ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75
                                               

İbn əl-Haytəm

İbn əl-Haytəm döğulduğu Bəsrə şəhərində vəzir vəzifəsini tuturdu, ancaq elmə həvəs vəzifəni ataraq elmlə məşğul olmağa gətirib çıxardı. Onun Nil çayının suyunu tənzimləmək planı Misir hökmdarı əl-Həkimin diqqətini cəlb edir. Onun riyaziyyata, ast ...

                                               

İbn əl-Müsənna

İbn əl-Müsənna - Bağdadın "ən-Nizamiyyə" mədrəsəsində mühazirələr oxuyur. O, "Azərbaycan tarixi" əsərinin müəllifidir. Lakin çox təəssüf ki, bu əsər bizə qədər gəlib çatmamışdır. İbn əl-Müsənna hicri 580 -ci ildə Təbrizdə vəfat etmişdir. Görkəmli ...

                                               

İbn Ərəbşah

İbn Ərəbşah 5 noyabr 1389-cu ildə Dəməşq şəhərində anadan olub, 1450-ci ildə isə Qahirədə vəfat etmişdir. O, 1401-ci ildə 12 yaşında ikən, Əmir Teymur Dəməşqi ələ keçirmiş, onu, anası və qardaşları ilə birlikdə, yerli sakinlərdən əsir etdiyi bütü ...

                                               

İbn Xəldun

İbn Xəldun - çağdaş tarixin, sosiologiyanın və iqtisadiyyatın öncüllərindən biri olaraq qəbul edilən XIV əsr filosofu, dövlət xadimi və tarixçisi. Nüfuzlu bir ailənin övladı olduğu üçün gözəl təhsil almış, Tunisdə və Mərakeşdə dövlət vəzifələrind ...

                                               

İbn Xəllikan

Şəms əd-Din Əbül-Abbas Əhməd əz-Şafi ibn Məhəmməd ibn İbrahim ibn Əbu Bəkr ibn Xəllikan ibn Bavək ibn Şakəl ibn əl-Hüseyn ibn Məlik ibn Cəfər ibn Yəhya ibn Xalid ibn Bərmək - Bərməkilər soyundan olan XIII əsr islam alimi və tarixçisi.

                                               

İbn Makula

IX əsrdə Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Həbib əl-Bağdadi tərəfindən əsası qoyulan "əl-Mütəlif və-l-Müxtəlif" "Adların oxşar və fərqli cəhətləri" janrı ərəb-müsəlman ədəbiyyatında bioqrafik ədəbiyyatın bir qolu hesab edilir. Bu janr XI əsrin ikinci yarısı ...

                                               

İbn Tağrıberdi

Əbül-Mühsin ibn Tağrıberdi və ya - Əl-Məgrizidən sonra məmlük dövrünün ikinci ən sanballı tarixçisi hesab olunur.

                                               

İbrahim Abbasov

Abbasov İbrahim İsa oğlu 1958-ci ildə Gədəbəy rayonunun Ağamalı kəndində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini də həmin kənddə almış və 1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. Ancaq onun burada yaxşı oxumasını nəz ...

                                               

İbrahim ağa Usubov

İbrahim ağa Usubov - Çar Rusiyası ordusunda general-mayor, Hərbiyyə naziri yanında tapşırıq generalı. Artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski və Səməd bəy Mehmandarovla çiyin-çiyinə vuruşmuşdur. Üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Vladimir", ikinci dərəcəli ...

                                               

İbrahim Axundov

Sürgündə İdris Axundovun qardaşı İbrahim Axundov və Əliəfsər Nəcəfov aclıq etdikləri zaman ölüblər. 1918-ci ildə Azərbaycan podpraporşiklər məktəbini bitirib ondan əvvəl Gəncədəki Müəllimlər seminariyasını bitirib, Gəncə şəhər kitabxanasının müdi ...

                                               

İbrahim Axundzadə

İbrahim Axundzadə 1899-cu il oktyabrın iyirmisində Gəncədə ruhani ailəsində anadan olub. 1918-ci ildə Azərbaycan podporuçiklər məktəbini bitirib, ondan əvvəl isə Gəncədəki Müəllimlər seminariyasını oxuyub. O, Gəncə şəhər kitabxanasının müdiri işl ...

