ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Karbürator

Karbürator daxili yanma mühərriklərinin maye yanacaq və hava qarışığı ilə qidalandırılmasına xidmət edən yanacağın dozlaşdırılması qurğusudur. Yanacaq qarışığının hazırlanmasına karbürasiya deyilir. Yanacağın silindrlərdə böyük sürətlə tam yanmas ...

                                               

Mühərrik

Mühərriklərdə bir əsas val olur. Bu val enerji çevrilməsi nəticəsində hərəkətə gətirlir və başqa maşın və mexanizmləri hərəkət etdirir. İstisna hal kimi raketlərdə və xətti mühərriklərdə hərəkət ötürməsu başqa yolla baş verir. Hazırda daxili yanm ...

                                               

Stirlinq mühərriki

Stirlinq mühərriki xarici yanma mühərriki olub, porşenli mühərriklər qrupuna aiddir. Bu mühərrik XIX əsrdə onu ixtira etmiş Stirlinqin adını daşıyır. Stirlinqin ixtira etdiyi mühərrik qızdırılmış hava ilə qapalı olmayan dövrə üzrə işləyirdi. Mühə ...

                                               

Tək fazalı mühərrik

Tək fazalı motor - bir fazalı AC şəbəkəsinə qoşulmaq üçün qurulmuş şəkildə hazırlanmış elektrik mühərriki. Əslində, bu iki fazadır, ancaq yalnız bir sarımın işlədiyi üçün motor tək fazalı adlanır.

                                               

Turbojet

Turbojet, hava soyutmalı, aviasiya sektorunda istifadə edilən reaktiv mühərrik. Mühərrikin termodinamik dövrə patentinin XIX əsrdə Brayton tərəfindən alınmasına baxmayaraq, Böyük Britaniyada Frank Whittle və Almaniyada Hans von Ohain tərəfindən b ...

                                               

Anti-detonatorlar

Anti-detonatorlar - motor yanacaqlarının oktan ədədini artırmaq və mühərrikdə səs ehtimalını azaltmaq üçün onlara az miqdada əlavə olunan maddələrdir. Yanacaqların antidetonasiya qabiliyyətini artırmaq imkanı verən maddələrin siyahısı genişdir, l ...

                                               

Antrasit

Antrasit - İ.İ.Amosova görə, kömürləşmənin ən yüksək mərhələsi olan daş kömür, metamorfizmin VIII-X mərhələsi. Mikroəlamətləri: rəngi bozumtul qara və qara-boz, cizgisi məxməri-boz, parıltısı parlaq metallik, endogen ayrılma çatlarının arasındakı ...

                                               

Avtomobil benzinləri

Avtomobil benzinləri DÜİST 2084-77 üzrə benzin markaları: A-72, A-76, Aİ-93, Aİ-95, Aİ-95 Ekstra, Aİ-98. A hərfi benzinin avtomobil benzini olduğunu göstərir. Rəqəm isə benzinin malik olduğu oktan ədədidir. İ hərfi isə oktan ədədinin tədqiqat üsu ...

                                               

Benzin

Benzin - neftdən emal edilən bir növ yanacaq. 150 ° Ca qədər xam benzin, 150-250 ° Ca qədər qaz yağı, kerosen, reaktiv yanacağı, 250-350 ° Ca qədər dizel yanacağı, 350 ° C sonra da ağır yağlar əldə edilir. Kimyəvi olaraq benzin xam neftin xüsusiy ...

                                               

Booster Fuels

Booster Fuels – ABŞ səyyar yanacaq çatdırma şirkəti. Booster Fuels şirkətinin əsası 2014-cü ildə Boeing şirkətinin mühəndisi Frenk Maykroft, həmsədrlər Dieqo Netto və Tayler Ro tərəfindən qoyulmuşdur. Böyük parkinqləri olan şirkətlər Booster şirk ...

                                               

Dimetil efir yanacağı

Dimetil efir yanacağı - - rəngsiz qazdır. Keçən əsrin 80-cı illərinin sonlarında yeni növ yanacağa – dimetil efirinə DME həsr olunmuş ilk işlər yarandı.

                                               

Dizel yanacağı

Dizel yanacağı - daxiliyanma mühərriklərində yanacaq kimi istifadə olunan maye məhsuldur. Adətən bu ad altında neftin birbaşa qovulma məhsulu olan kerosin-qazoyl fraksiyasından alınan yanacaq başa düşülür. Solyarka” sözü alman dilində Solaröl gün ...

