ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203
                                               

Hüseyn Həşimli

Həşimli Hüseyn Məmməd oğlu 1965-ci il avqustun 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Teyvaz kəndində anadan olmuş, orta məktəbi həmin kənddə bitirmişdir. 1982-1986-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili v ...

                                               

Hüseyn xan Bağban

Məşrutə hərəkatı müstəbid rejimə və onun söykəndiyi əcnəbi müdaxilələrə qarşı mütərəqqi insanların mübarizəsi və həmrəyliyi idi. Bu yolda canlarını fəda etmiş Sərdari-milli Səttar xan, Salari-milli Bağır xanla yanaşı onların vəfalı silahdaşları Ə ...

                                               

Hüseyn xan Lələ

Hüseyn Lələ suçu şagirdi kimi Ağabala xan Sərdari-Əfxəmin sarayına işə düzəlmişdi. Məşrutətələblərə qoşulub Gilandan Təbrizə qədər fəaliyyət göstərmişdi. 1916-cı ildə İbrahim xan Münşizadənin təşəbbüsü ilə xainlərindən intiqam almaq üçün "Cəza ko ...

                                               

Hüseyn Xəlilov (alim)

Hüseyn Ağamalı oğlu Xəlilov - AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsinin şöbə rəhbəri. Coğrafiya elmləri doktoru.

                                               

Hüseyn İbrahimov (neftçi)

Hüseyn Rüstəm oğlu İbrahimov 1951-ci ildə Laçın rayonunun Ayıbasar kəndində anadan olub. 1968-ci ildə Azərbaycan neft kimya institutuna qəbul olub, 1973-cü ildə həmin institutu bitirib. 1967-ci ildən Bakının neft hasil edən müəssisələrində çalışı ...

                                               

Hüseyn Qafarov

Hüseyn Qafarov 6 avqust 1957-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1993-1999-cu illər arasında Gülarə Əliyeva adına "Dan ulduzu" instrumental ansamblının solisti olub. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Zeynəddin kənd musiqi məktə ...

                                               

Hüseyn Mehrəliyev

Hüseyn Mehrəliyev 1924-cü il martın 22-də Cəbrayıl rayonunun Keçəlməmmədli kəndində anadan olmuşdur. Keçəlməmmədli məktəbində oxumuş, daha sonra isə Soltanlı kəndindəki orta məktəbi bitirmişdir. 1941-ci ildə Karyagin şəhərində yerləşən V.İ.Lenin ...

                                               

Hüseyn Nadim Naxçıvani

İlk təhsilini mollaxanada almış, sonra Cəlil Məmmədquluzadənin müəllim olduğu məktəbdə oxumuşdur. Atasını erkən itirdiyindən təhsilini davam etdirə bilməmiş, şəxsi mütaliə yolu ilə ərəb və fars dillərini, İslam tarixini və Şərq klassiklərinin əsə ...

                                               

Hüseyn Nağıyev

Nağıyev Hüseyn Hacı Musa oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Hüseyn Paşayev

Hüseyn Kazım ağa oğlu Paşayev - rota komandiri. Oğlu Davud Paşayev. Hüseyn Kazım ağa oğlu Paşayev - 1897-ci il iyunun birində Qazaxda ziyalı ailəsində anadan olub. Qori şəhərindəki Zaqafqaziya Müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini bitiri ...

                                               

Hüseyn Ronaği

Hüseyn Ronaği - İran azərbaycanlılarından olan, İranda 2009-cu il prezident seçkilərindən sonra başlanan etirazlar zamanı həbs edilən bloqer və siyasi dissdentdir. O, Babək Xürrəmidin ləqəbi ilə məqalələr yazmışdır.

                                               

Hüseyn Sadağiani

Hüseyn Sadağiani və ya Dr. Əmir Hüseyn Sadağiani, Təbriz – 1 dekabr 1982, Tehran) - azərbaycan əsilli İran futbolçusu və futbol məşqçisi. Hücumçu olmuş və kareyerasını bitirdikdən sonra 1941-ci ildən 1950-ci ilə qədər İran milli futbol komandasın ...

                                               

Hüseyn Sözlü

Hüseyn Sözlü 1965-ci ildə Ceyhan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə DSİACO şirkətində çalışmışdır.1992-ci ildə Ceyhan Ülkü Ocağının sədri olmuşdur. Türkiyənin Milliyyətci Hərəkat Partiyasının fəal üzvlərindəndir. 1999-cu ildə Ceyhan Bələdiyy ...

