ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359
                                               

Qaratərə

Yunan dilində tərcüməsi "solmayan gül" deməkdir. Dekorativ gülçülükdə 4 növündən istifadə olunur. Onlardan biri dekorativ yarpaqlı bitkilərə, qalanları isə dekorativ-gül bitkilərinə aiddir. Azərbaycanda 9 növü yayılmışdır ki, onlardan 2 növü gülç ...

                                               

Qaymaqçiçəyikimilər

Qaymaqçiçəyikimilər - qaymaqçiçəklilər sırasına aid çoxillik ikiləpəli bitki fəsiləsi. Əksəriyyəti ot bitkiləridir. Yarpaqları növbə ilə düzülür. Çiçəkləri ikicinsiyyətli, çiçəkyanlığı sadə və ya ikiqatdır. Məlum olan 2000-ə qədər növün 103-ü Azə ...

                                               

Qərb çinarı

Hündürlüyü 45 m-ə qədərdir. Çətiri uzunsov və ya yumurtavari-piramidaldır. Gövdəsinin qabığı açıq boz rəngli, xırda, nazik lövhələrlə ayrılır və açıq sarı rəngli tər qabığın xallarını açır. Birillik budaqları tünd, narıncı-qonurdur. Yarpaqları ir ...

                                               

Qılquyruq ördək

Skandinaviyadan Norveç və İsveç Finlandiyaya və Estoniyaya qədər, eləcə də qərbi Sibirdən Yenisey çayına qədər yuvalayır. Qərbi Avropanın sahil zonalarında qışlayır, əsasən Baltik dənizdə. Azərbaycanda nadir qeydə alınan qışlayan və köçəri növdür ...

                                               

Qırxbuğum

Hündürlüyü 15-40 sm olan birillik ot bitkisidir. Gövdələri düz və ya açılmışdır. Yarpaqları enli lansetvari, gövdədən bitənlər daha iridir. Çiçəklərinin rəngi yaşıl, qıraqları isə ağ, çəhrayı və ya al qırmızıdır, meyvəsi üç tərəfli ovalvaridir. M ...

                                               

Qırxbuğumkimilər

Oxyria Hill Chorizanthe R.Br. ex Bentham Pteropyrum Jaub. & Spach Sidotheca Reveal Gymnopodium Rolfe Eriogonum Michx. Triplaris Loefl. Brunnichia Banks ex Gaertn. Centrostegia A.Gray Delopyrum Small, bəzən Polygonella Michx. cinsinin sinonimi kim ...

                                               

Qırmızı anqut

Qırmızı anqut - Qazkimilər dəstəsinin ördəklər fəsiləsinə aid quş növü. Çəkisi 900 q-dan 1.5 kq-adəkdir. Göllərdə yaşayır, Mil düzündə çoxdur. Rəngi kürən, quyruğu və çalma lələkləri qaradır. Qanadının üstündə ağ ləkə var. Tez-tez səciyyəvi "aanq ...

                                               

Qırmızıbaldır qaratərə

Amaranthus ascendens Loisel. Amaranthus blitum var. blitum Amaranthus blitonius St Lag. Amaranthus berchtoldii Seidl ex Opiz Amaranthus blitum var. polygonoides Moq. Albersia blitum Kunth Amaranthus blitum var. ascendens Loisel. DC. Amaranthus ad ...

                                               

Qırmızıboyun maygülü

Qışda bel tərəfi qonur-boz, qarın tərəfi, qanadlarının altı və qoltuq lələkləri, başının altı və yan hissəsi ağ, boynunun alt tərəfi boz rəngdə olur. Yayda başında kürən lələklər topası və boynunda qara" yaxalığı” olur. Boynunun arxası qaramtıl-q ...

                                               

Qırmızıdöş qaz

Qırmızıdöş qaz - vəhşi qaz cinsinə aid quş növü. Status. Nadir, nəsli kəsilmək qorxusu altında olan, qışlayan növdür. Qorunması üçün zəruri tədbirlər. Brakonyerçiliklə mübarizənin gücləndirilməsi. Yaşayış yeri. Dəniz sahilləri, göllər, çayların m ...

