ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74
                                               

I Amenemhet

I Amenemhet XII sülalə qədim Misir fironu, təxminən e.ə. 1994 – 1975 ci illərdə təkbaşına, son on ili e.ə. 1965 ci ilə kimi oğlu I Sesostrislə birlikdə hıkumdarlıq etmişdir.

                                               

I Əbdürrəhman

I Əbdürrəhman Əbül-Mütarrif Əbdürrəhman əd-Daxil ibn Müaviyə bin Hişam - Əndəlüs Əməvi dövlətinin qurucusu.

                                               

I Firuz

Ağsuvar xan Sasani şahı I Yezdəgirdi özündən asılı vəziyyətə saldı və 459-cu ildə himayə etdiyi sasani vəliəhdi Firuzu Sasani taxtına çıxartmağa nail oldu. Firuz Ağ hunlardan asılılığı qəbul edərək, hər il onlara vergi verirdi. O, eyni zamanda Se ...

                                               

I Gelasi

Papa Roma yepiskopu I Gelasi Gelasius, 492-496–cı illər pontifikatı Bizans imperatorundan asılı vəziyyətdə idi. Bu situasiyada o, hər iki hakimiyyətin potestates Tanrıdan qaynaqlanması və deməli, eyni dərəcədə legitim olması barəsində təlim irəli ...

                                               

I Gülbahar xatun

Gülbahar Xatun - Osmanlı padşahı Fateh Sultan Mehmetin həyat yoldaşlarından biridir. O dövrdə hələ Validə Sultan unvanı istifadə olunmamışdır. Ancaq Gülbahar Xatunun saraydakı rolu, sonrakı validə sultanlardan heç də fərqli deyildi. II Bəyazidin ...

                                               

I Xosrov

Ənuşirvan qonşu Bizansla uğurlu müharibələr aparmış, 570-ci ildə isə onun ordusu Yəməni tutmuşdur. Ənuşirvan atası I Qubadın başlamış olduğu quruculuq işlərini davam etdirərək, sərhəd məntəqələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bir çox ...

                                               

I Kimon

I Kimon və ya Kimon Koalem - Filaidlər ailəsindən olan Afina aristokratı, üç qat Olimpiya mükafatçısı, Pisistratidlərin əmri ilə öldürülmüşdür. Kiçik Miltiadın atası.

                                               

I Kserks

I Kserks ‎) - Əhəməni imperiyasının şahıydı. Yunanca Əski fars hökmdar adlarından Xšayāršā sözündən gələn Kserks, "qəhrəmanlar kralı" anlamına gəlir. Fars kralı I Kserks, illərdən bu yana atası I Daranın yunanlılara qarşı başlatdığı savaşı sürdür ...

                                               

I Qubad

Qubad ibn Firuz Firuz; 473 – 13 sentyabr 531) - 488-531-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş İran şahənşahı: I Xosrov Ənuşirəvanın atası

                                               

I Lui-Filipp

I Lui-Filipp, Surrey) - 1830-1848-ci illərdə Burbonların Orlean qolundan olan fransız kralı, general-leytenant. Onun hakimiyyət dövrü Fransa tarixinə İyul monarxiyası kimi daxil olmuşdur. Maliyyə elitasının maraqlarını əks etdirən Lui-Filipp fran ...

                                               

I Ptolemey

I Ptolemey - Makedoniyalı İsgəndərin sərkərdəsi və silahdaşı, Misirin уддштшяь dövrünün əvvəlcə diodoxlardan biri sonra firon hökmdarı, ptolomeylər sülaləsinin yaradıcısı. E.ə. 305-ci ildə firon rütbəsini qəbul etmişdir.

                                               

I Rusa

Özündən əvvəlki Urartu hökmdarı, atası II Sardurinin dövründə artıq Urartu dövləti assurlarla mübarizədə xeyli zəifləmişdi və hətta bir çox vilayətlər Urartunun siyasi təsir dairəsindən çıxmışdı. Bu ərazilər Assuriyanın hakimiyyəti dairəsinə alın ...

                                               

I Sebekhotep

I Sobekotep - qədim Misirin on üçüncü sülaləsinə aid firondur. O, on üçüncü sülalənin nisbətən az tanınan hökumdarlarından olub, adı Turin çar papirusunda VI sütun, XV qrafada yer almışdır. Burada onun adının altında bir oğula malik olması müəyyə ...

                                               

I Selevk Nikator

Selevk Nikator əvvəlcə II Filipə xidmət etmişdi. Onun vəfatından sonra İsgəndərin mühafizəçisi olmuşdu. I Selevk Nikator Makedoniyalı İsgəndərin vəfatından sonra başqa diadoxlarla birlikdə Selevkilər imperiyasının binasını qoydu. Digər diadoxlarl ...

