ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77
                                               

Qars döyüşü (1745)

Qars döyüşü - Osmanlı-Əfşar müharibəsi nin sonuncu əsas toqquşmasıdır. Döyüş Osmanlı ordusunun qəti şəkildə darmadağın edilməsi ilə nəticələndi. Bu döyüş həmçinin, Nadir şahın qazandığı sonuncu böyük hərbi zəfərdir. Döyüş fasilələrlə 10 günə qədə ...

                                               

Qəzvə

Qəzvə - Hz. peyğəmbərin iştirak etdiyi döyüşlərə deyilir. Bədr, Uhud və Xəndək Peyğəmbərin ən mühüm qəzvələrindəndir. Peyğəmbərin qəzvələrinin sayında tarixçilər ixtilaf ediblər. Bəziləri 26 bəziləri isə 27 qəzvə qeyd ediblər.

                                               

Qravelot döyüşü

Seynt - Priva- Qravelot vuruşu - Fransa-Prussiya müharibəsi gedişində 18 avsqust 1870-ci ildə Mets şəhərindən 12 km şim qərb və qərbdə yerləşən bu iki kənd ərazisində fransız Reyn ordusu ilə 1-ci və 2-ci alman orduları arasında baş vermiş döyüş.

                                               

Quadalete döyüşü

Quadalete döyüşü, Xeres –de-la-Frontera döyüşü - vestqotların Əməvi qoşunlarından olan ərəblərlə və bərbərlərlə döyüşü. 19 iyul 711 ildə Xeres-de-la-Frontera şəhəri yaxınlığında Quadalete çayı yanında baş verib. Vestqotların darmadağın edilməsi i ...

                                               

Qunduzca döyüşü

Qunduzca döyüşü – Qızıl Orda dövlətinin xanı Toxtamış ilə Teymur arasında indiki Samara oblastının Qunduzca çayı sahillərində 18 iyun 1391-ci ildə baş vermiş müharibə. Toxtamışın məğlub olub, ordusundan geriyə qalanla Volqa bölgəsinə geri çəkilmə ...

                                               

Las Navas de Tolosa döyüşü

Las-Navas-de-Tolosa döyüşü, yaxud əl-Ukab döyüşü ; - rekonkistanın ən böyük döyüşü. 16 iyul 1212 ildə Kastiliya, Araqon, Navarra və Portuqaliyanın birləşmiş qüvvələri ilə Əlmohadların orduları arasında baş vermiş döyüş. Müsəlmanların strateji məğ ...

                                               

Maqneziya döyüşü

Maqneziya döyüşü - E.ə. 190-cı ildə Selevkilər və müttəfiqləri ilə Roma Respublikası və Perqama krallığının orduları arasında döyüş. Selevkilər dövlətinin ordusuna III Antiox, Roma Respublikası ordusuna konsul Lusi Kornelli Skipo və qardaşı Publi ...

                                               

Malazgird döyüşü

Malazgird döyüşü - Bizans imperiyası ilə Səlcuqlu imperiyası arasında 26 avqust 1071-ci ildə İberiyanın Manzıkert nahiyyəsində baş vermiş döyüş. Döyüşdə Bizans ordusunun məğlub olması və imperator IV Roman Diogenin əsir düşməsi Anadoluda və ətraf ...

                                               

Maraş döyüşü

Maraş döyüşü və ya Maraşın müdafiəsi - Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olduğuna görə, Osmanlı İmperiyası ilə 1918-ci ilin oktyabr ayının 30-da imzalanan Mudros müqaviləsi çərçivəsində Anadolunun çox hissəsi kimi Maraşın da işğal edilməsi ilə i ...

                                               

Mərcidabık döyüşü

Mərcidabık döyüşü - Suriya və Misirin Osmanlıların əlinə keçməsinə səbəb olan döyüşlərdən ilki və ən önəmlisi. Döyüş Osmanlı ordusunun qələbəsi ilə başa çatmışdır.