                                               

Qızıl tut

Hündürlüyü 15-20 m olan ağacdır. Qabığı qəhvəyi-boz, cavan budaqları isə sarımtıl-boz rəngdə olur. Çətiri nisbətən aşağı sallanmış yarımşarşəkillidir. Yarpaqları yumurtavarı, bəzən isə yumru, üstdən parlaq, altdan isə xırda tüklərlə örtülür. Yarp ...

                                               

Qızılağacabənzər mürdəşər

Avropanın meşə və meşə-çöl zonasında, Qərbi Avropanın mərkəzi rayonlarında, Kiçik Asiyanın şimalında, Krımda, İranda və Qafqazda, Orta Asiyanın şimal rayonlarında rast gəlinir.

                                               

Qızılı qarağat

Hündürlüyü 2 m-ə çatan, qırmızı, çılpaq və ya xırda zoğlara malik olan kol bitkisidir. Yarpaqların uzunluğu 5 sm, eni 4 sm, növbəli, dairəvi-yumurtavari, qutucuqlu, kənarları dərin, 2-3 dişvari dilimli, hər iki tərəfdən çılpaq, qaidəsi pazvaridir ...

                                               

Qovunağacı

Milyonlarla insanın qida rasionuna daxil olan və mamao, paupau, qovunağacı yemişağacı, çörək ağacı adları ilə tanınan papayya Karika Carica cinsindəndir. Sarımtıl-ağ rəngli çiçəkləri bir və ya iki cinsiyyətlidir. Meyvəsi sarı və ya sarımtıl yaşıl ...

                                               

Quercus velutina

Quercus coccinea var. nigrescens A.DC. Quercus coccinea var. tinctoria Bartram A.DC. Quercus velutina f. sinuosa Michx. Trel. Quercus velutina var. macrophylla Dippel Trel. Quercus velutina f. obovata Trel. Quercus discolor Aiton Quercus leioderm ...

                                               

Qulançar

Qulançar, mərəcüyüd, quşqonmaz - quşqonmazkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Azərbaycanda isə 9 növü bitir: Xəzər qulançarı Asparagus caspius Dərman qulançarı Asparagus officinalis Çoxyarpaqlı qulançar Asparagus polyphyllus Qırıqküncvari qulança ...

                                               

Quşsüdü

Ornitoqalum cinsinin adı yunancadan tərcümədə "quşsüdü" deməkdir. Avropa, Asiya və Afrikanın mülayim iqlimli və subtropik zonalarında yayılmış bu bitkinin 150-yə yaxın növü məlumdur. Gülçülükdə 15 növündən geniş istifadə olunur. Gülçülükdə aşağıd ...

                                               

Labrusk üzümü

Gövdəsinin diametri 20-30 sm, dirəklə yüksəyə qalxan, sıx örtüklər əmələ gətirən ikievli lianadır. Tükcüklü zoğların bığcıqları 2-3 çəngəlvari, yaxşı inkişaf etmişdir. Qırışlı, iri, yumurtavari və ya yumru formalı yarpaqları 25 sm-dək bütöv və ya ...

                                               

Lalə

Lalələr çiçək açdıqdan bir neçə həftə sonra yarpaqlar quruyur. Qurumasalar belə,sulamayın, qoyun qurusunlar. Bağçada yetişdirmişsəniz heç çıxarmasanız daha yaxşıdır. Saxsıda yetişdirisinizsə, yenə çıxarmaq lazım deyil. Saxsını küləkli və kölgə bi ...

                                               

Lamium maculatum

Lamium affine Guss. & Ten. Lamium album var. maculatum L. Lamium cupreum Schott Lamium columnae Ten. Lamium cupreum subsp. dilatatum Schur Nyman Lamium cardiaca Cogn. Lamium maculatum var. kansuense C.Y.Wu & S.J.Hsuan Lamium laevigatum auct. Lami ...

