ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397
                                               

Nazikbarmaq ağacqurbağasi

Aplastodiscus callipygius Cruz and Peixoto, 1985. Aplastodiscus cochranae Mertens, 1952. Aplastodiscus arildae Cruz and Peixoto, 1987. Aplastodiscus albofrenatus A. Lutz, 1924. Aplastodiscus leucopygius Cruz and Peixoto, 1985. Aplastodiscus flumi ...

                                               

Nemacheilidae

Bədənləri uzunsovdur, yanlardan sıxılmış formadadır. Üzərləri ya pulcuqla örtülmüş ya da çılpaqdır. Başlarında və göz ətraflarındda tikanlar yoxdur. Ağzı aşağıya doğrudur. bəzi nöğvlərində piy üzgəsinə bənzər üzgəclər vardır.

                                               

Neorenicola lari

Xırda trematodlardır. Bədənin uzunluğu 1.6–1.8 mm, maksimal eni qarın sormacı sahəsində 0.62–0.68 mm-dir. Bədənin axırına qədər tikanla örtülmüş, kutikulanın uzunluğu 0.02 mm-dir. Ağız sormacı yaxşı inkişaf etmişdir. Diametri 0.21 mm-dir. Oval fa ...

                                               

Nephila clavata

Nephila clavata həmçinin coro hörümçəyi (ジョロウグモ(女郎蜘蛛、上臈蜘蛛)Coro-qomo olaraq da bilinir, qızıl orb-tor hörümçəyi cinsinin bir növüdür. Bu hörümçəyə Yaponiyada, Hokkaydo istisna olmaqala, Koreyada Tayvan və Çində rast gəlinir. Dişi ...

                                               

Nephrostomum skrjabini

Forması yastı uzunsov olub, eni 2.3 – 3 mm, uzunluğu 7-10.5 mm-dir. Bütün bədən tikanlarla örtülmüşdür. Böyrəkşəkilli axarların üzərində 43 tikan, bunlardan da ventral payların uclarında 4 böyük tikan yerləşmişdir. Böyük cinsi bursa əmziyinin ort ...

                                               

Nereis

Nereis - Hələvi qurdlar tipinin, çoxqıllı həlqəvi qurdlar sinifinə daxildir. Çoxqıllı həqəvi qurdlar demək olar ki, sırf dəniz heyvanlarıdır. Əksəriyyəti suyun dibində sürünərək yaşayır, bir çoxu oturaq həyyat tərzi keçirir.

                                               

Nəhəng fırtınaquşu

Nəhəng fırtınaquşu - Fırtınaquşukimilər dəstəsinə, Fırtınaquşular fəsiləsinə aid cins. Arealı - Cənub yarımkürəsi, Subantarktika və Antarktika. Cinsə iki növ daxildir: Nəhəng cənub fırtınaquşu Macronectes giganteus - Antarktida, Folklend adaları, ...

                                               

Nəhəng qaraciyər sorucusu

Bədənin uzunluğu 33 – 76 mm, eni 5 – 12 mm – dir. Bədənin ön hissəsi konusvari qurtarır." Çiyinlər ” bunlarda yoxdur. Bədənin yan kənarları paralel gedir. Bədənin son hissəsi dairəsi kor qurtarır. Qarın sormacı dairəvidir, bədənin arxa hissəsinə ...

                                               

Nəhəng osminoq

Nəhəng osminoq - Enteroctopodidae fəsiləsinə, Enteroctopus cinsindən olan osminoq növü. Osminoqların ən böyük növüdür. Növ alman zooloqu Gerhard Vülker tərəfindən 1910-cu ildə izah edilmişdir.

                                               

Nərə

İtiburun nərə Acipenser oxyrinchus Amur nərəsi Acipenser schrenckii Koreya nərəsi Acipenser dabryanus Yaşıl nərə Acipenser medirostris Sibir nərəsi Acipenser baerii Kütburun və ya kiçik nərə Acipenser brevirostrum İran, Cənubi Xəzər nərəsi Acipen ...

