ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59
                                               

Mədəniyyət sənayesi

Mədəniyyət sənayesi - Frankfurt məktəbinin iki böyük üzvü olan Theodor Adorno və Max Horkheimer tərəfindən sosial, mədəniyyət və media elmlərinə bəxş edilmiş tənqidi konseptdir. Bir çoxlarından fərqli olaraq bu cütlük mediaya və mədəniyyətə tənqi ...

                                               

Etrusklar

Etrusklar qədim Türk xalqıdır. Türk tarixçi Kazım Mirşan etdiyi təhlil ilə Etrüsk yazısını və dilini deşifr etmiş və Etrüskler Türk mənşəli olduqlarını sübut etmişdir. Etrüskler mənşəyi haqqında edilən ən yeni iş, 2004-cü ildə müxtəlif İtalyan un ...

                                               

İştar darvazası

Babilistanda daxili şəhərin səkkizinci darvazası olan İştar darvazası - E.ə. 575-ci ildə şəhərin şimal hissəsində çar Navuxodonosorun əmri ilə inşa edilmişdir.

                                               

Mesopotamiya memarlığı

Qədim Mesopotomiya xaqlarında memarlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. İkiçayarasında təbii ehtiyatlar yox dərəcəsində idi. Orada tikinti ağacları və daş kifayət qədər olmadığından xüsusilə gil - kərpic memarlığı təkmilləşmişdı. İkiçayarasının tiki ...

                                               

Ur zikkuratı

Urda yerləşən böyük zikkurat - Qədim Mesopotamiyanın daha yaxşı vəziyyətdə qalmış məbəd kompleksidir. E.ə. XXI əsrdə ucaldılmışdır. Ur şəhərində yerli çarlar Ur-Nammu və Şulqi tərəfindən Ekişnuqal məbədi kimi Nanna ay allahının şərəfinə inşa edil ...

                                               

Azərbaycanda yeyinti sənayesi

Azərbaycanda yeyinti sənayesi - yeyinti sənayesi Azərbaycanda sənaye sektorları arasında əsas yerlərdən birini tutur. İstehsal olunan məhsulların sayına və bu sektorda işləyən əhaliyə görə ölkədə birinci yerdədir. Azərbaycan məhsullarını həm qonş ...

                                               

Bançan

Bançan və ya bansang Koreya mətbəxində bişmiş düyü ilə birlikdə təqdim olunan kiçik yan yeməklərə verilən addır. Sadə bançan adətən bişmiş düyü, şorba, acı bibər pastası, soya sosu, cige və kimçidən ibarət olur. Masaya qoyulan bançanın sayına gör ...

                                               

Murzay

Başqırdlar at və ya iri mal-qaranın dərisindən ustalıqla müxtəlif qablar düzəldirdilər. Bu qablar at südünün sağılması, saxlanması, kumıs hazırlanması və gəzdirilməsi üçün istifadə olunmuşdur. Məlumdur ki, başqırdların həyatında bir ərzaq kimi ku ...

                                               

Qırmızı Qala (Hindistan)

Qırmızı Qala, ya da Lal Qilanın adı, divarlarını inşa etməsində istifadə edilən qırmızı qum daşından gəlir. Ancaq içəridəki saraylar və qəbul salonları qiymətli materiallardan düzəldilmişdir. Qala 1638 - 1648 illəri arasında Monqol İmperatoru Şah ...

                                               

Qızıl nəsil

Qızıl nəsil və ya qızıl komanda - əldə etdiyi nailiyyətlər və ya komandalarının daha əvvəl əldə etdiyi nəticələrdən daha yüksək bir səviyyəyə çatması gözlənilən bənzər yaşda çox istedadlı bir qrup oyunçu.

                                               

Nəsil Y

Nəsil Y, Y Nəsli - olaraq da bilinən və Nəsil Z-dən əvvəl X nəslini təqib edən bir qrupdur. 1981-1996-cı il təvəllüdlü insanlar sözün əsl mənasında Y nəslidir. Tədqiqatçılar və media bu qrupu 1980-ci illərin əvvəllərindən 1990-cı illərin ortaları ...

                                               

Dəb

Dəb - həyatın və ya mədəniyyətin müəyyən sahəsində qəbulolunmuş tərzin müvəqqəti hökmranlığıdır. Dəb anlayışı əksər hallarda tez keçiciliklə əvəz olunur. Müəyyən bir müddət ərzində cəmiyyətdə məşhur üslub və ya geyim, fikir, davranış, etiket, həy ...