                                               

Minq Şa döyüşü

Minq Şa döyüşü – 17 yanvar 707-ci ildə Qapağan xaqan komandanlığındakı Göytürk ordusu ilə Çaça Sengün komandanlığı altındakı Tan ordusu arasında baş vermis döyüşdür.

                                               

Muş döyüşü

Muş döyüşü - 1467-ci il noyabrın 11-də Muş düzündə Qaraqoyunlu Cahanşahla Ağqoyunlu Uzun Həsən arasında baş vermiş döyüş. Uzun Həsən qalib gələrək Ağqoyunlu dövlətinin təməlini qoydu. Qaraqoyunlu dövlətinin varlığına son qoyuldu. 1467-ci ildə Cah ...

                                               

Naxçıvan döyüşü (1406)

Naxçıvan döyüşü - 1406-cı ildə Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusiflə, Teymurilərin Təbriz hakimi Əbu Bəkr mirzə arasında Naxçıvan yaxınlığında baş vermiş döyüş.

                                               

Oltu döyüşü

Oltu döyüşü - Türk ordusu ilə Ermənistan Demokratik Respublikası arasında 25 iyul 1920 - 5 sentyabr 1920-ci il tarixi arası baş vermiş döyüşdür. Şərq Cəbhəsi Komandiri Kazım Qarabəkirin başçılıq etdiyi türk ordusunun qəti zəfəriylə nəticələnmişdir.

                                               

Persia sərhəddində döyüş

Persia sərhəddində döyüş – maday və fars hərbi qüvvələri arasında ikinci qarşılaşma. Döyüş, Persia üçün ciddi qələbə sayılmasa da, cənub-qərbi Asiyada Mdiyanın hərbi təsirinin yox olmasına ciddi işarə olmuşdur. Bu döyüş I Kambizin şəxsən iştirak ...

                                               

Poltava döyüşü

Poltava döyüşü, Şimal Müharibəsinin ən böyük döyüşü kimi 27 iyun 1709-ci ildə Poltavanın 6 verstliyində baş verib. Rus ordusunun həlledici qələbəsi Şimal müharibəsində dönüş nöqtəsi oldu, və İsveçin Avropada əsas hərbi qüvvə kimi mövqelərini sars ...

                                               

Puatye döyüşü (732)

Puatye döyüşü - 4 oktyabr 732-ci ildə İspaniyadan Fransa ərazisinə soxulmuş Abd-ür-Rəhmanın təxminən 40 minlik qoşunu ilə Toxmaq Karlın 30 minlik firəng qoşunu arasında baş vermiş vuruşma. Karlın qoşunu cinahlarını qoruyan Klen və Vyenna çayları ...

                                               

Ridaniyə döyüşü

Mərcidabık döyüşündən sağ çıxan Məmlük əmirləri Kansu Qavrinin ölümünün ardından onun döyüşdən əvvəl naib seçdiyi Tomanbayı Məmlük sultanı seçərək ətrafında toplandılar. Yeni sultan Tomanbay Sultan Səlimin Qahirəyə hücum etmə ehtimalına qarşı əsg ...

                                               

Sentqothard döyüşü

Sentqothard döyüşü, 1 Avqust 1664-cü ildə Osmanlı dövləti qarşısında Avstriya hersoqluğu, Müqəddəs Roma İmperiyası və bunların yanında müharibədə digər müttəfiq ölkələr arasında döyüş idi. Döyüş nəticəsində 10 avqust 1664-cü ildə Vasvar sülh müqa ...

                                               

Suğdak yürüşü

Monqolların Qıpçak ölkəsini işğal etmələrindən 1223 sonra, Qara dəniz ticarət yolunun təhlükəsizliyi sarsıldı. Digər tərəfdən, Trabzon Rum imperiyasının hakimiyyəti altındakı Suğdakın rum hakimləri də cənubdan gələn tacirlərin hücumlara məruz qal ...