                                               

I Tutmos

I Tutmosun hakimiyyəti işğalçılıq müharibələrinin geniş-lənməsi ilə səciyyələnir. I Amenxotepin bacısına evlənən I Tutmos bu nigaha əsasən hakimyyətə sahib olmuşdu. I Tutmos cənubda Misirin siyasi mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə yürüş təşki ...

                                               

I Yahhotep

I Yahhotep və ya Ahhotep - XVII sülalənin qədim Misir kraliçası, firon II Taa Sekenenranın həyat yoldaşı. Hiksosların işğalı zamanı vacib rol oynadı və xalq arasında uzun müddət hörmətə layiq görüldü. O, bir müddət oğlu Yahmos 1-ci regenti olaraq ...

                                               

II Abqar

II Abqar - e.ə. 68 - 53-cü illərdə Edessanın hökümdarı. E.ə. 64-cü ildə II Abqar Şimali Mesopotamiyanın zəbt edilməsində Qney Pompeyin leqatı Lutsi Afraniyə kömək edərək Qədim Roma qoşunlarıyla ilə birləşmişdir. Fərziyələrdən birinə əsasən, e.ə. ...

                                               

II Əhmədxan sultan

Əhmədxan sultan İlisu sultanı Alxas bəyin ailəsində doğulmuşdur. Anası Qazıqumuq hakimi Məhəmməd xanın qızı olmuşdur.Əhmədxan sultan 1803-cü ildə əmisi Xanbaba bəyi hakimiyyətdən kənarlaşdıraraq İlisu sultanı seçilmişdir.Bununla da sultanlığın ər ...

                                               

II Gustaf Adolf

II Gustaf Adolf, Lützen) 1611 - 1632-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş İsveç kralı. 1611-ci ildə taxta çıxdıqda dövlət sərhədlərini genişləndirmək siyasətini həyata keçirmiş və düzgün qərarlar qəbul etməklə Baltik dənizini İsveç gölünə çevirmişdi, Mü ...

                                               

II Gülbahar Xatun

II Gülbahar Sultan ; - Osmanlı padşahı Yavuz Sultan Səlimin öz anası və II Bəyazidin səkkizinci qadınıdır. Bəzi qaynaqlarda adının Ayşə Xatun və atasının Zülqədəroğlu Əlaüddövlə Bozqurd bəy olduğu qeyd edilir.

                                               

II Xosrov xan (Ərdalan)

Xosrov xan Bəni Ərdalanın hakimiyyəti illərində Ərdalan vilayətinin hərbi siyasi-qüdrəti daha da güclənir, müstəqilliyi artır. Belə ki, 1779-cu ildə Kərim xan Zəndin ölümündən sonra hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan Qacarlar sülaləsi yalnız Xosro ...

                                               

II İovannes

II İovannes - erməni katolikosu. 565-ci ildə Dvində nestorianlıq və xalkidonçuluq əleyhinə üçüncü kilsə yığıncağı təşkil etmişdir. Onun iki məktubu məlumdur, hansı ki Albaniyanın və Süniyin dini rəhbərlərindən nestorianlığa qarşı təcili tədbirlər ...

                                               

II Kir

Böyük Kir, II Kir, Midiyalı Kir – qədim İran padşahı və Əhəmənilər İmperiyasının banisi. II Kirin başçılığı altında Əhəməni İmperiyası cənub-qərbi Asyanın tamamını fəth edərək, ərazisinə görə o zamanlara qədər dünyada görünməyən genişlikdə bir dö ...

                                               

II Mentuhotep

II Nebhepetre Mentuhotep: e.ə. 2046 - e.ə. 1995) Antik Misirin 11. sülaləsi dövründə 51 il hökm sürən bir firondur. Taxtda olduğu 39 il müddətində Misirin müxtəlif problemlərlə mübarizə etdiyi Birinci boşluq dövrü deyilən dövrdə iqtisadi və siyas ...

                                               

II Məhəmməd xan Ziyadoğlu-Qacar

1778-ci ildə Gəncənin hakimi II Məhəmməd xan Şahverdi xan oğlu oldu. Məhəmməd xan qəddarlığa qurşanıb qohum-qardaşlarını zəlil etdi. Şirazdan qayıtmış əmisi Rzaqulu xanı dünya işığına həsrət qoydu. Kor olmuş Rzaqulu xan siyasi səhnədən çəkildi. 1 ...

