ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391
                                               

Zeytun dağı

Zeytun dağı - İsrailin Yerusəlim şəhərinin şərqində yerləşən və hündürlüyü 826 m olan dağ. Dağ dini əhəmiyyətə malikdir. Burda bəzi tanınmış şəxslər də daxil olmaqla 150.000 nəfərin məzarı yerləşir.

                                               

Karpi

Neapol körfəzinin əsl incisi olan Kapri, keçmişdə olduğu kimi, indi də İtaliyanın ən məşhur və mötəbər kurort şəhərlərindən hesab edilir. Buna görə də təəccüblü deyil ki, insanlar buraya nəinki istirahət etməyə, həm də dənizin qoynunda olan bu tə ...

                                               

Pişinas

Pisçinas - səhra Sardiniya adasının qərbində yerləşir. İnzibati cəhətdən İtaliyanın Arbus inzibati vahidliyində yerləşir. Səhra 5 km² əraziyə malikdir. Pişinas səhərindən 88 km şimalda yerləşir. Pisçinas digər Şimali Aralıq dənizi hövzəsi səhrala ...

                                               

Ndzvani (Anjuan)

Anjuan və yaxud Ndzvani - Hind okeanında Komor adaları qrupunda yerləşən ada. Ndzuani muxtariyyət vahidi kimi Komor adalarına daxildir. İnzibati mərkəzi və ən böyük şəhəri Mutsamududur. Eyni adlı ərazisində 2007-2008-ci illərdə tanınmamış separat ...

                                               

Kosovo coğrafiyası

Qismən tanınmış Kosova Avropanın cənubunda, Balkan yarımadasında yerləşir. Kosova 2008-ci ilin 17 fevral tarixində Serbiyadan müstəqillik etmişdir. 11 fevral 2014 ilə kimi BMT-nin 108 ölkəsi onun müstəqilliyini tanımışdır. Serbiya isə Kosovanın m ...

                                               

Ağ Drin kanyonu

Ağ Drin kanyonu və ya Ağ drin dərəsi - Qismən tanınmış Kosovo Respublikasının cənub-qərbində yerləşən kiçik kanyon. Kanyon ərazisindən Ağ Drin çayı axır. Kanyon elə də böyük deyildir. Onun uzunluğu 900 metr, hündürlüyü isə 45 metr təşkil edir. Ka ...

                                               

Kopaonik (dağ)

Kopaonik - Mərkəzi Serbiya və Kosovo ərazisində yerləşən dağ massivi. Kopaonik Raşka və Rasin vilayətlərini əhatə edir.

                                               

Kosovo meşələri

Kosova meşələri - Kosovo Respublikasının meşə təsərrüfatına aid olan ərazilər. Meşələr ölkə ərazisinin 41 %-ni təşkil edir. Meşələr əsasən ölkənin cənub-qərb zonasında cəmləşib. Bundan başqa meşələr Peç, Deçan, İstok, Yunik və Caykov şəhərləri ət ...

                                               

Kosovoda faydalı qazıntılar

Kosovo faydalı qazıntılar baxımından zəngin bir ölkədir. 1980-ci illərə qədər Kosovoda ağır sənaye inkişaf etmişdi. Belə ki, çoxsaylı mədən ocaqlarına əlavə olaraq, xammal emalı zavodları da var idi. Slobadan Miloçeviçin hakimiyyəti dönəmində sən ...

                                               

Kosovonun biomüxtəlifliyi

Kosovo rəngarəng bioloji müxtəliflik və coğrafiya, hidrologiya və iqlimin müəyyən etdiyi müxtəlif ekosistem və yaşayış yerlərinin bolluğu ilə xarakterizə olunur. Əsasən dağlıq əraziləri əhatə edən Kosovo Balkan yarımadasının mərkəzində qərbdə Mon ...

                                               

Miruşa

Miruşa - Kosovo Respublikasının mərkəzi hissəsində yerləşən regional park. Park Metohiya düzənliyinin şərqində yerləşir. Ərazidə olan təbiət abidələri, özəl landşaft və biomüxtəlifliyə görə park 1982-ci ildə regional park elan edildi. Beynəlxalq ...

                                               

Prizren coğrafiyası

Prizren şəhəri Balkan yarımadasında, Çar-Planina dağlarının ətəklərində Cənubi Metoxiyada yerləşir. Serbiyanin inzibati quruluşuna görə Kosovo və Mestoxiya Muxtar Vilayətinin Prizren dairəsinə daxildir. Kosovo Respublikasının inzibati bölgüsünə g ...