                                               

Hipergolik yanacaq

Hipergolik yanacaq, hipergolik impuls, hipergolik reaksiya və ya hipergolik propellant, ətrafdakı temperatur və təzyiq kimi fiziki dəyərlərdən asılı olmayaraq başqa bir kimyəvi birləşmə ilə birləşdirildikdə qəfildən parlaya və alovlanma qabiliyyə ...

                                               

Təbii qaz

Qaz - ucuz və ekoloji cəhətdən ən təmiz yanacaq növüdür. Ən iri qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələr Rusiya, ABŞ, Iran, Türkmənistan, Niderland, Norveç, Kanada, Meksika, Əlcəzair, İndoneziyadır.

                                               

Tonka (yanacaq)

Raket yanacağı TQ-02 - Almaniyada İkinci Dünya müharibəsi dövründə inkişaf etdirildi və alman adı" Tonka-250” idi. Bu bir sıra anti-təyyarə, balistik raketlərdə, eləcə də raket daşıyici larında istifadə edilmişdir. TQ-02 raket yanacağının tərkibi ...

                                               

Yanacaq

Yanacaq - ədədi qiymətcə 1 kq yanacağın tam yanması üçün sərf olunan istilik miqdarına deyilir. 1 kq yanacaq tam yanarkən sərf olunan istilik miqdarı yanacağın kütləsindən və növündən asılıdır.Bu zaman sərf olunan istilik miqdarı aşağıdakı düstur ...

                                               

Yanacaq-energetika sənayesi

Yanacaq-energetika sənayesi - Yanacaq və energetika sənayelərinin adı. Müxtəlif növ enerji hasilatı, istehsalı və istifadəsi ilə əlaqədardır.Dünyada energetika resurslarının istehsalı və istehlakı daima artır.Energetika resursları istehlakında bö ...

                                               

Avtomat açar

Avtomat açar - cərəyan yüklənməsi və qısa qapanma nəticəsində yarana biləcək zədələnmələrdən elektrik dövrəsini qorumaq üçün layihə olunmuş, avtomatik fəaliyyət göstərən elektrik açarı. Onun əsas funksiyası nasazlıq aşkar edildikdən sonra cərəyan ...

                                               

Su elektrik stansiyası

Su elektrik stansiyası - suyun məcra axınlarında və qabarma proseslərində su kütlələrindən enerji mənbəyi kimi istifadə edən elektrik stansiyası. Su elektrik stansiyasının bəndləri və su anbarlarının konstruksiyaları adətən çayların üzərində tiki ...

                                               

İstilik elektrik stansiyası

İstilik elektrik stansiyası ― üzvi yanacağın enerjisini elektrik enerjisinə çevirən elektrik stansiyadır.

                                               

Kombinə tsiklli elektrik stansiya

Kombinə tsiklli elektrik stansiyalar - Brayton və Renkin tsiklinin kombinasiyası üzrə fəaliyyət göstərən, faydalı iş əmsalının yüksək olması ilə seçilən güc qurğularıdır. Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra energetika sahəsində KTES-lərə maraq artm ...

                                               

Naxçıvan İES

Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan diyarının düşdüyü çətinlikləri aradan qaldırmaq, sosial obyektlərin, o cümlədən elektrik enerjisinin bərpası və yenidən qurulması məqsədilə 1992-ci ildə tikilmişdir. Naxçıvan əhalisinin elektrik enerjisinə olan ...

                                               

Atom gəmisi

Atom gəmisi - nüvə-güc qurğusu ilə işləyən gəmilərin ümumi adı. Müxtəlif təyinatlı mülki və hərbi Atom gəmiləri olur. Güc qurğuları üzvi yanacaqla işləyən gəmilər ilə müqayisədə atom gəmiləri əlahiddə üzmə və yüksək gediş sürətini uzun müddət sax ...

                                               

Manqa

Manqa və ya kommiku - Yaponiyada və ya yapon dilində istehsal olunan komikslər. Müasir manqaların stili XIX əsrin sonlarında ortaya çıxmışdır. Manqaların uzun və mürəkkəb tarixi var. Yaponiyada "manqa" termini kanci: yap. 漫画 ; hiraqana: yap. ま ...

                                               

Bakı Dövlət Sirki

Bakı Dövlət Sirki 1945-ci ildə Azərbaycanın ilk milli sirk truppası kimi yaradılmışdır. Truppa yalnız sirk nömrələrindən ibarət olmamış; tərkibinə estrada və balet artistlərinin çıxışları da salınmışdır. Ənvər Quliyev, "Ulduz bacıları", kəndirbaz ...

