ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379
                                               

Natamam limodorum

Çoxillik bitkidir. Kökümsovu qısa, üfüqi, çoxlu qalın köklüdür. Gövdəsi qalın, 30-60 80 sm hündürlükdə, yaşılı-bənövşəyi, boz, iti qınlıdır. Çiçəkqrupu iri, 6-20 çiçəkdən ibarət boş salxım şəklindədir. Çiçəkləri iri, bənövşəyi rəngli, 20-25 mm uz ...

                                               

Nazikçiçək tıs-tıs

Alçaq kolcuqdur. Yastıqcası çox möhkəm, diametri 10-20 sm və daha çox, hündürlüyü 8-12 sm, bəzən yarımşarşəkillidir. Yay yarpaqları açıq-göyümtül, hamar, üç hissəli və ya xətvarı-bizvarı, cod, bünövrəsində uzunluğu 11-16 25 mm və eni 1-1.5 mm, uc ...

                                               

Nazikquyruq tıs-tıs

Yastıqları çox sıx, kürəvari formalı olub, 10-15 20 sm diametrində alçaq kolcuqdur. Yay yarpaqları açıq göyümtül, hamar, üç hissəli, neştərşəkilli- xətvari və ya xətvari-bizvari, cod, bünövrəsində uzunluğu 12-25 30 mm və eni 1-2 mm, ucu biz, iynə ...

                                               

Nazikyarpaq qulançar

Çoxillik bitkidir.Hündürlüyü 100 sm çatır. Gövdəsi ətilmiş budaqlı, hamar, çılpaqdır. Kladodiləri uzunluğu 20-50 mm, nazik, sapşəkilli olub, dəstədə 4-8 ədəd yerləşir.Yarpaqları pulcuqşəkilli, mahmızlıdır. Uzunluğu 5-7 mm olan çiçəkləri uzun çiçə ...

                                               

Nemeziya

Qədim Yunanıstanda qurdağzı nemeziya adlandırılırdı.Sonradan bu ad vətəni Cənubi Afrika olan bitkilərə verilmişdir.Məlum olan 30 növdən dekorativ gülçülükdə iki növdən və növlərarası hibridlərdən geniş istifadə olunur.Hibrid nemezia N.x.hubrida ü ...

                                               

Nemofila

Nemofila - sümürgənkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Nemofila-yunancadan tərcümədə "sevməyən" deməkdir. Nemofilnın bəzi növləri kölgəli yerlərdə bitir və günəş işığını sevmir. Məlum 11 növdən gülçülükdə ikisindən istifadə olunur. Nemofila menzi ...

                                               

Neomirandea

Neomirandea parasitica Klatt R.M.King & H.Rob. Neomirandea pseudopsoralea R.M.King & H.Rob. Neomirandea eximia B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Neomirandea guevarii R.M.King & H.Rob. Neomirandea sciaphila B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Neomirandea standley ...

                                               

Nepentes

Nepentes - nepenteskimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. İndoneziya meşələrində yaşayan Nepenthes alata adlı küpə otu bitkisi ətrafında gəzişən böcəklər üçün maraq doğuran, amma təhlükəli bir kəşf qaynağıdır. Bitki küpənin ağzına qoyulan böcəkləri ...

                                               

Neştəryarpaq çilopsis

Hündürlüyü 5 m-ə çatan,enli çətirli ağacdır.yarpağinin uzunluğu 10-26 sm,eni 2-4 mm-dir,uzunsov neştərşəkillidir.Al-qırmızı,çəhrayı çiçəkləri enli süpürgə çiçək qrupunda toplanmışdır;5 hissəli,ikicinslidir.Çiçək tacızəngşəkilli və ya qıfşəkilli.b ...

