ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65
                                               

Hacı Əli xan Müqəddəm

Əli xan Hüseyn xan oğlu 1807-ci ildə Marağa şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Hacı Əli xan Məhəmməd şah Qovanlı-Qacar və Nasirəddin şahın hakimiyyəti illərində sarayda çalşmışdı. 1845-ci ildə nazir maliyyə məmuru vəzifəs ...

                                               

Hacı Əlikram

Əliyev Əlikram İsmayıl oğlu 1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1996-cı ilin mayında Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsi ilə həbs olunub köhnə redaksiya" vətənə xəyanət”, 1999-cu ilin noyabr ayında əfv edilib. O, 2002-ci ildə Nardaran qəsəbəs ...

                                               

Hacı Ərdəşir xan Qasımlı-Avşar

Ərdəşir xan Yusif xan oğlu Urmiya şəhərində anadan olmuşdu. Xüsusi təhsil almışdı. Müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət etmişdi. Hacı Ərdəşir xan hərbçi idi. Sərtip rütbəsi daşıyırdı.

                                               

Hacı Fərhad Mirzə

Hacı Fərhad Mirzə 1950-ci il fevralın 11-də Bakı şəhərinin Ramana qəsəbəsində dəmiryolçu ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsili Sabunçu rayonunda 155 saylı məktəbdə almış, sonra ailəlikcə Montin qəsəbəsinə köçdüklərindən burada 39 saylı orta ...

                                               

Hacı Fətulla xan Səidüssəltənə

Hacı Fətulla xan Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi oğlu Təbatəbai-Diba 1871-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Atası Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Nazimülüləma şəhərin böyük mərtəbəli din xadimlərindən idi. Oğlu Fətullaya əvvəlcə ev, sonra mədrəsə təhsili ...

                                               

Hacı ağa Dadaşov

1876-cı ildə Azərbaycan tacirləri üçün birinci və ikinci dərəcəli tacirlik dərəcəsi təyin edildikdə bu rütbəni Bakıda ilk dəfə Hacı ağa almışdı. Hacı Hacıağa ancaq öz fərasəti, işgüzarlığı, tədbirliliyi nəticəsində qısa müddətdə milyonçu səviyyəs ...

                                               

Hacı Həkim

Hacı Həsən Həkim - XX əsrdə Şəki şəhərində yaşamış ərəb əsilli həkim. Cənubi Qafqaz regionunda Taun və Tif viruslarına qarşı mübarizə aparan yeganə həkim olub.

                                               

Hacı xan Şəkili

Səlim xanın ikinci oğlu Hacı xan Şəki şəhərində anadan olmuşdu. Saray təhsili almışdı. Atası ilə bərabər İrana qaçmışdı. Məşədi Məhəmməd adlı şəxs Səlim xanın oğlu Hacı xanın tapşırığı ilə 1837-ci ildə Şəkiyə gəlmişdi. O, burada özünü xanın varis ...

                                               

Hacı İbrahim ağa Axundov

Hacı İbrahim ağa Axund Molla Mustafa oğlu Axundov 1869 ildə Şuşa qəzasının Seyidli indiki Ağdamın Seyidli kəndi kəndində anadan olmuşdur. Seyidli oymağının Kərbəlayi Miralılar soyundandır. İlk təhsilini atasından almış, ərəb, fars dillərini, şəri ...

                                               

Hacı Kərim xan Qovanlı-Qacar

Məhəmmədkərim xan Məhəmmədibrahim xan oğlu Kirman şəhərində anadan оlmuşdu. Kərim xan kimi tanınırdı. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Seyid Kazım Rəştinin yanında dini elmlərə yiyələnmişdi. Müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət etmişdi. Müctəhid i ...

                                               

Hacı Quliyev

Hacı Quliyev Seyran oğlu - Tanınmış İctimai-siyasi xadim,Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İB vitse- prezidenti, İctimai Nəzarət Koalisiyası Himayadarlar Şürasının sədri, Dünya Gənclər Konseyinin Azərbaycan başkanı,”Ümidlə gəl” xeyriyyə l ...

                                               

Hacı Qulu

Qulu Məhəmmədəli oğlu 1792-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Cəfərqulu xan Məhəmmədhəsən ağa oğlu Sarıcalı-Cavanşirə xidmət etmişdi. Ticarətlə məşğul idi. Müqəddəs Məkkəyi-müqəddəsi ziyarət etmişdi. Ədəbiyyatşünas Bəylər ...

