ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

Biber kəklikotu

Çoxillik, alt hissəsində şaxələnmiş gövdəli, yuxarı hissəsində tükcüklü kolcuqdur. Çiçək saplaqlarının hündürlüyü 7-12 sm-dir. Yarpaqları saplaqlı, uzunsov-yumurtavaridən yumurtavariyədək, uzun¬-luğu 7-11 sm, eni 3-5 mm, nöqtəli-vəziciklidir. Çiç ...

                                               

Billiard topulqası

Yarpaqların rəngi zəngin palitraya malikdir: zərif yaşıldan gümüşüyə, payız dövründə isə sarı çalarlardan bənövşəyi və al qırmızıyadək dəyişir. Təbii formaları spireyaya şar, kaskad və ya piramida, sallaq və ya sürünən görünüş verir. Spireyanın ç ...

                                               

Biosseri quşarmudu

Bu növ Böyük Qafqaz quşarmudusundan tumurcuqlarının ucu biz formada olması ilə fərqlənir. Tumurcuqların üstü vəzvari tükcüklüdür. Yarapaqcıqları daha enli və sıx ellipsvari neştər formalıdır. May-iyun aylarında çiçəkləyir, sentyabrda meyvələri ye ...

                                               

Birəotu

Pyrethrum ceratophylloides Ten. Pyrethrum kirilowii Turcz. ex DC. Pyrethrum pectinatum Hausskn. ex Bornm. Pyrethrum songaricum Tzvelev Pyrethrum sovetkinae Kovalevsk. Pyrethrum karelinii Krasch. Pyrethrum tanaceum DC. Pyrethrum pyrethroides Kar. ...

                                               

Bizəoxşar tıs-tıs

Diametri 15-25 sm olan yastıqvari formalı alçaq koldur. Yarpaqları 3-4 1.5-5 sm uzunluqda, 1.0-1.5 mm enində olub, xətvari-bizvaridir. Aşağı hissədə yastı, yuxarıda üç hissəli, sərt, qalın, tikanlı olub, kənarları boyunca kirpikciklidir. Çiçək ox ...

                                               

Blepharispermum

Blepharispermum petiolare DC. Blepharispermum spinulosum Oliv. & Hiern Blepharispermum canescens T.Erikss. Blepharispermum hirtum Oliv. Blepharispermum villosum O.Hoffm. Blepharispermum minus S.Moore Blepharispermum zanguebaricum Oliv. & Hiern Bl ...

                                               

Bonnetiaceae

Archytaea Bonnetia Neotatea Ploiarium Cins və onların sinonimi APWeb saytının məlumatına əsasən tərtib edilib.: Acopanea Steyerm. - Akopaneya = Bonnetia Mart. Neblinaria Maguire - Neblinariya = Bonnetia Mart. Ploiarium Korthals - Ployarum Archyta ...

                                               

Borşevikyarpaq ağəsmə

Hündürlüyü təxminən 1 metr olan, düz, alt hissəsində oduncaqlaşmış, cod zoğları olan çoxillik bitkidir. Gövdələri düz dayanan, ancaq bünövrəsində çox və ya az oduncaqlaşmış, yumru, seyrək tükcüklü, zərifdir. Yarpaqları iri, dərili, üç-lələkvari, ...

                                               

Boyaqotu

Boyaqotu; Qızılboya – boyaqotukimilər fəsiləsindən bitki cinsi. Heç şübhəsiz, Azərbaycanda qədim zamanlardan becərilən və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən texniki bitkilərdən biri də boyaqotu bitkisi olmuşdur. Boyaqotu adı ilə tanınan bu bitkidən toxuc ...

                                               

Boyalı səhləb

Boyalı səhləb – Səhləbkimilər fəsiləsindən dərman bitkisi növü. Hündürlüyü 15-35 sm olan çoxillik bitkidir. Kök yumruları yumurtaşəkilli və ya ellipsoidaldır, eni 0.8-1.3 sm-dir. Gövdəsi əsasında qısa ayalı 3-6 ədəd qın ilə sarınmışdır.

                                               

Boyayıcı murdarça

Hündürlüyü 1-1.5 m olan, düz dayanan, şaxələnmiş budaqlı, cavan budaqları qonur, nazik tükcüklü, yarpaqları möhkəm, üstü tünd yaşıl, tutqun, alt tərəfi açıq yaşıl, kənarları nazik tükcüklü, uzunsov-əks-yumurtavaridən ellipsvari-ovaladək, uzunluğu ...

                                               

Boylu acılıq

Təbii halda Balkan da, Kiçik Asiya da, İran da təsadüf ediıir. Azərbaycan da Böyük Qafqaz da, Kiçik Qafqazın şimalında, Qobustan da və s. bölgələrdə qayalıq yerlərdə və gilli uçurumlarda təbii şəraitdə rast gəlinir. Hündürlüyü 2 m olan, qollu-bud ...