                                               

Konfutsi İnstitutu

Konfutsi İnstitutu - Çin Xalq Respublikası Təhsil Nazirliyinə bağlı qeyri-kommersiya ictimai təhsil təşkilatı; xaricdə Çin dilinin yayılması üçün Çin mədəniyyət və təhsil mərkəzidir. Mərkəzi iqamətgahı Xanban adlanır.

                                               

"Avropada ilin muzeyi" müsabiqəsi

"Avropada ilin muzeyi" müsabiqəsi - dünyada muzey işi sahəsində ən nüfuzlu və böyük tarixi olan müsabiqələrdən biri.

                                               

Milli Net

Milli İnternet Mükafatı - Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən təsis edilən peşəkar internet mükafatıdır. Bu mükafat hər il sosial, mədəni, elmi, iqtisadi, hüquqi və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən, Azərbaycan dilində tərtib olunan və fəaliyyət ...

                                               

Viki Abidələri Sevir

Viki Abidələri Sevir - hər il sentyabr ayında Vikipediya cəmiyyəti tərəfindən keçirilən fotomüsabiqə. İştirakçılar tarixi abidələrin və görməli yerlərin şəkillərini çəkir, daha sonra isə onları "Wikimedia Commons"a yükləyirlər. Məqsəd iştirak edə ...

                                               

Vokalçıların Bülbül adına Beynəlxalq Müsabiqəsi

Vokalçıların Bülbül adına Beynəlxalq Müsabiqəsi - Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi, görkəmli müğənni və pedaqoq professor Bülbülün 100 illik yubileyi ərəfəsində, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılan beynəlxalq musiqi ...

                                               

Rəssamlıq

Rəssamlıq - təsviri incəsənətin ən qədim növlərindən biri olub. Sərt və yumşaq kətana rənglərin çəkilməsi, rəqəm texnologiyası və xüsusi texnologiyalarla real predmetə və canlıya oxşar vizual təsvirin yaratdığı sənətdir Rəssamlıqda real aləmin hə ...

                                               

Barokko rəssamlığı

Barokko rəssamlığı - XlV-XVI əsrlər mədəniyyətindəki barokko dövrünə aid olan rəsm əsərləri. Bu cərəyan çox vaxt mütləqiyyət, əksreformasiya və katolik intibahı ilə əlaqələndirilsə də, Qərbi Avropanın mütləqiyyətçi olmayan və protestant dövlətlər ...

                                               

Batika

Batika - möhürləyici məhlulların istifadəsi ilə aparılan qumaş üzərində nəqqaşlıq. Şərq ölkələrində yayılmışdır. 2009-cu ildə İndoneziya batikası UNESCO-nun Bəşəriyyətin Toxunulmaz Mədəni İrsi Listəsinə daxil olub.

                                               

Belqradın fəthi (rəsm)

Belqradın fəthi - Serbiyanın ilk məşhur qadın rəssamlarından və romantizm cərəyanının nümayəndəsi olan Katarina İvanoviçin yağlı boya rəssamlığına aid əsəridir. 1844 -1845-ci illərdə yaradılmış bu rəsm əsərində, serb üsyanı nəticəsində 1806-cı il ...

                                               

Çərçivə

Çərçivə - rəsm, fotoşəkil və bəzi hallarda mətnlərin ətrafını əhatə edən dekorativ xarakterli hissələr. Çərçivələr eyni zamanda rəsm və fotoşəkillərin qorunması və divar və ya digər səthlərdə quraşdırılması məqsədilə da istifadə olunurlar. Şəklin ...

                                               

İncəsənət və Dil

İncəsənət və Dil - 1960-cı illərin sonlarından etibarən bir çox dəyişikliklərə məruz qalan konseptual sənətkarların əməkdaşlığıdır. Qrup intellektual ideyaları və narahatlıqları incəsənət yaradıcılığı ilə birləşdirmək üçün ortaq arzusu olan rəssa ...

                                               

İntimizm

İntimizm - XIX - XX əsrin qovşağında neoimpressionistlərin mühitində yaranmış janr rəssamlığının növlərindən biri. İntimist-rəssamlara bir qayda olaraq Nabi qruplaşmasının üzvləri: Pyer Bonnar, Eduar Vüyar, Ker-Ksavye Rüssel, Feliks Vallatonu aid ...

                                               

Krakelür

Krakelür - rəsm əsərində boya və ya lak qatında yaranan müxtəlif ölçü və dərinlikdə olan çatlar. Krakelürlər rəsmin bütün təbəqələrindən keçəcək şəkildə dərin və ya yalnız bir təbəqədə yaranacaq şəkildə ola bilərlər. Həmçinin əsərin bütün səthi b ...