                                               

Hacı Mehdiqulu xan Əmirsüleymani

İsa хan Qovanlı-Qacarın dördüncü оğlu Mеhdiqulu хan 1850-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açmışdı. Mükəmməl ailə təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. Məcdəddövlə ləqəbini daşıyırdı. Mеhdiqulu хan Nasirəddin şahın məiyyətində üç dəfə Avropada оlm ...

                                               

Hacı Məhəmməd ağa Naxçıvani

Hacı Məhəmməd ağa Hacı Əliabbas ağa oğlu Naxçıvani - kitabşünas alim və ictimai xadim. Təbriz Milli Kitabxanasının açılmasında böyük rolu olub. Kitabxanaya maddi yardımla yanaşı öz kitab kolleksiyasını da hədiyyə edib.

                                               

Hacı Məhəmməd xan Qasımlı-Avşar

Məhəmməd xan Hеydər xan oğlu Urmiya şəhərində dünyaya gəlmişdi. Müкəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Atasından sonra Avşar еlinin başçısı olmuşdu. Nüsrətülmülк ləqəbi, polкovniк rütbəsi vardı. Sərdar ünvanı ilə tanınırdı. Məhəmməd xan müqəddəs Məккə ...

                                               

Hacı Məhəmmədəli Şirvani

Hacı Məhəmmədəli Şirvani 1783-cü ildə Şamaxıda dünyaya gəlmişdir. XVIII əsrin tanınmış alimlərindən olmuşdur. Hacı Zeynalabdin Şirvaninin qardaşı olan bu şəxs səyyah, mütəfəkkir, tarixçi, maarifçi, ədib və şair kimi tanınmışdı. O, "Fani" təxəllüs ...

                                               

Hacı Məhəmmədkazım Məlikəttüccar

Hacı Məhəmmədkazım Ağa Məhəmmədmehdi oğlu Məlikəttüccar 1850-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Ticarətlə məşğul idi. Atasından sonra ticarət əncüməninə başçılıq etmişdi. Tehranda yaşayırdı. Nasirəddin şah Qacarın yaxını idi. Şahın ticari i ...

                                               

Hacı Məhəmmədsadıq xan Müşiri-Dəftər

Hacı Məhəmmədsadıq xan Mirzə Yusif Mustovfinin oğlu, o da Mirzə Məhəmməd Mustovfinin, o da Mirzə Mətiya Mustovfi Təbrizinin oğludur. Bu ailə Azərbaycanın qədim əyanlar zümrəsinə məxsusdur. Hacı Məhəmmədsadıq xan Müşiri-Dəftər Hacı Səməd xan Şücaə ...

                                               

Hacı Mirhəşim Seyid

Hacı Mirhəşim Miryaqub oğlu Seyid, Xok, Naxçıvan MSSR) – Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Aparatının Dövlət quruculuğu, inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdiri, 2-ci dərəcə dövlət müşaviri; hüquqşünas.

                                               

Hacı Mirzə Ağa Billuri

1864 -cü ildə təbriz şəhrində doğulur.azərbaycan aydınlarındandır.məşrotə inqilabinda güclü iştirak edir.1907 də təbrizdə azərbaycan qazetin sonra həşərolərz adli turkcə qazetlər boraxir. birinci dünya savaşında şeyxməmməd xiyani qiyaminə qatılır ...

                                               

Hacı Mirzə Əli Şəbüstəri

Hacı Mirzə Əli Şəbüstəri 1898-ci ildə Şəbüstərdə, tacir ailəsində doğulub. Xiyabani hərəkatında iştirak edib. Köhnə demokrat hesab edilirdi. Bir oğlu İran ordusunun kapitanı idi və ölkənin cənubunda xidmət edirdi. Daşınmaz əmlak və bağdan gələn g ...

                                               

Hacı Mirzə Əliqulu Yusifzadə

Əliqulu Kərbəlayı Yusif oğlu 1808-ci ildə Şuşa şəhərində dоğulmuşdu. Ilk təhsilini atasından almışdı. Təzkirəçi Məhəmməd ağa Müctəhidzadə "Riyazül-aşiqin" adlı əsərində yazır: "Bu alimü amilü fəqihi-kamil təvəllüd еdibdir Şuşada və əvayili-sinnin ...

                                               

Hacı Mirzə Hüseyn xan Sərabi

Hüseyn xan Mirzə Abdulla oğlu Sərab şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət etmişdi. Hacı Mirzə Hüseyn xan əvvəl ...

                                               

Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Təbatəbai

Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Təbatəbai Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Atası Mirzə Əliəsgər mustofvi maliyyə müfəttişi vəzifəsində çalışmışdı. Oğlu Məhəmmədrəfiyə əvvəlcə ev, sonra mədrəsə təhsili vermişdi. Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Təbatəbai bütün elm ...