                                               

Boz albalı

Boyu 1.5-2 m olan şaхəli koldur. Yarpaqları еnsiz, хırda, хətvarı-lansеtvari, yumurtaşəkilli olmaqla kənarı dişli, üstü və altı çılpaq, saplaqları qısa ağ tüklərlə örtülü, adatən kənarı еşilib qatlanmış olur, uzun zoğlarda yеrləşir. dür. Çəhrayı- ...

                                               

Boz cinsliot

Aralıq dənizinin qərb hissələrində,Orta Avropada,İranda,Monqolustanda,Yaponiyada və Çində yayılmışdır.İlk dəfə Tatarıstan və Moraviyada təsvir edilmişdir.

                                               

Boz gəvən

15-30 sm hündürlükdə, 15-25 sm diametrində çətir əmələ gətirən, yarpağını tökən xırda koldur. Budaqları 4 sm uzunluqda, 1 mm enində, darçını rəngdə, az və ya çox əyilmiş, xırda tikanlı, boz tüklərlə örtülmüşdür. Yarpaqlarının əsası enli, yumurtaş ...

                                               

Boz yalançı tsuqa

Şimali Amerika nın şimal-qərbində 600 və 2600 m hündürlükdə Roki Mauntens dağ vadilərində bitir. Hündürlüyü 30-50 m-dir, vətənində formaların hündürlüyü 90-100 m, gövdəsinin diametri 5 m olur. Avropada eni 8-10 m-ə qədər olur. İllik boy artımı 40 ...

                                               

Bresler qulançarı

Çoxillik bitkidir. Yabanı halda dünyanın mülayim iqlimi rayonlarında – Şimali Afrika da, Avropa da, Kiçik və Mərkəzi Asiya da, Şimali Amerika da, Avstraliya da və Yeni Zelandiya da bitir.

                                               

Bretşneyder hortenziyası

Hündürlüyü 3 m olan koldur. Dağınıq budaqları enli, kürəvi çətir əmələ gətirir. Zoğları tükcüklüdür. Yarpaqları yumurtavari, tünd yaşıl, alt tərəfi tükcüklü, uzunluğu 12 sm-dir. Çiçəkləri əvvəlcə ağ, yayın sonuna yaxın qızarır və çətir çiçək qrup ...

                                               

Broteror itburnu

20-30 sm hündürlüyündə, bir gövdəli koldur. Qopartikanları kiçik olub aşağı və ya yuxarıya doğru əyiləndir. Bu qopartikanlardan əlavə xırda qopartikanları da olur. Yarpaqları 6-7 sm uzunluğunda, xırda vəzili tüklərlə örtülüdür, enli və ya ensiz e ...

                                               

Bruniaceae

Brunia Lam. Lonchostoma Wikstr. Staavia Dahl Tittmannia Brongn. Linconia L. Thamnea Sol. ex Brongn. Pseudobaeckea Nied. Mniothamnea Oliv. Nied. Nebelia Neck. ex Sweet Raspalia Brongn. Berzelia Brongn. Audouinia Brongn.

                                               

Brunnera

İriyarpaqlı brunnera B. macrophylla Anchusa myosotidiflora - sallaq budaqlı, düzgövdəli çoxillik bitkidir. Bitkinin çiçəkləri süpürgəçiçək qrupuna toplanmışdır. Gülləri yaddaşçiçəyinin güllərinə oxşardır. İriyarpaqlı brunneranın vətəni Qafqazdır. ...

                                               

Buasye armudu

5m-ə qədər hündürlüyündə ağac və ya koldur. Yarpaqları dairəvi-yumurtavari və ya ovalşəkillidir, küt, itidişli, 2-3 sm uzunluğunda və enindədir. Üstdən tükcüksüz, parlaq, yaşıl, quruyan zaman qaralan, alt hissədən damarlar boyu seyrək tükcüklüdür ...

                                               

Buddleja crispa

Buddleja caryopteridifolia var. lanuginosa Marquand Buddleja truncatifolia Lévl. Buddleja tibetica var. grandiflora Marquand Buddleja tibetica W. W. Sm. Buddleja hastata Prain ex Marquand Buddleja caryopteridifolia var. eremophila W. W. Sm. Marqu ...

                                               

Bugenvilleya

Cənubi Amerikanın, Asiyanın tropik və subtropik ərazilərində 18 növü məlumdur. Gülçülükdə ən çox Braziliyadan gətirilmiş çılpaq B. B. qlabra becərilir. L.A. Bugenvilin şərəfinə adlandırılmışdır.

