ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 377
                                               

Qıyığvari qərənfil

Qıyığvari qərənfil - qərənfilkimilər fəsiləsinin qərənfil cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir – NT.

                                               

Qızılağacyarpaq iqra

Hündürlüyü 10 m-ə çatan, yarpağı tökülən kol və ya çox böyük olmayan ağacdır. Yarpaqları yumurtavari və ya dairəvi 2-5 sm uzunluğunda, 1-4.5 sm enindədir. Meyvəsi 0.5-2 sm uzunluğundadır. Çiçəkləri ağ, 2-3 sm diametrində, 3-20 ədəd olmaqla yazın ...

                                               

Qızıləhməd alması

2-6 8 m hündürlüyündə ağacdır. Çətiri çadırvarıdır. Yaşlı ağaclarda gövdə qabıqları az bükülmüş, qonurtəhər-boz rəngdə olur. Çoxillik budaqları və cavan ağacların gövdəsi qırmızımtıl-qonur rəngdədir. Budaqları tikansız olub, bir qədər yoğuntəhər, ...

                                               

Qızılı doqquzdon

Hündürlüyü 2-4 m-dək olan, şaxələnmiş, möhkəm çətirli, tünd-boz qabıqlı gözəl koldur. Yarpaqların uzunluğu 12 sm-dək, uzunsov-yumurtavari, ucu biz, dərili, tünd-yaşıl, qısa saplaqlıdır. Bir çox növlərdən fərqli olaraq bu növün çiçəkləri qızılı-sa ...

                                               

Qızılı rododendron

Qızılı rododendron-tünd-qonurqabıqlı,sürünən, gövdələri əyilmlş və torpağın üzərindən 20-100 sm hündürlüyə qalxan həmişəyaşıl koldur.Budaqları vəzicikli-tükcüklütumurcuq pulcuqları ilə örtülmüşdür.Yarpaqları növbəli,uzunluğu 2-8 sm,kənarları bütö ...

                                               

Qodesiya

Bitki əksər hallarda qələmlə çoxaldılır. Qələmlər torpaqda tez kök atır. Bitkinin budaqlı olması və yaxşı çiçəkləməsi üçün təpə tumurcuğunu qopartmaq lazımdır. Bitkiyə yabanı halda Şimali Amerikanın qərb və cənub hissələrində rast gəlmək olar. Bu ...

                                               

Qonur quşarmudu

Təbii arealında hündürlüyü 8-10 m-ə çаtаn аğаc və yа kоldur. Yаrpаqlаrının kənаrlаrı ikiqаt, bəzən də dərin dişlidir. Ucu siv¬riləşmiş, qаidəyə dоğru isə dаirvi və yа pаzşəkilli оlub, tərsinə yumurtаvаrı və yа еllipsvаrıdır. Kаsаcığı kеçə tükcükl ...

                                               

Qoven sərvi

Vətəni Kaliforniyadır. 12–15 m hündürlükdə, geniş çətirli ağacdır. Açıq-yaşıl budaqlı və tünd-yaşıl rəngli pulcuğa oxşar yarpaqlara malikdir. Yarpaqlarını sürtüb əzdikdə kamfora iyi verir. Qozaları yoğun ayaqcıqlar üzərində yerləşir, kürəşəkilli, ...

                                               

Qozaburunlu acılıq

İran da, Orta Asiya da geniş yayılmışdır. Qumlu səhralara uyğunlaşmış İran-Turan növüdür. Hündürlüyü 2 m-ə qədər olan, bozqabıqlı, budaqların diametri 4 mm, boz-yaşıl, hamar və ya zəif çıxıntılı, düzdayanan koldur. Yarpaqları 2-3 ədəddir, yarısı ...

