ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393
                                               

Amara gölü

Amara - Rumıniyada duzlu liman-göl. Göl Slobozia-Buzeu yolu yaxınlığında, Yalominsk dairəsindədir. Amara şəhəri gölün sahilində yerləşir.

                                               

Çiomadul

Çiomadul - Cənubi Karpat dağlarında, Xariqa və Kovasna silsiləsində yerləşən mürəkkəb sönmüş vulkan. VuVulkan pleystosendə, kaynozoy qrupu vulkanları ilə birlikdə formalaşıb. İlk öncə vulkan lava çuxuru formasında olmuş. Püskürmə effuziv tipli ol ...

                                               

Dəmirqapı (Dunay)

Dəmirqapı - Dunay çayı yatağının Karpat və Stara-Planin dağlarının birləşdiyi yerdən keçən ensiz hissəsi. Çay qapısı adlanan bu ərazi Serbiya və Rumıniya sərhəddində, Orşov şəhərindən cənubda yerləşir. Uzunluğu 15 km, eni 162 m. olan bu ərazi Avr ...

                                               

Rumıniyanın inkişaf regionları

Rumıniyanın inkişaf regionları - Rumıniyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı yerli inkişafı daha yaxşı koordinasiya etmək üçün 1998-ci ildə təsis edilmişdir. Rumıniyanın inkişaf bölgələri AB üzv dövlətlərin NUTS 2 səviyyəsinə uyğun gəlir. İnki ...

                                               

Rumıniyanın inzibati bölgüsü

İnzibati olaraq Rumıniya 41 judetstlərə, 256 bələdiyyə və 2.686 kommuna bölünür. Rayonlar mərkəzi hökumət tərəfindən təyin edilmiş prefektlərlə idarə olunur, lakin 2006-cı ildən etibarən partiyasız olmalıdır. İstisna Buxarest bələdiyyəsidir. 1059 ...

                                               

Valaxiya

Fateh II Mehmet Moreya yunan knyazlığını, Afina hersoqluğunu da imperiyanın tərkibinə qatdı. Dunay knyazlıqları olan Moldova və Valaxiya da Osmanlılardan asılı vəziyyətə düşdülər. 1806-cı ildə rus qoşunlarının Moldaviya və Valaxiyanı tutması səbə ...

                                               

Cökədağ

Tatarca Cükätaw indiki ədəbi dildə Yükätaw sözü "Cükä" "Cökə" və "Taw" "Dağ" sözlərindən yaranıb, rusca tərcüməsi isə "Липовая Гора" -dır. Lakin Çuvaş dilindən tərcüməsi "Töhvə dağı"-dır, Cökə sözü isə çuvaşca "Сoka"-dır çăка. Ruslar şəhəri işğal ...

                                               

Qaşlıq

Şihabuddin Mərcani hesab edir ki, bu şəhər Şeybani sülaləsinin mərkəzlərindən biri sayıla bilər. XIV-XVI əsrlərdə abad tatar məskənlərindən biri olmuşdur. İrtış çayının sağ sahilində, müasir Tobol şəhəri yaxınlığında yerləşirdi. Şəhərin adının "i ...

                                               

Rusiyanın ucqar nöqtələri

Rusiyanın ucqar nöqtələri - Rusiyanın şimal və şərq hissələrinin ucqar nöqtələri Avrasiya materikinin bu istiqamətdəki ucqar nöqtələri ilə eynilik təşkil edir. Keçmiş SSRİ-nin ucqar nöqtələri Rusiya ilə eynilik təşkil etsə də, bircə cənub nöqtəsi ...

                                               

Saray Bərkə

Orta əsr şəhəri Saray Bərkənin adı mənbə və məxəzlərdə həm də Saray əl-Cədid, Şəhr əl-Cədid əl Məhrusə, Orda əl-Cədid kimi də çəkilir. Qızıl Orda imperiyasının paytaxtı olmuşdur.

                                               

Saray-Batu

Batı xana qərb tərəfdən: Karpat, Visla, Neman, şimaldan Volqanın mənbəyi, cənub tərəfdən Qara dənizədək və Qafqaz dağlarınadək olan böyük ölkələr tabe idi. Onun imperiyası Qızıl Orda adı aldı. Bu dövlətin mərkəzi Aşağı Volqanın qolu Aktubo üzərin ...

                                               

Volqaboyu

Volqaboyu, Volqaboyu rayon – Volqa çayı hövzəsində coğrafi vilayət: YuxarıKazana qədər, AşağıSaratovdan aşağı Volqaboyuna bölünür. İnzibati mənada Volqabyu Rusiya Federasiyasının, paytaxtı Nijni Novqorod olmaqla, Volqayanı Federal Dairəsinə aiddi ...

