ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61
                                               

Süleyman

Süleyman - İsrail Krallığının üçüncü kralı. Adı Quranda hallanan bu Peyğəmbərə çox sayda nemətlər əta edilmişdir. O cümlədən, peyğəmbərlik, səltənət, məntiqüt-təyr quşların dili elmi, qəzavət elmi, hikmət və alimlik, cinləri, şeytanları ram etmək ...

                                               

Şeyx Zayed məscidi

Şeyx Zayed məscidi - Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə yerləşir. Şeyx Zayed məscidi BƏƏ-nin sonuncu əmiri Şeyx Zayed ibn Sultan Əl Nəhyanın təşəbbüsü ilə inşa edilib. Elə bu səbəbdən də onun qəbri məscidin yaxınlığındadır. Ölkənin ...

                                               

Şeytan Bibliyası

Şeytan İncili, Anton Szandor Lavey tərəfindən yazılan, La-Veya satanizmi fəlsəfəsinin kitabı. Kitabın içində 4 bölmə var. Bunlar; Satan, Lusifer, Belial və Leviathana ithaf edilib. Eyni zamanda bunlar, 4 şeytan sırası ilə; Cənub-Od, Şərq-Hava, Şi ...

                                               

Şəhid

Şəhid - yüksək amal, məslək, əqidə, din və ya inanc uğrunda ölən, canını fəda edən adam. Şəhid olma hadisəsinə "şəhadət" deyilir.

                                               

Şər problemi

Pislik və ya şər problemi - din fəlsəfəsində mütləq yaxşı olan bir Tanrı varlığının necə uyğunlaşması məsələsidir. Epikür əvvəlcə problemi məntiqi bir düsturla təqdim etdi və o vaxtdan bəri demək olar ki, hər kəsin, fəlsəfə ilə əlaqəsi olmayan in ...

                                               

Şəriət

Şəriət - İslamda qəbul edilən ibadət, davranış və cəzalarla əlaqəli bütün dini qanun anlayışlarına və qaydalarına verilən ad. Fiqh, digər tərəfdən, şəriətdə bu qanun və qaydaların nəzəri və praktiki tətbiqi araşdırmaları ilə əlaqəli və şəriətin n ...

                                               

Şüeyb

Adı və nəsəbi barədə tarixyazarlar arasında ixtilaf olan peyğəmbərlərdən biri də həzrət Şüeybdir. İbni Əsir "Kamilut-tarix" kitabında nəql edir ki, bəziləri onun adını Yəsrun, bəziləri isə Şüeyb kimi qeyd ediblər. "Dehxoda" ensklopediyasında onun ...

                                               

Tale

Tale - insanların həyatında bütün hadisələri qabaqcadan müəyyən edən fövqəltəbii qüvvə haqqında dini-idealist təsəvvürü ifadə edən anlayış. Qədim yunan mifologiyasında insanların və hətta allahların qisməti Tale ilahələrindən - moyralardan asılı ...

                                               

Tanrı

Fövqəlbəşər və insanlar üzərində suverenliyi olan varlıq. Yaradıcı, ilah. Müxtəlif türk birliklərində Tənri, Tənqri Tanqrı, Tənqəre, Tanqara, Teneqere, Tinqir şəklində istifadə olunur. Monqollar Tənqir ve ya Tenqər deyirlər. Ulu Tanrı, Xan Tenqri ...

                                               

Tufan (mifologiya)

Nuh Tufanı - türklərdə "Daşqın" olaraq da xatırlanır. Tufan anlayışı dünyadakı bir çox mədəniyyətdə iştirak edər. Bənzərlikləri və fərqlilikləri mövcuddur. Şumerlerde ilk dəfə bəhsi keçər. Xristianlıq, Yəhudilik və İslam ilə birlikdə bütün Dünyan ...

                                               

Tyande Şensao

Bu dinin əsası Syao Çanmin tərəfindən qoyulmuşdur. Ənənəvi Çin əxlaqının əsaslarını əks etdirən doktrinaya malikdir. Çində Kommunist Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra Tyande Şensaoya qadağa qoyulsa da, onun üzvləri Syanqan və Tayvanda fəaliyy ...

                                               

Vəhdət kilsəsi

Vəhdət kilsəsi - müasir dini cərəyan. Sinkretik səciyyəli yeni dini cərəyan hesab edilən Vəhdət Kilsəsinin əsasını 1954-cü ildə Seul şəhərində San Myen Mun qoymuşdur. "Vəhdət Kilsəsi"nin çoxsaylı iri korparasiyaları, qida, kompüter texnologiyası, ...