                                               

İbrahim Bayandurlu

Qarabağ müharibəsinin başladığı vaxtlarda İbrahim Bayandurlu Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində politologiya sahəsində təhsil alırdı. Təhsilini yarımçıq qoyaraq, Azərbaycana gəlir. 1992–ci ildə könüllü olaraq Qarabağda döyüşməyə getmiş, ağır ya ...

                                               

İbrahim bəy Aslanbəyov

İbrahim bəy Aslanbəyov 1822-ci ildə Bakıda Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Üç il Peterburqdakı dənizçilik məktəbində tərbiyə alan İbrahim bəy 1837-ci ildə oranı adı Qırmızı lövhəyə yazılmaqla bitirmişdir. Baltik dənizində "Aleksandr Nevski" ...

                                               

İbrahim bəy Davatdarov

İbrahim bəy Davatdarov 14 sentyabr 1851-ci ildə Şuşa qəzasının Ərəblər kəndində anadan olmuşdur. Ailə təhsili almış, Tiflis Piyada Yunker kursunu bitirmişdir. 1868-ci ildə unter-zabit kimi 16-cı Minqreli Qrenadyor alayında xidmətə başlamışdır. 15 ...

                                               

İbrahim bəy Səfərov

İbrahim Məşədi Hacı oğlu 1885-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. Molla yanında ibtidai təhsili almışdı. Sonra təhsilini dünyəvi məktəbdə davam еtdirmişdi. Orta təhsilini bitirəndən sonra, 1902-ci ildə Zaqafqaziya Qori Müəllimlər Sеminari ...

                                               

İbrahim Dakuklu

İbrahim Dakuklu 1934-cü il iyunun 30-da Kərkükün Dakuk rayonunda anadan olub. Soyadını da məhz doğulduğu bölgədən götürən İ.Dakuklu ilk və orta təhsilini Kərkükdə almış, 1954-cü ildə ibtidai sinif müəllimliyi kursunun məzunu olmuşdur. İbrahim Dak ...

                                               

İbrahim Əbilov

İbrahim Əbilov 1881-ci ildə Ordubadda anadan olmuşdur. Məhəmməd Tağı Sidqinin Ordubaddakı "Əxtər" məktəbində oxumuş, atasının vəfatından sonra ailəsini dolandırmaq üçün təhsilini yarımçıq qoymuşdur. 1903-cü ildən Petrovsk-Portda indiki Mahaçqala ...

                                               

İbrahim Əfəndizadə

Hacı İbrahim Əfəndi Əfəndizadə - Qafqaz müsəlmanlarının VI Müftisi. Müfti Hacı İbrahim Əfəndi Əfəndizadə 15 may 1870-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olub. 1944-cü ildə Qafqaz Zaqafqaziya müsəlmanlarının növbəti SSRİ tərkibində birinci qurultayınd ...

                                               

İbrahim Hatemikiya

İbrahim Hatemikiya ilk öncələr İran-İraq müharibəsi ilə bağlı müxtəlif qısa filmlər və sənədli filmlər çəkmışdir. İlk filmini 1986-cı ildə çəkmişdir. Filmin adı Kimlik adlanır. İndiyə qədər Fəcr Film Festivalında 8 dəfə mükafat ala bilmişdir. 199 ...

                                               

İbrahim İsayev

İbrahim Mirzə oğlu İsayev - Tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin II çağırış deputatı.

                                               

İbrahim Qədimov

İbrahim Qədimov 1949-cu il avqustun 5-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Atası Şulan İbrahim oğlu Qədimov, anası Şükufə Bəhmən qızı Qədimova. 1908-1918-ci illərdə Naxçıvanda qəza rəisi olan İbrahim Bəy Qədimovun nəvəsidir. Orta məktəbi bitird ...

                                               

İbrahim Quliyev (şərqşünas)

20 may 1959-cu ildə anadan olub. Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisidir. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və Vətəndaş Həmrəyliyi qəzetinin baş redaktorudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. ...

                                               

İbrahim Nafa

İbrahim Nafa - Misir jurnalisti, Əl-Ahram qəzetinin redaktoru və Ərəb Jurnalistlərinin Ümumi Birliyinin idarə heyətinin sədri.