                                               

Kap Vert yarımadası

Kap Vert yarımadası - Afrikanınm Atlantik okean sahillərində yerləşən yarımadası. Yarımadada Afrika materikinin ən ucqar qərb nöqtəsi olan Almadi burnu yerləşir. Yarımadanın cənub hissəsində seneqalın paytaxtı olan Dakar qəralaşır.

                                               

Belqrad paşalığı

Belqrad Paşalığı Serb despotluğunun 1459-cu ildə Osmanlı İmperiyasının tərkibinə qatılmasından sonra meydana gəlmişdi, inzibati mərkəz Səməndirə şəhəri idi. 1476/1478-ci ildə ərazinin bir hissəsi: əvvəlcə Səməndirə sancaqlığına daxil olan Zvornik ...

                                               

Davola baroş

Davola baroş - Serbiyanın cənubunda Radan dağının zirvəsində yerləşən təbiət mənzərəsi. Bura hündürlüyü 2 metrdən 15 metrədək olan 202 daş sütundan ibarət bir yerdir. Dağın hündürlüyündə 100 kq çəkili daş sütunlar yerləşir. Bu sütunlar təbii biol ...

                                               

Krubay bulağı

Krubay bulağı - Şərqi Serbiyada, Pemorav dairəsində su bulağı. Krupay çayının sağ axarında, 220 metr yüksəklikdə yerləşir. Krubay bulağı Serbiyanın şərqində, Pemarov rayonundakı karst bulaqlarına daxildir. Suyun temperaturu 9-11 °C-dir. 435 metr ...

                                               

Siçevo dərəsi

Siçevo dərəsi - Serbiyanın cənub-şərqində çay dərəsi. Çay dərəsi həm də arxeoloji qazıntıların aparıldığı bölgə kimi də tanınır. Nişav çayının axdığı bu dərə bölgənin diqqət çəkən geoloji və topoqrafik obyektlərindən biridir. Siçevo dərəsi Bela P ...

                                               

Uvaç qoruğu

Uvaç - Serbiyada xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi. Qoruq ərazisi əsasən ağbaş kərkəzlərin qorunması layihəsi ilə tanınır.

                                               

Səudiyyə Ərəbistanı coğrafiyası

Səudiyyə Ərəbistanının krallığı - cənub-qərbi Asiyada Ərəbistan yarımadasında dövlət. Şimalda İordaniyayla, İraqla və Küveytlə; şərqdə Fars körfəziylə və Qətərlə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləriylə, cənub-şərqdə Omanla həmsərhəddir, cənubda – Yəmənl ...

                                               

Kalanq

Kalanq - Sinqapurda çay. Çay öz başlanğıcını Aşağı Pirsa su anbarından götürür. Kalanqanın mənsəbi Sinqapur boğazıdır. Uzunluğu 10 km olan Kalanq Sinqapurun ən uzun çayıdır.

                                               

Orçard Roud

Orçard Roud - Sinqapurda küçə, ticarət və əyləncə mərkəzi, şəhərin əsas görməli yerlərindən biri. Çox vaxt küçəni və ətraf əraziləri "Orçard" "meyvəli bağ" adlandırırlar.

                                               

Siloso (fort)

Siloso fortu - Sinqapurun Sentosa adasında olan müdafiə istehkamı. Bu istehkam ərazidə vaxtilə mövcud olmuş on iki sahil müdafiə qurğularından yeganəsidir. Digərləri tədricə dağılaraq məhf olmuşlar.

                                               

Sinqapur (çay)

Sinqapur çayı şəhərin tarixi ərazisi hesab edilir. Əfsanəyə görə məhz bu çay yaxınlığında şahzadə Sanq Nila Utama şiri görmüş və burdanda adanın, çayın və şəhərin adı meydana gəlmişdir - sinqa pura, "şir şəhəri". 1819-cu ildə Rafflz Stemford çayd ...

                                               

Sinqapur coğrafiyası

Sinqapur - Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən kiçik, yüksək urbanizasiyalaşmış ada-şəhər-dövlət. Sinqapur Malay yarımadasının cənub ucunda, Malayziya və İndoneziya arasında yerləşir. Adanın ümumi sahəsi - 719.1 km²-dir. Sahil xətlərinin uzunluğu - 193 ...

                                               

Sinqapurda turizm

Sinqapurda turizm - Sinqapur iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. 2013-cü ildə Sinqapura 15.6 mil milyon turist gəlmiş. Bu ölkə əhalisinin 3 qatı deməkdir. 2010-cu ildə turizm ölkə büdcəsinə 18.8 milyard dollar gəlir gətirmişdir. Ölkədə tu ...