                                               

Yaqub (peyğəmbər)

Yaqubun adı Qurani-Kərimdə İbrahim Xəlilin əhvalatından əlavə, daha çox Yusif surəsində və o həzrətin əhvalatı əsnasında qeyd olunmuşdur. Ayrılıqda peyğəmbərin adı az çəkilmişdir, xüsusilə də onun "Labanın" qızları ilə evlənməsi barədə ki, tarixd ...

                                               

Yehovanın Şahidləri

Yehovanın Şahidləri - beynəlxalq dini təşkilatdır. Yehovanın Şahidləri 1931-ci ilə, müasir adı qəbul olunana qədər bu "Müqəddəs Kitab tədqiqatçıları" adlanırdı. Təşkilatın özünün hesablamalarına görə, 2015-ci ildə bu dini təşkilatın üzvlərinin ma ...

                                               

Yusif (peyğəmbər)

Quranda adı çəkilən İsrail peyğəmbərlərindən biri. Həzrəti Yusif Quranda adı keçən peyğəmbərlərdən biri olub, Yaqub Peyğəmbərin oğuludur. Qurani Kərimdə peyğəmbər adı daşıyan 6 surədən biri də Yusifin adınadır. Hamısı 111 ayə olan bu surənin 98 a ...

                                               

Zəvvarlıq

Zəvvarlıq - müəyyən bir din üçün vacib sayılan coğrafi yerlərə və obyektlərə ibadət etmək, və ya bəzən tanınmayan və ya unudulmuş bir yerə özünün, başqaların, təbiyyətin və ya üstün yaxşılığın yeni mənasını tapmaq və ya onu genişləndirmək məqsədi ...

                                               

Anderson nizamnaməsi

Anderson nizamnaməsi - 1723-cü ildə İngiltərə Böyük Mason Lojasının üzvü Ceyms Anderson tərəfindən hazırlanmışdır. Nizamnamə özündə bir masonun iş və ya məişət şəraitndə necə davranmalı olduğu barədə məlumatlar verir. Bununla yanaşı dövlət və onu ...

                                               

Yeni Dünya Nizamı

Yeni Dünya Nizamı - politik klişe, XVIII əsrdə gizli beynəlxalq təşkilatlarına aid olan sistemdir. Yeni Dünya Nizamı arxasında masonik gizli təşkilatlanmaların olduğu bir beynəlxalq şəbəkənin və Council on Foreign Relations, Trilateral Komissiya ...

                                               

Mifologiya

Mifologiya – Qısaca:Həyatın yaranışı, təbiət hadisələri və s. ilə bağlı inancları əks etdirən əsatir.Dünya haqqında ibtidai icma cəmiyyəti insanına məxsus fantastik təsəvvür və mifləri öyrənən elm. İbtidai icma dövründə insanın özünə yaxın və doğ ...

                                               

666 (mifologiya)

666 - mifologiyada "Heyvan rəqəmi" və ya "İblisin rəqəmi" adlanan bu rəqəm dünyanın sonuna az qaldığına işarədir. Həvariyun İoannın "Apokalipsis" əsərində yazılmışdır: Təxminən 2 min əvvəl qələmə alınmış bu kəlmələri insanlar oxuyandan bəri elə h ...

                                               

Alekto (mifologiya)

Alekto - Yunan mifologiyasında intiqam ilahəsi, Ereblə Nyuktanın üç qızından biridir və Uranın axtalanmasından fışqıran qan damlalarından dünyaya gəlib. Meger və Tisifon bacılarıdır. Onu Virgildəki Gera da çağırır.

                                               

Antinoy

Antinoy – Vifiniyalı yunan gənc və Roma İmperatoru Adrianın sevimlisi. Ölümündən sonra ilahiləşdirilmişdi. "Şərqi Yunan və Qərbi Latın"da ona bəzən tanrı kimi, bəzən isə sadəcə, qəhrəman kimi ibadət edilirdi. Roma İmperiyasının Vifiniya vilayətin ...

                                               

Baycini

Baycini - Avstraliyanın şimalında yerləşən Arnem-Lend yarımadasının aborigenlərinin miflərində keçən əfsanəvi xalq. Xüsusilə Avstraliya landşaftının və bitki örtüyünün yaradıcısı, həmçinin bu bölgənin bir çox qəbiləsinin əcdadı sayılan - Canqqavu ...

                                               

Bilqeys

Bilqeys Zişərh qızi, Səba məlikəsi və ya Makida – hazırki Efiopiya və ya Yəmənin ərazisində mövcud olduğu guman edilən tarixi Səba Krallığının hökmdarıdır. Müasir arxeologiyaya görə bu krallığın mövcudluğu mübahisəlidir. Kitabı Müqəddəsdə kraliça ...

