ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357
                                               

Cığkimilər

Juncus L. typus - Sitnik Distichia Nees & Meyen - Distixiya Rostkovia Desv. - Rostkoviya Patosia Buchenau - Patosiya

                                               

Cır mərsin

Vaccinium uliginosum var. album J.Y. Ma & Yue Zhang Vaccinium uliginosum subsp. pubescens Wormsk. ex Hornem. S.B. Young Vaccinium uliginosum var. gaultherioides Bigelow Vaccinium uliginosum var. pedris Harshb. Vaccinium uliginosum var. pubescens ...

                                               

Cin itüzümü

Hündürlüyü 2-3 m-ə qədər, sallaq, yumşaq, bəzən isə sarılan tikanlı budaqları olan bitkidir. Tamkənarlı yarpaqları dəstə ilə çıxır. Çiçəkləri açıq bənövşəyi rənglidir, iyuldan-sentyabra qədər çiçəkləyir. Qırmızı rəngli giləmeyvələri sentyabr-okty ...

                                               

Cod xəndəkotu

Çoxillik bitkidir. Gövdəsi 30-60 sm-ə qədər hündürlükdə, çox budaqlı, möhkəm qısa, aşağı qövsvari, bir az qabarıq tikanlı qıllardan tikanlı-nahamardır. Yuxarı yarpaqlar qısa, lakin, görünən saplaqların üzərində və ya oturaq olaraq yumurtavari-uzu ...

                                               

Coreopsis grandiflora

Coreopsis boykiniana Nutt. Coreopsis grandiflora f. demareei Sherff Coreopsis grandiflora var. grandiflora Coreopsis grandiflora f. grandiflora Coreopsis grandiflora var. harveyana A.Gray Sherff Coreopsis grandiflora f. harveyana A.Gray Sherff Co ...

                                               

Crepis vesicaria

Barkhausia vesicaria L. Spreng., Syst. Veg. 3: 652. 1826 Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia Thuill. Thell. Crepis taraxacifolia Thuill. Crepis vesicaria subsp. congenita Babc. Crepis taraxacifolia subsp. taraxacifolia Crepis hyemalis subsp. ha ...

                                               

Çay çınqılotu

Caryophyllata nutans Moench Caryophyllata rivalis L. Scop. Anemone dodecaphylla Krock. Geum rivale var. lividum Chitr. Bernoullia hybrida Raf. Caryophyllata aquatica Lam. Geum rivale subsp. islandicum Á.L”ve & D.L”ve Geum nutans Raf. Geum rivale ...

                                               

Çəhrayı qutan

Kütləsi 7.5-9 kq-dır. Sürü halında yaşayırlar. Rəngi çəhrayıyaçalan-ağdır. Qanadlarının ucu qaradır. Başının arxa tərəfində bir topa sivri lələkdən ibarət tac var. Dimdiyi çox uzundur və altında boğaz kisəsi vardır. Suda üzərkən və uçuş zamanı bo ...

                                               

Çəltik

Çəltik - dənli bitki. Qabığı çıxarılmamış düyü. Çəltik əhəmiyyətli dənli taxıl bitkisi olmaqla ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün becərilir. Çəltikdən sənayedə, maldarlıqda və mətbəxdə geniş istifadə olunur. Çəltik Yer kürəsində əkin sahəsinə g ...

                                               

Çəmən güllücəsi

Çəmən güllücəsi - paxlakimilər fəsiləsinin güllücə cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 40 55-100 sm, gövdəsi düz, uzanan və ya ilişən, sivri dördtinli və budaqlanan çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovu nazik, şaxəli və zoğ əmələgətirəndir. Yalançı zo ...

                                               

Çəmən yarpızı

Çəmən yarpızı - dalamazkimilər fəsiləsinin nanə cinsinə aid növ. Nanə cinsinin Avrasiyada - Avropada, Qərbi və Orta Asiyada, Qafqazda, Hindistan və Nepalda yayılmış növüdür. Əkin yerlərində, çəmənliklərdə, su hövzələri, çay, göl, arx və bataqlıq ...

                                               

Çəmənlik adaçayı

Plethiosphace pratensis L. Opiz Salvia variegata Waldst. & Kit. ex Willd. Sclarea pratensis L. Mill. Plethiosphace stenantha Opiz Salvia barrelieri Ten. Salvia arnassensis Gand. Plethiosphace leistneriana Opiz Sclarea tuberosa Mill. Salvia vulgar ...

                                               

Çətirvari evkalipt

Avstraliya qitəsi və yeni Qvineyada yayılmışdır. Avstraliyada şimali Kvinslend, Tambo çayının sahili və Viktoriyanın şərq sahillərində geniş plantasiyaları vardır.