                                               

Neştəryarpaq göyrüş

200 m hündürlükdə nəhəng ağacdır. İri budaqları çılpaqdır. Yarpaqcıqları neştərvari və ya uzunsov, üstü tünd yaşıl, parlaq, çılpaqdır. Alt səthi açıq yaşıl, azca tükcüklüdür. Yarpaqcıqları 2-5 sm uzunluqda, 3.5 mm enindədir. Aprel-may aylarında ç ...

                                               

Nəhəng qantəpər

Nəhəng qantəpər - qantəpər cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 150-200 sm, gövdəsi düzduran, şırımlı, çılpaq və ya qısa tüklü, aşağı hissədə aşağı yönəlmiş sərt tüklərlə sıx örtülü, adətən yuxarı hissədə budaqlanan çoxillik ot bitkisidir.

                                               

Niremberqiya

Hazırda dekorativ gülçülükdə bu bitki növlərindən geniş istifadə olunmur.Bitkinin müxtəlif növlərinin çarpazlaşması prosesində alınan yeni -hibrid nirembergiya N.x.hybrida yaşıllaşdırmada geniş yayılmışdır.Hündürlüyü 15 sm-ə çatan,xırda,kasaşəkil ...

                                               

Noticastrum

Noticastrum gnaphalioides Baker Cuatrec. Noticastrum psammophilum Klatt Cuatrec. Noticastrum marginatum Kunth Cuatrec. Noticastrum eriophorum J.Rémy Noticastrum calvatum Baker Cuatrec. Noticastrum malmei Zardini Noticastrum argenteum Cabrera Not ...

                                               

Nutkan sərvpəri

Təbii halda Şimali Amerika da yayılmışdır. Krım da və Qafqaz ın Qara dəniz sahillərində təsadüf edilir. Boyu 40 m olan, konusvarı çətirə malik, ensiz-piramida formalı, şaxələnmiş qamətli ağacdır. Gövdəsinin qabığı qalın, bəzən nazik, dərin və ya ...

                                               

Obtusifoliya qızılgülü

Hündürlüyü 2 m-dək olan, yaşıl gövdəli, qısa iynəli bitkidir. 5-7 ədəd yumurtavarı xırda yarpaqları hər iki tərəfdən tükcüklüdür. Saplağı sıx tükcüklü vəziciklərlə örtülmüşdür. Ləçəkləri 12-18 sm, ağ və ya açıq çəhrayıdır. Meyvələri 1-2 sm, yumur ...

                                               

Oedera

Oedera nordenstamii K.Bremer Anderb. & K.Bremer Oedera squarrosa L. Anderb. & K.Bremer Oedera resinifera K.Bremer Anderb. & K.Bremer Oedera uniflora L.f. Anderb. & K.Bremer Oedera hirta Thunb. Oedera genistifolia L. Anderb. & K.Bremer Oedera cape ...

                                               

Olearia

Olearia aglossa Maiden & Betche Lander Olearia albida Hook.f. Hook.f. Olearia adenophora F.Muell. Benth. Olearia adenolasia F.Muell. F.Muell. ex Benth. Olearia albida var. angulata Kirk Allan Olearia × capillaris Buchanan Olearia cheesemanii Coc ...

                                               

Oligactis

Oligactis cuatrecasasii M.O.Dillon & Sagást. Oligactis latifolia Hieron. H.Rob. & Brettell Oligactis coriacea Hieron. H.Rob. & Brettell Oligactis granatensis Cuatrec. H.Rob. & Brettell Oligactis ochracea Cuatrec. H.Rob. & Brettell Oligactis mika ...

                                               

Onoseris

Onoseris acerifolia Kunth Onoseris salicifolia Kunth Onoseris fraterna S.F.Blake Onoseris donnell-smithii J.M.Coult. Ferreyra Onoseris hastata Wedd. Onoseris drakeana André Onoseris sagittata Rusby Onoseris onoseroides Kunth B.L.Rob. Onoseris cum ...

