ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323
                                               

Entimema

Entimema - ənənəvi formal məntiqdə deduktiv əqli nəticə; bu əqli nəticədə hər hansı bir hissənin ya müqəddimələrdən birinin, ya da nəticənin aydın ifadə olunmamasıdır.

                                               

Loqoqraflar

Loqoqraflar - Qədim Yunanıstanda bu söz altında iki qrup insan nəzərdə tutulurdu: tarixçilər və natiqlər. Qədim Yunanıstanda natiqlik sənətinin inkişafına güclü təsir göstərən səbəblərdən biri də Solon qanunları olmuşdur. Bu qanunlara görə hər bi ...

                                               

Panegirik

Panegirik - təriflərdən ibarət çıxış. Antik dövrlərdən XVIII əsrədək kiminsə ölümü münasibətilə yazılmış çıxışlardan ibarət ədəbi janr, həmçinin ədəbi əsərlərdə və çıxışlarda hər cür tərif epizodları panegirik adlansa da, XIX əsrdən başlayaraq əs ...

                                               

Ritorika

Ritorika sözündən əmələ gələrək ῥητωρική - "natiqlik sənəti")- insanları nitq, vizual və ya yazılı şəkildə inandırmaq məharəti, metodikası. İlkin dövrlər natiqlik sənəti haqqında elm. Qədim Yunanıstanda meydana çıxmışdır. Ritorikanın tarixi XI əs ...

                                               

Balina ovu

Balina ovu sənayesi - Balinakimilərin gəlir əldə etmək məqsədi ilə ovlanması. Ovun hədəfi balinaların piyinin əldə edilməsidir. Onların piyi əsasən yanacaq kimi istifadə edilirdi. Üstəlik sənaye ehəmiyyəti olmuşdur. Balinaların ət məqsədli ovu XX ...

                                               

No Game No Life

No Game No Life və ya qısaca NGNL - Yuu Kamiya tərəfindən yazılmış ranobe seriyası. Ranobe seriyası doqquz cilddən ibarət olub MF Bunko J imprinti altında 25 aprel 2012-ci ildən 25 avqust 2016-ci ilə kimi nəşr olunmuşdur. Müəllif və Yuu Kamiyanın ...

                                               

Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu

"Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" İctimai Birliyi - bilicilərin ictimai yaradıcılıq təşkilatı. "Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" SSRİ dövründə yaranmış və müasir dövrdə də fəaliyətini davam etdirən azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından bir ...

                                               

Conquiztador

Conquiztador - 2002-ci ildə macar tərtibatçısı Atilla Bixari tərəfindən yaradılan strategiya elementləri olan intellektual oyun. Hər oyun üçün server təsadüfi şəkildə üç iştirakçı seçir. Məhdudlaşdırılmış fasilə zamanı iştirakçılar müxtəlif sahəl ...

                                               

Nə? Harada? Nə zaman?

Nə? Harada? Nə zaman?, qısaca NHN - 1975-ci ildə SSRİ-də yaranan və hal-hazırda Rusiyada və MDB məkanında populyar olan intellektual oyun. Televiziya və "idman" versiyaları mövcuddur. Komandaların onlara verilmiş suala məhdud vaxt ərzində cavab t ...

                                               

Zəif bənd

Zəif bənd - televiziya oyunu. Layihə veriliş kimi ilk dəfə 2000-ci il 14 avqust tarixində BBC telekanalında yayımlanmağa başlayıb. Bu layihəni Anna Robinson adlı məşhur qadın aparıcı yaratmışdır. Bu veriliş həm də bilik oyunudur. Sonralar veriliş ...

                                               

Hoqqa kart oyunu

Hoqqa Kart Oyunu - 2018-ci ildə Azərbaycanda yaradılmış, ikidən çox oyunçu üçün nəzərdə tutulmuş kreativ kart oyunudur. Oyun 81 kartdan, əlavə olaraq 2 ədəd zərdən ibarətdir. Hal-hazırda oyun bir hissədən ibarətdir. Oyunun ilk nüsxələri məhdud sa ...

                                               

Rubik Kubu

Rubik Kubu - daha balaca ölçülü 27 kubdan ibarət, xaricdən görünməyən oxlar ətrafında fırlana bilən plastmas kubdur. Hər bir tərəfdəki 9 kvadrat 6 rəngdən biri ilə boyanır. Adətən qarşı-qarşıya dayanan rənglər: ağ-sarı, göy-yaşıl, qırmızı-narıncı ...

                                               

Barbi

Dünyada ən məşhur olan gəlincik Barbinin anası və onun əsas yaradıcısı Rut Hendler hesab olunurdu. Keçən əsrin 40–cı illərinin ortalarında Hendler ailəsi şəkillərin qoyulması üçün xüsusi çərçivələr hazırlayan kompaniya açmağı qərara aldılar. Nəti ...