                                               

Çin ardıcı

Şimali-Şərqi Çin də, Koreya da, Yaponiya da bitir. Hündürlüyü 20 mə- qədər, sürünən zoğları olan ikievli kol, bəzən ağacdır. Cavan zoğların və qoca budaqların iynəyarpaqları iynəşəkilli, yuxarı budaqlarda qabıqşəkilli, mavi-yaşıldır. Cavan budaql ...

                                               

Çobanyastığı

Çoban yastığının bir çox növləri Azərbaycanda yayılmışdır. XV əsr müəllifi Əli İbn Hüsеyn Ənsariyə görə çobanyastığı ç İ çəyinin həlimi sidikqovucudur, laktoqеn təsirə malikdir, sinir sistеmini sakitləşdirir. Çobanyastığı çiçəyini çеynədikdə, ağı ...

                                               

Çubuqvari evkalipt

Əsas arealı subtropik ölkələrdir. Tasmaniya, Yeni Cənubi Uels və Viktoriya ştatları, Kvinlend və Cənubi Avstraliyada 900 m yüksəklikdə, dağların zirvəsində yayılmışdır.

                                               

Dazı

Hypericum canariense Hypericum gnidiifolium Hypericum scopulorum Hypericum concinnum Hypericum balearicum Hypericum tortuosum Hypericum fieriense Hypericum calycinum Hypericum ldilanaticum Hypericum acostanum Hypericum triquetrifolium Hypericum h ...

                                               

Dəfnəyarpaqlı söyüd

Hündürlüyü 16 m-dək bəzən 3- 5 m, gövdəsinin diametri 75 sm olan yumurtavari çətirli ağac və ya şaxələnmiş kiçik koldur. Cavan budaqları yapışqanlıdır, illik budaqları qara-qonur və ya sarımtıl rəngli, çılpaq və parlaqdır. Qoca gövdələrinin qabağ ...

                                               

Dəlicincilim

Dəlicincilim - qərənfilçiçəklilər sırasının qərənfilkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Bu cinsin adı yunancada keras- "buynuz" sözündən yaranmışdır. Yer kürəsində bitən 60 növ birillik və çoxillik bitkisi məlumdur. Yaşıllaşdırmada onların təxmin ...

                                               

Dəmiroduncaqlı evkalipt

Vətəni Aralıq dənizi sahilləridir. Təbii halda cənub-şərqi və qərbi Avstraliya, Cənubi Uels və Kvinqled ştatlarında, dəniz səviyyəsindən 200-600 m yüksəklikdə olan yamaclarda yayılmışdır.

                                               

Dərman rozmarini

1.5-2 m hündürlüyündə, həmişəyаşıl, sıх budаqlı kоldur. Çохillik zоğlаrı tünd bоz, birillik zоğlаrı isə аçıq bоz rəngdə, tükcüklü, qаbığı sоyulаndır. Yаrpаqlаrının uzunluğu 1.5-3.5 sm və еni 0.2-0.4 sm оlub, хətvаri, üzbəüz düzülüşlü, оturаq, sət ...

                                               

Diş dişqurtlayan

Dişlərin arasına dolan yemək qalıqlarını təmizləmək üçün çırtlanmış tum qabığını xatırladan dişqurtlayan meyvələrinin çəyirdəyi bəlkə də ən təbii vasitədir. Ehtimal ki, bitkinin adının yaranmasında da bu amil əsas rol oynayıb. Əks halda nə bitkin ...

                                               

Dişli ölməz kol

Hündürlüyü 4-6 m olan, tikanlı, dağınıq budaqlı, həmişəyaşıl və ya yarım həmişəyaşıl koldur. Yarpaqları növbəli, nеştərvaridir, uzunluğu 2-5 sm, kənarları dişli, çılpaq, üstü parlaq yaşıl rəngli, qısa saplaqlıdır. May-iyun aylarında çiçəkləyir. Ç ...

                                               

Dovşankələmi

Dovşankələmi cinsinə daxil olan bitkilər kol və ya ot bitkiləridir. Bu cins özündə 800-ə yaxın bitki cəmləşdirir. Öz adını bitki yarpaqlarının turşməzə dadına görə alıb. Birillik və ya çoxillik nümayəndələri mövcuddur. Əksər hallarda ot növlərinə ...

                                               

Dovşankələmikimilər

Aeonium Aeonium haworthii Aeonium undulatum Aeonium glutinosum Aeonium leucoblepharum Aeonium urbicum Aeonium ciliatum Aeonium nobile Aeonium canariense Aeonium tabuliforme Aeonium hierrense Aeonium arboreum Aeonium cuneatum Aeonium holochrysum C ...