                                               

Lathyrus palustris

Lathyrus macranthus T.G.White Rydb. Lathyrus myrtifolius var. macranthus T.G. White Lathyrus myrtifolius Willd. Lathyrus incurvus Rchb. Lathyrus occidentalis Torr. & A.Gray Lathyrus palustris var. pilosus Cham. Ledeb. Lathyrus palustris var. line ...

                                               

Lifli vaşinqtoniya

Hündürlüyü 20 m-ə çatan, tezböyüyən düz gövdəli bitkidir. Yelpik formalı, iri yarpaqcıqlardan ibarət çətirə malikdir. Yarpaqların uzunluğu 14-45 sm, yaşıl rəngli,cod saplaqlı, ag liflidir. Saplaqları iynələrlə örtülmüşdür. Kanarları tikanlıdır. Y ...

                                               

Lifli yukka

Hündürlüyü 2-4 m-ə qədərdir. Gövdəsi yoxdur və ya çox zəif inkişaf etmişdir. Yarpaqları göyümtül-yaşıl rəngli, uzunluğu 70 sm-ə qədər, eni 4 sm olub, ucu biz xətvaridir, kənarlarında şoxsaylı ağ, nazik, buruq saplaqları, çoxlu yarpaq rozetləri va ...

                                               

Livan sidri

Vətəni kiçik Asiya dır. Hündürlüyü 40 m-ə çatan ağacdır, çətiri dağınıq, yaşlı ağaclarda çətirvarıdır, budaqları yaruslarla yerləşir. İynəyarpaqları tünd-yaşıl olub, 15-35 mm uzunluqdadır, qozaları iridir, uzunluğu 10 sm, eni 6 sm-ə çatır. Sidrin ...

                                               

Maniok

Maniok - Südləyənkimilər fəsiləsindən bir bitkidir. Tropik və Subtropik Amerikada yetişən bu bitkinin yüz əllidən çox növü var. Kökündə bol miqdarda nişasta olduğu üçün yerlilərin qidalanmasında böyük əhəmiyyət daşıyır, həmçinin nişastasından tap ...

                                               

Mantar palıdı

Yаvаş böyüyən, hündürlüyü 15-20 m, gövdəsinin diаmеtri 30 sm оlаn, şаxələnmiş çətirli, həmişəyаşıl аğаcdır. Gövdə və budаqlаrının qаbığı mаntаr qаtınа mаlikdir. Birillik zоğlаrı və tumurcuqlаrı sıx, kеçəvаri, sаrımtıl-bоz tükcüklərlə örtülmüşdür. ...

                                               

Mavi qonaqotu

Passiflora caerulea - qonaqotukimilər fəsiləsinin qonaqotu cinsinə aid bitki növü. Vətəni Cənubi Braziliya və Argentinadır.

                                               

Meşə albalısı

Hündürlüyü 6-7 m-ə çatan, yaşıl və ya açıq-qonur rəngli, nazik zoğları olan ağac və ya koldur. Yarpaqları saplaqlı, yarpaq ayası dəyirmi, yumurtavari, ucu sivri, kənarları mişardişli, səthi çılpaqdır. Çiçəkləri ağ, ətirlidir, qalхanvari salхımlar ...

                                               

Meşəlik yastıqotu

Draba lutea var. longipes DC. Draba × ambigua Schur Draba gracilis Graham Draba lutea var. brevipes DC. Crucifera nemorosa E.H.L.Krause Draba dictyota Greene Draba lutea Gilib. Draba intermedia Andrz. ex DC. Draba lutea Gilib. ex DC. Draba nemora ...

                                               

Mərcangilə

Mərcangilə - erikakimilər fəsiləsinin qaragilə cinsinə aid bitki növü. Mərcangilə yarımkol bitkidir. O, boyca xırda, 25-30 sm hündürlükdə, həmişə yaşıl, yerlə sürünən incə kökümsovlara malikdir. Onun açıq-çəhrayı rəngli, salxıma düzülmüş gözəl çi ...