                                               

Nərəkimilər

Nərəkimilər - şüaüzgəclilərın qığırdaqlı qanoidlər üst dəstəsinə aid dəstə. Bütün qalan şüaüzgəcli balıqlarda olmayan bir sıra qədim əlamətləri saxlamışlar. Nərəkimilərdə onurğa skeletin əsasını elastik xorda təşkil edir, fəqərə cisimlər yoxdur. ...

                                               

Noxud dənyeyəni

Yetkin böcəklər 4-5 mm böyüklükdə olub, bədənləri qara rəngdədir. Kürəni-boz rəngdə sıx tükcüklərlə örtülmüşdür. Bığcıqların nəhayəti xeyli yoğundur. Qanadüstlüyü qısa olduğundan qarıncığı tam örtmür. Üzərində qara-qonur və ağ ləkələr vardır. Bığ ...

                                               

Noxud mənənəsi

Noxud mənənəsi bütün mənənələr içərisində ən iri növdür. Qanadsız bakirə dişi fərdlərin bədəni 4-4.5 mm-dir. Yayıla bilən dişi fərdlərin bədənləri isə 5 mm uzunluğundadır. Dişilərin bədəni yaşıl, gözləri isə qırmızı-qonurdur. Bunların bığcıqları ...

                                               

Nordman apollonu

Qanadları açıq halda 70-94 mm-dir. Bədəninin üzəri qara, yanlardan isə iki cərgə qırmızı ləkə keçir. Qanadları ağ, bəzən isə krem rəngində olub, zirvədə şəffafdır. Onların xarici kənarı boyu ağ ləkəli, enli boz zolaq keçir. Üst qanadlar üzərində ...

                                               

Nöqtəli parabüzən

Qara parlaq rənglidir, özündən dərin və aydın bilinməyən nöqtələri var. Sarımtıl başında iri mürəkkəb qara gözləri aydın nəzərə çarpır. Ağız hissəsi sarımtıldır. Buğumlu həssas bığcıqları aydın görünür. Forması uzunsovdur. Kiçikdirlər, 1-1.5 mm-d ...

                                               

Nythobia armillata

Bölgənin bağ sahələrində, alma və meyvə güvəsinin ən effektli parazitlərindən biri hesab olunur. Alma güvəsinin Yponomenta malinellus Zell. paraziti kimi Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan MR-da ilk dəfə Zəkəriyyə Məmmədov tərəfindən qeydə alınmış ...

                                               

Oleandr çanaqlı yastıca

Oleandr çanaqlı yastıcasının çanağı az və ya çox dərəcədə dəyirmidir, yastıdır, nazikdir. Cavan fərdlər də əksərən ağ rənglidir, yaşlılarda açıq qəhvəyi rənglidir, qıraqlar daha açıq rənglidir. Sürfə çanaqcığı sarıdır, çanağın mərkəzində yerləşir ...

                                               

Palıd diserkası

Palıd diserkası - Sərtqanadlılar dəstəsinə, Qızıl böcəklər fəsiləsinə aid növ.Təbii şəraitdə nəslinin kəsilməsi ehtimalı vardır.

                                               

Palıd parabüzəni

Mənənələrlə və həm də zərurət olduqda koksidilərlə qidalanır. Oval formada olub, azca yastılaşmışdır. Qara rəngli olmaqla, nöqtəlidir, ağ tükcüklərlə örtülüb. Köndələn, enliləşmişdir, sarıdır, qabaq hissə sıx tüklərlə örtülüb və önə meyillidirlər ...

                                               

Pambıq sovkası

Kəpənəyin rəngi olduqca dəyişkəndir. Açıq-sarı, yaşılımtıl-sarı və açıq-qəhvəyi rəngdə kəpənəklərə təsadüf edilir. Dal qanadları açıq-sarıdır. Kənarları tünd zolaqla haşiyələnmişdir. Ön qanadlar üzərində böyrək şəkilli ləkə vardır. Kəpənəyin bədə ...