                                               

Qrosqeym qarağacı

Hündürlüyü 30 m-dək, diametri 1.5 m olan, yarpağı tökülən ağacdır. Yarpaqları dişli, uzunsov əks yumurtavaridir. Çiçəkləri narıncı-qırmızı, çiçək yanlığı dəstələrə yığılmışdır. Mart-aprel aylarında yarpaqları açılanadək çiçəkləyir. Çiçəkləri balv ...

                                               

Qrossheym armudu

Qrossheym armudu - Gülçiçəklilər – fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Kritik təhlükə həddində olanlar ” kateqoriyasına aiddir –CR A4 cd; C1. Azərbaycanın nadir növüdür. Qafqaz endemikdir.

                                               

Qrossheym başlıqotu

Qrossheym başlıqotu - dalamazkimilər fəsiləsinin başlıqotu cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu Populyasiyası təhlükəli həddə yaxın olanlar kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın endemik növüdür. Reg ...

                                               

Qrossheym keçiyemliyi

Çoxillik ot bitkisidir. Gövdələri 10-15 sm hündürlükdədir. Kğküstü yarpaqlar çoxsaylı, aztükcüklü, darxətli və ya ləçəkbölümlü, bir az dar xətli 1 mm-ə qədər enində yan seqmentlərə və daha uzun baş seqmentə malikdir. Gövdə yarpaqları 1-2 sayda, x ...

                                               

Qundeliya

Yayılması. Naxçıvan AR – Ordubad rayonu Parağa və Billov kəndlərinin ətrafı. Status. Nadir, Ön Asiya növüdür. Azərbaycandan kənarda – Türkmənistan, İran, aralıq dənizin şərq hissəsi və Kiçik Asiyanın flora rayonlarında. Çoxalması. Toxumla çoxalır ...

                                               

Qurdağzı

Güllü formaca buruna oxşadığına görə bu bitkiyə "burunaoxşar" bitki adı verilmişdir.Ləçəklərin kənarından 2 barmaqla sıxdıqda qurd ağzı kimi açılır,bu zaman erkəkciklər dili xatırladır,ona görə də buna bəzən qurdağzı bitkisi də deyirlər.50-yə yax ...

                                               

Quşarmuduyarpaq sorbariya

Asiyanın mülayim zolaqlarını, Koreya, Yapon adaları, Xokkaydo, Xonsyu, Çin əyalətlərinı, Orta Asiyanın şimalını, Cənubi Ural, Sibir, Uzaq Şərq və Saxalini əhatə edir. Avropa və Şimali Amerikanın bir çox yerlərinə introduksiya olunmuşdur.

                                               

Lagenophora

Lagenophora sakirana Cuatrec. Lagenophora minuscula Cuatrec. Lagenophora cuneata Petrie Lagenophora pinnatifida Hook.f. Lagenophora petiolata Hook.f. Lagenophora panamensis S.F.Blake Lagenophora huegelii Benth. Lagenophora barkeri Kirk Lagenophor ...

                                               

Lallemantia

Lallemantiya toxumlarının tərkibində 23 %- dən 38 %- ə qədər tez quruyan yağ, yod ədədi 163-203 24 %-ə qədər zülal vardır. Lallemantiya yağı perilla yağı kimi lak boya sənayesində və başqa sahələrdə tətbiq olunur. Jmıxının tərkibində 31-33 % züla ...

                                               

Lansetvarı zirinc

Hündürlüyü 2 m-ə çatan, budaqları az tüklü, erkən yaşlarında qırmızı-qonur, sarı, yaşlı nümayəndələrdə isə al-qırmızı-qonur rəng alan kol bitkisidir. Budağın üzərindəki iynələr əsasən 3 hissəli, uzunluğu 0.5-2.5 sm-ə qədərdir. Yarpaqların uzunluğ ...

                                               

Lantana başınağacı

Lantana başınağacı yaxud Məğrur başınağacı – adokskimilər fəsiləsinin başınağacı cinsinə aid bitki növü. Bu bitki başınağacının bir növü olub mərkəzi, Cənubi və Qərbi Avropada, Şimal-Qərbi Afrikada və Cənub-Qərbi Asiyada bitir.