                                               

Bizant (mifologiya)

Bizant - yunan mifologiyasında Bizans şəhərinin banisi və tanrısı. Poseydon ilə Keroessanın oğlu. Apollon və Poseydon şəhərin möhkəmləndirilməsində Bizanta yardım göstərmişlər. Bizant Frakiya çarı Hemosun Bizansa hücumunun qarşısını almış və düşm ...

                                               

Bobbi-Bobbi

Bobbi-Bobbi" yuxu zamanı” mifoloji erasında göylərdə yaşayırdı. O Əlvan İlana bənzər nəhəng ilan idi və əvvəllər insanlara müsbət yanaşırdı. Göylərdən o görür ki, həyatda qalmaq üçün insanlara təkcə su yetmir. Buna görə də o insanlar üçün uçan tü ...

                                               

Buxa Noyon Babay

Buxa Noyon Babay - Buryat mifologiyasının personajlarından biridir. Bəzi əfsanələrə görə Boxo Muya Qərb tanrısı Zayan Saqan Tenqrinin oğlu Boxo Teli şərq tanrısı Xamxir Boqdo Tenqrinin oğlu ilə dava salmış, nəticədə hər ikisi dünyaya düşərək öküz ...

                                               

Cadugər

Cadugər - cadugərliklə bağlı fəaliyyətləri həyata keçirən şəxs. Fövqəltəbii gücləri olduğuna inanılır. Gecələri gəzərək və uçaraq pislik edir. Anadolu türkcəsində "cazı, cadı" olaraq da deyilər.

                                               

Cadugərlik

Cadugər, bir çox dində və mifologiyada pis məqsədlərlə istifadə etdiyi sehrli gücləri olduğuna inanılan insan.Qədim mədəniyyətdə qara paltarlı, iti uclu papağı olan, süpürgə ilə uçan bir qadın olaraq təsvir edilir Cadugərlik, ilə yaxından əlaqəli ...

                                               

Domovoy

Damdabaca slavyan xalqları arasında ev ruhu, mifoloji sahibkar olub evi, ailə həyatını, məhsuldarlığı, insanların və heyvanların sağlamlığını təmin edir.

                                               

Eldorado

Mifologiya ilə əlaqədar olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. Eldorado isp. El Dorado - qızıldan olan - Amazon çayı hövzəsində yerləşdiyi iddia olunan əfsanəvi şəhər. Əfsanəyə görə, bu şəhərdə hə ...

                                               

Elflər

Elflər - alman-skandinav və kelt folklorunda sehrli xalq. "Alvla" və sidlər adları ilə tanınır. Müxtəlif miflərdə elflərin təsviri müxtəlifdir, ancaq bir qayda olaraq onlar gözəl, işıqlı, insana dost məxluqlardır. Ancaq onlar insanlardan daha hün ...

                                               

Eponim

Vaxt keçdikcə, eponimin fenomen və anlayışların adlandırılmasında istifadəsi daha da artdı. Nəticədə eponim əfsanəvi şəxsiyyətlərdən daha çox həqiqi şəxsiyyətlər olmağa başladılar. Belə ki, artıq eramızdan əvvəl 332-ci ildə Misirdə, Aralıq dənizi ...

                                               

Etrusk mifologiyası

Etrusk mifologiyası Etrusk əfsanəsinə görə, əvvəllər köçəri yaşamla keçinən etrusklar bir gecə ulduzdan qopan işığın yerə düşdüyünü görürlər. Zərbə ilə yerə dəyən işıq parçalanıb kiçik gümüş güzgülərə çevrilir. Etrusklar həmin yeri qazırlar, orad ...

                                               

Əfsanə

Əfsanə - epik növün janrı. Əfsanə geniş mənada ədəbi növ olaraq Avropa ədəbiyyatında VI əsrdən başlayaraq yazılı ədəbiyyatın aparıcı janrlarından biri kimi geniş yayılmışdır. Poetik söz sənəti - folklorda isə əfsanə şifahi xalq hekayəti ənənəsinə ...

                                               

Əjdaha

Əjdaha - mifik varlıq. Əjdaha obrazı birmənalı şəkildə bəlaların, quraqlığın, aclığın, xəstəliklərin səbəbkarı kimi təsvir edilir. O, həmişə yaşayış məntəqələrinə gələn şirin suların mənbəyində durur, su əldə etmələrinə imkan verir. Qarşısını kəs ...

                                               

Hayk

Ermənilər Nuhun nəvəsi olan Haykdan gəldiklərinə inanırlar. Nuhun gəmisinin Ağrı Dağına oturması Ermənilərin öz ana yurdlarının Şərqi Anadolu olmasını hesab etməklərinə gətirib çıxarmışdır. Üstəlik Hayk 400 il yaşamış və yurdunu Babilə qədər geni ...

