ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363
                                               

Qara oduncaqlı akasiya

Qara akasiya – paxlakimilər fəsiləsinin akasiya cinsinə aid bitki növü. Təbiətdə bu növün yayılma arealı Avstraliyanın Viktoriya, Yeni Cənubi Uels ştatlarında, Cənubi Avstraliyada və Tasmaniya adasında yayılıb. Növ Yeni Zellandiyaya, Cənubi Ameri ...

                                               

Qaraqovaq

Qafqaz Gürcüstan, Rusiyanın Avropa hissəsi, Qazaxıstan, Qərbi Avropa, Kiçik Asiya, İran və Şimali Amerikada təbii аrеаlı vаrdır. Azərbaycanda yаyılmаsı: Qubada, Naxçıvan MR-nın dağ və düzən yer-lərində, Diabar, Samur Dəvəçi ovalığı, St.yaylası, A ...

                                               

Qarğıdalı

Qarğıdalı və ya bəzi bölgələrdə məkə - Taxıl fəsiləsindən olan qarğıdalı bitkisinin vətəni Meksikadır ki, dəniz səyyahı Kolumb tərəfindən 1493-ci ildə Avropaya gətirilmişdir. Qarğıdalı bitkisinin hündürlüyü 2-6 metr, kökü isə 100 sm-dək torpağa i ...

                                               

Qatırdırnağı

Qatırdırnağı - paxlakimilər fəsiləsindən bitki növü. Əslən Aralıq dənizi sahillərindəndir. Qatırdırnağı, xüsusilə toxumları, çox zəhərlidir. Təmasda olduqda ilk öncə mərkəzi sinir sisteminə təsir edir.

                                               

Qatırquyruqyarpaq kazuarina

Hündürlüyü 10-15 metr olan, qamətli, incə görkəmli, həmişəyaşıl ağacdır. Elastik, sallaq budaqların üzərində incə, nazik buğumlu, tünd-yaşıl zoğlar və pulcuq şəklində tam inkişaf etməmiş yarpaqlar yerləşir. Bitkinin xarici görünüşü iynəyarpaqlıla ...

                                               

Qaz qaytarması

Argentina anserina var. concolor Ser. Rydb. Argentina anserina L. Rydb. Potentilla anserina var. anserina Potentilla anserina var. nuda Gaudin Potentilla anserina var. concolor Wallr. Potentilla anserina var. discolor Wallr. Potentilla anserina v ...

                                               

Qərb tuyası

Vətəni Şimali Amerika nın şərq hissəsidir. Təbii şəraitdə çökəkliklərdə, bataqlıqlaşmış sahələrdə bitir. Cavan yaşlarında piramida formalı, sonralar isə yumurtavarı çətir əmələ gətirir. əlverişli şəraitdə hündürlüyü 15-20 m-ə çatır, gövdəsinin di ...

                                               

Qırmızı palıd

Şimali Amerika, İspaniya, Türkiyədə-Ağ, Mərmərə və Egey dənizləri ətrafı ərazilərdə rast gəlinir. Bu palıd növü budaqlarında fırlar əmələ gətirən mənənələrin sahib bitkisidir və növün adı bununla əlaqədar adlandırılıb. 1683-cü ildən mədəni şərait ...

                                               

Qışlayan qatırquyruğu

Qışlayan qatırquyruğu - qatırquyruğu cinsinə aid bitki növüdür. Elmi adı:Equisetum hyemale L. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir – VU D2. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Qızılyarpaq sünbül

Hündürlüyü 5-8 m-ə qədərdir. Onların gövdəsinin hündürlüyü 15 m-ə qədər, diametrləri isə 6.5 sm-ə qədərdir. Gövdələri açıq-yaşıl rəngdədir, işıq düşən tərəfləri qızılı-sarı rəngdə görünür. Gövdə qınları töküldükdən sonra cavan gövdələrdə parlaq m ...