                                               

Pantherophis guttatus

Comprehensive Corn Snake care information Arxivləşdirilib 2007-05-21 at the Wayback Machine Animal Facts: CORN SNAKE Arxivləşdirilib 2007-08-18 at the Wayback Machine Cornsnake Colour & Pattern Morphs Arxivləşdirilib 2011-04-16 at the Wayback Mac ...

                                               

Paracobitis

Cinsə 16 növ daxildir: Paracobitis tigris Heckel, 1843 Paracobitis iranica Nalbant & Bianco, 1998 Paracobitis hagiangensis Nguyen, 2005 Paracobitis malapterura Valenciennes, 1846 Paracobitis basharensis Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 20 ...

                                               

Paralitomastix variecornis

Paralitomastiks paraziti sürfə mərhələsində zolaqlı meyvə güvəsinin ikinci nəslinin ikinci yaş tırtılının daxilində qışlayır. Yazda aprel ayının sonunda tırtıllar qışlama yerindən çıxır və inkişaf etməyə başlayırlar. Yoluxmuş tırtılların inkişafı ...

                                               

Paraschistura

Cinsə 23 növ daxildir: Paraschistura cristata L. S. Berg, 1898 Paraschistura alta Nalbant & Bianco, 1998 Paraschistura abdolii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 Paraschistura aredvii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015 Paras ...

                                               

Parəbüzənlər

Parəbüzənlər - sərtqanadlılar dəstəsinə aid heyvan fəsiləsi. Bu fəsiləyə aid qırmızı bərk qalxanvari qanadları üzərində 7 ədəd qara xalları olan yeddinöqtəli parəbüzən Coccinella septempunctata növü faydalıdır. Bədənin uzunluğu 4-7 mm, girdə və ü ...

                                               

Parıldaq arılar

Chrysidoidea fəsiləüstü İki fəsilədən ibarətdir: Cleptidae və Chrysididae. Birinci fəsilə Azərbaycanda qeydə alınmamışdır.Parıldaq arılar fəsiləsi – Chrysididae. Hazırda dünya faunasında 200-ə yaxın növü məlumdur Tobias, 1978. Onlar başlıca olara ...

                                               

Paryphostomum radiatum

Yetişkən parazitlər 4.88 – 6.34 mm uzunluğa və toxumluqların nahiyyəsində 1.29-1.52 mm enə malikdir. Yaxşı inkişaf etmiş yaxalıq 0.752-0.774 mm diametrə malikdir və üzərində 27 ədəd tikan yerləşmişdir. Ağız əmziyinin diametric 0.189 – 0.273 mm, p ...

                                               

Paryphostomum skrjabini

Bədəni yastı, uzunlaşmış və hər iki başı dairəvi şəkil almışdır. Qabaq tərəf ensiz, dal tərəf isə çox genişlənmişdir. Yetişkən parazitin uzunluğu 2.56-3.19 mm, toxumluqlar nahiyyəsində maksimal eni 0.89-1.28 mm-ə çatır. Baş tərəf eni 0.35-0.46 mm ...

                                               

Pauropodlar sinfi

Pauropodlar sinfinin nümayəndələri çox kiçik canlılar olub bədəni 10 buğumdan ibarətdir. Birinci buğum ayaqsızdır. Digər buğumayaqlılardan fərqli olaraq bu sinfə aid olan növlərin gözləri, ürəyi və traxeyası yoxdur. Onlar dəri tənəffüsünə malikdi ...

                                               

Pegasomum asperium

Bədənin ölçüləri 6.45-16.5x2.24-4.53 mm olub, tikanlarla örtülmüşdür. Böyrək şəkilli yaxalıq zəif inkişaf edib, üzərində kür qurtaran 27 iri tikan yerləşir. Yaxalığın hər ətəfində 4 cüt tikan vardır. Udlaq 0.14-0.44x0.15-0.30 mm-dir. Qida borusu ...