                                               

Lardizabalaceae

Decaisneoideae yarımfəsiləsi, включает один род: Decaisnea Hook.f. & Thomson - Dekeneya Lardizabaloideae yarımfəsiləsi, iki triba daxildir: Triba: Lardizabaleae, 6 cins daxildir: Archakebia C.Y.Wu, T.C.Chen & H.N.Qin Lardizabala Ruiz & Pav. - Lor ...

                                               

Lasianthaea

Lasianthaea ceanothifolia Willd. K.M.Becker Lasianthaea aurea D.Don K.M.Becker Lasianthaea ceanothifolia var. verbenifolia DC. K.M.Becker Lasianthaea ceanothifolia var. gracilis W.W.Jones K.M.Becker Lasianthaea beckeri B.L.Turner Lasianthaea cean ...

                                               

Lasiocephalus

Lasiocephalus pichinchensis Cuatrec. Lasiocephalus ledifolius Kunth C.Jeffrey Lasiocephalus puracensis Cuatrec. Cuatrec. Lasiocephalus doryphyllus Cuatrec. Cuatrec. Lasiocephalus sodiroi Hieron. Cuatrec. Lasiocephalus lingulatus Schltdl. Lasiocep ...

                                               

Lasthenia

Lasthenia californica subsp. macrantha A.Gray R.Chan Lasthenia burkei Greene Lasthenia californica subsp. bakeri J.T.Howell R.Chan Lasthenia californica DC. ex Lindl. Lasthenia ferrisiae Ornduff Lasthenia debilis Greene ex A.Gray Ornduff Lastheni ...

                                               

Lavson sərvpəri

Vətəni Şimali Amerika, Şimali kaliforniya və Cənubi-qərbi Oreqon dağlarında dəniz səviyyəsindən 1500 m-ə qədər yüksəklikdə bitir. Hündürlüyü 50 m-ə çatan, çətiri ensiz konusvarı olub, yuxarı budaqları aşağıya doğru genişlənən və təpəsi yana əyilm ...

                                               

Layia

Layia nemorosa Jeps. Layia pentachaeta A.Gray Layia douglasii Hook. & Arn. Layia gaillardioides Hook. & Arn. DC. Layia glandulosa Hook. Hook. & Arn. Layia jonesii A.Gray Layia munzii D.D.Keck Layia discoidea D.D.Keck Layia fremontii Torr. & A.Gra ...

                                               

Lepidaploa

Lepidaploa bolivarensis V.M.Badillo H.Rob. Lepidaploa arbuscula Less. H.Rob. Lepidaploa buchtienii Gleason H.Rob. Lepidaploa canescens var. opposita H.Rob. H.Rob. Lepidaploa araujoa H.Rob. H.Rob. Lepidaploa bahiana H.Rob. Lepidaploa bakerana Brit ...

                                               

Lepidolopsis

Lepidolopsis submarginata Kovalevsk. Myrzakulov Türküstan lepidolopsisi Lepidolopsis turkestanica Regel & Schmalh. Poljakov) Lepidolopsis mucronata Regel & Schmalh. Poljakov Lepidolopsis tadshikorum Kudrj. Poljakov Lepidolopsis karataviensis Kova ...

                                               

Leptinella

Leptinella atrata subsp. luteola D.G.Lloyd D.G.Lloyd & C.J.Webb Leptinella atrata Hook.f. D.G.Lloyd & C.J.Webb Leptinella albida D.G.Lloyd D.G.Lloyd & C.J.Webb Leptinella dioica Hook.f. Leptinella dendyi Cockayne D.G.Lloyd & C.J.Webb Leptinella c ...