                                               

Qramafonçiçək batat

Qramafonçiçək batat – ipomeya cinsinə aid bitki növü. Batat şirin kartof da adlanır. Kartofa oxşayır, əsasən Çində, Cənubi Amerikada, Yaponiyada, Hindistanda, Yeni Zelandiyada, Türkmənistanda və Şimali Qafqaz bölgəsində yayılmışdır. Batat istisev ...

                                               

Qulançarşəkilli qulançar

Hündürlüyü 1.7 m-dək böyüyən, sürənən və sarmaşan zoğları olan bitkidir. İynəli gövdələrinin uzunluğu 100 sm-ə çatır, çılpaq, açıq- yaşıl, nazik zoğludur. Fillokladiləri dəyişmiş gövdələri yarpaqşəkilli, yumurtavari, parlaq yaşıldır. Yarpaqları h ...

                                               

Qüdrət narı

Qüdrət narı - balqabaqkimilər fəsiləsinin momordik cinsinə aid bitki növü. Qüdrət narı və ya Acı qovun lat. Momordica charantia - tropik iqlimi olan bölgələrdə, Amazon hövzəsində, Şərqi Afrikada, Asiyada, Karib adalarında təbii şəkildə bitən, Cən ...

                                               

Meşə çiyələyi

Meşə çiyələyi – çiyələk cinsinə aid bitki növü. Çiyələyin məlum olan 20 növündən bir növü – meşə çiyələyi Azərbaycanın dağ-meşə rayonlarında çox geniş yayılmışdır və ehtiyatı çoxdur. Meşə çiyələyi mayın axırı, iyunun əvvəllərindən başlayaraq bütü ...

                                               

Mədəni üzüm

Mеşə üzümü sаrmаşаn və dırmаşаn bitkidir. Gövdəsinin rəngi bоzumtul olub nazik çıxıntılıdır. Yаrpаqlаrı sаdə, dilimlidir. Yarpaqların uzunluğu 5-8 sm ölçüsündə olur. Yarpaq saplaqlarının uzunluğu 5-8 sm, tüklü və ya çılpaq olur. Yаrpаqlаr gövdə ü ...

                                               

Nəcib dəfnə

Əsl dəfnənin vətəni Kiçik Asiyadır. Buradan Aralıq dənizyanı ərazilərə yayılmışdır. Hazırda yabanı halda Cənubi Fransa, İngiltərə, İsveçrə, İrlandiya və Şotlandiyada təsadüf edilir.

                                               

Nymphaea odorata

Nymphaea odorata var. minor Sims Nymphaea odorata var. rosea Pursh Nymphaea odorata var. stenopetala Fernald Castalia minor Sims DC. ex Small Nymphaea odorata f. odorata Nymphaea odorata subsp. odorata Nymphaea odorata var. odorata Nymphaea parke ...

                                               

Parlaq birgöz

Hündürlüyü 6 m-ə çatan, şaxələnmiş çətirli koldur. Yarpaqları 15 sm uzunluqda olub, uzunsov-yumurtavari, kənarlardan nisbətən burulmuş formada, üstdən tünd yaşıl, altdan açıq yaşıl rəngdə, parlaqdır. Çiçəkləri ətirli, ağ rəngli, oturaq və uzunluğ ...

                                               

Potentilla reptans

Potentilla reptans - gülçiçəyikimilər fəsiləsinin qaytarma cinsinə aid bitki növü. Gövdəsi çox uzun, sürünən, kök bağlayan və tüklü çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovu qalındır.

                                               

Purpur söyüd

İlk dəfə Cənubi Avropadan təsvir edilib. Skandinaviya, Atlantik və Orta Avropada, Aralıq dənizyani ölkələrində, Şimali Afrikada, Yaponiyada, Çində yayılmışdır.

