ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369
                                               

Cladochaeta candidissima

Cladochaeta candidissima və ya Pаrlаq klеdохеtа - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin cladochaeta cinsinə aid yeganə bitki növü. Sinonim Gnaphalium candidissimum M.Bieb. Cladochaeta velutina Anderb. Helichrysum candidissimum ...

                                               

Colchicum trigynum

Colchicum trigynum - vaxtsızçiçəkkimilər fəsiləsinin vaxtsızçiçək cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu: "Kritik təhlükə həddində olanlar" kateqoriyasına aiddir - CR B2ab. Azərbaycanın nadir və endemik ...

                                               

Colobanthus

Colobanthus quitensis Kunth Bartl., = C. alatus, C. aretioides, C. billardieri, C. cherlerioides, C. crassifolius, C. crassifolius var. aretioides, C. maclovianus, C. meingeni, C. quitensis var. alatus, C. saginoides, Sagina crassifolia, S. quite ...

                                               

Colobanthus quitensis

The Plant List siyahısında olan sinonimlər: Colobanthus aretioides Colobanthus meingeni Spergula affinis Colobanthus crassifolius Colobanthus billardieri Colobanthus saginoides Colobanthus alatus Colobanthus crassifolius Gillies Hook. Macloskie C ...

                                               

Cossinia

Cossinia australiana S.T.Reynolds Cossinia pacifica A.C.Sm. Cossinia triphylla Comm. ex Lam. Cossinia trifoliata Baill. Radlk. Cossinia pinnata Comm. ex Lam.

                                               

Cökə

Cökə - əməköməcikimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Şimal yarımkürəsinin bütün ilıq bölgələrinin gilli, sərin və nəmli torpaqlarında yetişir. Sürətlə böyüyən və 20-25 metrəyə kimi uzanan cökə ağaclarının gövdələrinin diametri 1.5 m belə ola bilər ...

                                               

Crepidiastrum

Crepidiastrum semiauriculatum N.Yamam. & H.Ikeda Crepidiastrum daitoense Tawada Crepidiastrum linguifolium A.Gray Nakai Crepidiastrum keiskeanum Maxim. Nakai Crepidiastrum denticulatum Houtt. Pak & Kawano Crepidiastrum ×nakaii H.Ohashi & K. Ohash ...

                                               

Crepis aurea

Hieracioides aureum L. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 345. 1891 Crepis aurea var. typica Fiori, Fl. Italia 3: 441. 1904, nom. inval. Calliopea aurea L. D.Don in Edinburgh New Philos. J. 1829: 309. 1829 Leontodon aureus L., Syst. Nat. ed. 10: 1193. 17 ...

                                               

Critonia

Critonia portoricensis Urb. Britton & P.Wilson Critonia dominicensis R.M.King & H.Rob. Critonia wilburii R.M.King & H.Rob. Critonia hospitalis B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Critonia dalea L. DC. Critonia morifolia Mill. R.M.King & H.Rob. Critonia st ...

                                               

Cronquistianthus

Cronquistianthus celendinensis R.M.King & H.Rob. Cronquistianthus determinatus B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Cronquistianthus lopez-mirandae Cabrera R.M.King & H.Rob. Cronquistianthus bullifer S.F. Blake R.M. King & H. Rob. Cronquistianthus pseudori ...

                                               

Cryptolepis

Cochlanthus Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 78. 1883. Curroria Planch. ex Benth. Ectadiopsis Benth., in Bentham et J. D. Hooker, Gen. 2: 741. Mai 1876. Lepistoma Blume, Fl. Javae Praef. vii. 5 Aug 1828. Leposma Blume, Bijdr. 1049. Oct 1826 ...

                                               

Cryptolepis sinensis

Pergularia sinensis Lour., Fl. Cochinch. 1: 167. 1790. Emericia sinensis Lour. Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis Roemer & Schultes 4: 402. 1819. Periploca sinensis Lour. Steud., Nomencl. Bot. Steudel, ed. 2. 1: 552, in syn. 1840. Vallaris sinensis ...

                                               

Cunoniaceae

Triba Spiraeanthemeae Spiraeanthemum A. Gray Triba Schizomerieae Anodopetalum A. Cunn. ex Endl. Ceratopetalum Sm. Schizomeria D. Don Platylophus D. Don Triba Geissoieae Pseudoweinmannia Engl. Geissois Labill. Karrabina Rozefelds & H.C. Hopkins La ...

                                               

Cuzqun

GRIN saytında cuzqun cinsinə aid taksonların aşağıdakı siyahısı verilib: Calligonum aphyllum Pall. Gurke - Yarpaqsız cuzqun - Qafqaz, Rusiyanın Avropa hissəsi, Qərbi Sibir, Orta Asiya Calligonum caput-medusae Schrenk - Meduzbaşlı cuzqun Calligonu ...

