ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu

Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu - Azərbaycanın şimal-qərbində, Ağstafa rayonunda, Kür çayının sol sahilində yerləşən qoruq. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu 1978-ci il mart ayının 2-də təşkil olunmuşdur. Ümumi sahəsi 4.86 min ha, o cümlədən meşəlik sa ...

                                               

Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu

Bəsitçay dövlət təbiət qoruğu - nadir Şərq çinarının qorunub saxlanılması məqsədilə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 4 iyul 1974-cü il tarixli qərarı ilə 107 hektar ərazidə yaradılmışdır. Qoruq Zəngilan rayonunda Kiçik Qafqaz dağlarının cənubi-ş ...

                                               

Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu

Türyançay dövlət təbiət qoruğu - 1958-ci il mayın 6-da Ağdaş və Yevlax rayonlarının ərazisində dəniz səthindən 400 – 650 m. hündürdə təşkil olunmuşdur. Ümumi sahəsi 22488-ha – dır və burada təbii landşaft bərpa olunur və qorunur.Böyük Qafqazın cə ...

                                               

Təhsil Nazirliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən ibarə ...

                                               

Azərbaycanda təhsil

Azərbaycan Respublikasında ümumi orta məktəb təhsili üç pillədən - ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsildən ibarətdir və ümumi orta məktəb təhsili altı yaşdan başlanır. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçiril ...

                                               

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Xalq Maarifi Şöbəsinin 30 iyun 1930-cu il tarixli, 30 nömrəli və Xalq Maarifi Komissarlığının 29 iyun 1931-ci il tarixli, 87 nömrəli əmrinə əsasən 1931-ci il iyulun 1-də təhsil sahəsində ilk elmi- tədqiqat inst ...

                                               

Fransanın təhsil sistemi

Fransada təhsil məcburiyyət 3 ildən 16 ilə qədərdir. Fransız təhsilinin əsas prinsipləri: tədris azadlığı, pulsuz təhsil, neytral təhsil, laisizm təhsil. Təhsil bir neçə səviyyədən ibarətdir: İbtidai təhsil fr. enseignement primaire - uşaq bağças ...

                                               

"Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsi

Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsi - Azərbaycan Respublikasında müasir təlim texnologiyaları və üsulları üzrə kompleks tədbirləri həyata keçirən, keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqlənən ümumi təhsil müəssisəsi üçün 2007-2008-ci tədris ilin ...

                                               

BƏƏ-də təhsil

BƏƏ-də təhsil - Ərəbistan yarımadasının şərq hissəsində, Fars və Oman körfəzləri sahilində yerləşən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi.

                                               

Təhsil Nazirliyi (Başqırdıstan)

Başqırdıstan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Təhsil Nazirliyi Başqırdıstan hökumətinin İcra şöbəsinə daxildir. Nazirlik Başqırd dilini xilas və inkişaf etdirmə, Başqırdıstanda təhsilin gücləndirilməsi siyasəti aparır. 2000-ci ildən etibarən Təhsi ...

                                               

Ali təhsil

Ali təhsil - 1)elm, texnika və mədəniyyətin müasir nailiyyətlərindən yaradıcı şəkildə istifadə etməklə hazırlıq yönümlü nəzəri və əməli məsələlərin həllinə imkan verən sistemləşdirilmiş bilik və təcrübi vərdişlərin məcmusu. Ali təhsil termini ali ...

                                               

Çində təhsil

Çin tarixinə nəzər saldıqda burada təhsillə bağlı bir sıra mühüm hadisələrə rast gəlmək olar. İlk Çin universitetinin əsası e.ə. 124-cü ildə qoyulmuşdu. Belə ki, həmin vaxt imperator Udiy "Ali məktəbin" "Taysyue" əsasını qoydu və ölkənin bütün əy ...

                                               

ABŞ-da təhsil

ABŞ-ın təhsil sistemi – ABŞ-ın təhsil sistemi həm federal və ştat, həm də yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən idarə edilir. Dövlət məktəbləri sistemi hər yerdə mövcuddur və desentralizasiya olunmuş, idealdan kənardır. Digər tərəfdən isə Amerika ...

                                               

Türkiyədə təhsil

Türkiyədə təhsil - Türkiyə Respublikası sərhədləri daxilində fəaliyyət göstərən ibtidai, orta, tam orta və ali təhsil müəssisələrində tədris edilən təhsil sistemi. Təhsil Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Konstitusiyasında qəbul edilmiş mərkəzi hök ...

