ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5
                                               

Nazir (hökumət)

Nazirlər bir çox ölkələrdə hökumət üzvüdürlər, bəzi hallarda regional administrasiya üzvləri də nazir adlanırlar. ABŞ, Böyük Britaniya, Meksika və bəzi ölkələrdə hökumət üzvlərindən bəziləri dövlət katibləri, bəzən isə kansler adlanırlar.

                                               

Elektron dövlət

Elektron dövlət və ya e-dövlət - İKT-dən istifadə etməklə dövlət fəaliyyətinin informasiya aspektlərini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş üsuldur. Elektron dövlətin fəaliyyətini İKT-nin köməyi ilə icraçı hakimiyyət, parlament və məhkəmə orqan ...

                                               

Məsuliyyətli hökumət

Hesabatlı hökumət, xüsusən İngiltərə parlamenti əsasında modelləşdirilən parlament sistemlərində hökumətin, yəni icraedici orqanın hökmdardan daha çox parlamentlar məclis üçün hökumətin məsuliyyətini, yəni hesabat verməsini izah edən bir termindi ...

                                               

III Xoyski hökuməti

III Xoyski hökuməti və ya Üçüncü hökumət kabineti - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sayca 3-cü, Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə 26 dekabr 1918 tarixindən 14 mart 1919-cu ilədək fəaliyyət göstərmiş koalisiya hökuməti.

                                               

Ümumi Hökumət

Ümumi Hökûmet, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Almaniyanın Polşa kampaniyası zamanı Polşanın hərbi işğalı zamanı Polşa ərazisinin bir hissəsini ifadə edən" Böyük Almaniyanın” ayrı bir hissəsi idi. 1941-ci ildə, Barbarossa əməliyyatından sonra, ...

                                               

I Yusifbəyli hökuməti

II Yusifbəyli hökuməti və ya Dördüncü hökumət kabineti - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sayca 4-cü, Nəsib bəy Yusifbəylinin başçılığı ilə 14 aprel 1919 tarixindən 22 dekabr 1919 tarixinədək fəaliyyət göstərmiş, müsavatçılar, bitərəflər, sosialis ...

                                               

II Yusifbəyli hökuməti

II Yusifbəyli hökuməti və ya Beşinci hökumət kabineti - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sayca 5-ci, Nəsib bəy Yusifbəyli başçılığında təşkil olunan, müsavatçılar, ittihadçılar, müstəqillər, bitərəflər, əharçılar və hümmətçilərdən ibarət koalisiya ...

                                               

Hüquq

Hüquq - pozitiv və normativ hüquq nəzəriyyəsinə görə ictimai münasibətləri tənzimləyən, dövlətin müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, dövlət tərəfindən qorunan, ümumməcburi davranış qaydalarının məcmusu, liberal hüquq nəzəriyyəsinə görə isə h ...

                                               

Hüquq norması

Hüquq normaları - ümumi xarakter daşıyan, rəsmiləşdirilmiş, davranış qaydalarını müəyyən edən, dövlət tərəfindən qeydə alınmaqla tanınan, zəruri olduqda icrası dövlət məcburiyyət tədbirləri ilə təmin edilən, ictimai münasibətlərin iştirakçılarını ...

                                               

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsinin açılmasının zəruriliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qəbul etdiyi" Bakı şəhərində dövlət universitetinin təsis edilməsi haqqında” 1 sentyabr 1919-cu il tarixli Qanunda da öz əksini tapmışdır. Qanun Bakıda dörd fakü ...

                                               

Beynəlxalq hüquq

Beynəlxalq hüquq - hüququn bir sahəsi olmaqla dövlətin xarici münasibətlərini, əlaqələrini nizamlayan normalar sitemidir. Buraya dövlətlər, beynəlxalq təşkliatlar, özünüidarəetmə qabiliyyətinə malik olan xalqlar, milli azadlıq mücadiləsi verən mi ...

                                               

Hüquq sosiologiyası

Hüquq sosiologiyası - hüquq institutunun digər sosial qurumlarla qarşılıqlı əlaqəsini araşdıran sosiologiyanın bir sahəsi. Hüquq sosiologiyasının maraq dairəsinə hüquq normalarının genezisi, dinamikası, quruluşu, habelə sosial şərtləndirmə və cəm ...