                                               

Oraqşəkilli qulançar

Hündürlüyü 15 m-ə qədər oln sarmaşan bitkidir. Yarpağının uzunluğu 7-8 sm, oraqşəkillidir.Oraqşəkilli qulançar yeməli qulançarın qohumudur və bu cinsin əksər növləri kimi ensiz" yarpaqları ” ilə fərqlənir. ” Yarpaqları” əslində şəklini dəyişmiş z ...

                                               

Oraqvari akasiya

Oraqvari akasiya - Paxlakimilər fəsiləsinin Akasiya cinsinə aid bitki növü. 5-m hündürlüyə çatan, çoxillik kol və ya ağacdır. Vətəni Şərqi Avstraliyadır. Elmi adı yarpaqları oraqşəkilli olduğuna görə verilib. Kulturada becərməyə uyğunlaşdırılaraq ...

                                               

Ordubad yemişanı

Endemikdir. Hündürlüyü təxminən 2- 2.5 m olan koldur. Cavan zoğları tükcüklüdür; illik zoğları çılpaq, tünd albalı rəngli; qoca budaqların qabığı boz xallı və ya boz-qonurdur. Qoltuq tikanları azsaylı, uzunluğu 7-15 mm, yarpaq tikanları nazik, az ...

                                               

Oritrophium

Oritrophium blepharophyllum S.F.Blake Cuatrec. Oritrophium repens Kunth Cuatrec. Oritrophium marahuacense Steyerm. & Maguire Oritrophium limnophilum Sch.Bip. Cuatrec. Oritrophium figueirasii Cuatrec. Oritrophium peruvianum Lam. Cuatrec. Oritrophi ...

                                               

Orta spireya

Hündürlüyü 2 m, diametri 1.2 m, yumru, möhkəm çətirli, uzunsov-ellipsvari, parlaq yaşıl, uzunluğu 5 sm-dək olan yarpaqlı,çox budaqlı koldur. Yarpaq ayası yuxarı hissədə 2-4 iri dişlidir. Zoğları yumru, qonurtəhər, pulcuqlu qabıqlıdır. Çiçəkləri a ...

                                               

Ortaboy acılıq

Orta Asiya, tyan-Şan, Qafqaz, Cunq-Kaşq və Tibet də geniş yayılmışdır. Ilk dəfə Tarbaqatayda təsvir edilmişdir. 1 m hündürlükdə, sallaq budaqlı, boz qabıqlı, lifli koldur. Şaxəli budaqları yoğun, düz duran, göyümtül-yaşıl rəngdə olub, hamar və ya ...

                                               

Othonna

Othonna mucronata Harv. Othonna decurrens Hutch. Othonna cylindrica Lam. DC. Othonna abrotanifolia Harv. Druce Othonna retrorsa DC. Othonna cremnophila B.Nord. & van Jaarsv. Othonna retrofracta Jacq. Othonna macrosperma DC. Othonna divaricata Hut ...

                                               

Otopappus

Otopappus acuminatus S.Watson Otopappus brevipes B.L.Rob. Otopappus koelzii McVaugh Otopappus scaber S.F.Blake Otopappus guatemalensis Urb. R.L.Hartm. & Stuessy Otopappus epaleaceus Hemsl. Otopappus glabratus J.M.Coult. S.F.Blake Otopappus calarc ...

                                               

Otvari qıfotu

Vinca herbacea Waldst. & Kit. V. semidesertorum Ponert Çoxillik ot bitkisidir. Kökümsovu qısa, tin-tindir, çoxsaylı uzunluğu 20 sm-ə qədər olan kökləri vardirBarverməyən budaqları uzun, sərilən,torpaqda kök salmayandır, çiçəkləyən, yuxarı qalxan ...

                                               

Oyedaea

Oyedaea acuminata Benth. Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Oyedaea obovata S.F.Blake Oyedaea tepuiana V.M.Badillo Pruski Oyedaea cuatrecasasii Pruski Oyedaea huilensis Cuatrec. Oyedaea lanceolata Rusby S.F.Blake Oyedaea bullata J. Koster Oyedaea wurdac ...