                                               

Cymophora

Cymophora - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid biki cinsi. Bəzi müəlliflər bu bitkiləri eyni xromosom sayına bənzər növlər olduqları üçün Tridax cinsinə daxil etmişlər. Digərləri ayrı tutulmaq üçün kifayət qədər morfoloji ...

                                               

Cypripedium pubescens

Cypripedium furcatum Raf. 1833 Cypripedium luteum var. grandiflorum Raf. 1828 Cypripedium luteum var. glabrum Raf. 1828 Cypripedium assurgens Raf. 1833 Cypripedium veganum Cockerell & Barker 1900 Cypripedium luteum var. concolor Raf. 1828 Cypripe ...

                                               

Çaltəhər çubuqluca

Hündürlüyü 3-5 m olan koldur. Zoğları az tüklü, sonradan çılpaqlaşır. Qabığı yaşlı budaqlarda qonur, çatlayan və soyulandır. Yarpaqları uc tərəfdən sivri, qaidəsi enli-pazvari və ya dairəvi, kənarları boz qılçıqlarla örtülmüşdür. İyun ayının orta ...

                                               

Çatırdağ itburnusu

Hündürlüyü 60-70 sm-ə qədər olan dik koldur. Qopartikanları bizvarı və ya iynəvarı formada olub, düz və ya aşağıya doğru əyilmişdir. Yarpaqları 7-9 ədəd еllipsvarı, kənarı ikiqat dişli, üst tərəfdən çılpaq, alt tərəfdən vəziciklərlə örtülü, 10-12 ...

                                               

Çaytikanı

Çaytikanı bitkisinin hündürlüyü 7 m. olur, nadir hallarda 15 metrə çatır. Tikanlı budaqlara malikdir. Çiçəkləri kiçik və bircinslidir. İkievli bitkidir. Çiçəkləri yarpaqların qoltuğunda iki-iki, beş-beş yerləşirlər. Meyvələri çəyirdəkmeyvədir, bu ...

                                               

Çevrilmiş jasmin

2 m hündürlüyündə, qışda yarpağını tökən koldur. Bitkinin genişlənmiş, ellipsvari yarpaqları tünd yaşıl olur. May-iyun aylarında açan qızılı-sarı çiçəkləri bitkini olduqca dekorativ göstərir. Budaqlarının yaşıl rəngi qış aylarında da dəyişmir. Ve ...

                                               

Çəhrayı birəotu

Çəhrayı birəotu - birəotu cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu / Natonal IUCN Status: "Nəsli kəsilməyə həssas olanlar" kateqoriyasına aiddir – VU A2c + 3 cd. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Çəhrayı dovşanalması

Kolun hündürlüyü 2 m-dək, seyrək çətirli və elastik, qonur, parlaq zoğludur. Yarpaqları yumurtavari və ya ellipsvari, uzunluğu 5 sm-dəkdir. Çiçəkləri şaxələnmiş ləçəkli, çəhrayı, sıx qalxanlarda yerləşir. Meyvələri tutqun qırmızı, 7 mm-dək, çəyir ...

                                               

Çətirvari quşarmudu

Hündürlüyü 5-7 m olan, yarpağı tökülən ağacdır. Çətiri enli, şaxələnmiş, sıxdır. Yarpaqları sadə, uzunluğu 3.5-6 sm, təxminən yumru və ya enli, ellipsvari, bünövrəsində pazşəkilli daralmış,üstü küttəhər-yumru, çoxsaylı, qısa, iti pərli, kənarları ...

                                               

Çılpaq dorema

Çılpaq dorema - dorema cinsinə aid bitki növüdür. IUCN Qırmızı Siyahısna göre növün kateqoriyası və statusu "Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar kateqoriyasına aiddir – EN A2c+cdib. Qafqazın nadir, endemik növüdür. Regional IUCN Statusu - VU B1ab ...

                                               

Çılpaq gəvən

Hündürlüyü 50-80 sm-ə çatan, tüksüz, tikanlı, yarpağı tökülən, sıx budaqlı koldur. Yarpaqaltlıqları adətən çılpaq, yumurtavari, 7-8 mm uzunluqda, ucu şişdir. Yarpaqcıqları 7 cütə qədər neştərvari, yaxud uzunsov-neştərvari, hər iki tərəfdən az, ya ...

                                               

Çılpaqzoğlu lalə

Çılpaqzoğlu lalə bitkisinin adı Papaver sözündən götürülmüşdür. Bitkinin bəzi növlərinin meyvələrinin həlimi dəcəl uşaqlara verilirdi və bu da ata tənbehi kimi təsir göstərərək uşaqları sakitləşdirirdi.Bu cinsə daxil olan bitkinin 25 növündən ist ...