                                               

II Navuxodonosor

II Novuxodnosor e.ə. 605-562-ci illərdə hakimiyyətde olmuş Babil kralı. II Novuxodnosor, Neo-Babil İmperatorluğunun qurucusu və Keldani sülaləsinin ilk kralı Nabopolassarın oğludur. Atasının dövründə, Assuriyalılara qarşı müharibələri davam etdir ...

                                               

II Pavel

Pyetro Barbо 23 fevral 1417-ci ildə Venesiyada anadan olmuşdur. Papa IV Yevgeni ilə qohumluq əlaqələrinə sahib olduğuna görə 23 yaşında kardinal təyin olunmuşdur. Papa seçildikdən sonra onu idarə etmək həvəsinə düşən kardinalları itaət altına alm ...

                                               

II Pedro

II Pedro - Braziliya imperatoru olaraq Braqansa dinastiyasından olan və ölkəni 1831 - 1889 cı illərdə idarə edən şəxs

                                               

II Ramzes

II Ramzes - eyni zamanda "Böyük" adlandırılan XIX sülalənin III fironu. Hökumranlıq müddəti e.ə. 1279-1213 ci illəri əhatə edən II Ramzes qədim Misirin ən əhəmiyyət kəsb edən və məşhur fironu sayılır. Onun hakimiyyəti zamanı Misir özünün çiçəklən ...

                                               

II Sarduri

I Argiştinin oğlu II Sarduri e.ə. 764-735-ci illər hakimiyyətə gələn zaman Urartunun çiçəklənməsini təmin edən beynəlxalq şərait dəyişməmişdi. Assuriya hələ siyasi böhrandan çıxmamışdı. Buna baxmayaraq II Sarduri bütün istiqamətlərdə müharibə apa ...

                                               

II Sobekotep

II Sobexotep ikili adı Amenemhet Sobexotep qədim Misirdə təxminən e.ə. 1724-1718 cü illərdə. hökumranlıq etmiş on üçüncü sülalənin fironudur. II Sobekotep Amenemhet haqqındakı məlumatlar Medamud tikintiləri ilə bağlıdır. Təxmin eilir ki, Teban sa ...

                                               

II Urban

II Urban - əsil adı Otho de Lagery, 12 mart 1088-ci ildən ömrünün sonuna qədər papalıq etmişdir. Papa II Urban və bir çox din adamının rəhbərliyi ilə 1095-ci ildə Klermon konseyi yəni Klermon kilsə məclisi çağrılır və bələliklə Xaç yürüşlərinə ça ...

                                               

II Yan Kazimir

II Yan Kazimir 22 mart 1609-cu ildə Krakovda anadan olmuşdur 1648-ci ildə Polşa və Böyük Litva knyazlığı kralı olmuşdur. Reç Pospolitanın, Yuxarı Silesiya Opole knyazlığının, İsveçin isə 1648-1660-cı illər arasında hörmətli kralı olmuşdur. Polşad ...

                                               

II Yezid ibn Əbdülməlik

Ömər ibn Əbdüləziz vəfat etdikdən sonra II Yezid ibn Əbdülməlik taxt-taca yiyələnərək doqquzuncu Əməvi xəlifəsi olmuşdur. Onun xəlifəliyi dövründə İslam aləmi üçün dəyərli tarixi hadisə baş verməmişdir. Əksinə, bu dövrdə xəlifə Ömər ibn Əbdüləziz ...

                                               

III Amenhotep

III Amenhotep - Misirin Qədim dövrünə aid XVIII sülalənin e.ə. 1388–1351 ci illərdə hökmranlıq etmiş VIII fironu.

                                               

III Antioks

Antiox Midiya satrapı, qardaşı Aleksandri Fars satrapı təyin ədir. Lakin Molon Selevkilər sülaləsinə qarşı üsyan qaldırır. E.ə. 222-220-ci illərdə o, öz hakimiyyətini genişləndirir. Lakin Molonun hakimiyyəti uzun sürmur. O,döyüşlərin birində məğl ...

                                               

III Bakur

III Bakur - Chosroid sülaləsindən olan sonuncu İberiya hökmdarı. III Bakur 580-ci ildə vəfat etmişdir. Onun ölümü ilə yerli Kartli sülaləsi kimi tanınan Chosroid sülaləsinin varlığına son qoyulmuş, İberiya monarxiyası öz müstəqilliyini itirmiş və ...

                                               

III Dara

Əhəmənilər sülaləsinin sonuncu hökmdarı bir çox qardaşlarını güdaza verən, cinsindən və yaşından asılı olmayaraq bütün qohum-əqrəbasını tələf edən qanlı müstəbid III Artakserks Əhəmənilər imperiyanın ömrünü bir neçə il uzatmışdı. III Artakserks m ...