                                               

Hacı Möhsün xan Əmini

Hacı Möhsün xan bin Hacı Əli xan bin Mirzə Məhəmməd xan Ləvasani Qacarlar dövrünün məşhur şəxslərindən biridir. Atası Mirzə Əli xan Əminəddövlə Qacarlar dövlətinin baş naziri olmuşdu. Maarifpərvər şəxs olduğundan məmləkətdə çoxlu məktəblər açmışd ...

                                               

Hacı Murad

Hacı Murad – Şimali Qafqaz xalqlarının əslən Dağıstanın Xunzax kəndindən olan görkəmli rəhbərlərindən biridir. Milliyətcə avardır. Lev Tolstoyun eyniadlı əsərinin baş qəhrəmanıdır.

                                               

Hacı Nuran

31 yanvar 1977-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının məzunu, magistr, aspirant, elmlər namizədi və dosent adını qazanmışdır. Daha sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdur.

                                               

Hacı Ömər Əfəndi

Hacı Ömər Əfəndi Qazax mahalının I Şıxlı kəndində anadan olub. Ömər Əfəndi gənc yaşlarından ömrünü elmə həsr edərək böyük bir müctəhid səviyyəsinə qədər yüksələ bilib. Qazax şəhərinin Şıxlı kəndində ilk məktəbi məhz Hacı Ömər Əfəndi acıb.Onun fəl ...

                                               

Hacı Ramazan

Hacı Ramazan Kərbəlayi Mirəli oğlu 1814 ildə Şuşa qəzasının Seyidli indiki Ağdamın Seyidli kəndi kəndində anadan olmuşdur. O, ailənin ikinci övladı olmuşdur. Atası Kərbəlayi Mirəli dünyasını dəyişəndə 12 yaşlarında idi. Ramazan anasının himayəsin ...

                                               

Hacı Rəhim

Hacı Rəhim Molla Şəfi oğlu 1860-cı ildə Göyçə mahalının Daşkənd kəndində anadan olub. O, Daşkənddə dinin mahir bilicilərindən olmuşdur. Hacı Rəhimin babası Qazaxın Dəmirçilər Qazax kəndindən Göyçə mahalına köçübdür. Ümumiyyətlə bu nəsil axund, mo ...

                                               

Hacı Rəhim xan Çələbiyanlı

Hacı Rəhim xan Hac; Əli xan oğlu Qaradağ vilayətinin Kərmədüz mahalının Həsrətan kəndində anadan olmuşdu. 1877-ci ildə böyük qardaşını Çələbiyanlı elinin elbəyiliyindən və sərhəddar vəzifəsindən kənarlaşdırıb, özü yiyələndi. Qardaşı oğlu Kərim xa ...

                                               

Hacı Sara xanım Qaradağlı

Hacı Sara xanım Qaradağın sonuncu xanı Məhəmmədqulu xan Qaradağlının qızıdır. Həsənəliağa xan Qaradağski ata, Məhəmmədhüseynağa xan Qaradağskinin bacısı. Müqəddəs Məkkəyi-müşərrəfi ziyarət etmişdi. Hacı Sara xanım Qulu xan Şambayatı-Qacarın nətic ...

                                               

Hacı Sasan mirzə Qovanlı-Qacar

Sasan mirzə Bəhmən mirzə oğlu 1832-ci ildə Tehran şəhərində dоğulmuşdu. Saray təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. Bəhaüddövlə ləqəbini daşıyırdı. Müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət еtmişdi. Nasirəddin şahın оğullarından Sultan Mоinəddin mirzənin və ...

                                               

Hacı Seyfəddin Bayat

Hacı Seyfəddin Bayat Nişapur şəhərində anadan olmuşdu. Şah Sultan Hüseyn Səfəviyə xidmət etmişdi. Əfqanlar paytaxt İsfahanı aldıqdan sonra Nadir şah Qırxlı-Avşara qoşulmuşdu. Əfqanlara, osmanlılara və Böyük Moğollar imperiyasına qarşı vuruşmuşdu. ...

                                               

Hacı Seyid Nəsrulla xan Dəbirəssəltənə

Hacı Seyid Nəsrulla xan Mirzə Rəfi oğlu Diba-Təbatəbai 1861-ci ildə Təbriz şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini atası Məhəmmədrəfi Nizamülüləmadan almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Müzəffərəddin mirzə Cənubi Azərbaycanın valisi olarkən Nəsrul ...