                                               

Bakı İctimai Təşkilatlar Şurası

Bakı İctimai Təşkilatlar Şurası 1917-ci il martın 5-nə keçən gecə Bakıda təşkil olunmuşdu. Yerli hakimiyyət orqanı olaraq, müvəqqəti hökumətə etimad göstərmişdi. Tərkibinə Fəhlə Deputatları Sovetlərinin, Bakı Şəhər Dumasının və müxtəlif ictimai t ...

                                               

Beynəlxalq təşkilat

Beynəlxalq təşkilat - müəyyən məqsədlər üçün bağlanmış sazişlərə görə yaradılmış dövlətlərarası və qeyri-dövlət xarakterli beynəlxalq birliklər. Bəziləri nizamnaməsiz fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatl ...

                                               

İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi

Cənubi Qafqazın idarəsi üçün Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi XZK; rus dilində OZAKOM-Osobıy Zakavkazskiy Komitet adlanır təsis edilmişdi. Quberniya və qəzalarda ictimai təşkilatların icraiyyə komitələri yerli idarəetmə orqanları oldu. İcraiyyə komitə ...

                                               

İnstitutsionizm

İnstitusionizm - müasir mərhələdə postsosialist transformasiyasının nəzəri mənbəyi kimi də baxılır. O, iqtisadi təfəkkür və düşüncəni istiqamətləndirir. Burada iqtisadi qərarların qəbulunda - institutlar, dövlət, qanunçuluq, ictimai təşkilatlar, ...

                                               

Xarici İşlər Nazirliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi - xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar sahəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının icraedici orqanı.

                                               

İspaniya azərbaycanlıları

İspaniya azərbaycanlıları - tarixi Azərbaycandan kənarda yaşayan etnik azərbaycanlıların təşkil etdiyi Azərbaycan diasporunun İspaniyada yaşayan hissəsinin adı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayına dai ...

                                               

İNaturalist

iNaturalist - vətəndaş elmi tərəfindən aparılan elmi araşdırmalar) layihəsi və Yer kürəsində biomüxtəlifliyin müşahidəsi üzrə mübadilə konsepsiyası əsasında qurulmuş təbiətşünasların, həvəskar alimlərin, bioloqların onlayn sosial şəbəkəsindən iba ...

                                               

Beynəlxalq müqavilə

Beynəlxalq müqavilələr hüququ beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, icrası və xitam olunması qaydasını nizama salan beynəlxalq-hüquqi normaların məcmusuna deyilir. Beynəlxalq müqavilələr hüququ uzun müddət ərzində beynəlxalq adət normalarına söykə ...

                                               

Sosial şəbəkə (internet)

Sosial şəbəkələr – sosial qarşılıqlı əlaqələr, sosial obyektlər və kommunikasiyalar arasında sosial struktur düyünlərindən ibarət olan qrupdur. 2008-ci ilin iyun ayı üçün 132 milyon istifadəçi Facebook.com-a baş çəkmişdir və 117 milyon portal Mys ...

                                               

İdealizm

İdealizm - fəlsəfədə, ən geniş mənasıyla, mənəvi güclərin kainatdakı bütün müddətləri ya da olub bitənləri təyin etdiyini müdafiə edən bütün fəlsəfə təlimlərini ehtiva edəcək şəkildə istifadə edilən termin. Mövcud olan hər şeyi "düşüncə"yə bağlay ...

                                               

Aranq

Arank - türk və tatar mifologiyasında su cini. Arang və ya Anank olaraq da deyilir. "Aranklar" şəklində çoxluq olaraq xatırlanarlar. Sayları çoxdur. Suyun içində olduğu qədər su xaricində də yaşayırlar və hər tərəf onlarla doludur. Suların axışın ...

                                               

Fluksus

Fluksus - 50-ci və 60-cı illərin beynəlxalq sənət hərəkatı, XX əsrin ikinci yarısının sənətində əhəmiyyətli bir fenomen. Fluksus hərəkatında Yoko Ono və başqaları kimi sənətkarlar iştirak etdi. Fluksus festivalları Paris, Amsterdam, Kopenhagen, L ...