                                               

Pegasomums saginatum

Cinsin ən iri nümayəndələri olub, ölçüləri 11.22-24 х 5-11 mm - ə çatır. Qurdun eni bədən uzunluğunun yarısını təşkil edir. Böyrək şəkilli yaxalıq zəif inkişaf edir,üzərində 27 iri tikan yerləşir.Yaxalığın hər tərəfində 4 cüt tikan yerləşmişdir.U ...

                                               

Perisierola qallikola

Parazit, Zarqanadlılar Hymenoptera dəstəsinin Bethylidae fəsiləsindən olub, Abşeron ərazisində geniş yayılaraq 2 növ tək ipəksarıyan, qızılqarın kəpənək zərərvericinin sayının biotənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Bu zərərvericilər içərisində əs ...

                                               

Pərqubellər

Pərqubellər fəsiləsi – Cymatophoridae Effendi R.E. Nisbətən qısa konusvarı qarıncığı olan orta ölçülü 25-30 mm kəpənəkləri əhatə edir. Önkürəyi sıx yumşaq tükcüklərlə örtülmüşdür. Uzunsov-üçkünc qabaq qanadlarının zirvəsi düzbücaqlıdır. Bəzi növl ...

                                               

Pərüzgəcli balıqlar (Sarcopterygii)

Pərüzgəcli balıqlar sinfinə aid növlərin ox skeletinin əsasını elastik xorda təşkil edir. Pərüzgəcli balıqları şüaüzgəcli balıqlardan fərqləndirən əsas cəhət onların daxili su hövzələrində yayılmasıdır. Onlarda qida borusu fırı ağciyərə çevrilmiş ...

                                               

Pfeiffer sovkası

Qanadları açılmış halda 35-38 mm-dir. Ön qanadlar açıq-sarıdır, azacıq çəhrayı rəngə çalır. Qanadın əsasından ortasına qədər pazşəkilli qara çizgi uzanır. Yumru və böyrəkşəkilli naxışlar aydın görsənir. Arxa qanadları ağdır. Ön və arxa qanadların ...

                                               

Phytoseiinae

Chantia Pritchard & Baker, 1962 Chantia paradoxa Pritchard & Baker, 1962 Phytoseius Ribaga, 1904 Phytoseius brigalow Walter & Beard, 1997 Phytoseius chinensis Wu & Li, 1982 Phytoseius spathulatus Chaudhri, 1973 Phytoseius neomontanus Moraes & McM ...

                                               

Pilzov çay xərçəngi

Pilzov çay xərçəngi - Pulcuqluqanadlılar dəstəsinin növüdür. Məhdud areallı endemik növdür. Arealı Respublikamızın daxilindədir. Respublikamızın şirin sularında cinsin 2 növü yayılmışdır.

                                               

Pişik sorucusu

Pişik sorucusu 10 mm uzunluğunda olub, ön hissəsinə nisbətən bədənin dal hissəsi genişlənmiş formadadır. Bədənin ön hissəsində ağız sormac, ondan dalda isə qarın sormacı yerləşmişdir. Bədəni yarım şəffafdır və ona görə də daxili orqanlarından bağ ...

                                               

Plaun

Plaun - Əsasən, iynəyarpaqlı meşələrdə rast gəlinir. Çoxillik və həmişəyaşıl bitkidir. Geniş yayılmış nümayəndəsi sancaqşəkilli plaundur. Onun uzun və sürünən gövdəsi dik qalxan və haçavari budaqlanan budaqcıqlar əmələ gətirir. Gövdəsi başdan-baş ...

                                               

Pleurosauridae

Plevrozavr - Dimdikbaşlar dəsdəsinə aid fəsilə. Onların qalıqlarına Bavariya ərazisində aşkarlanmışdır. Əsasən Yura və Təbaşir dövrü kimi dövrlərdə yaşayırdılar.