                                               

Sultanbud döyüşü

1812-ci ilin əvvəllərində 20 minlik İran ordusu Qarabağa yürüş etdi. O, Şahbulaq və Sultanbud tərəfə irəlilədi. Böyük miqdarda artilleriyaya malik olan şah qoşunların İngilis zabitlərinin komandanlığı altında azsaylı rus qarnizonunu mühasirəyə al ...

                                               

Təbuk yürüşü

Təbuk yürüşü - Təbuk müharbəsi həzrət Məhəmmədin Hicri təqvimi il 9-cu ili Rəcəb və Şaban aylarındakı sonuncu savaşı idi. Bu Qəzvədə həzrəti Peyğəmbər Romalılarla müharbə etmək məqsədi ilə Təbuk məntəqəsinə səfər etdi. Amma səhabələrdən bəziləri ...

                                               

Trabzonun mühasirəsi (1205-1206)

Trabzonun mühasirəsi - 1205-ci ildən 1206-cı ilə qədər davam edən Anadolu Səlcuqlu dövlətinin Qara dənizin sahilində mühüm ticarət limanı olan Trabzon şəhərini ələ keçirmə təşəbbüsüdür. Səlcuqlular üçün uğursuzluqla nəticələnmişdir. Uilyam Miller ...

                                               

Uhud döyüşü

Uhud döyüşü - 23 Mart 625-ci ildə hal-hazırki Ərəbistan yarımadasının şimal-qərbində yerləşən Uhud dağında, Mədinədə məskunlaşan Müsəlmanlar ilə Məkkəli Əbu Süfyanın başçılıq etdiyi ordu arasında baş vermişdir. Döyüşün gedişində baş verən ən önəm ...

                                               

Uqra qarşıdurması

Uqra görüşü - Moskva knyazlığının Qızıl Orda dövlətindən asılılığına son qoyulması ilə nəticələnən münaqişə. 11 noyabr 1480-ci ildə Qızıl Orda hökmdarı Əhməd xanla Moskva knyazı III İvan arasında Uqra çayı ətrafında cərəyan edən qarşıdurmalı görü ...

                                               

Vadi əl-Xəznədar döyüşü

Vadi əl-Xəznədar və ya Üçücü Homs döyüşü - qərbi Suriyada Homs qəsəbəsinin şimal-şərqindəki Vadi əl-Xəznədarda Məmlük sultanlığı və Monqol imperiyasının qolu olan Elxanlı dövləti və onlara yardım edən Kilikiya çarlığı ilə Gürcüstan çarlığı arasın ...

                                               

Vahid Döyüş Komandanlığı

Vahid Döyüş Komandanlığı Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinə bağlı ən azı iki hərbi hissədən ibarət qüvvələrdən ibarət böyük və davamlı bir missiyadır. Bu komandanlıqlar xidmət sahəsindən asılı olmayaraq sülh və müharibədə təsirli bir komanda ...

                                               

Zorndorf döyüşü

Zorndorf döyüşü 1758 - Polşanın Kostşina məntəqəsindən 10 km şimal-şərqdə yerləşən Zorndorf yanında baş verən Yeddillik müharibə nin döyüşlərindən biri. Genearal-anşef V.V. Fermorun komandanlığı altında olan rus ordusu Şərqi Prusiyanı tutaraq, Be ...

                                               

Soma kömür mədəni faciəsi

2014 Soma kömür mədəni faciəsi - 13 may 2014-cü il tarixində Manisanın Soma kəndində Soma Holding tərəfindən idarə edilən kömür ocağında meydana gələn və Türkiyə tarixində 1992 Kozlu kömür mədəni faciəsindən sonra ən çox insan itkisinə səbəb olan ...

                                               

ABŞ İstiqlal müharibəsi

ABŞ İstiqlal müharibəsi - 1775-1783-ci illərdə ABŞ və İngiltərə arasında baş vermiş müharibə. Şimali Amerikada İstiqlaliyyət uğrunda müharibə 1775-ci ildə başlandı və bu müharibə nəticəsində İngiltərənin hökmranlığına son qoyuldu, 1776-cı ildə Am ...