                                               

Dözümlü akasiya

Hündürlüyü 20 m оlаn həmişəyаşıl аğаcdır. Аğаcın gövdəsi hаmаr, tünd bоz rəngli qаbıqlа örtülmüşdür. Cаvаn zоğlаrı qeyri-hаmаr, üçtərəfli və yа tilli, bоz-yаşıl rənglidir. Yаrpаqlаrı növbəli, cüt və yахud lələkvаridir, tоpа hаldа düzülür. Хırdа y ...

                                               

Drosera intermedia

Drosera foliosa Elliott Drosera americana Willd. Drosera intermedia var. americana Willd. DC. Drosera intermedia f. corymbosa DC. Fernald Drosera intermedia var. corymbosa DC. Drosera intermedia var. gracilis Planch. Drosera intermedia f. elatior ...

                                               

Empetrum nigrum

Empetrum nigrum var. nigrum Empetrum crassifolium Raf. Empetrum nigrum f. ciliatum Jordal Empetrum nigrum subsp. nigrum Empetrum nigrum f. cylindricum Lepage Empetrum medium Carmich. Chamaetaxus nigra L. Bubani Empetrum scoticum auct. Empetrum pr ...

                                               

Engelman küknarı

Engelman küknarı - hündürlüyü 30–50 m-ə qədər, gövdəsinin diametri 90 sm olan ağac. Vətəni Şimali Amerikadır. Engelman küknarının çətiri möhkəm, piramida formalı, budaqları bir az sallaqdır. Uzunömürlüdür, 300-400 il yaşayır. İynəyarpaqları göyüm ...

                                               

Ensizyarpaq lavanda

Ensizyarpaq lavanda - dalamazkimilər fəsiləsinin lavanda cinsinə aid bitki növü. Ensizyarpaq lavandanın vətəni Aralıq dənizinin Fransa və İspaniya sahilləri hesab edilir. Avropa, Şimali Afrika, Şimali Amerikanın hər yerinə uyğunlaşdırılıb.

                                               

Eragrostis

Eragrostis brownii Eragrostis cilianensis All. Vignolo ex Janch. – Grey Lovegrass, Candy Grass, Stinkgrass Eragrostis curvula var. conferta – Boer Lovegrass Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. – Bahia Lovegrass Eragrostis benthamii Eragrostis ...

                                               

Erkək ayıdöşəyi

Hündürlüyü 20-100140 sm olan çoxillik bitkidir. Qısa, yoğun kökümsovu köhnə saplaqların qalıqları ilə əhatə olunmuşdur. Uzunluğu 100 sm qədər olan uzunsov elliptik formalı yarpaqları ikiqat lələkvaridir, yarpaq ayası saplağından uzundur. Sporları ...

                                               

Euonymus fortunei

Euonymus carrierei Vauvel Cassine fortunei Turcz. Kuntze Euonymus austroliukiuensis Hatus. Elaeodendron fortunei Turcz. Euonymus fortunei var. acuminatus F.H.Chen & M.C.Wang Euonymus fortunei f. minimus Simon-Louis Rehder Euonymus fortunei f. alb ...

                                               

Euphorbia heterophylla

Euphorbia calyciflora Sessé & Moc. Cyathophora heterophyla L. Raf. Euphorbia heterophylla var. heterophylla Euphorbia elliptica Lam. Euphorbia epilobiifolia W.T.Wang Euphorbia heterophylla var. elliptica Lam. Kuntze Cyathophora ciliata Raf. Cyath ...

                                               

Euphorbia nutans

Euphorbia gibraltarica Wolley-Dod Chamaesyce preslii Guss. Arthur Chamaesyce nutans Lag. Small Euphorbia hypericifolia var. communis Engelm. Chamaesyce lansingii Millsp. Euphorbia androsaemifolia C.Presl Euphorbia potosina var. lamasis Carvajal & ...

                                               

Ev nandinası

Hündürlüyü 5-6 m-ə çatan, silindrik, zərif çətirli və düz dayanan, az budaqlanan yan zoğlu həmişəyaşıl ağac və ya koldur. Zoğların qabığı açıq qonur-bənövşəyi, sonradan boz-qonur, uzununa şırımlıdır. Kök sistemi uzun deyil. Tumurcuqların uzunluğu ...

                                               

Əkin şabalıdı

Yeyilən şabalıd, əkin şabalıdı, adi şabalıd - şabalıd cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli ksilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir –VU A2c+3 cd. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Əməköməcikimilər

Əməköməcilər fəsiləsi – ikilәpәli bitki fәsilәsi. Birillik vә çoxillik ot, kol, liana vә ya ağaclardır. Yarpaqları növbәli, sadә dilimli vә ya barmaqvarı-mürәkkәb, yarpaqaltlıqlıdır. Gövdә vә yarpaqlarında sәciyyәvi ulduzvarı tüklәnmә, yerüstü zo ...