                                               

İbrahim Nəbioğlu

İbrahim Nəbioğlu - jurnalist, yazar, publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, texniki elmlər namizədi, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ilk Türkiyə təmsilçisi, Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulu, Azərbaycanın Qara Dəniz İqtisadi Əm ...

                                               

İbrahim Rəhimov

Rəhimov İbrahim Molla Rəhim oğlu - ilk psixiatr həkimlərdəndir; atası Molla Rəhim Süleyman oğlu Gəncə qəzasının Dağkəsəmən kəndinin dövlət kəndlilərindən idi.

                                               

İbrahim Şehiç

İbrahim Şehiç - Bosniya və Herseqovinalı futbolçu. Bosniya və Herseqovina milli futbol komandasının və Ərzurumspor futbol klubunun oyunçusudur.

                                               

İbrahim Tağıyev

1934-cü ildə Gəncə rayon komitəsinin 1-ci katibi, 1937-ci ilin sentyabrında isə Bakı şəhər şurasının sədr müavini olub. Azərbaycan KP B Nuxanın qəza, Naxçıvanın vilayət komitəsinin, Gəncənin dairə komitəsinin məsul katibi olub. O həm də ZSFSR-in ...

                                               

İbrahim Yınal

Atası Yusif Yınal, Səlcuq bəyin dörd oğlundan biriydi. Səlcuq bəyin böyük oğlu Mikayıl bəy ölüncə, Orta Asiyada yaygın olan levirat adəti uyarınca dul arvadı, qardaşı Yusif bəylə evləndirildi və bu evlilikdən İbrahim Yınal dünyaya gəldi. Dolayısı ...

                                               

İbrahim Zənd

O, vaxtilə Tiflisdə xidmət еdən İran Xarici İşlər Nazirliyinin məmuru Tağı xanın ailəsində, 1888-ci ildə doğulmuşdu. Hərbi təhsilini Rusiyada almışdı. Bakıda Azərbaycan milli hökuməti dövründə, Xarici işlər nazirliyinin diplomatik şöbəsinin rəisi ...

                                               

İbrahimxəlil Axundlu

İbrahimxəlil Axundlu - – marif və idman xadimi.Nax.MR-in əməkdar müəllimi," SSRİ bədən tərbiyəsi əlaçısı”.

                                               

İclaülmülk

O, Rəfi ağa Nizamülüləma Təbrizinin oğlu, Mirzə Əsədulla xan Naziməddövlənin qardaşı oğludur. Əmisi Fars əyalətinin valisi olarkən onun yanında naib vəzifəsində çalışmışdı.Qardaşı Salar Ərfə İranın tanınmış simalarından idi.

                                               

İda Freund

İda Freund – Avstriyalı kimyaçı. Böyük Britaniyada universitetdə kimya dərsi keçən ilk qadındır. İki əhəmiyyətli kimya dərs kitabı yazan İda Freund, aktiv bir sufrajet idi.

                                               

İdris

İdris - Quranda bəhs edilən peyğəmbərlərdən biri və Şetin oğlunun oğlu. Deyilənə görə, onun dövründə ilk dəfə insanlar heyvan dəriləri geyməkdən qurtuldular. Parçanı tapıb yazı yazmağı yaxşılaşdırdığı deyilir. İslam mifologiyasına görə 4-cü mərtə ...

                                               

İdris Axundzadə

İdris Məmmədhüseyn oğlu Axundzadə - biologiya elmlər doktoru, professor, 1960-1980-ci illərdə Genetika–seleksiya elmi tədqiqat isntitutunun direktoru, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü.

                                               

İdris Heydərli

İdris Heydərli 1967-ci il Yardımlı rayonunun Yolocaq kəndində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin teatrşünas fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1995-ci ildə həmin universitetin "Mədəniyy ...

                                               

İdris Həsənov

İdris Həsənov - dissertasiya müdafiə etmədən filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini və professor adını alan tanınmış dialektoloq alim, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun profes­soru, 1932-ci ildə latın qrafikası əsasında korlar üçün nöqtəli hə ...