                                               

Purpur üskükotu

Digitalis nevadensis Kunze Digitalis media Elmig. Digitalis libertiana Dumort. Digitalis gloxinioides Carrière Digitalis carnea Meigen & Weing. Digitalis intermedia Lapeyr. Digitalis fucata Ehrh. Digitalis campbelliana W.Baxter Digitalis purpuras ...

                                               

Püstəyarpaq şinus

Vətəni Cənubi-Şərqi Braziliya,Şimali Argentina və Paraqvaydır.ABŞ-in cənub ştatlarında,Avstraliyada,Yeni Zelandiyada,Cənubi Çində,Cənubi Afrikada,Sakit okean və Karib dənizinin adalarında yayılmışdır.

                                               

Sahil şamı

Dəniz şamı - şamkimilər fəsiləsinin şam ağacı cinsinə aid bitki növü. Təbii halda Aralıq dənizi nin şərqində və Portuqaliya da yayalmışdır. Ağacın hündürlüyü 30 m-ə qədər, gövdəsinin diametri 40 sm-ə çatır. Gövdəsinin qabığı tünd-qonur rəngli, qa ...

                                               

Sallaq tozağacı

Əlverişli şəraitdə hündürlüyü 25–30 m, diametri 80 sm-ədək, çatır. Cavan ağacların qabığı qonurdur, 8-10 yaşdan ağarır. Cavan fərdlərini qızılağacın növləri ilə qarışıq salmaq olar. Iri vəziyyətdə ağ qabığına görə digər ağaclardan yaxşı fərqlənir ...

                                               

Sarı buynuzlalə

Glaucium corniculatum var. flavum Crantz Kuntze Chelidonium fulvum Poir. Chelidonium littorale Salisb. Glaucium corniculatum var. fulvum Sm. Kuntze Chelidonium glaucum Hill Glaucium corniculatum var. braunianum Kuntze Chelidonium glaucium L. Glau ...

                                               

Sarımsaq

Sarımsaq - soğankimilər fəsiləsinin soğan cinsinə aid bitki növü. Sarımsaq ağımtıl rəngli soğanaqlı bitkidir. Dadı çox kəskin yandırıcı olmaqla yanaşı, özünəməxsus ətirli iyi vardır. Sarımsaqdan Şərq təbabətində çox qədim zamanlardan dərman kimi ...

                                               

Sivriyarpaq ağcaqayın

Hündürlüyü 30-m ə çatan sıх, yumru çətirli ağacdır. Cavan budaqların qabığı hamar, qırmızımtıl-bоzdur. Ağacın gövdəsi tünd, qоnurumtul-bоz, bəzən tam qara rəngli, üzərində çохlu çatları оlan qabıqla örtülmüşdür. Yarpaqlar 5 dilimlidir, tünd yaşıl ...

                                               

Solanum elaeagnifolium

Solanum elaeagnifolium var. leprosum Ortega Dunal Solanum elaeagnifolium var. obtusifolium Dunal Solanum elaeagnifolium var. grandiflorum Griseb. Solanum elaeagnifolium f. albiflorum Cockerell Solanum elaeagnifolium var. argyrocroton Griseb. Sola ...

                                               

Solanum sisymbriifolium

Solanum edule Vell. Solanum sisymbriifolium var. brevilobum Dunal Solanum balbisii Dunal Solanum sisymbriifolium var. oligospermum Sendtn. Dunal) Solanum balbisii var. oligospermum Sendtn. Solanum opuliflorum Port. ex Dunal nomen nudum) Solanum f ...

                                               

Su bibəri

Qırxbuğum su bibəri hündürlüyü 60 sm ə qədər olan birillik ot bitkisidir. Qızılcıq fəsiləsinə aiddir. Köklü və budaqlıdır, düyünvari budaqları çıxan nahiyyənin aşağı hissəsindən köklər əmələ gəlir, paycığa yaxın olan belə budaqlar qırmızı rəngə ç ...