                                               

Öküzboğan kolu

Hündürlüyü 1.8 m olan həmişəyaşıl koldur.Bitki düz budaqlı zoğ və sıx çətir əmələ gətirir.Yarpaqları dərili,lələkvari-bölünmüş,çox vaxt böyük,qabarıq qınlıdır və mavi-yaşıl rənglidir,uzunluğu 9 sm-ə çatır.Çiçək qruplarına görə asanlıqla tanınır;s ...

                                               

Öküzotu

Arnica angustifolia subsp. iljinii Maguire I.K.Ferguson Arnica angustifolia Vahl Arnica acaulis Walter "Britton, Sterns & Poggenb." Arnica angustifolia subsp. alpina L. I.K.Ferguson Arnica griscomii Fernald Arnica cordifolia Hook. Arnica denudata ...

                                               

Palıdyarpaq zirinc

Hündürlüyü 3 m-ə çatan koldur. Cavan budaqları qırmızı-qəhvəyi, yaşıl budaqları isə boz-sarı rəngli olub üzəri tükcüklərlə örtülmüşdür. Budaqlarının üzərində 0.4-1.2 sm uzunluğunda tikanlar yerləşir. Yarpaqları yarımdairəvi, uzunluğu 2-5 sm, eni ...

                                               

Pallas murdarçası

Hündürlüyü 1-2 m olan alçaq boylu koldur. Gövdəsi çoxlu tikanlı budaqlardan ibarətdir. Yarpaqları ensiz, xətvari, neştərvari, eni 1.5-5 mm, saplaqlı, ucu biz, alt tərəfi ensizdir. Yarpaq saplağı qısadır. Çiçəkləri 4 hissəli, yaşımtıl rənglidir, y ...

                                               

Pallas yemişanı

"Abşeronun ağac və kolları".Bakı: "Elm və təhsil", 2010. Tofiq Məmmədov botanik "Azərbaycan Dendroflorası IV cild": Bakı: "Elm"-2018. Дерувья и кустарники СССР.М.Л.: АН СССР, 1960 Т.5.543с. Talıbov T.H.,İbrahimov Ə.Ş.Naxçıvan Muxtar Respublikası ...

                                               

Pandaceae

Fəsiləyə əvvəllər Euphorbiaceae fəsiləsinə aid olmuş 3 cins daxildir: Galearia Panda Microdesmis

                                               

Paphiopedilum gratrixianum

Paphiopedilum villosum var. gratrixianum Rolfe Braem Cordula gratrixiana Rolfe Cypripedium gratrixianum B.S.Williams Cypripedium gratrixianum Mast. basionym

                                               

Paphiopedilum lowii

Kyu Kral Botanika Bağının məlumatına əsasən: Paphiopedilum lowii f. aureum P.J.Cribb P.J.Cribb, 1997 Cypripedium lowii Lindl. 1847 Cypripedium cruciforme Zoll. & Moritzi in W.H.De Vriese 1854 Paphiopedilum lynniae Garay 1996 Cordula lowii Lindl. ...

                                               

Paphiopedilum superbiens

Paphiopedilum superbiens var. curtisii Rchb.f. Braem Paphiopedilum superbiens var. sanderae Curtis Braem Cypripedium veitchianum Lem. Cypripedium barbatum var. veitchii Van Houtte Paphiopedilum veitchianum Lem. Cypripedium curtisii var. sanderae ...

                                               

Paphiopedilum venustum

Paphiopedilum venustum var. rubrum Pradhan Paphiopedilum venustum var. pardinum Rchb.f. Pfitzer Paphiopedilum pardinum Rchb.f. Pfitzer Cordula venusta Wall. ex Sims Rolfe Cypripedium venustum Wall. ex Sims basionym Paphiopedilum venustum var. bhu ...