                                               

İdris Məmmədov (şəhid)

1958-ci ildə 23 sentyabrda Naxçıvanda anadan olub. Çilingər işləyib. İki övladı qaldı: Günay və Elnur.Yanvarın 19-da İdris Məmmədov Koroğlu bulağının yanındakı Qaraburun postunda növbədə olmuşdur. Bupost sərhəd yaxınlığındadır. İdris növbədə olan ...

                                               

İdris Rzabəyov

İdris İbrahim oğlu Rzabəyov 13 fevral 1938-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub, 31 saylı orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Geoloji-kəşfiyyat fakültəsinə qəbul edilib, 1961-ci ildə institutu bitirərək təyinatla" Neft Daşl ...

                                               

İdris Süleymanov

İdris Süleymanov 12 fevral 1915-ci ildə Goranboy rayonunun Goran qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Goranboy RHK-dan orduya çağırılmışdır. Leytenant İdris Süleymanov Qafqaz uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1942-ci il noyabrın əvv ...

                                               

İdris Yusifov

1998-ci il sentyabr ayının 17-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Sumqayıt şəhər Şah İsmayıl Xətai adına 30 saylı orta məktəbdə 1-ci sinifə getmişdir. 2008-ci ildə Paralimpiya İdman kompleksində üzgüçülüklə məşğul olmağa başlamışd ...

                                               

İxtiyar Hüseynli

İxtiyar Hüseynli - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti, "Tərəqqi" medalı təltifçisi. Jurnalistlər Birliyinin üzvü. Rəsmi dövlət nəşri - "Azərbaycan" qəzetinin Baş redaktorunun müavini.

                                               

İker Kasilyas

İker Kasilyas - İspan qapıçı, Avropanın ən yaxşı qapıçısı. Eyni zamanda İspaniya milli futbol komandası və oyunçusudur.

                                               

İkram İsrafil

İkram İsrafil 1964-cü il yanvarın 16-da Şəki rayonunun Bideyiz kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirmişdir. 1984-cü ildən M.Əzizbəyov adına Kimya Sənaye İstehsalat Birliyində növbə ustası və gəncl ...

                                               

İqbal Abbasov

Abbasov İqbal Əli oğlu 1958-ci ildə Gədəbəy rayonunun İsalı kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra Ağamalı adına Gəncə şəhəri Kənd təsərrüfatı İnstitutunun "Aqrokimya və torpaqşünaslıq" fakültəsini bitirmişdir. İnstitutu əla qi ...

                                               

İqbal Mahmudov

İqbal Böyükkişi oğlu Mahmudov - 1977-ci ildə Lənkəran rayonunun Liman şəhərində anadan olub. 1995-ci ildə Ukraynaya gedib. Donetsk Milli Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsini bitirib. Bundan sonra təhsilini Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Uni ...

                                               

İqbal Məmmədov

Məmmədov İqbal Nəriman oğlu 1965-ci ildə Lerik rayonunun Rəzgov kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1982-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat Uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili fakültəsinə qəbul olub v ...

                                               

İqnas Qoldziher

İqnas Qoldziher 22 iyun 1850-ci ildə Siqetvarda doğuldu. Dədə-babaları İspaniyadan Almaniyaya, oradan da Macarıstana köç etmiş zərgərliklə məşğul olan bir ailəyə mənsubdur. Dəri tüccarı Adolf Qoldziherin oğlu olan İqnas İgnace Isaac Jəhuda tünd y ...

                                               

İqnasio Herreyra

İqnasio Xose Herreyra Fernandez - Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Neftçi PFK klubunda hücumçu kimi çıxış edən Çilili peşəkar futbolçudur.

                                               

İqnasio Tapia

İqnasio Tapia Bustamante - Çili Primyera Diviziya təmsilçilərindən olan Uaçipato klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Çili futbolçusudur.

                                               

İqnati Loyola

İqnati Loyola 1491-ci ildə İspaniyanın Bask bölgəsinin Qipuskoa əyalətində doğulmuşdur. O, son dərəcə zəngin zadəgan ailəsinin 13 uşağından ən kiçiyi idi. Uşaqlıq illərini ailə mülkü olan Loyola qəsrində keçirmişdir. On dörd yaşında ikən ata və a ...