                                               

Milçəkqapan

Milçəkqapan, Droseraceae ailəsindən Dionaea muscipula növüdür.Milçəkqapanın vətəni Şimali Karolina və Cənubi Karolina dır. Milçəkqapan bitkisi çevikliyi və manevr qabiliyyəti yuxarı olan milçək və böcəkləri tuta bilən möcüzəvi bir sistemlə təchiz ...

                                               

Murdarça

Yayılması. Qusar Samur çayı vadisi, Yuxarı Qələnxur kəndi yaxınlığında, Lənkəran Ələzəpin, Aşağı Status. Nadir relikt növdür. və Yuxarı Apu kəndləri, Lerik Siov kəndi rayonlarında. Azərbaycandan kənarda – İran. Qəbul edilmiş qorunma tədbirləri. H ...

                                               

Müalicəvi yovşan

Şaquli,qalın köklü,çox budaqlı,oduncaqlaşmış gövdəli,hündürlüyü 60-150 sm-dək olan,xoş "limon" qoxulu çoxillik yarımkol bitkisidir.Yarpaqları növbəli düzülüşlü,mavi-yaşıl,alt tərəfi yapışıqdır.Boz tükcüklərlə örtülmüşdür;alt yarpaqları saplaqlı, ...

                                               

Neştəryarpaqlı kunninqamiya

Bu cinsə daxil olan növlərin sırasında neştəryarpaq kunninqamiya daha geniş yayılmısdır. Vətəni Cənubi və Mərkəzi Çindir. Hündürlüyü 30 m-ə çatan iri gövdəli, dekorativ ağacdır. Gövdəsi düz olub, çətiri ensiz-piramidal formalıdır. Budaqları topa- ...

                                               

Nəhəng sekvoyadendron

Gövdəsinin qabığının qalınlığı 50 mm- ə çatır, rəngi qırmızımtıl bozdur.Yarpaqları pulcuqlu iynevarıdır, uzunluğu 0.5-1.2 sm-ə çatır. Yarpaqları, əsasən, zoğ boyu yerləşir və aşağıya doğru əyiləndir. Onlar ayrı-ayrılıqda yuxarıdan əyilmiş, aşağıd ...

                                               

Nəhəng tuya

Nəhəng tuya - Vətəni Şimali Amerika nın qərb hissəsidir, başlıca olaraq okeanın sahilboyu zolağında, aran yerlərdə, kifayət qədər nəm torpaqlarda yayılmışdır. Yan budaqlar qısa, küt, vəziciksizdir. əlverişli şəraitdə hündürlüyü 40–70 m-və diametr ...

                                               

Nərgizçiçəyikimilər

Phaedranassa cinerea Zephyranthes candida Strumaria barbarae Phaedranassa tunguraguae Zephyranthes atamasca Eucrosia tubiflora Crinum bulbispermum Pamianthe parviflora Hymenocallis littoralis Haemanthus barkerae Pancratium illyricum Proiphys ambo ...

                                               

Ocimum tenuiflorum

Moschosma tenuiflorum L. Heynh. Ocimum sanctum L. Ocimum sanctum var. hirsutum Benth. Hook.f. Ocimum inodorum Burm.f. Geniosporum tenuiflorum L. Merr. Ocimum anisodorum F.Muell. Lumnitzera tenuiflora L. Spreng. Ocimum hirsutum Benth. Ocimum sanct ...

                                               

Otluq ilbizcüllütü

Nisbətən gödək dimdiyi və uzun ayaqları olan kifayət qədər iri cüllütdür. Bədəninin uzunluğu 28 sm, qanadları 144 – 170 mm, çəkisi 120 q-a yaxındır. Üstü qonurumtul – boz, qara çilli, altı ağ, sıx çilli, quyruqüstü ağdır. Başqa trinqalardan fərql ...