                                               

Buğda

Buğda - qırtıckimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Kökləri saçaqlı, 14-40 sm arasında uzun saplaqlı bir bitkidir. Buğda ən çox yetişdirilən taxıl olaraq yerini almışdır. Bunun əsas səbəbləri arasında, müxtəlif iqlim şərtlərinə göstərdiyi uyum, qid ...

                                               

Bulaqotu

Anaqallisəbənzər bulaqotu lat. Veronica anagalloides Guss. Dərman bulaqotu lat. Veronica officinalis L. Gülçülükdə bulaqotunun aşağıdakı növlərindən istifadə olunur: İri bulaqotu V. teucriu hündürlüyü 45 sm-ə çatan, göy və ya ağ çiçəkləri olan bi ...

                                               

Bulbophyllum cylindrobulbum

Bulbophyllum perlongum Schltr. Bulbophyllum pallidiflorum Schltr. Bulbophyllum longiserpens Schltr. Bulbophyllum govidjoae Schltr. Bulbophyllum kempterianum Schltr. Bulbophyllum disjunctibulbum J.J.Sm. Bulbophyllum sculptum J.J.Sm. Bulbophyllum p ...

                                               

Bulbophyllum imbricatum

Phyllorkis imbricata Lindl. Kuntze Megaclinium hebetatum Kraenzl. Megaclinium congolense De Wild. Bulbophyllum kamerunense Schltr. Megaclinium laurentianum Kraenzl. ex De Wild. & T.Durand De Wild. Bulbophyllum ledermannii Kraenzl. De Wild. Megacl ...

                                               

Bulbophyllum odoratum

Bulbophyllum odoratum var. obtusisepalum J.J.Sm. Bulbophyllum odoratum var. polyarachne Ridl. J.J.Sm. Bulbophyllum niveum J.J.Sm. J.J.Sm. Bulbophyllum braccatum Rchb.f. Bulbophyllum elatius Ridl. Bulbophyllum crassicaudatum Ames & C.Schweinf. Bul ...

                                               

Bulbophyllum ovalifolium

Phyllorchis hirsuta Lindl. Kuntze Bulbophyllum xylocarpi J.J.Sm. Diphyes ovalifolia Blume Phyllorchis ovalifolia Lindl. Kuntze Diphyes hirsuta Blume Phyllorchis tenella Lindl. Kuntze Phyllorchis parvula Lindl. Kuntze Bulbophyllum ariel Ridl. Bulb ...

                                               

Bunge katalpası

Yığcam yumru formalı, hündürlüyü 8-12 m olan, yarpağını tökən, dekorativ görünüşlü koldur. Yarpaq ayalarının uzunluğu 6-15 sm və eni 8 sm, i8ri, üçkünc-oval və ya uzunsov-oval, ürəkşəkilli, tünd-yaşıl, bünövrəsində enli, pazşəkilli, ucu uzun, biz ...

                                               

Bursera

Bursera - sabunağacıkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Ağaclar, tropik və isti mülayim meşə mühitlərində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubundan Argentinanın şimalına qədər Amerikaya yerlidir.

                                               

Burulmuş şam

Şimali Amerika nın qərb hissəsində, Sakit okean sahillərində, Alyaska dan Meksika ya qədər qayalıq dağlarda, dəniz səviyyəsindən 3500 m hündürlüyə qədər böyük sahələri əhatə edir. Hündürlüyü 50 m-dək olan kol və ya ağacdır. Gövdəsi düz və ya əyil ...

                                               

Buş quşarmudu

Hündürlüyü 4-6 m-ə çatan alçaqboylu ağac və ya koldur. 10-11 sm uzunluqda olan yarpaqları ikili olub, bar verən zoğlarda enli və ya yumurtavarı- ellipsvarı, meyvəsiz zoğlarda isə neştərvaridir. Yan damarlarının sayı 10-11 cütdür, kənarları ikiqat ...

                                               

Buzlaq qaz soğanı

Buzlaq qaz soğanı - zanbaqkimilər fəsiləsinin gagea cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanlar ” kateqoriyasına aiddir - NT. Nadir növdür.

                                               

Calanthe sylvatica

Alismorkis masuca D. Don Kuntze 1891 Calanthe sylvestris Lindl. ex Steud. 1840 Alismorkis purpurea Lindl. Kuntze 1891 Calanthe seikooensis Yamam. 1931 Calanthe textori f. albiflora}} Ida Hatus. 1971 Bletia masuca D. Don 1825 Alismorkis plantagine ...

                                               

Calopappus

Nassauvia acerosa Meyen Wedd. Calopappus acanthifolius J.Rémy Nassauvia acanthifolia J.Rémy G.F.Grandjot Nassauvia remyana Wedd. Nassauvia acanthifolia J.Rémy ex Remy G.F.Grandjot & K.Grandjot

                                               

Canellaceae

Şəkil Flowers of Cinnamosma madagascariensis Warburgia salutaris in fruit Flowers of Cinnamodendron ekmanii Flowers of Canella winterana Mətn page 371 In: Species Plantarum, 1st ed. 1753 At: View Record of title 25 At: Titles by Carl von Linné 17 ...