                                               

Fenakistiskop

Fenakistiskop - İlk animasiya aləti. Fenakistiskop eyni bir hərəkətin təkrar olunması əsasında yaranan sürətli hərəkət verici cihaz olmuşdur. Kino sənətinin ilkin pilləsi hesab olunan fenakistiskop 1831-ci ildə Belçikalı alim Yozef Plateyu və Avs ...

                                               

Filiminovo oyuncaqları

Filimonovskaya oyuncaqları - Gildən hazırlanan fitli oyuncaqlar. Rusiya Federasiyasının, Tula vilayətinin Odoyevski rayonunun Filimonovo kəndində yaradılan xalq incəsənəti məhsuludur.

                                               

Gəlincik (oyuncaq)

İllər uzunu Qərb mədəniyyəti və xüsusən də kino və musiqisi populyarlığının artması İranın ruhani təsisatlarında narahatlığa səbəb olub. İranın baş prokuroru Qurban Əli Doru Nəcəfəbadi bu cür təsirə malik və son illər geniş yayılan belə oyuncaqla ...

                                               

Kaleydoskop

Kaleydoskop - içinə baxıldığında rəngli naxışlar görülən bir əşya. Bu naxışlar, işığın əks olunmasıyla əldə edilir və durbin hərəkət etdirildikcə davamlı dəyişir. "Kaleydoskop" sözü yunanca kalos, eidos və scopos sözlərinin birləşməsindən yaranmı ...

                                               

Marionet corab

Marionet corab - corabdan və ya başqa bənzər geyim əşyasından hazırlanmış marionet kukla. Kuklaçı corabı əlcək kimi əlinə keçirir və marionetin ağzı corabın dabanı ilə barmaqları arasındakı hissədən yaranır. Barmaqlar olan hissə ağzı əmələ gətiri ...

                                               

Matryoşka

Matryoşka”nın yaranma tarixi 1890-cı ilə təsadüf edir. Hesab olunur ki, bu oyuncaqlar ilk dəfə həmin il Moskvada uşaq təhsil emalatxanasında düzəldilib. Bu oyuncağın adı" Matryona” sözündən götürülüb, mənası" ailənin anası” deməkdir. Bu oyuncaq t ...

                                               

Oyuncaq

Oynamaq üçün istifadə oluna bilən hər bir əşya oyuncaqdır.Ümumiyyətlə oyuncaqlar uşaqlar və ev heyvanları ilə bağlıdır.Oyuncaqlarla oynamaq çox vaxt ən xoşagələn əyləncə növü sayılır.Hər yaşda olan uşaqlar görə oyuncaqların daha əyləncəli olması ...

                                               

Yo-yo

Yo-yo və yoyo - bir-birinə bərkidilmiş iki diskdən və onların ortasından uzanan uzun bir ipdən ibarət olan oyuncaqdır.İpin ucundan tutub diski aşağı və yuxarı yellətmək lazımdır.

                                               

WOWCube

WOWCube - bu oyun ön və ya elektron puzzle şəklində 2x2x2 rubik nin Kub. Maddi istifadəçi interfeysi kimi səkkiz eyni elementdən ibarət çalışan bütöv bir kubdur. Cihaz xüsusi hazırlanmış oyunlarla çalışır. Bulmacanın konsepsiyası 2016-cı ildə Sav ...

                                               

Fallout: Warfare

Fallout: Warfare: Wargaming in the Fallout Universe - Fallout Tactics əsasında yaradılmış stolüstü oyun. Oyun Kris Teylor tərəfindən yaradılmışdır və Fallout Tactics: Brotherhood of Steel video oyununun yanında bonus disk olaraq əlavə edilmişdir.

                                               

Madjonq

Madjonq - ənənəvi qədim Çin azart oyunu. Oyun fişkalarından istifadə etməklə 4 nəfərin iştirakı ilə Çin, Yaponiya və digər Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində geniş yayılmışdır. Bu oyunun daşları domino daşlarını xatırladır. Poker oyununda old ...

                                               

Monopoliya (oyun)

Monopoliya - stolüstü oyun növü. Burada oyunçular altı tərəfli zəri monopoliya taxtasının üzərində hərəkət etdirərək ticarət məhsullarının alqı-satqısı ilə məşğul olur, evləri və ya otelləri böyüdürlər. Oyunçular öz rəqiblərini iflas etməklə onla ...