                                               

İnzibati hüquq

İnzibati hüquq idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirən normaların məcmusundan ibarətdir.İnzibati hüquq idarəetmə orqanlarının təşkili və icra – sərəncam fəaliyyəti prosesində meydana gələn ictimai münasibətləri nizama salan hüquq sahəsidir.İnzibati ...

                                               

Təbii hüquq

Təbii hüquq – dövlətdən asılı olmayan, insan zəkasından və "təbiətindən"irəli gələn ideal hüquq haqqında təlim. Təbii hüquq ideyaları hələ antik dövrdə irəli sürülmüş Sokrat, Platon və b. orta əsrlərdə ilahiyyat qanununun çalarlarından biri hesab ...

                                               

Xəzər Universitetinin Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi Xəzər Universitetinin əsası qoyulduğu 1991-ci il tarixində yaradılmışdır. Fakültə nin tədris prosesində Azərbaycan və İngilis dillərindən istifadə olunur. Ingilis dilindən fakültədə tədris dili kimi istifadə olunması həm tələbələr ...

                                               

Qanun (hüquq)

Qanun - hüquq normalarının sistemli toplusu olub, cəmiyyətdə yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyir və insanları hüquq pozuntusundan qoruyur həmçinin, qoyulan qadağalara əməl etməyən şəxslərin cəzalandırılmasını müəyyən edir.

                                               

Hüquq və iqtisadiyyat

Hüquq və iqtisadiyyat və ya hüququn iqtisadi təhlili - iqtisadi nəzəriyyənin ilk növbədə Chicago İqtisadiyyat Məktəbinin alimləri ilə başlayan hüquq təhlilinə tətbiq edilməsidir. İqtisadi anlayışlar qanunların fəaliyyətini izah etmək, hansı hüquq ...

                                               

Roman-German hüququ

Roman-German hüququ - Dünyada yayılmış hüquq sistemlərindən biri Roman-german hüquq sisteminin formalaşması, müəyyən mənada, ictimai inkişafın qanunauyğunluqları ilə, hüququn siyasət və iqtisadiyyatla əlaqəsi ilə şərtlənirdi. Yeni yaranmaqda olan ...

                                               

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq – kommersiya hüququ institutu olaraq, özündə hüquqi şəxsin təsis olunmasını və fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərin hüquqi nizamlanmasının xüsusi və ümumi metodlarını, davranış norma və qaydalarının vəhdətini təşkil edir. Bu, hüqu ...

                                               

İdman

İdman - insanların müəyyən qayda üzrə təşkil edilmiş hərəkəti. ABŞ-ın elm adamlarının uzun müddətli araşdırmalarından sonra idmanın insan orqanizminə olan təsirlərinin ancaq müsbət yöndə olduğu aşkarlanmışdır. İdman ümumiyyətlə fiziki atletizm və ...

                                               

İdman TV

İdman TV 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin şəxsi təşəbüsü ilə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin nəzdində yaradılmışdı. Kanal 2009-cu il yanvarın 1-dən fevralın 1-nə qədər test yayımları keçirmişdir ...

                                               

Gənclər və İdman Nazirliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi - Azərbaycan Respublikasında idman və gəncliyin inkişafı ilə bağlı fəaliyyət gösətərən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin nəzdində hökumət təşkilatı. Nazirlik Azərbaycan Respublikası ...

                                               

Quzanlı Olimpiya İdman Kompleksi

Ağdam Olimpiya İdman Kompleksi, Quzanlı Olimpiya İdman Kompleksi və ya sadəcə Quzanlı stadionu - Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində olimpiya idman qurğusu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin struktur ...

                                               

Heydər Əliyev adına İdman Arenası

Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi Azərbaycan Respublikası paytaxtının memarlıq incilərindən biridir. İdman-Konsert Kompleksinin inşasına 1977-ci ildə Bakının Tbilisi prospektində başlanılıb. İKK 1990-cı ilin noyabr ayında istismara veri ...