                                               

Caryodaphnopsis

Caryodaphnopsis theobromifolia Gentry van der Werff & H.G.Richt. Caryodaphnopsis bilocellata van der Werff & Dao Caryodaphnopsis inaequalis A.C.Sm. van der Werff & H.G.Richt. Caryodaphnopsis tomentosa van der Werff Caryodaphnopsis fieldii Aymard ...

                                               

Cephalosorus

Piptostemma carpesioides Turcz. Skirrhophorus phyllocephalus F.Muell. Cephalosorus brevipapposus F.Muell. Styloncerus phyllocephalus A.Gray Kuntze Cephalosorus phyllocephalus A.Gray Angianthus phyllocephalus A.Gray Benth.

                                               

Cənub dəlizoğalı

Boyu 4 metrə çatan, geniş çətirli, tutqun yaşıl rəngli koldur. Yarpaqlarının uzunluğu 9 sm-ə qədərdir, saplaqlı, dəyirmi və ya geniş pazvarıdır, damarları 4-5 cüt olmaqla aydın seçilir, üst tərəfdən parlaq-yaşıl, alt tərəfdən nisbətən solğun, tük ...

                                               

Chevreulia

Chevreulia - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid biki cinsi. Cins Cənubi Amerika və Folkland adalarına xasdır.

                                               

Chionolaena

Chionolaena eleagnoides Klatt Chionolaena sartorii Klatt Chionolaena durangensis G.L.Nesom G.L.Nesom Chionolaena costaricensis G.L.Nesom G.L.Nesom Chionolaena cryptocephala G.L.Nesom G.L.Nesom Chionolaena salicifolia Bertol. G.L.Nesom Chionolaena ...

                                               

Chresta

Stachyanthus DC. Vernonia sect. Pycnocephalum Less. Eremanthus sect. Pycnocephalum Less. Baker Eremanthus sect. Chresta DC. Baker Chresta sect. Euchresta Gardner Argyrovernonia MacLeish Chresta Vell. Glaziovianthus G.M.Barroso

                                               

Chrysothamnus

Chrysothamnus greenei A.Gray Greene Chrysothamnus pulchellus A.Gray Greene Chrysothamnus scopulorum M.E.Jones "Urbatsch, R.P.Roberts & Neubig" Chrysothamnus vaseyi A.Gray Greene Chrysothamnus nauseosus Pall. ex Pursh Britton Chrysothamnus oreophi ...

                                               

Cır gavalı

Hündürlüyü 10-15 m-ə qədər olan ağac, az-az hallarda isə koldur. Еnli şarformalı çətirli, budaqları tikanlı, nazik, düzyönələn və ya sallaqdır. Cavan zoğların qabığı qırmızı-qonur, çoхillik budaqların qabığı tünd bozdur. Yarpaqları müхtəlif forma ...

                                               

Cırtdan ardıc

Kiçik Asiya dan təsvir edilmişdir. Alçaqboyu, yerə sərilən və ya sürülən koldur. Cavan budaqları sarımtıl-qırmızıya çalır. Yaşlı budaqlarının rəngi bozdur, iynəyarpaqları sıx, xətvarı olub, ağ zolaqlıdır. Yarpaqlarının uzunluğu 10-16 mm-ə qədərdi ...

                                               

Cillis sezalpiniyası

Cənubi Amerika, Suriya, Fələstin və Kiçik Asiya, Aralıq dənizi sahillərinin şərq və qərbində dəniz səthindən 400-1600 m yüksəklikdə, daşlı-qayalı, kirəcli yamaclarda, çılpaq qumluqlarda, çox zaman həmişəyaşıl ağaclardan ibarət meşələrində bitən a ...

                                               

Cirə

Cirə - çətirkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Cirə tərkibində 2.5 – 4.0 % efir yağı və 16-22 % piyli yağ olan toxumlarına görə becərilir. Bu yağın 80 %-ni onun ən qiymətli tərkib hissəsi olan anetol təşkil edir. Cirə yağı və onun komponentləri ...

                                               

Cissampelopsis

Cissampelopsis volubilis Blume Miq. Cissampelopsis corymbosa Wall. ex DC. C.Jeffrey & Y.L.Chen Cissampelopsis buimalia Buch Ham. ex D.Don C.Jeffrey & Y.L.Chen Cissampelopsis spelaeicola Vaniot C.Jeffrey & Y.L.Chen Cissampelopsis erythrochaeta C.J ...