                                               

Ördəktutan qızılquş

Ördəktutan qızılquş, yaxud sərçəçalan - qızılquş cinsinə aid heyvan növü. Bioloji xüsusiyyətlərini tam əks etdirmədiyini və ölçücə kiçik olan bu quşun təbiətdə ördək ovlanması faktının yanlış olduğunu əsas götürərək, sərçəkimilərə aid kiçik quşla ...

                                               

Palıd

Palıdın təbii yayılma sahəsi Şimal Yarımkürəsinin mülayim iqlimli əraziləridir. Yayılma ərazisinin cənub sərhədlərini tropik hündür dağlar təşkil edir.

                                               

Palmayarpaq ağcaqayın

Hündürlüyü 8 m-ə qədər оlan kоl və ya çох da iri оlmayan ağacdır. Cavan budaqlarının rəngi yaşıldan qırmızıya qədər dəyişir. Yarpaqların uzunluğu 4-10 sm, еni isə 5-10 sm, tünd-yaşıl rəngdə оlub, saplağı 1.5-4.5 sm-dir. Yarpaq ayası 5-9 yumurtava ...

                                               

Parik ağacı

Hündürlüyü 1–4 m olan, qabığı xırda çatlı kol,bəzən ağacdır. Yarpaqları hamar, sadə, növbəli, uzunluğu 8-10 sm, eni 3-7 sm yumurtavari və ya yumru, alt hissədə boz-qonur rəngli, tüklüdür.Xırda, yaşımtıl-ağ rəngli çiçəkləri uzunluğu 20 sm çatan ço ...

                                               

Parlaq әtirşah

Parlaq әtirşah - ətirşahkimilər fəsiləsinə mənsub birillik ot bitkisi. Hündürlüyü 15-35 sm, gövdəsi düz və yaxud əyilib qalxandır, yarpaqlar parlaq, çılpaq, qonurtəhər, daha sonra qızarandır.

                                               

Passiflora suberosa

Cieca angustifolia M.Roem. Cieca suberosa L. Moench Monactineirma hederacea Cav. Bory Passiflora flexuosa Gardner Passiflora hederifolia var. beta Lam. Cieca littoralis M.Roem. Cieca nigra Medik. Cieca hederacea M.Roem. Passiflora calliaquatica E ...

                                               

Phaseolus lunatus

Phaseolus ilocanus Blanco Phaseolus bipunctatus Jacq. Phaseolus inamoenus L. Phaseolus lunatus var. lunatus Phaseolus limensis Macfad. Phaseolus lunatus var. macrocarpus Moench Benth. Dolichos tonkinensis Bui-Quang-Chieu Phaseolus portoricensis S ...

                                               

Physalis pubescens

Physalis barbadensis Jacq. Boberella pubescens L. E.H.L.Krause Alkekengi villosa Moench Alkekengi procumbens Moench Physalis barbadensis var. glabra Michx. Fernald Physalis hirsuta var. repando-dentata Dunal Physalis hirsuta var. integrifolia Dun ...

                                               

Picris

Picris albida Ball Picris altissima Delile Picris amalecitana Boiss. Eig Picris angustifolia subsp. carolorum-henricorum Lack S.Holzapfel Picris angustifolia DC. Picris asplenioides L. Picris asplenioides subsp. saharae Coss. & Kralik Dobignard P ...

                                               

Pirkal

Ilex crenata Thunb. Ilex ×aquipernyi Gable ex Whittem. Ilex longipes Chapm. ex Trel. Ilex verticillata L. A. Gray. Ilex macfadyenii Walp. Rehder Ilex rockii S. Y. Hu Ilex fargesii Franch. Ilex sebertii Pancher & Sebert Ilex laevigata Pursh A. Gra ...

                                               

Pisiyli qonaqotu

Granadilla foetida L. Gaertn. Passiflora foetida var. hirsuta L. Mast. Passiflora baraquiniana Lem. Dysosmia hibiscifolia M.Roem. Passiflora foetida var. foetida Decaloba obscura Lindl. M.Roem. Dysosmia polyadena M.Roem. Passiflora foetida var. s ...