                                               

Gəncə Olimpiya İdman Kompleksi

Gəncə Olimpiya İdman Kompleksi - Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində yerləşən olimpiya idman qurğusu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki təsərrüfathesablı qurumdur

                                               

Hövsan Olimpiya İdman Kompleksi

Hövsan Olimpiya İdman Kompleksi - Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində yerləşən olimpiya idman qurğusu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki təsər ...

                                               

Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi

Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi - Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində yerləşən olimpiya idman qurğusu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki təsərrüfathesablı qurumdur

                                               

Assosial

Sosial olmayan insan davranışları nümayiş etdirən bir insana verilən addır. Cəmiyyət içində olmağı sevməyən adamdır. Heç kimin olmadığı sakit yerlər bu tip insanlar üçün həmişə maraqlı olur. Cəmiyyət içində xüsusi olaraq gizlənmə istəyi hiss edir ...

                                               

Nüsrətullah Cahanşahlı

Nüsrətullah Cahanşahlı, Berlin) - həkim, İran kommunist partiyasının üzvü, Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətin başçılarından biri.

                                               

Əl-Mumin

Əl-Mu`min - Allahın adlarından biri. Bu söz iman ilə bağlıdır. Xəlifələr ikinci xəlifə Ömərdən başlayaraq, sonra isə müsəlman aləminin digər hökmdarları əmir əl-möminin, yəni möminlərin əmiri, başçısı, adını daşıyırdılar. Mömin - inanan, güvənən, ...

                                               

Əxlaq fəlsəfəsi

Əxlaq fəlsəfəsi - ilk yaranan fəlsəfə qollarından biridir. Kantdan bəri fəlsəfi məsələləri bilik və fəaliyyət məsələlərinə ayırmaq və tədqiq etmək bir qayda olmuşdur. Bilik məsələsini ələ alan fəlsəfə idrak nəzəriyyəsidir. Amma, insan yalnız bilə ...

                                               

Qautama Budda

Budda - Buddizmdə ən müdrik varlıq. Buddizmə görə mütləq kamilliyə çatmış və başqalarına dini nicat yolunu göstərməyə qadir olan şəxs, Buddizm dininin banisi. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına 67-ci şəxs olaraq daxil edilib.

                                               

İqtisadi imperializm

Müasir iqtisadiyyatda iqtisadi imperializm həyatın iqtisadiyyatdan kənar aspektlərinin, o cümlədən cinayət, qanun, ailə, qərəz, zövq, irrasional davranış, siyasət, sosiologiya, mədəniyyət, din, müharibə, elm və tədqiqatın iqtisadi analizidir. Bu ...

                                               

Kültigin

Kültigin və ya Köl Tigin - Şərqi Göytürk xaqanlığının başçısı olan Bilgə xaqanla birlikdə dövləti idarə edən şəxs. Qapağan xaqanın qardaşı oğlu, İltəriş xaqanın oğlu, Bilgə xaqanın qardaşı, İstəmi xaqanın nəvəsidir.

                                               

Teofrastus

Teofrastus - qədim yunan filosofu və botaniki, Aristotelin öyrəncisi, peripatetik məktəbin ilk təmsilçilərindən biri. O, müəlliminin göstərişi ilə peripatetik məktəbə 34 il rəhbərlik etmişdir və onun irsinin davamçısı olmuşdur. Teofrastus bir çox ...

                                               

Con Lokk

Con Lokk) - İngiltərə filosofu və həkimi. O, adətən Maarifçilik dövrünün ən təsirli mütəfəkkirlərindən biri hesab edilir və "Liberalizmin atası" olaraq tanınır. Lokk Ser Frensis Bekonun ənənəsini izləyərək İsaak Nyuton 1642–1727 və Devid Yum 1711 ...

                                               

Təqlidçi hüceyrələr

AYNA NEYRONLARI 1990-cu ildə elm adamları məməlilərdə beynin necə işlədiyini, şərtləndiyini, öyrəndiyini və bir şeyə qarşı niyə maraq duyduğunu bilmək üçün bir çox tədqiqatlar aparmışdılar. Bunlardan birində maymunların beyninə elektrik voltların ...