                                               

Sancaqbəyi oyunu

Sancaqbəyi oyunu, 15 fevral 2014-cü ildə Hoguma tərəfindən Türkiyədə satışa təqdim edilmiş masaüstü kart oyunu. 2 və ya 6 nəfər arasında oynanıla bilən oyunda türk müharibə tarixi və Anadolu mifologiyası əsas diqqət mərkəzindədir. Oyundakı məkan, ...

                                               

Stolüstü oyun

Domino oyununun çoxəsrlik tarixi var. Qədim Çin əfsanələrinə görə, bu oyun artıq XII əsrdə Şərqdə məşhur olub. Onun ilk növü əsasında daha 47 variantı meydana çıxıb ki, həmin oyunlarda istər ağ­qara, istərsə də rəngbərəng daşlardan istifadə olunu ...

                                               

Abayı

Abayı - Azərbaycanın milli rəqsi. Rəqs Şəki-Zaqatala zonasında yaranmışdır. Bu yerlərdə ahıl qadına "Abay" deyirlər. Rəqsi əsas etibarilə ahıl adamlar - həm qadınlar, həm də kişilər oynayırlar. Rəqsin melodiyasını Şəki musiqiçiləri yaratmışlar. B ...

                                               

Camış bağa girdi

Camış bağa girdi - Azərbaycanın milli rəqsi. Bu rəqsin adı, görünür, təsadüfi addır. Lakin ola bilər ki, rəqsin ağır, koppuş bir rəqqas tərəfindən ifa edildiyi vaxt onun dostları zarafatla "Camış bağa girdi" deyiblər. Rəqsin adı belə də qalıb. Hə ...

                                               

Cəngi (rəqs)

Cəngi sözü irandilli xalqlarda - cəng sözü, yəni savaş mənasını verir.İrandilli azərilər cəngi sədası altında rəqibləri ilə mübarizə aparırdılar. Cəngi adlı qəsəbə var. Bəzi mütəxəssislər "Cəngi" sözünün "zəngi"dən törəməsini deyirlər. Zəngi qədi ...

                                               

Dördayaq yallısı

Dördayaq – Ən qədim Azərbaycan yallırından biri. Yallının adı rəqsin əvvəlində ifaçıların yırğalanaraq dörd addım atmalarından götürülmüşdü. Şərur rayonunda yaranmış yallı sonralar daha geniş yayılaraq milli-mənəvi dəyərləri yaşadanların ən sevim ...

                                               

Gopu

Gopu - Yaz vaxtı durnaların gəlişini təsvir edən, həm oyun, həm də rəqs xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən bu rəqs ta qədim zamanlardan bu günə kimi Azərbaycan xalqının sevə-sevə ifa etdiyi məşhur rəqslər silsiləsinə daxil edilən yallı növüdür. ...

                                               

Gülümeyi

Gülümeyi – Azərbaycan xalqına məxsus ənənəvi rəqs sayılan "Gülümeyi" oxuyanın "ay gülüm hey" kəlməsindən götürülüb. Bu qədim rəqsi əsasən qızlar və cavan qadınlar müxtəlif şənliklərdə, xüsusən "Xınayaxdı" deyilən şənliklərdə ifa edirlər. Əsasən Ş ...

                                               

Haxışta

Azərbaycanda xalq rəqslərinin çox qədim tarixi var. Bunu qədim Mezolit dövrünə aid olan Qobustan qayaüstü rəsmlərində əksini tapan rəqs səhnələri sübut edir. Hələ eramızdan 2-3 min il əvvəl, tunc dövründə Azərbaycanda rəqs sənəti insanların məişə ...

                                               

Köçdü balaban

Köçdü balaban - Azərbaycan xalq rəqsi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda yaranıb. Bu rəqs ona görə belə adlanır ki, çox vaxt balaban və dümbək, ya da zurna və dümbək sədası altında ifa olunur. Yallının orijinallığı orasındadır ki, ...

                                               

Qaladan-qalaya

Qaladan-qalaya – Ayrı-ayrı diaqonal üzrə tamaşaçılardan solda kişilər, sağda qadınların düzülməsi ilə ifa olunan yallının musiqisi çox məşhurdur və həmişə aşağıdakı oxuma ilə müşayiət olunur: Yallının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də odur ki ...

                                               

Qatar məğamı

Qatar məğamı - Şərur rayonunun Yengicə kəndində yayılaraq rəqs həvəskarları tərəfindən bu günümüzə çatdırılan bu yallını ancaq qadınlar ifa edirlər. Dəstəyə düzülən qadınların sayı 30-40 nəfərə yaxın olur. Onlar bir-birinin yanında duraraq gövdəl ...