                                               

İqqdrasil

İqqdrasil - Qədim Skandinaviya mifologiyasında 9 dünyanı bir yerdə tutan nəhəng mifoloji ağac. İqqdrasil 9 dünyanı əhatə edir və ilan Yormunqandr tərəfindən qorunur. İqqdrasil bütün mədəniyyətlərə məlum kosmik ox yaxud universal dünya ağacının bi ...

                                               

Kosmoqonik miflər

Kosmoqonik miflər - Türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda qeydə alınan mifoloji toponimlərin böyük bir hissəsi kosmoqonik miflərlə əlaqədar olaraq yaranmışdır.

                                               

Qulyabanı

Türk mədəniyyətində Quyux Güyük və ya Azman olaraq da bəhs edilər. Müxtəlif formalarda təsvir olunur. Çox vaxt hər cür qeyri-adi və yırtıcı varlığı ifadə etməkdə istifadə edilər.

                                               

Lilit

Lilit - yəhudi mifologiyasında xarakter, ilk dəfə Babil Talmudda aşkar olunmuşdur. Mesopotamiya mətnlərində Lilit əksər hallarda şeytan qadın sinfi Līlīṯu ilə əlaqəli göstərilir. Yəhudilər Liliti şər qüvvə hesab edirlər. Yəhudi folkloruna görə üç ...

                                               

Mamaraqan

Mamaraqan və ya Namarrqon – Avstraliya aborigenlərinin mifologiyasında ildırım ruhu. O qara buludun üzərində hərəkət edir, insan və ağaclara ildırım atır. Bu ruh Arnem-Lend bölgəsində yağış mövsümünün əvvəlində, yəni oktyabrdan noyabradək dövrdə ...

                                               

Nəzər

Nəzər - canlı və ya cansız bir varlığın başına qəza və ya bəla gəlməsinə səbəb olduğuna inanılan baxış. Şər baxış. Nəzərdən xüsusilə uşaqların, hamilələrin və ya heyvanların təsirləndiyini inanılar.

                                               

Oroboros

Oroboros - əfsanlərdə öz quyruğunu dişləyən ilan və ya əjdaha şəklində təsvir olunan məxluq. Oroboros yunan sözü olub," quyruğunu yeyən” deməkdir. Oroboros adətən öz quyruğunu yeyən ilan formasında və dairəvi şəkildə təsvir olunur, lakin bəzən le ...

                                               

Öküzə sitayiş (totemizm)

Bir çox tədqiqatçıların hesab etdiyi kimi, öküz ayini Şərq xalqlarının hələ ən qədim totemist təsəvvürlərinə gedib çıxır. Öküzə ehtiram Çatalquyukun saxsı qablarından əvvəlki dövrdə, neolitdə öz çiçəklənmə dövrünə çatmışdır. Paleolit dövründən ba ...

                                               

Pusat (mifologiya)

Pusat - Türk və Altay xalq mədəniyyətində və mifologiyasında silah mənasına verir. Günümüzdə "at, arvad, silah" olaraq söylənən atalar sözünün orijinal forması "at, arvad, pusat" şəklindədir və bu atalar sözündə silaha verilən önəm vurğulanır. Ba ...

                                               

Raqnarök

Qədim Skandinaviya mifologiyasında Raqnarök dünyanın sonunda baş verən müharibə, qiyamət günü. Odin və alov nəhənglərinin başçılq etdiyi tanrılar yaxud Aslar və Yötnar və Lokinin başçılıq etdiyi digər nəhənglər arasında müharibə olacaq. Bu mübari ...

                                               

Rama

Hind mifologiyasına görə Rama sınaqdan keçərək Şiva allahının bu vaxtadək heç kimin əyə bilmədiyi oxunu sındırıb gözəl şahzadə Sita ilə evlənmişdi. Düşmənləri Ramanın öz ölkəsindən 14 il müddətinə qovulmasına nail olurlar. Ögey qardaşı və arvadı ...

                                               

Sleypnir

Sleypnir - German-skandinav mifologiyasının baş tanrısı Odinin 8 ayaqlı atı. Lokidən törəyib. Sleypnir Skandinaviya panteonunda tanrıların tanrısı olan Odinə məxsus əfsanəvi səkkiz ayaqlı at. Odin Sleypnirin üzərində tanrıların dünyası və insanla ...

                                               

Sonsuz düyüm

Sonsuz düyüm və ya daimi düyüm xüsusilə Tibet, Monqolistan, Tıva, Kalmıkiya, Buryatiya kimi Tibet Buddizminin təsirə malik olduğu ərazilərdə mühüm mədəni simvoldur.