                                               

ABŞ-da vətəndaş müharibəsi

ABŞ vətəndaş müharibəsi – Şimalla Cənub quldar ştatları arasında vətəndaş müharibəsi. Avraam Linkolnun prezident seçilməsinə cavab olaraq quldarlar cənub ştatlarını İttifaqdan ayırmağı qərara aldılar və müharibəyə hazırlaşmağa başladılar. 1861-ci ...

                                               

Ağaçayırı döyüşü

Ağaçayırı müharibəsi - 16 avqust 1488-ci ildə Osmanlı İmperiyası ilə Məmlük dövləti arasında Çukurova bölgəsində baş verən müharibə. Davud Paşa səfərdən qayıtdıqdan sonra, İstanbulda yeni bir Məmlük yürüşü üçün hazırlıqlara başlanıldı. Padşah, bu ...

                                               

Akri müharibəsi

1867-ci ildə Braziliya və Boliviya arasında sərhəd anlaşması imzalansa da xırda detalar tam işlənmir.Bölgəyə demək olar ki,maraq yox idi.Ərazi sıx keçilməz olması məskunlaşmaya imkan vermirdi.Məskunlaşma yalnız kiçik səhərlədə və kəndlərdə idi ki ...

                                               

Albaniya üsyanı (1910)

1910-cu ildəki alban üsyanı - Albaniyadakı Gənc Türk Osmanlı hökumətinin yeni mərkəziləşdirmə siyasətlərinə bir reaksiya idi. Bir sıra böyük həcmli üsyanların ilki idi. Üsyançılar Serbiya Krallığı tərəfindən dəstəklənmişdi. 1910-cu ilin ilk aylar ...

                                               

Altı günlük müharibə ilə bağlı mübahisələr

Altı günlük müharibə ilə bağlı mübahisələr - Orta Şərqdə və dünyada böyük dəyişikliyə səbəb olmuş Altı günlük müharibədən sonra bütün dünyada müzakirə olunan bəzi mübahisəli məsələlər nəzərdə tutulur. Bu mübahsələrin əksəriyyəti öz aktuallığını h ...

                                               

Alto Senepa müharibəsi

Alto-Senepa Ekvador və Peru arasında mübahisəli torpaqlara sahib olma üçün başlanan müharibə. İki ölkə arasında 1941-ci ildə sərhəd anlaşması imzalanır. 1960-cı ildə Ekvador bu anlaşmanı tanımadığını bildirdi. 1981-ci ildə Pakuişa müharibəsi Peru ...

                                               

Araukani müharibəsi

Araukani müharibəsi Uzun zaman sürən hərbi münaqişə İspaniya imperiyasına daxil olan Çili general-kapitanlıqda yaşayan kreol əhalisi ilə yerli əhali olan Mapuce xalqı və digər qəbilələrlər arasında baş vermişdir. Hərbi əməliyyatların arialı Matak ...

                                               

Araukaniyanın işğalı

Araukaniyanın işğalı -hərbi hərəkat olub Çili hökuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu hərəkat 1862-1886 cı illəri əhatə etmişdir. Nəticədə bölgə Çilinin ərazisinə cevrilmişdir.

                                               

Arazbar döyüşü

Arazbar savaşı - 1587-ci ildə Arazbarda оsmanlılarla qızılbaşlar arasında savaş. Tarixçi Şərəf xan Bidlisi yazır: "Bu ildə 995/1586/87 sərdar Fərhad paşa Bərdəni və Gəncəni tutmaq məqsədilə hücuma keçdi. О, vilayəti tutduqdan sоnra qacar və iyirm ...

                                               

Argentina İstiqlal müharibəsi

Argentina İstiqlal müharibəsi - Hərbi münaqişə 1810-1816 ci illərdə Argentina xalqının İspan ağalığına qarşı apardığı İstiqlal müharibəsi idi. Müharibənin səbəbi İspanların koloniyalarda ağalığı, kaloniyaların inşafını ləngidən qanunların qəbulu, ...