                                               

Ekstrasens

Ekstrasens - telepatiya, gələcəyi görmə kimi fövqəltəbii qabiliyyətlərə sahib şəxs. Eyni zamanda bunlarla əlaqəli mənada bir sifətdir. Yunanca "ruh" mənasını verən "psişe" sözünün sifətidir və zamanla isim mənasında da istifadə edilməyə başlanmış ...

                                               

XX əsr fəlsəfəsi

XX əsr fəlsəfəsi - XIX əsrin sonlarından başlayıb günümüzə qədər gələn və davam edən düşüncə ənənələrini və fəlsəfi axımları əhatə edir. Hər dövrün fəlsəfəsinin öz ictimai, mədəni və siyasi şəraitlə əlaqəli olmağı kimi, XX əsr fəlsəfəsi də öz siy ...

                                               

Beyin-kompüter interfeysi

Beyin-kompüter interfeysi və ya zehin-texnika interfeysi və ya beyin-texnika interfeysi beyin ilə xarici bir cihaz arasındakı birbaşa əlaqə yoludur. Beyin-kompüter interfeysi əsasən insanın idraki və ya duyğu ilə əlaqədar olan motor funksiyaların ...

                                               

Omeqa 3

Doymamış yağ olan Omeqa 3 qoz, balıq, bütün yaşıl yarpaqlı bitkilərin tərkibində mövcuddur və insan üçün əsas yağlardan biridir. Orqanizm bu yağı istehsal etmədiyi üçün qidalanma yolu qəbul edilməsi lazımdır. Normal qidalanmada ən idealı həftədə ...

                                               

Buyan xan

Buyan Xan - türk-monqol mifologiyasında əfsanəvi xaqan. Monqolların Atası. Kızı Alanqovadır. Qırx dənə qızı olmuşdur. Amma heç oğlu olmamışdır. Son 41. qızı isə Alanqovadır. Bu Qırx-Qızdan Qırğız boyundan törədiyi deyilər. Buyan monqolcada "Düşün ...

                                               

Peripatetik aksiom

Peripatetik aksiom "əvvəlcə duyğuda olmayan heç nə, zehində yoxdur, şəklində ifadə edilir. Akvinalı Fomanın De veritate əsərində keçir. Foma bu prinsipi Aristotelin qurduğu Yunan fəlsəfəsinin Peripatetik məktəbindən götürüb. Akvinalı Foma Tanrını ...

                                               

Baron Zemo

Baron Zemo - Marvel Comics tərəfindən yaradılmış anti-qəhrəman. İlk dəfə 1964-cü ildə "Qisasçılar" komiksinin 4-cü sayında peyda olmuşdur. Baron Zemo ilk əvvəllər Henrix Zemo idi, lakin onun ölümündən sonra oğlu Helmut Baron Zemo onun adını daşım ...

                                               

Elektro (Marvel Comics)

Elektro – Marvel Comics nəşriyyatı tərəfindən 1964-cü ildə yaradılmış komiks personajı. Sten Li və Stiv Ditko tərəfindən yaradılmış və ilk dəfə "The Amazing Spider-Man" komiksinin 9-cu sayında peyda olmuşdur. Əsl adı Maksvell Dillon olan Elektro ...

                                               

Qilbert Rayl

Gilbert Ryle müasir İngilis filosofudur. Dil fəlsəfəsi ənənəsi içində iştirak etməklə birlikdə, Aristoteldən təsirlənib, Edmund Husserl və Meinong ilə də maraqlanan Ryleinn ən əhəmiyyətli iki kitabı Zehin Anlayışı və Qərarsızlıqdır.

                                               

Dil

Dil - ancaq insanlara aid olan, özündə məzmun və eyni tip səslənmə qaydaları daşıyan şərti sistem. O, yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, dünya haqqında təsəvvür yaradan təbii intellektual sistemdir. Hər bir dil ayrılıqda dünya haqqında bilik, dünyan ...

                                               

Ölü dil

Dillərin ölü dillərə çevrilməsinin səbəblərindən biri həmin dillərdə danışanların əhali sayı üzrə qeyri-bərabər yayılmasıdır. Belə ki, dünya əhalisinin 80 faizi yalnız 80 dildə danışa bilir. Bununla belə, 3.5 min dil dünya əhalisinin 0.2 faizinin ...