                                               

Tanjong Pagar

Tanjong Pagar Malay dilində "mismar burnu" - adı burunda yerləşən balıqçı kəndini əks etdirir. Bu adın meydana gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Diqqət çəkən fikirlərdən biri: "kelonqaların" malay kəndlərində su üzərində qurulan tikil ...

                                               

Slovakiya coğrafiyası

Slovakiya - əsasən dağlıq ərazilərdən ibarət olan ölkə. Mərkəzi Avropa yerləşən və dənizlərə çıxışı olmayan dövlət. Slovakiyanın. sahəsi 49 035 km², sərhədlərinin ümumi uzunluğu isə 1 474 km təşkil edir. Sahəsinə görə dünyada 127-ci sıradadır. Ər ...

                                               

Snejnik (plato)

Snejnik əsasən təbaşir və yura dövründən qalma əhəng daşlarından və yuxarı hissədə az miqdarda dolomitdən ibarətdir. Son buz dövrü zamanı səthi kəskin dəyişmişdir. Relyefi bir qayda olaraq düzdür, lakin çoxsaylı quru dərələrə, 300-ə yaxın mağaray ...

                                               

Triqlav Gölləri vadisi

Triqlav Gölləri vadisi - Sloveniya ərazisində dağlıq vadi. Vadi Yulian Alpları ərazisində, ölkənin şimal-qərbində yerləşir. Triqlav vadisi Ticariça və Zelnariça, eləcə də cənub-qərbdən Triqlav dağı ilə əhatələnib. Vadinin digər adı Yeddi göllər v ...

                                               

Trnovo platosu

Trnovo platosu, Trnovo yaylası və ya Trnovo meşəsi ― Dinar dağlarının şimal-qərb hüdudlarında yerləşən karst platosu. Yayladakı əhəmiyyətli karst formalaşmalarına buz mağaraları daxildir. Platonun şərq hissəsində 385 metr enində və 1.550 metr uzu ...

                                               

Vrşiç aşırımı

Vrşiç – Sloveniyanın şimal-qərbində yerləşən dağ aşırımı. Hündürlüyü 1611 metr olan aşırım Yuli Alplarında yerləşir. Aşırım həm Sloveniyanın, həm də Yuli Alplarının ən hündür aşırımıdır. Aşırım Yuxarı Karniolanı Trenta vadisi vasitəsi ilə Sloveni ...

                                               

Şərqi Rennel

Şərq Rennell YUNESKO-nun Ümumdünya İrs mirası olaraq təyin olunan Solomon adalarındakı Rennell adasının cənub hissəsidir. Rennell dünyanın ən böyük mərcan atoludur və bir çox endemik növ Teqano gölü ətrafındakı Rennellin şərq hissəsindədir. 2013- ...

                                               

Suriya coğrafiyası

Yaxın Şərq ölkələrindən biri olan Suriya Asiya qitəsinin qərbində yerləşir. Beş ölkə – Türkiyə, İraq, İordaniya, Livan və İsraillə həmsərhəddir. Şimal-şərqdə 183 km məsafədə Aralıq dənizinə çıxışı var. Sahəsi 185.2 min kv. km-dir. 1967-ci ildə ba ...

                                               

Palmira

Palmira - Suriyanın Hims mühafazası ərazisində qədim semit şəhəri. İlkin yaşayış izlərinin hələ Neolit dövrünə aid edildiyi Palmira şəhəri tarixi mənbələrdə ilk dəfə bizim eranın II minilliyində Suriya səhrasından keçən karvanların dayanacağı kim ...

                                               

Şərqi Timor coğrafiyası

Şərqi Timor - Cənub-Şərqi Asiyada, İndoneziya və Avstraliya arasında yerləşən ada dövləti. Timor adasının yarısını əhatə edir. Atauro və Jaco adaları ilə Oecussi-Ambeno bölgəsi də Şərqi Timora məxsusdur. Şərqi Timorun coğrafi kordinatları: 125° ş ...

                                               

Keson sənaye bölgəsi

Keson sənaye bölgəsi və ya Keson sənaye zonası - Şimali Koreyanın xüsusi inzibati sənaye bölgəsi. Bölgə 2002-ci ildə Keson şəhərinin bir hissəsindən yaradılıb. Baxmayaraq ki, Cənubi Koreyanın prezidenti Moon Jae-in bölgəni yenidən açmağı və geniş ...

                                               

Koreya Xalq Demokratik Respublikası coğrafiyası

Koreya Xalq Demokratik Respublikası Şərqi Asiya regionunda, Koreya yarımadasının şimalında yerləşən dövlət. Şimal-şərqdən Rusiya ilə sərhədlənir. İki ölkəni Tumannaya çayı ayırır. Şimal və şimal-qərbdən isə Çinlə sərhədə malikdir. Burada iki ölkə ...