                                               

Lessinq kafirotu

Hündürlüyü 20-60 sm olan çoxgövdəli yarımkolcudur.Aşağı hissələri odunlaşmışdır.Üzəri xırda ağımtıl tüklüdür.Yarpaqları 2-6 mm uzunluğunda,xətli bizvaridir.Çiçəkləri sünbülvari çiçək qruplarında tək-tək sıx yerləşir.Çiçəkyanlığı dəyirmi ovalşəkil ...

                                               

Leucanthemopsis

Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae Vierh. Holub Leucanthemopsis alpina subsp. cuneata Pau Heywood Leucanthemopsis alpina subsp. tomentosa Loisel. Heywood Leucanthemopsis flaveola Hoffmanns. & Link Heywood Leucanthemopsis flaveola subsp. alpestr ...

                                               

Leucheria

Leucheria cumingii Hook. & Arn. Leucheria leontopodioides Kuntze K.Schum. Leucheria bridgesii Hook. & Arn. Leucheria congesta Gill. ex D.Don Leucheria cerberoana J.Rémy Leucheria daucifolia D.Don Crisci Leucheria lithospermifolia subsp. integrif ...

                                               

Leucopogon

Leucopogon collinus - Viktoriya, Tasmaniya Leucopogon juniperinus - Avstraliya Leucopogon lanceolatus – Cənubi Avstraliyadan Tasmaniya kimi Leucopogon microphyllus - Avstraliya Leucopogon marginatus - Şərqi Avstraliya Leucopogon australis - Vikto ...

                                               

Lələkşəkilli itiüzümü

Hündürlüyü 1-2 m, bəzən 5 m olan, çоxillik, yarpağını tökən tikanlı kоldur. Yarpaqların uzunluğu 10-90 mm, eni 4.5-4.7 mm-dir. Kasacığın uzunluğu 1-2.5 mm, boruvari, bəzən zəngvari, borucuğun uzunluğu 2-3.5 mm-dir. Çiçəklər tək-tək yеrləşir, bəzə ...

                                               

Liatris

Liatris - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid biki cinsi. Çoxillik ot bitkisinin 35 növü Şimali Amerikanın mərkəzi rayonlarında bitir. Gülçülükdə onların 5 növündən istifadə olunur. Sünbüllü liatris L. spicata hündürlüyü 2 ...

                                               

Libanothamnus

Libanothamnus tamanus Cuatrec. Cuatrec. Libanothamnus granatesianus Cuatrec. Cuatrec. Libanothamnus griffinii Ruíz-Terán & López-Fig. Cuatrec. Libanothamnus subneriifolius Cuatrec. Cuatrec. Libanothamnus spectabilis Cuatrec. Cuatrec. Libanotha ...

                                               

Liqulariya

Liqulariya - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid biki cinsi. Liqulariyanın bəzi növlərinə ədəbiyyatda Senecio adı ilə rast gəlmək olar. Azərbaycanda bir növü- Sibir liqulariyası L. sibirica Böyük Qafqazın subalp zonasında ...

                                               

Litvinov tozağacı

Betula caucasica Litv. ex Leskov Betula litwinowii var. recurvata I.V.Vassil. Betula transcaucasica V.N.Vassil. Betula recurvata I.V.Vassil. V.N.Vassil.

                                               

Lobulyariya

Lobulariyanın meyvəsi balaca,qınaoxşar formadadır.Növün adı latıncadan tərcümədə "qın" deməkdir.Aralıq dənizi ölkələrində yabanı halda 5 növü lobulyariya bitir.Dekorativ gülçülükdə bu 5növdən biri istifadə olunur.Dəniz lobulariyası -hündürlüyü 40 ...

                                               

Lopholaena

Lopholaena alata P.A.Duvign. Lopholaena coriifolia Sond. E.Phillips & C.A.Sm. Lopholaena trianthema O.Hoffm. B.L.Burtt Lopholaena platyphylla Benth. Lopholaena phyllodes Hiern S.Moore Lopholaena dehniae Merxm. Lopholaena cneorifolia DC. S.Moore L ...