                                               

Neqativ

Neqativ – mənfi) - ağ-qara,dəfedici 1)fotoqrafiya və kinematoqrafiyada çəkilmiş obyektinin metallik gümüş zərrəcikləri təbəqəsində yaranan əks təsviri. Rəngli neqativdə isə hər rəng obyekt hissəsi rənginə uyğun tamamlayıcı rənglə ifadə olunur. Mə ...

                                               

Op-art

Əsasını Fransada yaşayan macar rəssamı Vazareli Vaşarxey qoymuşdur. Op-art sahəsində ilk təcrübələr 1940-50-ci illərə aiddir. Cərəyan kimi 1960-cı illərdən yayılmışdır. Op-art əsərlərinin əsasını cizgi, məkan və rəng münasibətlərinin tədricən dəy ...

                                               

Pinakoteka

Pinakoteka - qədim yunanlar dövründə mənzərəli görünüşlər üçün bir saxlama otağı. Afina Akropolun sol qanadı propilen, Afina tanrısına hədiyyə olaraq gətirdikləri rəsm əsərləri yerləşdirilmişdir. Bir neçə altı sütunlu salonda rəsmlər, taxtalar, l ...

                                               

Plener

Plener - boyakarlıqda günəş işığı və atmosferin təsiri ilə əmələ gələn rəng dəyişikliklərinin tabloda verilməsini ifadə edən termin. Plener boyakarlığı naturanı bilavasitə öyrənmək və onun real simasını daha tam əks etdirmək məqsədilə rəssamların ...

                                               

Sfumato

Sfumato - rəssamlıqda fiqur və əşyaları bürüyən havanı vermək üçün ümumi təsvirin yumşaldılması texnikası. Sfumato üsulu nəzəriyyədə və bədii praktikada Leonardo Da Vinçi tərəfindən yaradılıb. 2010-cu ildə alim Filip Uolter və həmkarları tərəfind ...

                                               

Suprematizm

Suprematizm – 1910-ci illərdə Kazimir Moleviç tərəfindən yaradılan avanqard incəsənət istiqaməti. Rənglərdən az istifadə edilərək rəngli dairələr, düz xətlər və düzbucaqlar kimi əsas həndəsi formalar yaradılır.

                                               

Yağlı boya rəssamlığı

Yağlı boya rəssamlığı - təsviri incəsənətin rəssamlıq növündə texniki bir üslub olub, burada istifadə olunan boyaq maddələri bitki yağında həll edilərək hazırlanır.

                                               

Ziyadxan Əliyev (sənətşünas)

Ziyadxan Əliyev, Şamxor) - sənətşünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan təsviri sənətinin müxtəlif sahələrini, onun inkişaf tendensiyalarını, ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığının ardıcıl araşdırmaçısı. Əməkdar incəsənət xadimi.

                                               

Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi

Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi, Türkiyədə təşkil edilən bir müdafiə sənayesi sərgisidir. Sərgi 1993-cü ildən bəri Türk Silahlı Qüvvələrinə kömək fondu tərəfindən təşkil olunur və ümumiyyətlə Ankara və ya İstanbulda keçirilir. IDEF, müdafiə s ...

                                               

Ümumdünya sərgisi

Ümumdünya sərgisi və ya Ekspo, Expo - xalqların nailiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün beynəlxalq sərgidir. Bu sərgilər xarakterə görə fərqlənir və dünyanın müxtəlif yerlərində keçirilir. Sənayeləşdirmə simvolu olan beynəlxalq sərgi, texniki və te ...

                                               

Taycin kyofuşo

Taycin kyofuşo və ya TKS – Yaponiya mədəniyyətinə xas olan sindrom. Azərbaycan dilinə "şəxslərarası münasibətdən qorxu" kimi tərcümə olunur. Bu sindroma malik şəxslər öz hərəkətləri və görünüşləri ilə digərlərini narahat etməkdən çox qorxurlar. M ...

                                               

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı - TÜRKSOY-un təşəbbüsü ilə türkdilli dövlət, yaxud regionların şəhərlərindən hər il birinin Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi seçilməsi. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilmiş şəhərlərdə il ərzində Türk ...

                                               

Siyasi mədəniyyət

Siyasi mədəniyyət - mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan siyasi mədəniyyət politologiya elminin mühüm anlayışlarından biridir. Siyasi mədəniyyət anlayışı iki mənada işlənir. Geniş mənada siyasi mədəniyyət bəşər cəmiyyətinin yaratmış olduğu ümu ...