                                               

Ruqova kanyonu

Ruqova kanyonu - qismən tanınmış Kosovo Respublikasının Peç şəhəri yaxınlığında yerləşən çay kanyonu. Kanyon Monteneqro sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. 25 km uzunluğa və 1000 metr dərinliyə malikdir. Avropanın ən dərin kanyonlarından hesab edi ...

                                               

Nimba dağı

Nimba dağı və ya Riçard-Molard dağı - Afrikada 3 respublikanın ərazisində yerləşən Nimba dağı və onun ətrafındakı əraziləri əhatə edən qorunan təbiət ərazisidir. 1981-ci ildə 155-ci üzv kimi YUNESKO-nun Ümumdünya irsi sıyahısına salınmışdır

                                               

Küveyt coğrafiyası

Sahəsinə görə kiçik ərəb dövlətlərindən biri olan Küveyt Ərəbistan yarımadasının şimal-şərqində yerləşir. Küveyt cənub və cənub-qərbdə Səudiyyə Ərəbistanı, şimal və şimal-qərbdə İraq ilə həmsərhəddir. Şərqdə onun ərazisi 195 km məsafədə İran körf ...

                                               

Qazaxıstan coğrafiyası

Qazaxıstan - Mərkəzi Asiyada sahəsinə görə ən böyük dövlət. Paytaxtı Nur-Sultan şəhəridir. Qazaxıstan şimalda, şimal-şərqdə və şimal-qərbdə Rusiya ilə, şərqdə Çin, cənubda isə Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan ilə həmsərhəddir. Qərbdə Xəzər ...

                                               

Betpak-Dala

Betpak-Dala, eləcə də Şimali Mirzəçöl - Qazaxıstanın Karağandı vilayəti, Cənubi Qazaxıstan vilayəti və Cambul vilayətini əhatə edən səhra. Betpak-Dala Sarısu, Çu çayları və Balxaş gölü əhatəsində yerləşir.

                                               

Qazaxıstan alçaq təpəliyi

Qazaxıstan alçaq təpəliyi - Qazaxıstannın mərkəzi hissəsində alçaq dağlıq ərazidən ibarət olan çöl. Alçaq təpəliyinin qərbində Turqay vadisi, şimal-şərqində İrtış çayının vadisi, şimalda Qərbi-Sibir düzənliyi, cənub-qərbdə Turan ovalığı yerləşir. ...

                                               

Qazaxıstan rayonları

Qazaxıstan ərazisi 160 kənd və 17 şəhər rayonlarına bölünür. Ölkə ərazisində ən böyük rayon Qarağandı vilayətinin Ulıtauski rayonu, ən kiçik rayon isə Türküstan vilayətinin Sayram rayonudur. Əhali baxımından ən böyük rayon Türküstan vilayətinin S ...

                                               

Qərbi Sibir düzənliyi

Qərbi-Sibir düzənliyi - qərbdə Ural dağlarından şərqə Orta Sibir Yaylasına qədər Sibirin bütün qərb hissəsini tutur. Rusiya regionları və Qazaxıstanın şimalı yerləşir. Bitki örtüyü: şimalda - tundra, mərkəzi hissəsində - tayqa, cənubunda - çöl. D ...

                                               

Mangistau yarımadası

Mangistau yarımadası - Xəzər dənizinin şərq sahilində Qazaxıstana aid yarımada. Eyni adlı platosu, Üstyurt platosundan şərqdə yerləşir. Şimalda yerləşən Bozaşı yarımadası yerləşir. Onun sahillərini Kaydak körfəzi və Qazax körfəzinin suları ilə yu ...

                                               

Sayram

Çimkəndin 10 km şəeqində, Sayramsu çayının sahilində yerləşir. Əhalisi 40 mindən çoxdur. Əhalinin 95 faizini özbəklər təşkil edirlər. Eləcə də qazaxlar və başqa millətin nümayəndələri yaşayırlar.

                                               

Turan ovalığı

Turan ovalığı Qazaxıstanın, Özbəkistanın və Türkmənistanın ərazisində yerləşmişdir. Düzənliyinin uzunluğu təxminən 2000 km-dir. Turan ovalığı Qərbi Sibir ovalığı ilə Turqay dərəsi ilə birləşir. Qazaxıstanın daxilində Sırdərya çayı Turan ovalığını ...

                                               

Yeddisu

Yeddisu-Şərqi Türküstanda iri vilayət. Qazaxıstanın cənub-şərq əraziləri Jeti Su torpaqlarıdır. Bu yeddi çay hansılardır? Maraqlıdır ki, hər bir mənbədə bununla bağlı müxtəlifliklər vardır: İle, Şu, Aqsu, Qaratal, Lepsi, Tentek, Köksu. Bəzi ensik ...