                                               

Pleuroziales

Fəsilə: Pleuroziaceae Schiffn. Müll. Cins: Pleurozia Cinsin sinonimi Eopleurozia Schust. Physiotium Nees Pleurozia subg. Pleurozia Pleurozia gigantea Weber Lindberg Pleurozia subg. Constantifolia Thiers Pleurozia conchifolia Hooker & Arnott Austi ...

                                               

Poliporus

Poliporus, qov göbələyi - fomitopsidaceae fəsiləsinə aid göbələk cinsi.Bu parazit ağacın oduncağı üzərində bitir, onun kökləri ağacın daxili özəyinə yönəlir. O, ağacın daxilindəki şirəni soraraq onun qurumasına səbəb olur. Göbələyin alt hissəsind ...

                                               

Ponticola

Ponticolal - Xulkimilər fəsiləsinə daxil olan balıq cinsi. Əsasən Qara dəniz və Xəzər dənizlərində yayılmışdır. Əvvəllər Ponticola Xullar cinsinin alt cinsi olaraq təsnif edilirdi.

                                               

Pottiales

Oxystegus Limpr. Hilp. Gymnostomiella Fleisch. Acaulon C. Muell. Trichostomopsis Card. Leptodontium C. Müll. Hampe ex Lindb. Hymenostylium Brid. Splachnobryum C. Muell. Pottia Reichenb. Fürnr. Husnotiella Card. Astomum Hampe Scopelophila Mitt. Li ...

                                               

Prjevalski ceyranı

Prjevalski ceyranı - Boşbuynuzlular fəsiləsinə, Əsl antiloplar yarımfəsiləsinə, daxil olan məməli növü. Növ rus natuiralisti, səyyahı, tədqiqatçısı general Nikolay Prjevalskinin şərəfinə adlandırılmışdır.

                                               

Pseudochazara cingovskii

Pseudochazara cingovskii - Nimfalidlər ailəsində bir kəpənək növüdür. Yalnız Makedoniyanın Pletvar kəndində rast gəlinir. Ekək fərdlər dişilərdən bir qədər kiçikdir. Solğun boz qəhvəyi rəngdədir, üstündəki zolaqlar xüsusilə nəzərə çarpır. Yaşayış ...

                                               

Psillidlər

Çox qamətli bədəni var. Başının eni adətən döş ilə bərabər olub, ondan aydın şəkildə ayrılmışdır. Bığcıqları, bəzi istisnalarla sapşəkilli, nazik, başın enindən xeyli uzundur. Erkəyin anal borucuğunun arxa qurtaracağında çıxıntılar yoxdur. Qabaq ...

                                               

Psilofitlər

Psilofitlər, əvvəlcədən başqa yerdə yerləşdirilən bir sıra sönmüş bitkiləri təsnif etmək üçün istifadə edilmiş köhnəlmiş bir sinifdir. Psilofitlər sırasına aşağıdakı cinslər daxildir: horneya Hornea, asteroksilon Asteroxylon psilofit Psilophyton ...

                                               

Psilostomum ondatrae

bədənin uzunluğu 1.29-1.57 mm, eni isə yumurtalıqların nahiyyəsində 0.504-0.5824 mm-dir. Tam dairə şəklində olmayan ağız əmziyi 0.163-0.168x0.157 mm ölçülüdür. Farinks 0.062-0.056 mm-ə bərabərdir. Birinci toxumluğun ölçüsü 0.203-0.236x0.426-0.381 ...

                                               

Pterodactylus antiquus

Ptenodracon brevirostris Sömmering, 1816 Lydekker, 1888 Pterodactylus kochi Wagner, 1837 Meyer, 1859 Diopecephalus kochi Wagner, 1837 Seeley, 1871 Ornithocephalus kochi Wagner, 1837 Pterodactylus longirostris Cuvier, 1809 Pterodactylus crocodiloc ...