                                               

Qazağı

Qazağı - ən qədim Azərbaycan rəqslərindən biri. Adından göründüyü kimi rəqs Qazax zonasında yaranmışdır. Fərz olunur ki, Qazağı döyüşçü rəqsidir. Onu yürüşə və hərbə gedəndə ifa edərmişlər. Rəqs nikbinlik və qəhrəmanlıq pafosu ilə yanaşı incəlik ...

                                               

Qazı-qazı

Qazı-qazı – Qədim tarixə malik Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur, Şahbuz və Kəngərli rayonlarında ən çox yayılmış və sevimli oyunlar sırasına daxildir. Sinələri səviyyəsində əlləri ilə bir-birindən tutaraq sıraya düzülən kişilərdən ibarət bu ...

                                               

Qıtqılıda

Onun yaradıcısı və ilk ifaçısı ünlü qarmonçalan Teyyub Dəmirov olmuşdur. Məşhur qarmonçalan Qızxanım Dadaşovanın ifasında yadda qalıb. Bu rəqs ilk dəfə 1937-ci ildə Səid Rüstəmov tərəfindən nota salınıb.

                                               

Mirzəyi (rəqs)

Mirzəyi - Azərbaycanın qədim rəqslərindən biri. Musiqisi vağzalı rəsqinə çox oxşayır, fərqli cəhəti isə daha aram olmağıdır. Təkcə Azərbaycanda deyil, Cənubi Qafqaz musiqiçilərinin repertuarına daxildir.

                                               

Şalaxo

Şalaxo və ya Şələqoy - Azərbaycan və Gürcüstanda oynanılır. Şalaho və ya Şələkümün ritmi 6/8-lik dir. Rəqsin forması bölgəyə görə dəyişə bilər. Iğdırda xalq oyunu olaraq oynayırlar. Şələqoy rəqsi azərbaycanlı bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Qız ...

                                               

Tənzərə

Şərur rayonunun Çərçiboğan, Çomaxtur və başqa kəndlərində daha çox inkişaf tapan folklor rəqs kollektivlərinin repertuarlarına daxil edilərək müntəzəm rəqs edilən rəqs hərfi mənada" Qızılı tənbətən” deməkdir. Qızıl bəzək-düzəkdən – boyunbağından, ...

                                               

Urfanı

Urfanı – Şərurun şah yallısıdır. Əzəmət, vüqar, mərdlik və sair hərəkətləri ilə zəngin olan mürəkkəb quruluşa malik və ifaçıdan yüksək rəqs etmək qabiliyyəti tələb edən, əsasən kişilərdən ibarət bu yallı ən qədim yallılar sırasına daxildir. Naxçı ...

                                               

Uzundərə (rəqs)

Qarabağda Ağdam ilə Göytəpə arasında bir dərə var. Adına "Uzundərə" deyilir. Deyilənə görə bu rəqs məhz həmin dərəyə həsr olunub. Rəvayətə görə, Uzundərə tərəkəmələrin düşərgəsi olmuş, onlar dağlar qoynundakı yaylaqlara köçərkən, yolüstü burada ə ...

                                               

Vyana balı

Vyana balı - Vyanada ənənəvi bal rəsləri dövründə keçirlən tədbir. Vyana balları UNESCO-nun Avstriya qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdi. Son illərdə Vyana balına neonasistlərin dəvət edilməsinə etiraz olaraq UNESCO 27 ynvar 2012-ci ...

                                               

Red Bull BC One

Red Bull BC One hər il keçirilən beynəlxalq B-boy yarışmadır. Red Bull enerji içki şirkəti tərəfindən təşkil edilir. Battle-lar fərdi şəkildə keçirilir. Turnir 16 b-boy arasında play-off sistemi ile keçirilir. Battle-lın qalibı 5 judge tərifindən ...

                                               

Leni Rifenştal

Tarixdə Hitlerin sevimli rejissoru kimi qalan rəqqasə, aktrisa, peşəkar rejissor, peşəkar fotoqraf və peşəkar üzgüçü Berta Helena Amaliya Rifenştal 1902-ci ildə Berlində anadan olub. Onun atası Alfred Rifenştal varlı tacir idi. Amma Lenidə incəsə ...

                                               

Zendaya

Zendaya - ABŞ aktrisası, müğənni və rəqqasə. Ən məşhur rolu Disney Channel orjinal serialı "Göstər özünü"dəki Raquel Raki Buludur. Ən yaxın dostu isə "Göstər özünü" adlı serialdakı rolu Sisi Cons olan Bella Torndur. Zendaya Ualt Disney Rekordsda ...

                                               

"Çinar" rəqs ansamblı

"Çinar" rəqs ansamblı - 1959-cu ildə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda yaradılmış qızlardan ibarət xalq rəqs ansamblı. Ansamblın ilk rəhbəri Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti Əminə Dilbazi olmuşdur. "Çinar" öz s ...