                                               

Ras-Naudibu

Ras-Nuadibu - Afrikanın qərbində uzunluğu 70 km olan ensiz yarımada. Uzqar nöqtəsi Kap-Blan və ya Kabo-Blanko burnu adlanır. Ən hündür nöqtəsi 27 metrdir. Hələ koloniyalaşma zamanı yarımada iki hissəyə bölünmüşdü:şimal və cənub. 1900-cü ildə nəha ...

                                               

Qətər coğrafiyası

Qətər əmirliyi Ərəbistan yarımadasının şimal-şərqində, İran körfəzinin sahilində eyniadlı yarımadada yerləşir. Yarımadanın şimaldan cənuba uzunluğu 145 km, qərbdən şərqə 85 km, sahil xəttinin uzunluğu isə 410 km-dir. Yarımadanın yaxınlığındakı mə ...

                                               

Qırğızıstan coğrafiyası

Qırğızıstan, Mərkəzi Asiyada, Çin Xalq Respublikasının qərbində quruyla çevrili bir ölkədir. Orta Asiyanın yeni müstəqil ölkələrinin ən kiçiyi olan Qırğızıstan, təxminən 198.500 kvadrat kilometrlik sahəylə Türkiyə Respublikasının Şərqi Anadolu bö ...

                                               

Balasağun

Balasagun adı Bala və ya Bal və sagun iki sözün birləşməsindən yarandığı sanılır. Tarixlərdə türk mədəniyyət ocaqlarından biri sayılan Balasaqun Qaraxanilər dövlətinin mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Uyğurun mərkəzi şəhəri olan hə ...

                                               

İssık-Kul çökəkliyi

İssık-Kul çökəkliyi ən böyük dağ arası çökəkliklərdəndir. O, Kunqey və Tersk-Alatau dağları arasında yerləşib, qərbdən- şərqə uzunluğu 240 km-ə, eni isə 75 km-ə çatır. İssık-Kul çökəkliyinin mərkəzi alçaq hissəsində eyni adlı göl yerləşir. Onun s ...

                                               

Kan-i-Qut mağarası

Kan-i-Qut - Qırğızstanda karst mağarası. Mağara Camal-Çul tirəsinin cənub yamacında, Batken vilayətində, Samarkandık qışlağının 18 km-də yerləşir. Mağara haqqında geniş məlumat artıq X - XI əsrlərdə məlum idi. Məhs bu dövrlərdə mağara ərazisində ...

                                               

Latviya coğrafiyası

İqlimin dəniz və kontinental iqlimi arasında keçid xarakteri var. 500-800 mm - üstünlük təşkil edən cənub-qərb küləkləri Atlantik tərəfindən 500-800 mm miqdarda yağıntı gətirir. Hər il yalnız 30-40 gün hava buludsuz olur,qalan günlər hava buludlu ...

                                               

Kolkasraqs burnu

Kolkasraqs - burun, Kurzem yarımadasının şimal qutaracağında, Kurzem tarixi-coğrafi vilayəti ərazisində yerləşir. Hazırda isə Latviyanın Dundaq diyarı ərazisində yerləşir. Baltik dənizinin Riqa körfəzinin girəcəyində strateji mövqeyə malikdir. Sa ...

                                               

Teyçi qoruğu

Teyçi - Latviyanın şərqində yerləşən, xüsusi qorunan təbiət ərazisi. Qoruq Madonas, Varaklyan və Krustpiles vilayətlərinin ərazisində yerləşir. Teyçi ərazisinə əsasən geniş bataqlıq daxildir.

                                               

Litva coğrafiyası

Litva - Avropada, Baltik dənizinin sahilində yerləşən dövlət. Sahəsi 65 300 km² təşkil edir. Sərhədlərinin ümumi uzunluğu - 1 273 km, Belarusiya ilə cənub və cənub-şərqdən - 502 km, Latviya ilə şimaldan - 453 km, Polşa ilə cənubdan - 91 km, Rusiy ...

                                               

Neman deltası

Neman deltası - Neman çayının Baltik dənizinə töküldüyü yerdə formalaşdırdığı relyef forması. Delta bir neçə çay qolları və kanallardan ibarətdir. Neman deltasında polderlər və su-bataqlıq ərazilər üstünlük təşkil edir. Bu regionun zəngin təbiəti ...

                                               

Rusne adası

Rusne adası - Litva Respublikasının ən böyük adasıdır. İnzibati cəhətdən Klayped qəzasının Şilut rayonu ərazisinə daxildir. 2004-cü ilə olan məlumata görə adada cəmi 1984 nəfər yaşayır. Adada sıxlıq 396.8 nəf./km²-dir.