                                               

III İnnokenti

Lotario təxminən 1161-ci ildə İtaliyada Ananyi yaxınlığında yerləşən Qavinyanoda anadan olmuşdur. Onun atası Trazimondo qrafı, Romaya 9 papa bəxş edən tanınmış Konti evinin üzvü idi. Lotario papa III Klimentin qohumu idi. Onun anası Klarisiya Sko ...

                                               

III Ramzes

III Ramzesin hakimiyyət illəri Qədim Misir dövlətinin Yeni padşahlıq erasının sonuncu yüksəliş dövrü olmuşdur.Qalibiyyətli müharibələr nəticəsində ölkənin varlığı saxlanılmış və özünün 3000 illik tarixdə sonuncu dəfə yenidən çiçəklənmə dövrünə da ...

                                               

III Tutmos

III Tutmos - Misir XVIII sülalə fironu. III Tutmos bir sıra uğurlu müharibələr apararaq II Ramzes və III Amenofis kimi Misiri güc sahibinə çevirə bilmişdir. XVIII sülalə dövründə vərəsəlik ana xətti ilə təyin olunduğu üçün III Tutmos taxta iddiaç ...

                                               

IV Hörmüz

IV Hörmüz adı ilə tanınsa da, Şahnamədə Torkzad, yəni Türk oğlu adı ilə də tanınır. Bunun səbəbini isə onun anasının türk xaqanının qızı olması göstərilir. Lakin bunu Encyclopædia Iranica rədd edir. Burada bildirilir ki, onun anasının türk xaqanı ...

                                               

IV İohann

IV İohann Komnenos, 1429-ci ildən 1459-ci ilə qədər Trabzon imperiyasının imperatoru. Trabzon imperatoru IV. Aleksios ilə Theodora Kantakouzenenin oğludur.

                                               

IV Mehmed Gəray

IV Mehmed Gəray - Krım xanıdır." Sofu Mehmed Gəray xan ” adı ilə də tanınır. və illərində hakimiyyətdə olmuşdur. Polşa və Litva Knyazlığı ilə ittifaq siyasətini müdafiə etmişdir. IV Mehmed xan olmaqla bərabər, dini və fəlsəfi şeirləri ilə məşhur ...

                                               

İbadət Nəcəfov

İbadət Nəcəfov - Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. Nəcəfov İbadət Nəcəf oğlu 1972-ci il yanvarın 2-də Laçın rayonunun Oğuldərə kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Oğuldərə kənd orta məktəbinin I sinfinə gedib, 1989-cu ildə həmin məktəbi qurtarıb. 19 ...

                                               

İbadulla bəy Muğanlinski

İbadulla bəy Muğanlinski İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 1901-1902-ci il on səkkizinci buraxılışının məzunudur. Onunla həmin buraxılışda Y.Babayev, A.Sultanov, C.Məmmədov, Ş.Mahmudbəyov, H.Şaxtaxtınski və başqalarının adları yazılmışdır. Maarif ...

                                               

İbadulla bəy Nurullabəyov

İbadulla bəy Nurullabəyov Lənkəran qəzasında anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra rus-tatar məktəbini bitirmişdi. Qəza idarəsində dəftərxana xidmətçisi kimi xidməti fəaliyyətə başlamışdı. Sonra tərcüməçi, pristav kimi xi ...

                                               

İbadulla Əliyev

İbadulla Ağaməli oğlu 1879-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. Riqa Politexnik İnstitutunda H.Z.Tağıyevin təqaüdü ilə ali təhsil almışdı 1902-1909. Bakıda Tağıyevin neft mədənlərində mühəndis işləyib 1909-1917. Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə 1918-2 ...

                                               

İbiş Məmmədov

İbiş Behbud oğlu Məmmədov 13 iyun 1961-ci ildə Ermənistan SSR Qafan rayonunda anadan olub. 1988-ci ildə Qafan şəhərində mitinq keçirən erməni ekstremistləri: - deyəndə, İbiş cavab verib ki, mən Azərbaycanın oğluyam, Qarabağ da Azərbaycan torpağıd ...

                                               

İbn Bətutə

Digər ərəb səyyahlarından fərqli olaraq, olduğu ölkələrin əhalisi haqqında daha çox maraqlanmışdır. 22 yaşında Mərakeşdən İskəndəriyyə şəhərinə gəlməklə Misirin əsas hissələrində olmuş, daha sonra Fələstin Məkkəyə getmişdir. Məkkədən geri Fələsti ...