                                               

Hacı Səədi

Səədi Hacı Həsən oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Hacı Səlim Axundzadə

Hacı Səlim Axundzadə - – ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin üzvü.

                                               

Hacı Surxay Məmmədli

Hacı Surxay Məmmədli - Azərbaycanlı ilahiyyatçı-din xadimi, ilahiyyat elmləri doktoru, İçərişəhər" Cümə” məscidinin axundu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İçərişəhər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Dərbənd şəhəri üzr ...

                                               

Hacı Şahin

Hacı Şahin - azərbaycanlı ilahiyyatçı - din xadimi:" Mənəvi Dünya” Milli-Mənəvi Dəyərlərimizin Təbliği İctimai Birliyini təsisçisi və sədri: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi.

                                               

Hacı Yusif ağa Muğanlı

Hacı Yusif ağa Rəhim ağa oğlu 1769-cu ildə Qarabağın Dəmirçihəsənli mahalının Muğanlı obasında anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Şuşa şəhərində mədrəsədə oxumuşdu. Şəhərə köçmüş, İbrahimxəlil xan Cavanşirin divanxanas ...

                                               

Hacı Zeynalabdin Əliyev

Hacı Zeynalabdin Əliyev 1858-ci ildə Şuşa qəzasının Seyidli indiki Ağdamın Seyidli kəndi kəndində anadan olmuşdur. Hacı Zeynalabdin Əliyev mükəmməl dini təhsil almış, ərəb, fars dillərini, şəriət elmlərini öyrənmişdir. O, Məşhəd və həcc ziyarətin ...

                                               

Hacı Zeynalov

Hacı Həbib oğlu Zeynalov, Lənkəran, Lənkəran qəzası – 24 oktyabr 1989, Bakı) – antisovet İldırım təşkilatının qurucularından biri.

                                               

Hacıağa İbrahimbəyli

Hacıağa Məmmədəli oğlu İbrahimbəyli - 1890-cu ilin dekabr ayının 8-də Salyan rayonunda anadan olmuşdur. Bakıda kommersiya məktəbini və 1913-cü ildə Tiflis hərbi məktəbini bitirmişdir. Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı qızı Böyükxanım Hüseynzadə ailə ...

                                               

Hacıbaba Cəbiyev

1920-ci ildə ailə qurmuş Hacıbaba Cəbiyevin 1930-cu ildə Azər, 1932-ci ildə İrşad, 1937-ci ildə isə Oqtay adlı oğlanları dünyaya gəlmişdir. Çətinliklə də olsa, ailə təhsil almış uşaqlardan İrşad və Oqtay müəllim, Azər isə mühəndis kimi fəaliyyəti ...

                                               

Hacıbaba Əskərov

Hacıbaba Əskərov - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi, ağır atletika üzrə beynəlxalq kateqoriyaya layiq görülən ilk azərbaycanlı hakim,

                                               

Hacıbaba Həsənov

Hacıbaba Həsənov 13 sentyabr 1922-ci ildə Əhmədli kəndində anadan olub. 1942-47-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil alıb. Bir müddət Əhmədli kənd xəstəxanasında həkim, baş həkim işləyib. Lakin m ...

                                               

Hacıbaba Zeynalov

Hacıbaba Məmməd oğlu Zeynalov - general-mayor, 402-ci atıcı diviziyanın komandiri, 1957-1960-cı illərdə Bakı ali ümumqoşun komandanlıq məktəbinin rəisi.

                                               

Hacıbala Əsgərov

Əsgərov Hacıbala Rüstəm oğlu 55 yaşlı Hacıbala Hacı Rüstəm oğlu Ağdərə kəndində doğuimuşdur, ailətidir, bisavaddır, hüquqdan məhrum edilmiş qolçomaqdır. Hər iki qardaşın ittihamnaməsində eyni sözlər yazılıb. 1931-ci ilin avqust-sentyabr ayları ər ...

                                               

Hacımurad İbrahimbəyli

1947-ci il dekabrın 24-də Mir Cəfər Bağırovun adına Gürcüstanın Axalsıx şəhərindən qvardiya leytenantı Hacımurad Hacağa oğlu İbrahimbəylinin göndərdiyi məktubda deyilir: "Əziz Bağırov yoldaş! Mən 1924-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam, azərba ...

                                               

Hacımurad Pənahov

Hacımurad Şirəli oğlu Pənahov - gəmi kapitanı, SSRİ Ali Sovetinin VII çağırış deputatı, uzaq səfərlərə çıxan ilk kapitanlardan biri.