                                               

Hüseyn sultan Çələbiyanlı

Hüseyn bəy Yusif xan oğlu 1698-ci ildə Qaradağ vilayətinin Keyvan mahalının Həmnişin kəndində dünyaya gəlmişdi. Molla yanında oxumuşdu. Qızılbaşlar ordusunda xidmət etmişdi. Şah Sultan Hüseyn Səfəvidən sultan ünvanı almışdı. Hüseyn sultan Çələbiy ...

                                               

Hüseyn sultan Kəngərlinski

M.T.Sidqinin oğlu Məmmədəli Sidqinin xatirələri öz məzmun və mündəricəsi etibarilə digərlərindən fərqlənir. Xatirələrdə M.T.Sidqinin pedoqoji və maarifçilik fəaliyyətindən, "Əxtər" məktəbini, "Məktəbitərbiyə" ni açmasından, bununla əlaqədar qarşı ...

                                               

Hüseyn Şıxıyev

Şıxıyev Hüseyn Mustafa oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Hüseynağa Əlixanov

Əlixanov Hüseynağa Ənvər oğlu, Quba) - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin rəis müavini, ədliyyə general-mayoru.

                                               

Hüseynağa Məmmədov

Hüseynağa Ağakərim oğlu Məmmədov 1915-ci il martın 4-də Bakı şəhərinin Binə kəndində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 1939-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuş və 1939-cu ildə oranı bitirmişdir. Təhsilini bitirdikdən sonra Ağdam rayonun ...

                                               

Hüseynbala Əliyev

Əliyev Hüseyn Balaəli oğlu 25 noyabr 1918-ci ildə Bakı şəhərinin Pirşağı qəsəbəsində doğulmuşdur. Bakı şəhəri, Dəyirman küçəsi, 8 nömrəli evdəki 39 nömrəli ibtidai məktəbdə oxumuşdur. Sonra"Qırmızı dəmirçi" fabrik-zavod məktəbində FZM təhsil almı ...

                                               

Hüseynbala Hüseynov

Hüseynbala Yəhya oğlu Hüseynov 1942-ci il yanvarın 20-də Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur. Dərbənd şəhəri 1 saylı orta məktəbini bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunda və Ali Partiya Məktəbində ali təhsil almışdır.1969-1972-ci ...

                                               

Hüseynbala Məmmədov

Hüseynbala Cəfərqulu oğlu Məmmədov - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Hüseynbala Nemətzadə

Hüseynbala Nəsir oğlu Nemətzadə 1920-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O eyni zamanda Azərbaycan SSR Jurnalistlər birliyinin üzvü olmuş qabaqcıl maarif xadimi fəxri adına layiq görülmüş, medalla təltif edilmişdir. Azərbaycan Dövlət Universi ...

                                               

Hüseynəli ağa Şahtaxtinski

Hüseynəli ağa Baxşəli ağa oğlu Şahtaxtinski - Hüseynəli ağa Şahtaxtinski 1894-ci ildə Naxçıvan qəzasında, indiki Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində, öz dövrünün ziyalılarından olan Baxşəli ağa Şahtaxtinskinin ailəsində anadan olmuşdur. Atası Ba ...

                                               

Hüseynəli bəy Bayat

I Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Səfəvilər dövlətinin güclənməsi Avropa dövlətlərini onunla yaxınlaşmağa sövq edirdi. Papalıq, Venesiya, İspaniya və Almaniya imperiyaları Səfəvilər dövlətinə xüsusi maraq göstərirdilər. Bu xristian qərb ...

                                               

Hüseynəli bəy Rüstəmbəyov

Hüseynəli bəy Həsən bəy oğlu 1878-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Şəhərdə Qara Hüseynəli kimi tanınırdı. İbtidai təhsilini molla yanında almış, sonra Şuşa real məktəbdə oxumuşdu. İrəvan Müəllimlər seminariyasını bitirmişdi. Hüseynəli bəy Rüst ...

                                               

Hüseynəli mirzə Qovanlı-Qacar

Hüseynəli mirzə Qovanlı-Qacar anası Bədircahan xanım Məhəmmədcəfər xan qızı Ərəb 1788-ci ildə dünyaya gəlmişdi. Mədrəsə təhsili almışdı. Fərmanfərma ləqəbi daşıyırdı. 1801-ci ildə Fars əyalətinə vali təyin olunmuşdu. Şiraz əyaləti iki qardaş; Hüs ...

                                               

Hüseynəli Müntəziri

Ayətullah Hüseynəli Müntəziri 1922-ci ildə İsfahan şəhərində dünyaya gəlib. O, 1979-cu ildə İranda baş verən islam inqilabının ideoloqlarından biri olub. Ayətullah Hüseynəli Müntəziri 19 dekabr 2009-cu ildə vəfat edib. Müqəddəs Şiə şəhəri olan Qu ...

                                               

Hüseynqulu Ağaməmmədov

Hüseynqulu Həsən oğlu Ağaməmmədov 1905-ci ildə Ağdamın Qaradağlı kəndində anadan olub. Hüseynqulu Ağaməmmədov Qaradağlı kəndinin ilk ziyalısıdır. İlk təhsilini Ağdamda alan Hüseynqulu Ağaməmmədov 1930-cu ildən Qaradağlı kəndində müəllimlik edib. ...

                                               

Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar

Məhəmmədhəsən xanın ikinci oğlu Hüseynqulu xan 1751-ci ildə Astrabad civarında dünyaya boy göstərmişdi. Hüseynqulu xan Kərim xan Zənd tərəfindən Damğanın hakimi olmuşdu. Sonra qiyam qaldırıb müstəqilliyini elan etmişdi. Polkovnik Qold Smit Hüseyn ...

                                               

Hüseynqulu xan Nəvvab

Hüseynqulu xan Cəfərqlu xan oğlu 1864-cü ildə Şiraz şəhərində anadan olmuşdu. Babası Məhəmmədrza xan Mazandarani Hindistanda, Böyük Moğollar dövlətində nəvvab kimi xidmət etmişdi.Ondan sonra Cəfərəli xan bu soyun başçısı olmuşdu. O, Kərbəlaya ged ...

                                               

Hüseynqulu mirzə Qovanlı-Qacar

Hüsеynqulu mirzə Müzəffərəddin şаh оğlu 1884-cü ildə Təbriz şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Sаrаy təhsili аlmışdı. Nüsrətüssəltənə ləqəbi аlmışdı. Hüsеynqulu mirzə оrdudа хidmət еtmişdi. Əmir tumаn rütbəsi dаşıyırdı. 1897-ci ildə Tеhrаnın vаlisi оlmuşd ...

                                               

Hüseynqulu Səlimov

Hüseynqulu Yusif oğlu Səlimov - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsi nəzərdə tutulmuş tələbələrdən biri.

                                               

Hüseynqulu Şahmuradov

Hüseynqulu Ramazan oğlu Şahmuradov, Qubadlı rayonu – 10 iyun 1994, Bakı) - cərrah, daxili xəstəlikər həkimi, Azərbaycan SSR-in əməkdar həkimi.

                                               

Hüseynpaşa xan Zərğami

Hüseynpaşa xan Zərğami - əslən Qarabağlı müharibə əmir bahaduru, komandir və Müzəffərəddin şah sarayının naziri idi. O, əvvəlcə Müzəffərəddin Mirzə, Təbrizdə şahzadə olaraq şahzadənin hökumətində xidmətə başladı. 1884-cü ildə Hac İmamqulu xan İlx ...

                                               

Hüsniyyə Məhərrəmova

Hüsniyyə Məhərrəmova) - Azərbaycanlı teleaparıcı, Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin Azərbaycan şərhçisi və nümayəndə heyətinin rəhbəri.

                                               

Hüsnü Əmir Ərkilət

Hüsnü Əmir Ərkilət 1883-ci ildə Kayserinin Ərkilət nahiyəsindən doğulmuşdu. Atası Osmanlı ordusunun zabiti olan Xəlil bəy idi. Xəlil bəy peşəkar zabit və yüksək təhsilə malik bir insan idi. Xəlil bəyin həyat yoldaşı Şəfiqə xanım əslən azərbaycanl ...

                                               

Xabi Alonso

Xabier Alonso Olano 25 noyabr 1981-ci il təvəllüdlü ispan futbolçudur. Xabi Alonso karyerasına doğulduğu Xipuskoa vilayətinin paytaxtı San-Sebastyanın futbol klubu olan Real Sosyedadın əsas komandasında başladı. SD Eibarda icarə əsasında qısa müd ...

                                               

Xacə Abdullah Ənsari

Məşhur təsəvvuf xadimi Xacə Abdullah Ənsari 1006-cı ildə Heratın Kuhəndiz qalasında doğulmuşdur. O, Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin s şərəfli səhabəsi Əbu Əyyub Ənsarinin nəslindən idi. Xacə Abdullah Ənsari şəriət elmlərini də mükəmməl bilirdi; buna ...

                                               

Xacə Bəhaəddin Məhəmməd Buxari

Məhəmməd Bəhaəddin 1318-ci ildə Buxaranın sonralar Kəsri-Arifan adlanan kəndlərindən birində anadan olmuşdur. Nəqşibənd "naxış vuran" deməkdir uşaq ikən Xacəqan təriqəti şeyxlərindən Məhəmməd Baba Səmmasi ö.740/1339 tərəfindən mənəvi övladlığa gö ...

                                               

Xacə Cövhər

11 noyabr 1390-cı ildə, Ramazan bayramı günündə taun xəstəliyindən vəfat etmişdir.

                                               

Xacə Əfzələddin Türkə

İskəndər bəy Münşi onun haqqında yazır: "Xoca Əfzələddin Tərkə - əsl adı Məhəmməddir. Darüssəltənə İsfahanın Türkə qazıları nəslindən idi. Əvvəlcə əqli və nəqli elmlərin öyrənilməsinə baş qoşub, bu sahədə açıq-aydın tərəqqi etdi. Daha sonra İsfah ...

                                               

Xacə Əhrar

Ubeydullah ibn Mahmud 1404-cü ildə Şaş vilayətinin Bağıstan kəndində doğulmuşdu. Nəqşibəndi ənənəsində Xacə-i Əhrar deyə tanınır. Uşaqlığında həm məktəbə davam etdi, həm də əkinçiliklə məşğul olan atasına yardımçı oldu. İyirmi iki yaşına gəldiyin ...

                                               

Xacə Məhəmməd Səfəvi

Xacə Məhəmməd Səfəvi ordeninin rəhbəri Şeyx Cüneydin 1447-1460 oğludur. O, Şeyx Cüneydin çərkəz əsilli cariyədən olan oğludur. Onun ögey və böyük qardaşı olan Şeyx Heydər atası Şeyx Cüneyddən sonra Səfəvi ordeninin rəhbəri olmuşdur. Məhəmməd Səfə ...

                                               

Xaqani Emin

Xaqani Emin 01 noyabr 1973-cü ildə Azərbaycan SSR-in Kirovabad indiki Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Atası Borçalının Kosalı, anası Böyük Muğanlı kəndindəndir. 1980-ci ildə Mir Cəlal adına Gəncə şəhər 39 saylı orta məktəbinə daxil ...

                                               

Xaqani İsmayıl

Xaqani Neyman oğlu İsmayıl - Azərbaycan və Ukrayna ictimai-siyasi xadimi, şair, yazıçı, dramaturq, tarixi araşdırmaçı və publisit. Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının Baş katibi 2003-cü ildən "31 Mart" Azərbaycanlı Soyqırımını Tanıtım Təşk ...

                                               

Xaqani Quluzadə

Xaqani Quluzadə - Azərbaycan iş adamı," Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri, "International Construction Company" şirkətinin təsisçisi və Direktorlar Şurasının sədri.

                                               

Xaqani Sadıxov

Xaqani Sadıxov - Azərbaycan Birinci Divizionu təmsilçilərindən olan Qarabağ-2 klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Azərbaycanlı futbolçudur.

                                               

Xalıq Yahudov

Xalıq Məcid oğlu Yahudov 14 avqust 1946-cı ildə Zaqatala rayonunun Suvagil kəndində anadan olmuşdur. 1953-cü ildən 1964-cü ilədək Suvagil kənd orta məktəbində oxumuş, 1964-cü ildə onbirinci sinfi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra S.M.Kirov adına ...

                                               

Xalid Əsgərov

Xalid Əsgərov 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ali təhsilini əvvəlcə Bakı Slavyan Universitetində, daha sonra isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında almışdır.

                                               

Xalid ibn Vəlid

Xalid ibni Vəlid ibni Müğeyrə - ərəb komandan. Müharibələrdə məğlub olmamış az saylı komandanlardandır. İraqın və İranın fəthində böyük xidmətləri olmuşdur. Bəni Məxzumdandır. Müsəlmanlar onu" Seyfullah” adlandırırlar. Atası çox varlı adamlardan ...