                                               

Dillərin genetik təsnifatı

Dünyada danışılan dillərin hamısı bir Dil Ailəsi nə mənsubdur. Ən doğru təsnif etmə, kökə görə edilmiş olan dil ailələri təsnif etməsidir. Yəni eyni dil ailəsinə mənsub dillərin, eyni kökdən, bəlkə də eyni primitiv dildən törədiyi qəbul edilir. Ç ...

                                               

Dil Pakistan

Dil Pakistan - Pakistanın musiqi ansamblı Vital Signs tərəfindən 1987-ci ildə yayımlanmış mahnı. Bu mahnı 1989-cu ildə ansamblın debüt albomu olan Vital Signs 1 -ə daxil idi.

                                               

Altay dilləri

Altay dilləri - Ural-Altay dillərinin Altay qoluna verilən addir. Altay dilləri Avropadan, Orta Şərq və Orta Asiyadan Uzaq Şərqə qədər uzanan böyük bir ərazidə yayılmış dil ailəsidir. Bu dil ailəsinə türk dilləri, monqol dilləri,tunqus-mancur dil ...

                                               

Dil (anatomiya)

Dil - qan damarları, sinirlər, vəzilər və limfoid ünsürlərlıə zəngin və selikli qişa ilə örtülmüş əzələvi üzvdür. Məməli heyvanlarda dil çox inkişaf edərək olduqca həcmli, hərəkətli bir üzv təşkil edir. Dil məməli heyvanlarda bir neçə vəzifə: qid ...

                                               

Süni dil

Süni dillərin aşağıdakı növləri vardır: Formal dil İnformasiya dili Mövcud olmayan xalqların ədəbiyyatda və kinematoqrafiyada yaradılmış dilləri. Proqramlaşdırma dilləri və kompüter dili

                                               

Dil kodları

Dil Kodları - qısa əlifba və ya rəqəm kodlar, hansılarki dillərin məlumat emalında və rabitədə təqdim olunması üçün nəzərdə tutulublar. Bu növdə çox sistem var, onlardan ən tanınmışı "İSO-639" sistemidir.

                                               

Dövlət dili

Dövlət dili və ya Rəsmi dil – Konstitusiya ilə ölkənin, vilayətin xüsusi statusa malik olan dil. Bir qayda olaraq ölkə administrasiyası, parlament və məhkəmələrində işlədən dil rəsmi dil sayılır. Az işlənsə də yerli xalqın dili də dövlət dili ela ...

                                               

Kürd dili

Kürd dili - - Hind-Avropa dillərinin İran dil qrupuna daxil olan dil. Kürd dilinə ən yaxın dil bəluc dilidir. Kürd dili mərkəzi kürd dialekti, şimali kürd dialekti, cənubi kürd dialekti və Ləki dialekti olmaq üzrə 4 böyük dialektə ayrılır.

                                               

Dil fəlsəfəsi

Dil insanın fəaliyyəti prosesində idraki və kommunikativ funksiyaları yerinə yetirərək istənilən fiziki təbiətli işarəs sistemidir. Dil ümumi olaraq iki müxtəlif aspektdə götürülə bilər. Süni dil və təbii dil. Dil haqqında ikinci siqnal sistemini ...

                                               

İncəsənət

İncəsənət - insan hisslərinin təsvir edən vasitədir. Həmçinin istənilən fəaliyyət sahəsində insanın göstərdiyi yüksək bacarıq, məharət də nəzərdə tutulur. İncəsənət mədəniyyətin tərkib hissəsi olan ictimai şüur növüdür. Bəşəriyyətin mənəvi mədəni ...

                                               

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi təşkilat. Direktor - Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ərtegin Əbdül Vahab oğlu Salamzadə.

                                               

"İncəsənət və Ədəbiyyat" ordeni (Fransa)

Ədəbiyyat və İncəsənət ordeni - Fransa mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisə mükafatı.Tez-tez mükafatın adının tərcüməsi İncəsənət və ədəbiyyat ordeni kimi istifadə olunur

                                               

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi - Azərbaycanın ən böyük incəsənət muzeyidir və muzeydə on yeddi mindən çox eksponat saxlanılır. 1936-cı ildə əsası qoyulmuş muzey, 1943-cü ildən realist teatr-dekorasiya sənətinin yaradıcılarından biri Rüstəm Mus ...