                                               

Rimyonsu şəlaləsi

Rimyonsu - Koreya Xalq Demokratik Respublikasında şəlalə. Şəlalə ölkənin şimal-şərqində, Yanqando regionunun Samciyen rayonunda, Rimyonsu fəhlə qəsəbəsi yaxınlığında yerləşir. Rimyonsu şəlaləsi Mancuriya-Koreya dağları bölgəsində formalaşıb. KXDR ...

                                               

Radika çayı

Radika - Makedoniya Respublikasının qərbində çay. Radika Qara Drin çayının sağ qolu olub Srni-Kamen və Çafa-Kadis çaylarının birləşməsi nəticəsində formalaşır. Çayın uzunluğu 52 km-dir. Əgər mənbəni Srni-Kamen hesab etsək, bu zaman çayın ümumi uz ...

                                               

Vrelo mağarası

Vrelo - Skopye yaxınlığında iki mağara sistemi. Mağaranın bir hissəsi su altında yerləşir. Dərinliyi 230 metr olan bu mağara Balkanlarda ən dərin sualtı mağara, Avropada isə ikinci dərin mağara hesab olunur. Mağaranın dərinliyi tam tədqiq olunmay ...

                                               

Arran (ada)

Arran adası ; ing. Arran) - Şotlandiyanın qərbində, Fert-of-Klayd körfəzində yerləşən ada. Sahəsinə görə ölkənin yeddinci böyük adası Şimali Eyrşir əyalətinin tərkibinə daxildir. Ərazisi dağlıq olan bu ada geoloqlar üçün "cənnət" hesab olunur. 17 ...

                                               

Finqal mağarası

Finqal mağarası - Məskunlaşma olmayan Staff adasında, dəniz dalğalarının abraziyası nəticəsində meydana gələn mağara. Ada Daxili Hebrid adaları qrupuna daxildir. Mağara həm Şotlandiya Milli qoruğunun ərazisində yerləşir və həm də Şotlandiya Milli ...

                                               

Kaledon kanalı

Kaledon kanalı - Şotlandiya ərazisində yerləşən gəmiçilik kanalı. Kanalın ümumi uzunluğu 96 km olsa da, bunun 32 km-i süni kanaldır.

                                               

Qrampian dağları

Qrampian dağları - Şotlandiyanın şimal-şərqində yerləşən dağ sistemi. Qrampian dağları Şotlandiya dağlıq yaylasının cənub-şərq hissəsini təşkil edir. Hündürlüyünə görə Böyük Britaniyanın ən yüksək dağ silsiləsidir. Ərazinin ən hündür zirvəsi olan ...

                                               

Lox Ness

Lox Ness - Şotlandiyanın sahəsinə görə ikinci ən böyük gölü. Şirin sulu olan bu göl su həcminə görə ölkədə birincidir.

                                               

Şri-Lanka coğrafiyası

Şri-Lanka Cənubi Asiya regionuna dail olan və demək olarki Şri-Lanka adasında yerləşən bir dövlətdir. Ölkənin ərazisi onun dəniz əraziləri ilə birlikdə 65 610 km² təşkil edir. Şimaldan cənuba ölkə 445 km, şərqdən qərbə isə 225 km məsafədə uzanır. ...

                                               

Tacikistan coğrafiyası

Ərazisi 143 min km², əhalisi 7.1 mln. nəfərdir. Tacikistan Dənizə çıxışı olmayan dövlətlərdən biridir və ərazisi Pamir dağlarının ətəklərində yerləşir. Qərb və şimal-qərb tərəfdən Özbəkistanla, şimal tərəfdən Qırğızıstanla, şərq tərəfdən Çinlə və ...

                                               

Eravan şəlaləsi

Eravan - Tailandda şəlalə. Ölkənin Kançanaburi bölgəsində, Eravan Milli Parkı ərazisində yerləşir. Kaskad tipli şəlalə 7 piildən ibarətdir. Kaskadların ümumi hündürlüyü 831 metrdir. Şəlalə Monqlay və Omtala çayları hövzəsində yerləşir.

                                               

Tailand coğrafiyası

Tailand Cənub-Şərqi Asiyada, Hindi-Çin və Malay yarımadasında yerləşir. Tailand 4 ölkə ilə həmsərhəddir – Kamboca, Laos, Myanma və Malayziya. 513.000 kv.km sahəsi ilə 51-ci, 66 milyon nəfər əhalisi ilə isə 20-ci yerdədir. Tailand fiziki-coğrafi, ...

                                               

Kilimancaro

Kilimancaro - Afrikanın ən yüksək zirvəsi. Tanzaniyada yerləşən və Afrikanın ən yüksək zirvəsi olan Kilimancaro 5.895 metr hündürlükdədir.