəb sərkərdəsi Марваном ibn Məhəmməd. Bu barədə yerdə baş verən hadisəl ...

                                               

Qazyan (Ucar)

Yerli əhali, əsasən, Казянскому kənd, XX əsrin əvvəllərində çar hökuməti tərəfindən xüsusi fərmanlarına, zaqafqaziya şeyx-ül-İslam Babayev Baba ağa багышланмышдыра. Düzgün kəndin adı "Казиан" - казылар. İlə ərəb dilində Qazi "kafirlər, сражающиес ...

                                               

Qeren (kommuna)

Керен-kommunası Fransa yerləşir regionda Ron-Alp-Lar. Şöbə-An. Туассе кантонуна daxildir. Kommunanın circle-Burk-en-Bres. Kodu İNSEE-01183.

                                               

Qero

Qero-yapon prefecture Гифу yerləşən şəhərdə. Yaşadığım, isti bulaqlar və славящийся. Şəhərin onlardan axan çay Хида. 2015-ci ildə məlumatına görə, şəhərin əhalisi olan 33 719 nəfər, hər km2 ərazisində yaşayır 40 nəfər. Şəhərin sahəsi 851.06 km2-d ...

                                               

Qədirli (Masallı)

Əhalisi-1094 insan. Birinci, ziyalılar kəndi Qədirli: Əlimərdan Вердалиев, Hacıbaba Fətullayev, Fərəc Ağayev, Məmməd Эйналов, Бибиш Эйналова, Гаджихан Fətullayev, Эйнал Эйналов, Бендалы İbişov, Loğman Эйналов

                                               

Qədirli (Tovuz)

Qədirli-Tovuz rayonu Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi vahidi tərkibində kənd dairəsindən Azərbaycan Respublikası. 6 may 1997-ci il rayonları, yaşayış məntəqələri uçotu s. kəndində fəaliyyət göstərir, 1 tam orta məktəb, 1 uşaq bağçası.

                                               

Qədirli (Vedibasar)

Rayon mərkəzindən və 22 km cənub-şərqdə yerləşir kanal Qədili, yanında Варсаком ətəyində tərəfindən keçirilən çayının sahilində. Bu, 1590-ci ildə tərtib edilmişdir "İrəvan quberniya müfəssəl dəftəri" bu Qədli as, Qafqazın 5 verst xəritədə Qadılu ...

                                               

Qəhrəmanmaraş

Кахраманмараш, köhnə və köhnə arasında adları Мараш Türkiyə bir il və ən yaşayış səkkizinci şəhərində. 2016-cı il 1.112.6344 var. Xilas uğrunda müqavimət işğalı ilə 4 5 aprel 1925-ci ildən yaşadığım Истиглаль medalı ilə təltif edilmişdir Verdi. O ...

                                               

Qəliəxmər (Uçalı)

Qəliəxmər-Respublika Başqırdıstan Учалинский rayonu yerləşən kənd yerlərində. Kənd Амангильдинский сельсовет ibarətdir.

                                               

Qəmərli (Başkeçid)

Qəmərli-Respublikası, Gürcüstan əyaləti Aşağı Kartli, Башкечидский rayonu üzrə kənd inzibati bölgüsü. 1 yanvar 2010-cu il tarixinə olan vəziyyətə görə, Гемерлинский kənd inzibati rayon mərkəzidir.

                                               

Qəmərli (Üçkilsə)

Rayon mərkəzindən və 8 km cənubda axır çayı, Böyük Qarasu. Bütün 5 verst idi xəritə üzərində qeyd. Lakin o, Qəmərli açıq gözlə, başqa şeylər var idi adı. Toponim qədim mənbələrdə təhsil киммерийских türk tayfalarının müəyyən hissəsi, deyən-baş ol ...

                                               

Qərbi Bandunq inzibati ərazisi

İnzibati ərazisinin Qərb Бандунка-bu, inzibati bölgüsü, Qərb Яванина. 2007-ci ildə yaradılıb, əvvəllər mövcud olan inzibati ərazi Бандунк. Bu yeni paytaxt ərazisinin Бандункун qərb tərəfində yerləşən sənaye zonasında Накампра. Bu ərazi təmsil böy ...

                                               

Qəyfulla (Arxangel)

Кайфулла - cü ildə vəfat rayonu, Başqırdıstan Respublikasının yerləşən kənd yerlərində. Kənd Тәйәкәсский сельсовет tərkibində.

                                               

Qəzvin şəhristanı

Qazvin, where-Iran Qazvin ostanının şəhristanlarından one. İnzibati mərkəzi yerləşir Qəzvin şəhəridir. Məlumata görə, siyahıyaalma 2016-cı ildən əhalinin əsas шехристанина idi 596 932 insan ibarət idi 184 971 ailə.

                                               

Qırxbulaq (Göyçə)

Rayon mərkəzi, 2 km cənub Göyçə gölü yerləşir, cənub-şərqdə. "İrəvan quberniya city dəftəri" qeyd edilmişdir. Toponim azərbaycan dilində-bu, "çoxlu" o mənada əsasında olan yaradılmışdır qırx yaz sözlərin. Bu rayonda çox bulaqların şərəfinə, onlar ...

                                               

Qırxdəyirman

Rayon mərkəzi yerləşir 8 km, Qarabulaq çayı yaxınlığında Алагеза ətəyində yerləşir. Bütün 5 verst idi xəritə üzərində qeyd. 15 mart 1972-ci ildə yaradıldıqdan sonra Abaran rayonunun daxil edilmişdir inzibati-ərazi bölgüsü бельгюсюндена ilkin adla ...

                                               

Qırılı

Kənd Кырылы Ağstafa rayonunun-biri ən qədim kəndlərindən. Rayonun mərkəzi yerləşir 6 km məsafədə. Kənd əhalisinin əsas təhsil, təlim və uçuş olan var, kənd təsərrüfatı və малдарлыгдыр. Bir sıra iri neft və qaz kəmərlərinin qəsəbə ərazisindən keçə ...

                                               

Qırmızı Qəsəbə

Fətəli xan, Qırmızı qəsəbə, və ya Qırmızı - Quba rayonu Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü qəsəbəsinin. Bələdiyyə eyni adlı daxilində.

                                               

Qırmızı Saqqallar

Bu kənd, burada yaşayan insanlar çox gözəl bilirlər haqqında казахах. XX əsrin 60-cı illərə qədər bu kənddə yaşayırdı, 40-dan çox ailə. Qonşuluqda olan Агдерского rayonunun keçmiş Dağlıq Qarabağın Mardakert rayonunun qədər Talış kəndi ermənilər y ...

                                               

Qızıl Başqırdıstan (Əbyəlil)

Qızıl Башкортостанская kənd - Rusiya Federasiyası, Başqırdıstan Respublikası ƏByəlil rayonu Qızıl Башкортостанская kənd sovetliyinə daxil tərkibinə kənd.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →