ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30
                                               

Apologetika

Apologétika - rasional düşüncə ilə dini ehkamların əsaslandırılması və tənqidçilərdən müdafiə edilməsinə həsr edilən xristian ilahiyyatının bölməsidir. Geniş anlamda apologetika hər hansı təlimi rasional dəlillərlə müdafiə edənlərə də şamil edilə ...

                                               

Bibliya antropologiyası

Bibliya antropologiyası, teoloji antropologiya yaxud xristian antropologiyası – xristian teologiyasının bir hissəsi, Bibliya əsasında insanın təbiətini tədqiq edən elm.

                                               

Doqma

Doqma, və ya doqmat - kilsənin təsdiqlədiyi doktrinanın mövqeyi, tənqidə məruz qalmayan məcburi və dəyişməz bir həqiqəti elan etmə ifadəsi.

                                               

Ekklesiologiya

Ekklesiologiya – xristian teologiyasının bir sahəsi, Kilsənin təbiətini və xüsusiyyətlərini tədqiq edən elm.

                                               

Xristian esxatologiyası

Xristian esxatologiyası – xristian teologiyasının Bibliya əsasında dünyanın sonu, bəşəriyyətin aqibəti kimi məsələləri tədqiq edən sahəsidir. Xristian esxatologiyasının tədqiq etdiyi başlıca mövzular bunlardır: ölüm və axirət, cənnət və cəhənnəm, ...

                                               

Xristianlıqda Ata

Ata yaxud Ata-Allah - xristianlıqda ümumiyyətlə Allaha və xüsusi olaraq Üç üqnumun birinci Sifətinə verilən addır. Xristianlıqda Ata-Allah, Oğul və Müqəddəs Ruh ilə birlikdə bir Allahın üç Sifətindən biridir. Bir Allahın üç Sifəti əqidəsinə Üç üq ...

                                               

Xristianlıqda Oğul

Oğul, Oğul-Allah yaxud Allahın Oğlu – xristian inancına görə, bir Allahın üç üqnumundan biri. Üç üqnum doktrininə əsasən, Allahın Oğlu və ya Oğul-Allah Ata və Müqəddəs Ruh ilə mahiyyətcə eynidir, lakin Şəxs olaraq ayrıdır. İsa Məsihin Şəxsində bə ...

                                               

Xristologiya

Xristologiya yaxud Bibliya xristologiyası – xristian teologiyasının bir sahəsi, Nazaretli İsanın şəxsiyyəti, təbiəti və işləri haqqında Bibliya əsasında qurulan təlim. Xristianların Müqəddəs Yazılarında İsanın şəxsiyyəti dünyanın Xilaskarı olaraq ...

                                               

İppolit Romalı

Rómalı İppolít - Xristian ilahiyyatçısı, hereslərlə qarşı mübarizə aparan Xristian ilahiyyatçısı, Xristianlığın birinci antipapası, Xristian kilsəsinin müqəddəs atası.

                                               

İsgəndəriyyə ilahiyyat məktəbi

İsgəndəriyyə ilahiyyat məktəbi - II yüzillikdə formalaşan Xristian ehkamlarını və fəlsəfəsini sistemləşdirən, onları vahid təlim şəklində ortalığa çıxardan, antik fəlsəfi irsi ilə Xristianğı uyğunlaşdıran məktəb idi. Xristianlığın formalaşmasında ...

                                               

Müqəddəs Ruh

Müqəddəs Ruh və ya Rəbbin Ruhu, Allahın Ruhu - xristianlıqda Üç üqnumun üçüncü Sifəti. Bibliyanın ilk sətirlərində Allahın Ruhu ifadəsinə rast gəlinir. Tövratın birinci hissəsi olan Yaradılış Kitabı belə başlanır: Başlanğıcda Allah göyləri və yer ...

                                               

Parusiya

Parusiya – Əhdi-Cədiddə İsa Məsihin dünyanın sonunda gəlişini bildirən söz. Yunan dilində" parusiya ” sözü həm "gəliş, gəlmə", həm də "hüzur, yanında olma" mənasını verməkdədir. Buna görə də parusiya dedikdə İsa Məsihin ikinci gəlişi ilə yanaşı O ...

                                               

Patristika

Patrístika - kilsə atalarının VII yüzilliyə qədər yaratdığı fəlsəfəsi və ilahiyyatıdır. Patristika antik dövrdə quldarlıq quruluşunun böhranı zamanı qnostisizmlə, müxtəlif hereslərlə, bütpərəst dünyagörüşü ilə mübarizədə, və eyni zamanda antik dü ...

                                               

Soteriologiya

Soteriologiya yaxud Bibliya soteriologiyası – xristian teologiyasının bir sahəsi, insanların xilası haqqında Bibliya əsasında qurulan təlim.

                                               

Teologiya

Teologiya - hər hansı bir dinin, xüsusi mənada isə xristianlığın təliminin sistemləşdirilməsi. Bu sahə ilə məşğul olan insanlar teoloq adlanır.

                                               

Yeni Əhd

Yeni Əhd İsa Məsihin insanların günahının bağışlanması üçün tökülmüş qanı vasitəsilə Allahın insanlarla bağladığı əhd. Bu əhdə görə İsa Məsihin qurbanına iman gətirən hər kəs xilas olur.

                                               

Kral məscidi (Konstansa)

Kral məscidi, I Karol məscidi və ya Böyük Konstansa məscidi - Rumıniyanın Konstansa şəhərində yerləşən məscid.

                                               

Bütün Aləmlər Kilsəsi

Bütün Aləmlər Kilsəsi - qeyri-ənənəvi inanclardan biri. Ekspertlərin fikrincə, Bütün Aləmlər Kilsəsi Amerikadakı mühüm müasir bütpərəst dini təşkilatlardan biridir. 1970-ci illərdə Tim Zeltin sonralar özünü Otter Zelt adlandırıb rəhbərliyi altınd ...

                                               

Cedaizm

Cedaizm - qeyri-ənənəvi inanclardan biri. "Ulduz müharibələri" filminin rejissoru Corc Lukas yəqin ki, onun filmi əsasında yeni bir dinin yaranacağını və həmin dinin ardıcıllarının hansısa ilahi gücün varlığına inanacağını ağlına belə gətirmirdi. ...

                                               

Con Frum hərəkatı

Con Frum hərəkatı - qeyri-ənənəvi inanclardan biri. Tanna adasında sitayiş obyekti Amerika olan kult. 1930-cu illərdə meydana çıxan bu inanca görə, Con Frum adlı bir amerikalı onun ardınca gedən hər kəsə zənginlik bəxş edəcək. Frum bəzən yerli əh ...

                                               

Danhaq

Danhaq - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Koreyada qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Əsası Li Sın Qoyn tərəfindən qoyulmuş Danhaq təlimi Koreyada və bütün dünyada 160-dan artıq yoqa və tay-çi mərkəzinə mal ...

                                               

Dhammakayya

Dhammakayya - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Tailandda qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Bu hərəkat son bir neçə onillik ərzində sürətlə inkişaf etmişdir. Bu kult uçan naməlum obyekt UNO formasında olan ...

                                               

Xalqlar məbədi

Xalqlar məbədi - dini cərəyan. 1955-ci ildə ABŞ-ın İndiana ştatının İndianapolis şəhərində yaradılmışdır. Onun qurucusu Ceyms Uorren 1931-ci ildə həmin ştatın Krit şəhərində anadan olmuşdur. Onun haqqında fikirlər ziddiyyətlidir. Ən maraqlı məlum ...

                                               

İsa Səhər Ulduzu

İsa Səhər Ulduzu - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Koreyada qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Kultun yaradıcısı Çon Men Sok İsanın xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirə bilmədiyini, həqiqi xilaskarın özü ...

                                               

Quan İnin Metodu

Quan İnin Metodu - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Tayvanda qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Bu dini hərəkat əslən Vyetnamdan olan və özü özünü Ali Usta adlandıran Çinq Hay tərəfindən təsis edilmişdir. Q ...

                                               

Qüdrətli Tanrı Kilsəsi

Qüdrətli Tanrı Kilsəsi - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Çində qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Sektanın əsası 2001-ci ildə ABŞ-a qaçmış keçmiş professor Çjao Veyşanem tərəfindən qoyulmuşdur. Bu dinə yen ...

                                               

Raelizm

Raelizm - dini cərəyan. Əsası 1973-cü ildə fransız jurnalist və keçmiş avtopilot Klod Vorlion "Rael" kimi tanınmışdır tərəfindən qoyulmuşdur. Bu dini cərəyana görə, hazırkı sivilizasiyadan üstün, sakinləri elohimlər adlanan naməlum planet mövcudd ...

                                               

Rastafari hərəkatı

Rastafari hərəkatı və ya Rasta - 1930-cu illərdə Yamaykada yaranan yeni bir dini hərəkat. O zaman Yamayka əsasən xristian mədəniyyəti olan bir ölkə və xalqının 98%-i qara qulların nəslindən idi. Efiopiyanın son imperatoru olan Hayle Selassi Ras T ...

                                               

Sun Çi-Li Assosiasiyası

Sun Çi-Li Assosiasiyası - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Tayvanda qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Bu qrupun dini lideri Sun Çi-Li iddia edir ki, möcüzəvi təsir gücünə malikdir və planetin istənilən nöq ...

                                               

Şahzadə Filip hərəkatı

Şahzadə Filip hərəkatı - qeyri-ənənəvi inanclardan biri. Sakit okeandakı Yeni Hibrid arxipelaqına daxil olan Tanna adasının sakinləri şahzadə Filipin Filip Mauntbetten - Edinburq hersoqu, Kraliça II Elizabetin həyat yoldaşı qonşu dağda yaşayan qə ...

                                               

Şinçeonci

Şinçeonci - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Koreyada qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. "İsa Kilsəsi, səyyar Məbədin vəhyləri" kimi də tanınan bu cərəyanın əsası 1984-cü ildə sabiq-yevangelist Li Man-hi tə ...

                                               

Tanrının Kilsəsi

Tanrının Kilsəsi və ya Ümumdünya Missiya Cəmiyyəti - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Koreyada qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Bu sektanın davamçıları hesab edirlər ki, İsanın ruhu An Sanq-Honq adlı bir ...

                                               

Tanrıya pərəstiş kultu

Tanrıya pərəstiş kultu - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Çində qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Tanrıya pərəstiş kultunun lideri Lyu Caquo əvvəllər "İlahidən göndərilmiş kral" sektasının üzvü olmuş, anca ...

                                               

Vanq Çu

Vanq Çu - Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusilə də Vyetnamda qeyri-ənənəvi inanclardan, təhlükəli hesab edilən dini cərəyanlardan biri. Rəsmi ateist mövqeyi nümayiş etdirən Vyetnam hökuməti uzun müddət ölkədə xaçpərəstlərə zülm etmişdir. Bu irtica Vanq Ç ...

                                               

Adventist İnkişaf və Yardım Agentliyi (AİYA)

Adventist İnkişaf və Yardım Agentliyi - fərdi və ictimai inkişafla fəlakətlər zamanı yardım təmin etmək məqsədilə Yeddinci Gün Adventist kilsəsi tərəfindən idarə edilən humanitar qurum. Əsası 1956-cı ildə qoyulmuşdur və baş qərargahı Silver Sprin ...

                                               

AEGEE

AEGEE Avropada ən böyük tələbə assosiasiyasıdır; təşkilat Avropanın 40 ölkəsinin 161 şəhərindən olan 13.000 tələbəni özündə birləşdirir. AEGEE dünyəvi, gəlir marağında olmayan, heç bir siyasi partiyaya aid olmayan bir gənclər təşkilatdır. Onun hə ...

                                               

Ali Audit İnstitutlarının Beynəlxalq Təşkilatı

Ali Audit İnstitutlarının Beynəlxalq Təşkilatı və ya AAİBT – INTOSAI BMT- yə və ya onun ixtisaslaşmış agentliklərinə üzv olan ölkələrin ali audit institutlarının peşəkar beynəlxalq təşkilatıdır. INTOSAI 1953-cü ildə o dövrdə Kubanın Ali Audit Təş ...

                                               

Amerika Dövlətləri Təşkilatı

Amerika Dövlətləri Təşkilatları - 30 aprel 1948-cu ildə qurulmuş, Şimali,Mərkəzi və Cənubi Amerika xalqalarını birləşdirən regional təşkilat.

                                               

ANZYUS

Anzyus – Avstraliya İttifaqı, Yeni Zelandiya və ABŞ-ın daxil olduğu hərbi-siyasi blok. Adı üzv dövlətlərin adlarının ingiliscə yazılışının baş hərflərindən götürülmüşdür. Rəsmən "Təhlükəsizliyə dair Sakit okean paktı" adlanır. Pakt 1951-ci ilin s ...

                                               

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və ya qısaca AEBA - BMT-nin ixtisaslaşdırılmış agentliyi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi AEBA, nüvə enerjisindən sülh istifadəsini təşviq etmək və nüvə silahları da daxil olmaqla,onun hər hansı bir hərbi ...

                                               

Avropa Gənclər Parlamenti

Avropa Gənclər Parlamenti və ya qısaca AGP qeyri-partizan, müstəqil təhsil layihəsi olub gənc avropalı vətəndaşların tələbatları üçün fəaliyyət göstərir. Avropa Gənclər Parlamenti gənclərdə müstəqil düşünmə və sosial təşəbbüsləri dəstəkləyir. On ...

                                               

Avropa Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

Avropa Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ya qısaca AHİK - bütün Avropa üzrə işçilərin hüquqlarını qoruyan əsas və ən irimiqyaslı həmkarlar ittifaqı təşkilatı. Qurumun baş qərargahı Brüsseldə yerləşir.

                                               

Azərbaycan Avropa Hərəkatı

Avropanın 43 ölkəsində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Avropa Hərəkatının Azərbaycan nümayəndəliyinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüs 2004-cü ildən mövcuddur. Həmin dövrdə yaradılan Azərbaycan Avropa Hərəkatının Hazırlıq Komitəsi Benəlxalq Avropa Hə ...

                                               

Beynəlxalq Biokimya və Molekulyar Biologiya İttifaqı

Beynəlxalq Biokimya və Molekulyar Biologiya İttifaqı - beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatı. Beynəlxalq Biokimya İttifaqı kimi 1955-ci ildə yaradılmış, 1991-ci ildən indiki adı ilə fəaliyyət göstərməkdədir. 1955-ci ildən Beynəlxalq Elm üzrə Şuraya ...

                                               

Beynəlxalq Biologiya Elmləri İttifaqı

Beynəlxalq Biologiya Elmləri İttifaqı - beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatı. 1919-ci ildə Brüssel şəhərində yaradılmışdır. Əsas vəzifələri müasir biologiyanın ən mühüm istiqamətlərini inkişaf etdirmək, beynəlxalq və fənlərarası kooperasiyaların ...

                                               

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı - Əmək münasibətlərini tənzim edən BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarından biri. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı BƏT 1919-cu ildə, I Dünya Müharibəsindən sonra, Versal müqaviləsi əsasında yaradılmışdır. 1919-cu ilin yanvar-aprel a ...

                                               

Beynəlxalq Farmakologiya İttifaqı

Beynəlxalq Farmakologiya İttifaqı - üzv ölkələrin və regionların farmakoloqlarını təmsil edən milli təşkilatların könüllü qeyrikommersiya assosiasiyası. 1959-cu ildə Beynəlxalq Fiziologiya Elmləri İttifaqının bölməsi kimi əsası qoyulmuş, 1966-cu ...

                                               

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (IATA)

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası. 1945-ci ilin aprel ayında Havanada keçirilən 31 ölkənin 57 hava nəqliyyatı şirkətinin iştirak etdiyi Konfransda təsis olunmuşdur. IATA hava nəqliyyatı sahəsində qeyri-hökumət təşkilatıdır. IATA-nın fikir ...

                                               

Beynəlxalq Heyvanları Mühafizə Fondu

Beynəlxalq Heyvanları Mühafizə Fondu - heyvanların mühafizəsi sahəsində ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı. İngilis zabiti B.Deyvisin təşəbbüsü ilə 1969-cu ildə yaradılmışdır; dünyanın 15 ölkəsində nümayəndəliyi var. Fondun əsas vəzifəsi bütün düny ...

                                               

Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ya qısaca BHİK - bütün dünya üzrə işçilərin hüquqlarını qoruyan əsas və ən irimiqyaslı həmkarlar ittifaqı təşkilatı. Qurumun baş qərargahı Brüsseldə yerləşir.