                                               

Çiçəkaltlıqlı doqquzdon

Hündürlüyü 100-250 sm, möhkəm, yuxarıya istiqamətlənmiş, düz dayanan koldur. Qabığı açıq bozumtul-qonurdur. Yarpaqların uzunluğu 1.5-4.5 sm, eni 1.6-2.5 sm, möhkəm, uzunsov-yumurtavarı və ya uzunsov-ellipsvarı, ucu biz, bünövrəsi yumru, bəzən uzu ...

                                               

Çiçəkaltlıqlı tıs-tıs

Diametri 10-15 sm olan yastıqvari formalı alçaq koldur. İran-Turan coğrafi elementinə daxildir. Yastığı olduqca sıxdır. Yarpaqları dağınıq şəkildə olub, iynəvari tikanlıdır. Çiçək oxu 2-3 dəfə yarpaqlardan uzundur. Sünbül 2-5 çiçəklidir. Xarici ç ...

                                               

Çiçəkləyən kalikant

Hündürlüyü 1.5 m olan, budaqlanan, yarpağını tökən koldur. Cavan budaqları nazik, yumşaq tüklü, qəhvəyi rəngdə olub, üzəri çoxlu miqdarda açıq mərciməklərlə örtülmüşdür. Yarpaqları iti və ya sivriləşmiş, nadir hallarda küt pazvari, dairəvi enli y ...

                                               

Çin abeliyası

Hündürlüyü 2 m-ə çatan, çoxsaylı, gözəl, qırmızımtıl, sallaq zoğlara malik, zərif, yarım həmşəyaşıl koldur. Yarpaqları tünd-yaşıl, oval-ucu bizdir. Uzun müddət ağ ətirli, zəngvari, qırmızı xətli çiçəkləri budaqların uclarında çiçək qruplarına yığ ...

                                               

Çin cır limonu

Hündürlüyü 8 m-ə qədər olub, sarmaşan bitkidir. Şar formada, qırmızı rəngli, ikitoxumlu giləmeyvəyə malikdir. Toxumları sarı rəngdədir. Bitki iyun ayından başlayaraq çiçək açır, meyvələri sentyabr-oktyabrda yetişir. Yabanı halda Mancuriyanın iriy ...

                                               

Çin çayı

Hündürlüyü 10 m - dək olan, çoxbudaqlı, kiçik, həmişəyaşıl, ağac və ya iri koldur. Yarpaqları növbəli, oval və ya uzunsov - ellipsvari, uzunluğu 6 - 8 30- dək sm və eni 4 sm - dək, üstü tünd yaşıl yarpaq ayasının kənarı dişli və qısa saplaqlıdır. ...

                                               

Çin heyvası

Hündürlüyü 1 - 6 m olan yarımhəmişəyaşıl kol və ya kiçik ağacdır. Zoğları tikanlı və ya tikansızdır. Yarpaqları növbəli, dişli, kəsiyində oyuqlu, saplaqları 2 sm-dək uzunluqdadır. Yalançı zoğları tökülür. Çiçəkləri iri, diametri 3-4.5 sm, tək və ...

                                               

Çin innabı

Bu həmişəyaşıl kolun hündürlüyü 3-8 m-ə çatır. Yarpaqları yumurtavari, uzunluğu 2-5 sm, ucu biz, kənarları dişlidir. Xırda çiçəkləri dəstələrdə 3-5 ədəd və ya təkdir. Çiçəkləmə dövrü iyun-iyuldur. İnnabın yeməli, ətli meyvələri yumru, şarşəkilli, ...

                                               

Çin qırmızı şamı

Çin qırmızı şamı ağacdır, 25 m-ə qədər hündürlüyə çata bilir, çətiri geniş-dir, yastıdır, dirək gövdəsi çox qısadır, yoğundur. Gövdəsinin qabığı tünd-boz rəngli, qırışlı, şırımlıdır, qırmı-zı¬mtıl lövhəciklərlə qoparaq tökülür. Yoğun budaqların q ...

                                               

Çin yasəməni

Yarpağı tökülən koldur. 1777-ci ildə Ruan Botanika Bağında Fransa aşkar olunan bu hibrid fars yasəməni və adi yasəmənin çarpazlaşdırılması nəticəsində əmələ gəlmişdir.

                                               

Çiriş

Çiriş - quşqonmazçiçəklilər sırasının asfodelinakimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Çiriş sözü latın dilində "Eremurus" adlanır. Bu söz yunan dilində "eremos"- səhra, "ura" isə quyruq deməkdir. Sözün lüğəti mənası "səhra quyruğu"dur.

                                               

Çiy

Aphanopleura - Qırtıckimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Achnatherum və Stipa cinsi arasında bir neçə növ dəyişikliyi olmüşdur. İki yaxından əlaqəli cins arasında taksonomiya hələ də qeyri-müəyyəndir. Achnatherum hymenoides növü erli amerikalılar ...