                                               

Uyğur dili

Uyğur və ya Uyğur dili –, Qərbi Çinin Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonundakı 10-15 milyon Uyğur xalqının danışdığı, bir türk dilidir. Həmçinin, Çində, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Türkiyədə və Rusiyada yaşayan uyğurların ana dilidir. Uyğur dili Sints ...

                                               

Biologiya

Biologiya - həyatı və canlı orqanizmi onların fiziki qurluşu, kimyəvi prosesləri, molekulyar qarşılıqlı təsirləri, fizioloji mexanizmləri, inkişafı və təkamülü də daxil olmaqla öyrənən təbiət elmidir. Bu elmin kompleksliyinə baxmayaraq, onu vahid ...

                                               

Kainat

Kainat - zaman, məkan və onların bütün tərkib hissələrini əhatə edir. Kainata planetlər, təbii peyklər, cırtdan planetlər, ulduzlar, qalaktikalar, qalaltikalararası boşluqlar, ən kiçik subatom zərrəciklər və bütün materiya və enerji daxildir. Müş ...

                                               

Stasionar Kainat nəzəriyyəsi

"Stasionar" və ya "sonsuz" və ya "statik sonsuz" kainat olaraq da adlandırılan statik bir kainat, kainatın həm spatially sonsuz, həm də temporally sonsuz olduğu bir kosmoloji modeldir və kosmik nə genişlənir, nə də müqavilədir. Belə bir kainatın ...

                                               

Kainat Abdullayev

Kainat Məhəmmədəli oğlu Abdullayev - Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri. 2013-cü ildə Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində ermənilərin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olub.

                                               

Kainat modelləri

Kainatın infişafının ümumi qanunauyğunları kosmoloji modellərin qurulmasına imkan verir. 0.Kainat sinqulyar haldadır. Böyük partlayış. 10-43 san.on üstü 43 oxuyun sonra. Plank dövrü erası. Plank anı, bu zaman qravitasiya qarşılıqlı təsiri ayrılır ...

                                               

Kosmologiya

Kosmologiya ayrı-ayrı göy cisimləri və onların sistemlərini deyil, bütövlükdə Kainatın quruluşu və inkişafını öyrənən elm sahəsidir. Kosmologiya sözü sözlərindən yaranmışdır.

                                               

Böyük çöküş

Böyük Çöküş - nəzəriyyəsi Big Bangdən sonra genişləyən kainatı getdikcə sürətlənərək içinə çökəcəyini irəli sürən nəzəriyyədir. Nəzəriyyəyə görə bu çöküş kainat bütün kütləsini itirib sonsuz sıxlıqdakı bir nöqtəyə çevrilənə qədər davam edəcək.Kai ...

                                               

Astronomiya

Astronómiya - göy cismi, ulduz və "nomos" qanun) - hərfi mənada göy cisimləri, ulduzlar, geniş mənada isə Kainat obyektləri və bütövlükdə Kainat haqqında elmdir. Yer, Ay, başqa böyük planetlər və onların peykləri, kometlər, kiçik planetlər, meteo ...

                                               

Əl-Əzim

Əl-Əzim - Allahın adlarından biri. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Onundur! O, hər şeydən ucadır, hər şeydən uludur! Şura Surəsi, 4 Allahın böyüklüyü və əzəməti şübhəsiz bir insanın anlayışının çox üstündədir. Lakin insan yenə də öz ağılının sə ...

                                               

Kainatın Fridman modeli

Fridman nəzəriyyəsi - kainatın inkişaf istiqamətinin təyini üçün istifadə olunan nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə əsasən Kainatın sıxlığının verilmiş qiymətində Kainat ya məkana görə sonsuz, ya da sonlu ola bilər.

                                               

Əl-Bəri

Əl-Bəri - Allahın adlarından biri. O, hər şeyi yaradan, yoxdan var edən, hər şeyə surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar əsmayi-hüsna ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət s ...

                                               

Mədəniyyət

Mədəniyyət - insanın və cəmiyyətin inkişafının müasir səviyyəsi, insanın yaratdığı və nəsildən-nəsilə ötürdüyü maddi və mənəvi dəyərlər. "Mədəniyyət" anlayışının latın dilindən tərcüməsi "julture" - "becərmək", "bəsləmək", "yaxşılaşdırmaq" deməkd ...