                                               

Livan coğrafiyası

Aralıq dənizinin şərq sahilində yerləşən Livan Respublikası şimaldan və şərqdən Suriya, cənub-şərqdən İsrail, cənubdan müsdəqil Fələstin ərəb dövləti yaratmaq məqsədilə BMT tərəfindən ayrılmış ərazi ilə həmsərhəddir. Aralıq dənizinin Livan sahill ...

                                               

Baatara şəlaləsi

Baatara - Livanda şəlalə. Ölkənin Dağlıq Livan bölgəsində, Cbeil rayonu ərazisindədir. Ümumi hündürlüyü 225 metrdir. Baatara Livan dağlıq silsiləsində yerləşən Tannorin şəhəri yaxınlığındadır.

                                               

Aqqtelek Milli Parkı

Aqqtelek Milli Parkı - Şimali Macarıstanda, Aqqtelek Karst regionunda yerləşən milli park. Milli parkın ən əhəmiyyətli təbiət nümunələrinə xüsusi səth quruluşları və əhəngdaşı landşaftında olan mağaralar daxildir.

                                               

Baçka

Baçka - Mərkəzi Avropada, Ortadunay ovalığında, Tisa və Dunay çaylarının arasında yerləşən tarixi-coğrafi rayon. Regionun çox hissəsi Serbiyada yerləşən Voyevodina muxtar krayına düşür, az hissəsi isə Macarıstanın Baç-Kişkun medyesinə daxildir.

                                               

Bükk Milli Parkı

1976-cı ildə ölkənin üçüncü milli parkı kimi yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 431.3 km² əhatə edir ki, bunun 37.74 km²-i xüsusi mühafizə edilir. Dağlıq və meşəlik ərazidə yerləşən Bükk Macarıstanın ən böyük milli parkıdır. Bükk mağarasının geoloji xüs ...

                                               

Erşeg Milli Parkı

Erşeg - Macarıstanın qərb hissəsində yerləşən milli park. Qoruq ölkənin Qərbi Transdunay vilayətində, Vaş rayonu ərazisində yerləşir.

                                               

Kişalföld

Kiçik Macarıstan düzənliyi və ya Kiçik Alföld - Şimal-qərbi Macarıstanın 8000 km-liyində, Slovakiyanın cənub-qərbində və Avstriyanın şərqində yerləşir. Macarıstanın əksər hissəsini əhatə edən Ortadunay düzənliyinin bir hissəsidir.

                                               

Köröş-Maroş Milli Parkı

Köröş-Maroş Milli Parkı - Macarıstanın 10 milli parkından biri. Cənubi Alfölddə Bekeş əyalətində yerləşir.

                                               

Macarıstan coğrafiyası

93.033 kvadrat kilometr əraziyə malik Macarıstan Mərkəzi Avropada yerləşən dənizə çıxışı olmayan dövlətdir. Ölkənin ərazisi şimaldan cənuba təxminən 250 km, şərqdən qərbə 524 km məsafədə uzanır. Qərbdə Avstriya, cənub və cənub-qərbdə Serbiya, Xor ...

                                               

Macarıstanın regionları

Macarıstanın 7 regionu, 1999 / XCII Qanununa əsasən, 1996 / XXI qanununun yenidən işlənməsidir. Macarıstan, 7 regiona bölünür, onlar isə öz növbəsində daha kiçik inzibati vahidlərə bölünür - medye. Şimali Alföld Xaydu-Bixar, Yas-Nadkun-Solnok, Sa ...

                                               

Şimali Macar dağları

Şimali Macar dağları - Macarıstanın şimal hissəsində yerləşən dağ sistemidir. Dağ sisteminin bir hissəsi də Slovakiyanın ərazisinə daxildir. Qərbi Karpat dağları daxilində geomorfoloji sahədir. Dağ sistemi Şimal-şərqi Macarıstanda Slovakiya-Macar ...

                                               

Transdunay

Transdanubiya və ya Zadunavlje - Macarıstanda yerləşən tarixi region. Transdunaya bəzən Vyananın 21 və 22-ci bölgələri kimi də istinad edirlər.

                                               

Transdunay dağları

Transdanubian dağları - Macarıstanda 7000 km² ərazini əhatə edən dağ silsiləsi. Ən yüksək zirvəsi Pilişdir və hündürlüyü 757 m-dir.

                                               

Velençe gölü

Velençe gölü - Macarıstanda üçüncü ən böyük göl. Macarıstanın ən məşhur turistik məkanlarından biridir. Gölün ümumi sahəsi km²-dir və ərazinin üçdə biri qamışlıqla örtülmüşdür. Günəşli iqliminə görüə Avropanın ən isti göllərindən biridir: yayda o ...