                                               

Festival

Festival - kütləvi bayram, musiqi, teatr, estrada, sirk yaxud kino sənətinə aid nailiyyətlərin nümayişi. Amerikada xalq kücə yarmarkaları da festival adı ilə tanınırlar. Onlar həm iri bağlı məkanlarda, həm də müasir formatda, açıq havada - tarla, ...

                                               

Feriya del Sol

Feriya del Sol - Venesuelanın Merida şəhərində hər ilin fevral ayında keçirilən beynəlxalq mədəniyyət festivalı. Festival proqramına öküz döyüşləri, sərgilər, konsertlər, paradlar, idman yarışları və Günəş Məlikəsinin seçilməsi daxildir.

                                               

Vaqifsayağı Caz festivalı

Vaqifsayağı Caz festivalı - İçəri Şəhər Kiçik Qala küçəsində bəstəkar, pianoçu, caz-muğam üslubunun banisi Vaqif Mustafazadənin 75 illik yubileyi münasibətilə 16 mart 2015-ci ildən keçirilən ənənəvi caz festivalı.

                                               

Yanan adam festivalı

Yanan adam festivalı - ABŞ-ın Nevada çölünün Black Rock bölgəsində hər il avqust ayının son həftəsi ilə sentyabr ayının ilk həftəsi arasında keçirilən festival.

                                               

Direhavsbakken

Direhavsbakken və ya sadəcə Bakken - Kopenhagen ilə yanında yerləşən, 1583-cü ildə yaradılan və beləliklə, dünyanın ən köhnə olan əyləncə parkı. Bakkenı hər il 2.5–2.7 million adam ziyarət edir. Deməli, o Tivoli bağlarından sonra Danimarkanın ən ...

                                               

Miniatürk

Miniatürk və ya Türkiyə Miniatür Parkı, Türkiyədə müxtəlif əsərlərin maktelərinin nümayiş etdirildiyi 60.000 kvadratmetr ərazi ilə dünyanın ən böyük ərazisi olan miniatür parkıdır. Miniatürk, Haliç sahilindəki köhnə bir park ərazisinə qurulub. Əs ...

                                               

Tivoli bağları

Tivoli bağları və ya Tivoli - Danimarkanın paytaxtı olan, Kopenhagen şəhərində yerləşən əyləncə parkı və kef bağı. O, 1843-cü ilin avqustun 15-i açılıb və bələliklə, həmin şəhərin yanında Direhavsbakken parkından sonra, dünyanın ikinci ən köhnə ə ...

                                               

Bekdel testi

Bekdel testi, Bekdel-Uolleys testi və ya Mo qanunu – uydurmada gender bərabərliyinin qorunub-qorunmadığını müəyyən edən test. Elison Bekdelin 1985-ci ildə aid "Dykes to Watch Out For" adlı komiks-stripindən adını alan bu testin 3 qanunu var: Bu i ...

                                               

Sitarə: Qızlar xəyal edəcək (film, 2020)

Qısametrajlı film köhnə Lahor şəhərindən bəhs edir. Burada 14 yaşlı qız olan Sitarə pilot olmağı arzulayır. Onun Mehr və Pəri adlı bacıları var. Lakin, onun bütün xəyalları uşaq evliliyi ilə uçub gedir. Bu film qızların hələ də xəyallarını tam re ...

                                               

Geympley

Geympley - oyun ilə oyunçunun arasında interaktiv qarşılıqla əlaqədən məsul olan oyun komponenti. Termindən adətən video oyunların kontekstində istifadə olunur.

                                               

Creation Club

Creation Club - "Bethesda Game Studios" tərəfindən Fallout 4 və The Elder Scrolls V: Skyrim video oyunları üçün dizayn edilmiş mikro-ödəniş sistemi. Sistem ilk dəfə olaraq, 28 avqust 2017-ci il tarixində Fallout 4 üçün buraxılmışdır. "Creation Cl ...

                                               

Moskva zooparkı

Moskva zooparkı - Yaroslavl, Rostov-na-Don və Novosibirsk zooparklarından sonra Avropanın ən qədim və Rusiyanın dördüncü ən böyük zooparklarından biridir. 1864-cü ildə əsası qoyulub. İl ərzində sabit bir sayda- 3.5 milyona qədər insan ziyarətçi s ...