                                               

Papuacalia

Papuacalia aurea Veldkamp Papuacalia glossophylla Mattf. Veldkamp Papuacalia veldkampii D.J.N.Hind Papuacalia kandambren P.Royen Veldkamp Papuacalia titoi D.J.N.Hind & R.J.Johns Papuacalia carstenszensis P.Royen Veldkamp Papuacalia yuleensis Veld ...

                                               

Paradoksal süsən

Paradoksal süsən - - süsənkimilər fəsiləsinin süsən cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və status" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar ” kateqoriyasına aiddir –VU B1abiii + 2abiii. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Paraprenanthes

Paraprenanthes auriculiformis C.Shih Paraprenanthes prenanthoides Hemsl. C.Shih Paraprenanthes sylvicola C.Shih Paraprenanthes multiformis C.Shih Paraprenanthes longiloba Ling & C.Shih Paraprenanthes hastata C.Shih Paraprenanthes umbrosa Dunn Sen ...

                                               

Parlaq dovşanalması

Hündürlüyü 2-3 m, çətirinin diametri 2.5 m-dək olan, yarpağı tökülən, düz dayanan, enli, sıx budaqlı koldur. Zoğları əvvlcə sıx tükcüklü, sonra çılpaq, çəhrayı-qonurdur. Yarpaqların uzunluğu 2-7 sm, yumurtavari, ellipsvaridən ovaladək, yumru bünö ...

                                               

Paroza evkalipti

Hündürlüyü 15-18 m-ə çatan, sıx çətirli ağacdır. Gövdəsinin qabığı boz-qonur rənglidir. Təzə yarpaqları açıq yaşıl rəngli, parlaq, yaşlandıqca əyilmiş formalı, tünd və ya açıq yaşıl rəngdə olur. Birevli bitkidir. Avqust-sentyabr aylarında çiçəklə ...

                                               

Paslı üskükotu

Çoxillik, çılpaq və ya demək olar ki, çılpaq, hündürlüyü 50-150 sm, gövdəsi uca, düz, sadə bitkidir. Kökətrafı yarpaqları tərslansetvari, saplağa daralan, gövdə yarpaqları oturaq, uzunsov-lansetvari, tam kənarlı, iti və ya itiləşmiş, aşağıdan yux ...

                                               

Pastuxov daşsarmaşığı

Pastuxov daşsarmaşığı - araliyakimilər fəsiləsinin daşsarmaşığı cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısna görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Pazşəkilli yemişan

Hündürlüyü 5 m, çətrinin diamеtri 3 m olan ağacdır. Çətiri kürəvi və ya yumurtavari formada olur. Budaqlarında nazik tikanlar yеrləşir. Yarpaqların kənarı tam, yumurtavaridir, üstü çılpaq, parlaqdır. Çiçəkləri ağ rənglidir, sıх, çətirvari çiçək q ...

                                               

Penaeaceae

Sonderothamnus R.Dahlgren Brachysiphon A.Juss. Olinia Thunb. Stylapterus A.Juss. Glischrocolla Endl. A.DC. Endonema A.Juss. Saltera Bullock Penaea L. Şablon:Тип Rhynchocalyx Oliv.

                                               

Penstemon

Penstemon - bağayarpağıkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Penstemonun çiçəklərinin beş erkəkciyi vardır.Penstemon yunan sözü olub, "beş erkəkcik" deməkdir. Dünyada Penstemon cinsinin 250-dən çox növü məlumdur ki, onlardan gülçülükdə əsasən 5 növ ...

                                               

Pentacalia

Pentacalia horickii H.Rob. Pentacalia ledifolia subsp. lehmannii Hieron. Cuatrec. Pentacalia guambiana S.Díaz Pentacalia chulumanica Cabrera Cuatrec. Pentacalia epidendra L.O.Williams H.Rob. & Cuatrec. Pentacalia huilensis Cuatrec. Cuatrec. Penta ...