                                               

Su nanəsi

Su nanəsi, istiotlu nanə, yarpız, ingilis nanəsi - dalamaz fəsiləsinin nanə cinsindən növ. Avropa, Cənub-qərbi Asiyada və şimal-qərbi Afrikada bitir.

                                               

Sürünən ayrıqotu

Kökləri uzun, üfqi uzanan, sapabənzər olub 5-15 sm dərinliyə qədər gedir. Gövdədinin hündürlüyü 40-150 sm olur. Bitkinin dibindən çixan və gövdədən 2-8.5 mm hündürlükdə olan yarpaqları uzunluğu 15-40 sm, eni 3-10 mm çılpaq düz xət şəklində olur. ...

                                               

Şıxçiçəkli qulançar

Hündürlüyü 1.5 m-dək, həmişəyaşıl yarımkoldur. Gövdəsinin uzunluğu 150 sm-ə qədər vardır.Yastılanmış, yarpaqşəkilli, nazik, biz gövdələrin uzunluğu 3 sm-ə qədər,eni 1–3 mm-dir. Çılpaq, parlaq, hamar və ya şırımlı, sallaqdır. Parlaq yaşıl yarpaqla ...

                                               

Tanacetum parthenium

Pyrethrum grossheimii Sosn. Parthenium matricaria Gueldenst. Pyrethrum divaricatum Sosn. Sosn. Pyrethrum parthenium L. Sm. Pontia matricaria Bubani Chrysanthemum parthenium L. Pers. Matricaria parthenium L. Pyrethrum matricaria gesn. ex Rupr. Pyr ...

                                               

Tazet nərgizgülü

Hermione amoena Jord. & Fourr. Hermione crispicorona Haw. Hermione debilis Jord. & Fourr. Hermione floribunda Salisb. Hermione crenulata Haw. Hermione intermedia Haw. Hermione cheiranthea Jord. & Fourr. Hermione ganymedoides Jord. & Fourr. Hermio ...

                                               

Tərxun

Çoxillik ədviyyəli bitkilərdəndir. Yerüstü hissəsi kolşəkillidir.Bütün bitki çılpаq, hаmаr, yаşıldır. Gövdələri düz dаyаnаn, tək və yа bir neçə ədəddir, hündürlüyü 20-150 sm, buğumlu, аz budаqlıdır. Yаrpаqlаrı bütöv, xətvаri-neştərvаri və yа xətv ...

                                               

Tikanlı küknar

Vətəni Şimali Amerika nın qayalı dağlarıdır. Hündürlüyü 40–45 m, gövdəsinin diametric 1.2 m olan ağacdır. Çətiri konusvarı, bozumtul olub, aşağı tərəfdən torpaq səthinə kimi əyilir. Gövdəsinin qabığı nazik, çat-çatdır və pulcuqlarla ayrılır, bozu ...

                                               

Tunberq zirinci

Hündürlüyü 1 m olan alçaqboylu koldur. Sıx enli çətirə malikdir. Qabığı tünd-qəhvəyi rənglidir, budaqları uzun, nazik və kiçik tikanlarla örtülü olur. Zoğları horizontal, sıx budaqlanan, cavanlıqda qövsvari əyilmiş, sarımtıl, al-qırmızı, sonradan ...

                                               

Tükcüklü yağıotu

Tükcüklü yağıotu - yağıotu cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 50-150 sm, gövdəsi düz, çox budaqlanmış, aşağı hissədə az tilli, yuxarı hissədə dəyirmidir, uzun bizvari tüklərlə örtülü olan çoxillik ot bitkisidir. Payızda uzun, qalın, pulcuğabənzər ...

                                               

Tülpan ağacı

Hündürlüyü 20-30 m, eni 20-24 m, gövdəsinin diametri 50 sm olan, şaxələnmiş, yumru çətirli ağacdır. Yarpaqların uzunluğu 8-22 sm, eni 6-25 sm-dir. Yarpaqların üstü parlaq yaşıl, payızda isə sarımtıl rəng alır. Tumurcuqları iri, küt, 2 qabıqlıdır. ...