                                               

Akvarium balıqları

Akvarium balıqları - Əsasən, xırda, əlvan rəngli, əksər hallarda qeyri-adi formalı və özünəməxsus davranışlı, akvariumlarda yaşaya və arta bilən balıqlardir Akvarium balıqlarının əksəriyyəti təbii şəraitdə tropik və subtropik ölkələrin şirin sula ...

                                               

Ayaqqəlsəməlilər

Seqmentlərinin sayı dəyişkən olan ən ibtidai xərçəngkimilərdir. Başı döş seqmentlərinə bitişmir, faset və nauplial gözləri olur. Döş ayaqcıqları yarpaqşəkilli, zəif xitinləşmişdir, tənəffüs, hərəkət və qidanı ağıza yönəltməyə xidmət edir. Aydın ş ...

                                               

Xulkimilər

Xulkimilər - Xulabənzərlər yarımdəstəsinə aiddir. Bunların əsas xüsusiyyəti qarın üzgəclərinin yaxınlaşması və hətta sorucu disk əmələ gətirərək qovuşmasıdır. Bu suyun güclü hərəkəti zamanı balığa bir yerdə durmağa imkan verir.Birinci bel üzgəci ...

                                               

Alma bayramı

Alma bayramı - Azərbaycan ərazisində, əsasən də Quba rayonunda oktyabr ayında, alma yığımının sonunda keçirilən bayram şənliyi. Alma Festivalı azərb. Alma bayramı Azərbaycanda hər il məhsul günlərində qeyd olunan bir tətildir. Azərbaycanda meyvə ...

                                               

Desikantlar

Desikantlar - kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılmazdan qabaq qurudulması üçün kimyəvi vasitələr. Yetişməni sürətləndirmək və məhsul yığımını asanlaşdırmaq üçün bitkilərin susuzlaşdırılması üçün kimyəvi maddələr.

                                               

Parnik (istixana)

Parnik - tərəvəz, ağac və kol şitilləri yetişdirmək üçün düzəldilmiş örtülü yer. Parniklər su, buxar və ya elektriklə qızdırılır. Onlar küləkdən müdafiə olunan günəşli sahədə şərqdən qərbə doğru uzununa yerləşdirilir. Bunun üçün torpaqda müəyyən ...

                                               

Peyin

Peyin - Torpağın münbitliyini və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa verilən gübrədir. Bu gübrələr uzaq məsafələrə göndərilməyib yalnız istehsal olunduğu yerdə işlənildiyindən onlara yerli gübrələr də deyilir. Hazırkı intensiv əkinçilik sistemi ...

                                               

Transpirasiya

Transpirasiya - bitkinin torpaqdan aldığı suyun yarpaqlar vasitəsilə buxarlandırmasıdır. Bitkilər kök sistemi ilə aldıqları suyu yarpaqlarlara qədər qaldırır. Bitkilərin torpaqdan sorduğu çox böyük miqdarda suyun yalnız mində bir və ya iki hissəs ...

                                               

Domino

Domino oyununun çoxəsrlik tarixi var. Qədim Çin əfsanələrinə görə, bu oyun artıq XII əsrdə Şərqdə məşhur olub. Onun ilk növü əsasında daha 47 variantı meydana çıxıb ki, həmin oyunlarda istər ağ­qara, istərsə də rəngbərəng daşlardan istifadə olunu ...

                                               

Kospley

"Kospley" - Yapon dilində "kostyum oyunu" birləşmiş sözündən əmələ gəlir, ekranda görünən fəaliyyətinin hərəkət formasını almaq demekdir. Müasir kospley anime və manqa həvəskarları nəticəsində Yaponiyada çıxdı.

                                               

Azərmarka

Azərmarka - Azərbaycan Respublikasının bütün poçt markalarının istehsalı və paylanması üçün məsul Azərbaycan dövlət şirkəti. "Azərmarka" şirkəti 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin 14 iyul 1992-ci il tarixli 104 saylı əmri il ...

                                               

Ferraritet

Ferraritet - saxta poçt markası. 1900-cü illərdə Filip la Renotyer de Ferrari tərəfindən nadir markaların toplanması haqqında məlumatlar geniş yayıldıqdan sonra onu aldatmaq üçün belə markalar hazırlanırdı

                                               

Milad markaları

Milad markaları - Milad bayramı ilə əlaqədar olaraq dövriyyəyə buraxılan poçt markaları. Bəzi ölkələrdə Miladla bağlı xüsusi xatirə markaları da çap olunur və poçtların Milad açıqcalarını göndərərkən istifadə etdikləri həmin açıqcalar filatelistl ...