                                               

Ərəb qəhvəsi

Ərəb qəhvə ağacı - qəhvə ağacı cinsinə aid bitki növü. Qəhvə bütün dünya xalqları tərəfindən çox qədimdən qida kimi istifadə olunan təbii nemətdir. O, başqa yeyinti məhsullarından fərqli olaraq, insan üçün daha faydalıdır. Onun üstünlüyü orasında ...

                                               

Ərik

Ərik – Gülçiçəklilər fəsiləsindən bitki növü. Adi ərik mart-apreldə çiçəkləyir. Çiçəkləri ağ və ya açıq çəhrayıdır, yarpaqlarından çox əvvəl açılırlar. Çiçək saplaqları qısadır. Meyvələri iyun-avqustda yetişir. Meyvələri birçəyirdəkli olub, rəngi ...

                                               

Əsməqovaq

Əsməqovaq və ya titrək qovaq - Söyüd fəsiləsinə adi bitki növü Populus tremula L. P. pseudotermula N. Rubtz., P. termula - var. P. microtermula Grossh. Hamar boz qabıqlı hündür ağacdır. Yarpağının saplağı uzundur, yuxarı hissədə çox yastılaşmış, ...

                                               

Ətirli ağ şam

Şimali Amerika nın iynəyarpaqlı meşələrində, Kanada və ABŞ -da tundra zonasına qədər bitir, daşlıqlarda isə meşənin yuxarı sərhədlərinə qədər yayılmışdır. Uzunömürlüdür, 150-200 ilə qədər yaşayır. Hündürlüyü 15-25 m, gövdəsinin diametri 50 sm, dü ...

                                               

Ətirli çətiryarpaq

Yarpaqları 6-10 ədəd olmaqla, topa halında, enli əksinəyumurtaşəkillidir, uzunluğu18 40 54 mm, eni 4 10 13 mm-dir, qısa ucludur, kənarlardan, bəzən alt tərəfdən damar boyunca qısa, yuxarı yönəlmiş cod tüklü və yaxud hər iki tərəfdən dağınıq basıq ...

                                               

Əyilən yatıqqanqal

Bidens cernua var. bidens L. Farw. Bidens cernua f. cernua Bidens cernua var. discoidea Wimm. & Grab. Bidens cernua var. radiata Roth Bidens cernua var. coreopsis Pursh Bidens cernua var. monocephala Zersi ex Fiori Bidens cernua var. nana Wimm. & ...

                                               

Əzvayyarpaq yukka

Yavaş böyüyür və tədricən hündürlüyü 8 sm olan şarşəkilli kol və ya kiçik ağac formasını alır. Gövdələrinin aşağı hissəsi çılpaqdır. İri bitkilərin oduncaqlı gövdəsi çox şaxələnmiş olur. Budaqların uclarında cod lifli yarpaqların möhkəm rozetləri ...

                                               

Fordi yağlıağacı

Fordi yağlıağacı, Çin tunq ağacı - yağlıağac cinsinə aid bitki növü. Əsasən Çində dəniz səviyyəsindən 200-1500 m hündürlükdə, dağ yamaclarında, meşələrdə yayılmışdır.ABŞ-da mədəni şəraitdə geniş əkilib-becərilir. Bu növə Çində tunq ağacı da deyilir.

                                               

Frans dovşanalması

Hündürlüyü 2 m olan və ildə təхminən 15 sm boy atan koldur. Yarpaqları qalın, 2-3 sm uzunluğunda, parlaqdır, aşağı hissədə sıх sarımtıl tükcüklərlə örtülmüşdür. İyulda çiçəkləyir. Mеyvələri oktyabr ayında tam yеtişir, çoхtoхumlu, yumurtavari form ...

                                               

Fransa qızılgülü

Hündürlüyü 1 m-dək olan çoxillik, budaqlı koldur. Bitkinin mil kökü torpaqda bir neçə metr dərinliyə qədər uzanır. Cavan zoğları yaşıl və ya açıq yaşıl rənglidir. Qocaldıqda qonurlaşır və boz rəngli olur. Gövdələri müxtəlif ölçülü və formalı iynə ...

                                               

Galium divaricatum

Aparinella tenuicaulis Fourr. Galium anglicum var. parvifolium Gaudin ex Roem. & Schult. DC. Galium aridicola Briq. Galium divaricatum var. tenuicaule Fourr. Nyman Galium divaricatum var. mungieri Boiss. & Heldr. Nyman Galium parisiense var. leio ...

                                               

Galium parisiense

Aparinella decipiens Jord. Fourr. Aparinella parisiensis L. Fourr. Galium anglicum var. ruricolum Jord. Nyman Aparinella litigiosa DC. Fourr. Galium anglicum Huds. Galium anglicum var. chamaeaparine Willk. & Costa Nyman Aparinella ruricola Jord. ...