                                               

Argentina-Braziliya müharibəsi

Argentina və Braziliya müharibəsi. 10 dekabr 1825- 27 avqust 1828 ci ildə baş verir. Birləşmiş Rio-de-la Platanın Braziliyanın nəzarətində olan Sisplatanıno ələ keçirmək ucbatından başlayır.Bu ərazilərin Braziliyanın nəzarətinə keçməsi Argentina ...

                                               

Aslandüz döyüşü

Aslandüz döyüşü - 1813-cü il oktyabrın 18-də Rusiya-İran arasında Cənubi Azərbaycanda,Muğan ərazisində olan,Rusiyanın qələbəsi ilə nəticələnən döyüş. Bu ərazinin Azərbaycan tarixində xüsusi bir rolu vardı. Gülüstan müqaviləsinə yol,məhz Aslandüzd ...

                                               

Bafeus müharibəsi

Bafeus müharibəsi, Bapheus müharibəsi və ya Koyunhisar müharibəsi - 18-27 iyul 1302-ci il tarixdə Osmanlı bəyliyi ilə Bizans imperiyasının apardığı müharibədir. Bafeus müharibəsi Osmanlı bəyliyi və Bizans imperiyası arasında aparılan tarixdəki il ...

                                               

Balkan müharibələri

Balkan müharibələri - Osmanlı Dövlətinin 4 balkan dövlətinə qarşı 1912-1913-cü illərdə apardığı muharibə. Muharibənin əsl səbəbi Bolqarıstanla Serbiyanın Balkanlarda artan fəaliyyəti olmuşdur.

                                               

Bəsrənin fəthi (1546)

Bəsrənin Fəth - 1546-cı ildə Bəsrənin Portuqaliya imperatorluğunun əlinə keçmə təhlükəsinə qarşı Osmanlı imperiyası tərəfindən ələ keçirilərək birbaşa Türk idarəsinə alınmışdı.

                                               

Birinci Çeçenistan müharibəsi

Birinci Çeçen-Rus Müharibəsi - Rus-çeçen münaqişəsinin bir hissəsi olaraq Rusiya Federasiyası ilə Çeçen İçkeriya Respublikası arasında 1994-cü ilin dekabrından 1996-cı ilin avqust ayına qədər davam etmiş hərbi münaqişə. Bu müharibənin nəticəsi ol ...

                                               

Birinci Göktürk-Sasani müharibəsi

Birinci Göktürk-Sasani müharibəsi - Sasanilər ilə Qərb Göytürk Xaqanlığı arasında baş vermişdir Türklərin yanında başda Ağhunlar olmaq üzrə vassalları da iştirak etmişdir. İki dövlət arasındakı qarşıdurmalar Türklərin İrana basqınlarıyla başlamış ...

                                               

Birinci İngilis-Birma müharibəsi (1824-1826)

Birinci İngiltərə-Birma müharibəsi - Ölkənin şimalında Assam, Kaçar, Manipur əyalətləri, habelə ən mühüm dəniz sahili əyalətləri olan Arakan və Tenasserim Birmadan alınması ilə nəticələn müharibə; Bu müharibə Birma dövlətinə zorla qəbul etdirilən ...

                                               

Birinci ingilis-holland müharibəsi

Birinci müharibə 28 iyul 1652-ci ildə,İngiltərə parlamentinin 1651-ci ildə dənizdə holland vasitəşiliyinə qarşı çevrilmiş Naviqasiya aktına qarşı Hollandiya tərəfindən başlandı. İngiltərə və Hollandiyanı əhatə olunmuş dənizlərdə, Aralıq dənizində ...

                                               

Birinci Kolumbiya vətəndaş müharibəsi

Mərkəzləşdirmə və Federallaşma tərəfdarları arasındakı vətəndaş müharibəsi.Müharibə 1812–1814 illəri əhatə edir.Bu müharibə Kolumbiya tarixində ilk vətəndaş müharibəsidir.