                                               

Çinkveçento

Çinkveçento - XVI əsrin İtalyan adlandırılması. İncəsənət və mədəniyyət tarixçiləri tərəfindən İtalyan İntibah incəsənətinin inkişafının müəyyən bir dövrünə istinad etmək üçün istifadə olunur. Xronoloji olaraq "yüksək intibah" və "son intibah" dö ...

                                               

Duçento

Duçento - mədəniyyyət və incəsənət tarixində italyan intibah incəsənətinin inkişafında müəyyən dövrü - XIII əsri göstərmək üçün istifadə edilən addır. Duçento protorenessansın başlanğıcı hesab edilir. Treçento kimi duçento da, italyan incəsənətin ...

                                               

Kvattroçento

Kvatroçento və ya kvattroçento - XV əsr erkən İntibah dövründə İtalyan incəsənətinin ümumi qəbul edilmiş adlandırılması. Duçento 1200s və treçento 1300s dövrlərindən fərqli olaraq, italyan rəssamlar xristian məzmunu qismən antik incəsənətdən məni ...

                                               

Skif incəsənəti

Son tunc dövründə Cənubi Sibirdə Karasuq e.ə. XIV-VIII əsrlər arxeoloji mədəniyyəti çiçəkləndi. Bu dövrdə insanlar atdan nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməyə başladılar. Bu mədəniyyətin xarakterik cəhəti metallurgiyanın inkişafıdır. Altayda bu ...

                                               

Treçento

Treçento - XIV əsr incəsənətinin İtalyan dilində qəbul edilmiş adı. İncəsənət və mədəniyyət tarixində "treçento" termini italyan intibah incəsənətinin müəyyən dövrünü - protorenessansı təsvir etmək üçün istifadə edilir. Treçento dövrünün aparıcı ...

                                               

Zehniyyət tarixi

Zehniyyət tarixi fransızca histoire des mentalités qavramına əsaslanır və bu termin davranışlar tarixi, zeyniyyət və ya dünyagörüşü olaraq tərcümə oluna bilər. Termin tarixin sonrakı nəsil Annallar məktəbinin "kritik dönüş" ilə əlaqəli müəyyən bi ...

                                               

Brodvey Qülləsi

Brodvey Qülləsi - İngiltərənin Vorkesterşer bölgəsində yerləşən tarixi qüllə. Dumansız havada Brodvey qülləsindən ətrafda yerləşən on üç inzibati bölgə aydın şəkildə müşahidə edilir. Qalaya bənzəyən qüllə 1797-ci ildə Ceyms Vatt tərəfindən Ledi K ...

                                               

Şeytan qalası

Şeytan qalası - Ərdahan ilinə bağlı Çildır ilçəsinin İldırımtəpə kəndində yerləşən qədim qaladır. Tarixi Eruşeti bölgəsindəki bu qala gürcücə qaynaqlarda" Kacistsihe” olaraq keçir və Osmanlı dövlətinin bölgəni ələ keçirməsindən sonra qalanın adın ...

                                               

Azərbaycan (tarixi ərazi)

Azərbaycan, tarixi sənədlərdə Azərbaycan adlı bölgənin məhdüdəsi. Azərbaycan bir inzibati, coğrafi və etnik vahidə çevrilmə yolunda müxtəlif prosələrlə məruz qalıb. Keçmiş tarixçilər bu mövzuda müxtəlif rəvayətlər söyləyiblər. Bu məsələ alimlər v ...

                                               

Qədim Havana

Qədim Havana - Kubanın paytaxtı Havana şəhərinin mərkəzi və 15 bələdiyyəsindən biri. Əhalinin sıxlığına görə Qədim Havana şəhərdə ikinci yerdədir və orijinal şəhərin əsasıdır. Orijinal Havana şəhərinin divarları Qədim Havanın müasir sərhədləri ki ...

                                               

Soy-Peda

Soy-Peda - Çeçenistanın İtum-Kali rayonunun Soy-Peda kəndi yaxınlığında, Çanti-Arqun və Meşihi çaylarının birləşməsində yerləşən Qafqazın ən qədim nekropollarından biri.

                                               

Tarixi ərazi

Tarixi ərazi və ya miras bölgəsi, tarixi və ya memarlıq səbəbiylə dəyərli sayılan köhnə tikililərin olduğu şəhərin bir hissəsidir. Tarixi rayonlar şəhərin mərkəzi ola da bilər, olmaya da bilər. Tarixi ərazilər ticarət rayonları, inzibati rayon və ...