                                               

Çoxbuğumlu cuzqun

Hündürlüyü 1.5 m-dək, ağımtıl qabıqlı, şaxələnmiş budaqlı koldur. Yarpaqları ensiz, bizvaridir. Meyvəsinin uzunluğu 12-16 mm, yumurtavari olub cod tüklüdür. Qoca budaqları əyilmişdir. Cavan zoğları uzun olub, əyilmiş vəziyyətdədir. Zoğları yaşıl ...

                                               

Çoxmeyvəli ardıc

Juniperus polycarpos - sərvkimilər fəsiləsinin ardıc cinsinə aid bitki növü. Qafqaz da, Türkiyə və İranın qərb rayonlarında yayılmışdır. İkievli və ya birevli bitkidir. Bu ardıc növünə, bəzən" ağarcan” da deyirlər. hündürlüyü 5-9 m olan kiçik ağa ...

                                               

Çoхçiçəkli dovşanalması

Hündürlüyü 3 m olan koldur. Cavan budaqları nazik, tüklü olub, aşağıya doğru əyilir. Еnli yumurtavari yarpaqlarının uzunluğu 5 sm-dir, yazda gümüşü-boz, yayda tünd yaşıl, payızda isə tünd qırmızı rəngdə olur. 6-20 ədəd iri ağ çiçəkləri qalхanşəki ...

                                               

Dağıstan kəklikotu

Çoxsaylı, meyvəsiz, sürünən zoğları olan yarım¬kol-cuqdur. Çiçəkli zoğları düz dayanan, hündürlüyü 7-15 sm, sıx, qısa tücüklüdür. Yarpaqları uzunsovlansetvari və ya əks-yumurtavari, uzun¬luğu 6-10 mm, eni 2-3 mm, çox cod, çılpaq, az bilinən nöqtə ...

                                               

Dağlaləsi

Dağlaləsi - zanbaqkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Qara rəngli dağlaləsini ilk dəfə 1986-cı ildə yetişdirmək mümkün olub.

                                               

Dalayan ağəsmə

Uzunluğu 5 m-dək olan oduncaqlı lianadır. Yarpaqları əsasən cüt olmayan-lələkvari, yan yarpaqcıqları çox vaxt üç yarpaqlı və ya 2-3 pərli; yarpaqcıqları enli-yumurtavaridən ensiz-lansetvariyədək, uzunluğu 1.5-4 sm, ucu biz və ya küt, bünövrəsində ...

                                               

Dalbergiya

Dalbergia bracteolata Dalbergia tsiandalana Dalbergia chapelieri Dalbergia oligophylla Dalbergia monticola Dalbergia frutescens Dalbergia tsaratananensis Dalbergia cambodiana Dalbergia tricolor Dalbergia greveana Dalbergia hutibertii Dalbergia ma ...

                                               

Damarlı üskükotu

Damarlı üskükotu - üskükotu cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 50-140 sm, gövdəsi düz, şırımlı, sadə və çılpaq olan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Daryarpaq mahmızlalә

Fumaria angustifolia M.Bieb. Capnoides angustifolia Kuntze Fumaria caucasica Hoffm. ex M.Bieb. Capnites angustifolius Rupr. Pistolochia angustifolia Holub Corydalis caucasica Adams ex Steud.

                                               

Dauriya rododendronu

Hündürlüyü 0.5-2.0 m, budaqları yuxarı istiqamətlənmiş, çoxbudaqlı, yarpağıtökülən koldur. Cavan zoğları qısa tükcüklü, qonur vəzicikli, xırda yarpaqlarla sıx örtülmüşdür, uzunluğu 5 sm, eni 2 sm-ə qədər, bəzən küt, ucu oyuqlu, bəzən isə biz, üst ...

                                               

Dazıotuşəkilli keçialaçı

Hündürlüyü 30-50 sm-ə çatan kol bitkisidir. Budaqları çılpaq, göyümtül, ağdır. Yarpaqları növbəli, sadə, ellipsvaridən lansetvariyədək, uzunluğu 1.0- 2.5 sm, eni 3-7 mm olub, bütöv, ucu bizdir. Çiçək qrupu qısa buğumlarda və ya uc budaqlarda yerl ...

                                               

Dazıyarpaq topulqa

Hündürlüyü 1-1.5 m olan, düz dayanan, əyilmiş budaqlı, uzunömürlü koldur. Yumurtavari və ya lansetvari yarpaqları çox xırda, uzunluğu 3.5 sm-dək, eni 1.5 sm-dəkdir. Yarpaqların rənginin üstü boz- yaşıl, alt tərəfi açıq və ya göyümtül-yaşıldır. Ma ...