                                               

Üfüqi həmişəyaşıl sərv

Yabanı halda Kiçik Asiya, İran, Kipr, Krit və Rodos adalarında yayılmşdır. Hündürlüyü 30 m olan düzqamətli gövdəyə malik, üfüqi formalı, enli-piramidal çətirli ağacdır. İynəyarpaqları xırda, uzunsov-rombşəkillidir, xaçşəkilli yerləşir və zoğlara ...

                                               

Üzümyarpaq ağəsmə

Yarpaqları uzun saplaqda yerləşib, birqat lələkvari, adətən 2 cüt və 1 tək yarpaq yerləşmiş qısa saplaqlı hissələri; yumurtaşəkillidir, qaidı hissəsi az ürəkşəkillidir, tam kənarlı, iri dişlidir və yaxud düzgün olmayan hissəyə bölünmüşdür, əsasən ...

                                               

Veymutov şamı

Veymutov şamı - şamkimilər fəsiləsinin şam ağacı cinsinə aid bitki növü. Təbii halda Şimali Amerika nın şərq rayonlarında yayılmışdır. Zaqatala rayonunun Pərzivan məntəqəsində dağ-meşə torpaqlarında bitir. Avropada XVII əsrdən becərilir. Hündürlü ...

                                               

Vəzəri

Lepidium sativum subsp. sativum Lepidium hortense Forssk. Lepidium sativum var. spinescens DC. Jafri Crucifera nasturtium E.H.L.Krause Lepidium sativum subsp. spinescens DC. Thell. Cardamon sativum L. Fourr. Lepia sativa L. Desv. Arabis chinensis ...

                                               

Virciniya ardıcı

Vətəni Şimali Amerika nın şərq hissəsidir. Avropa da XVII əsrin ortalarından əkilməyə başlamışdır. Birevli, az-az hallarda ikievli ağacdır, əlverişli şəraitdə 25-30 m hündürlüyü çatır, cavan yaşlarında çətiri piramidal, sonralar isə daha geniş və ...

                                               

Yalançı quşüzümü

Bitkinin vətəni Peru və Ekvadordur. Cənubi Amerika və Afrika, Avstraliya və Yeni Zelandiyada bitir. Yer kürəsinin isti ölkələrinə introduksiya olunmuşdur. İerusalim albalısı və ya qış albalısı kimi məlumdur.

                                               

Yalançı nərgizgülü

Ajax cernuus Haw. Ajax cuneifolius Haw. Ajax breviflos Haw. Ajax fenestralis Gray Ajax festalis Salisb. Salisb. Ajax capax M.Roem. Ajax festalis var. plenus Haw. Ajax cambricus Haw. Ajax festalis var. plenissimus Haw. Ajax festalis var. scoticus ...

                                               

Yalançı tsuqa

Qaraçöhrəyarpaq yalançı tsuqa Şimali Amerika nın Sakit okean sahillərində yayılmışdır. Uzunluğu 2-3.5 sm, eni 1-1.5 mm, hamar, ensiz-neştərvari, ucu küt və ya biz, üstü parlaq-yaşıl, alt tərəfi açıq, içi göyümtül-ağ zolaqlı yarpaqları budaqlarda ...

                                               

Yapon güllücəsi

Lathyrus japonicus subsp. maritimus L. P.W.Ball Lathyrus japonicus var. acutifolius Bab. Bassler Lathyrus japonicus var. pellitus Fernald Lathyrus japonicus subsp. japonicus

                                               

Yumşaq şinus

Schinus molle var. molle Schinus molle var. huigan Molina Marchand Schinus molle var. argentifolius Marchand Schinus angustifolia Sessé & Moc. Schinus bituminosus Salisb. Schinus molle var. huyngan Molina March. Schinus huigan Molina Schinus occi ...