                                               

Luciliocline

Luciliocline longifolia Cuatrec. & Aristeg. M.O.Dillon & Sagást. Luciliocline pickeringii A.Gray M.O.Dillon & Sagást. Luciliocline spathulifolia Sagást. & M.O.Dillon M.O.Dillon & Sagást. Luciliocline piptolepis Wedd. M.O.Dillon & Sagást. Luc ...

                                               

Lupinus texensis

Lupinus texensis - paxlakimilər fəsiləsinin acıpaxla cinsinə aid bitki növü. Texasdan Meksikanın şimal-şərqinə qədər ərazidə yayılmışdır.

                                               

Luristan quşarmudu

Təbiətdə hündürlüyü 10 m-ə qədər оlаn аğаc və yа коldur. Budаqlаrı tiкаnsız, cаvаn zоğlаrı çılpаqdır. Yаrpаqlаrı еnsiz tərs yumurtаvаrı, uc tərəfi qısа, sivridir. Аltdаn məхmər və yа кеçətüкlü оlmаsı ilə аdi növdən fərqlənir. Sаplаqlаrı аz tüкlüd ...

                                               

Lusiya gəvəni

Hündürlüyü 25-70 sm-ə çatan kolcuqdur. Zoğları ağ, sıx tüklüdür. Yarpaqları 5-6 8 ədəd, cüt, ensiz-xətvari, ellipsvari, yaxud uzun, neştərvari olub, 2 sm uzunluğunda, 4 mm enində, ağ tüklüdür. Çiçək oxu yarpaqdan azca uzun, xırda, sıx, qara tüklü ...

                                               

Lychnophora

Lychnophora bahiensis Mattf. Lychnophora trichocarpha Spreng. Spreng. ex Sch.Bip. Lychnophora saxosa Krasch. Lychnophora granmogolensis Duarte Semir Lychnophora bishopii H.Rob. Lychnophora morii H.Rob. Lychnophora tomentosa Mart. ex DC. Sch.Bip. ...

                                               

Maak meşə gilası

Hündürlüyü 15 m-ə çatan, еnli yumurtavari, dağınıq piramidal çətirli, dеkorativ ağacdır. Gövdəsi hamar, parlaq, qabıqla örtülmüş gözəl, qırmızı- narıncı və ya qızılı-sarı rəngdədir.Yarpaqları 13 sm uzunluqda, ucu biz, parlaq, еllipsvari və ya uzu ...

                                               

Macaranga

Tanarius Kuntze Panopia Noronha ex Thouars Phocea Seem. Mappa A.Juss Pachystemon Blume Mecostylis Kurz ex Teijsm. & Binn. Adenoceras Rchb.f. & Zoll. ex Baill.

                                               

Machaeranthera

Machaeranthera asteroides var. asteroides Accepted L TICA 2012-02-11 asteroides Machaeranthera asteroides var. lagunensis D.D.Keck B.L.Turner Machaeranthera asteroides Torr. Greene Machaeranthera canescens Pursh A.Gray Machaeranthera canescens va ...

                                               

Mahaleb meşə gilası

Hündürlüyü 10 m-ə çatan, şarşəkilli çətir olan bitkidir. Gövdəsinin qabığı tünd-qonur və хüsusi qoхuya malik alçaqboy ağac, bəzən koldur. Yarpaqları yumru, üst səthi parlaq, açıq-yaşıl, alt səthi sarımtıl tüklüdür, uzunluğu 9 sm-dir. Çiçək tacı a ...

                                               

Mahmızlı yemişan

Hündürlüyü 6-10 m-ə, еni 6-8 m-ə çatan, sallaq budaqlı, хoruzun mahmızına bənzər tikanları, еnli-yumru, əyri, şaхəli çətiri olan kol və ya balaca ağacdır. Yarpaqları uzunsov, yumurtaşəkilli, uzunluğu 8-10 sm, еni 4-5 sm-ə qədərdir, ayanın üst sət ...