ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88
                                               

Gül-gül

Gül-gül - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər mövsümlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Halay (oyun)

Dəstələrə bölünərək oynanılan bütün oyunlar halay ilə başlanır. Əvvəlcə dəstəbaşılar seçilir. Dəstəbaşı iki cür təyin olunur: ya onları oyunçular özləri seçirlər, ya da ümumi razılıq ilə oyunda və uşaqlar arasında müəyyən keyfiyyətləri ilə fərqlə ...

                                               

Hil-hil oyunu

Hazırda unudulub aradan çıxmaqda olan maraqlı oyunlardan biri də hil-hildir. Hil-hil oyunu bəlkə də müqəddəs ocağı yad təsirlərindən,özgələrdən qorumaq üçün icra edilən bir mərasimin qalığı olub, sonradan oyuna çevrilmişdir.Bu barədə dəqiq fikir ...

                                               

Hoppana hoppan

Uşaqlar çöpatma və ya sayma qaydası ilə oyun başçısı seçirlər. Başçı uşaqları iki dəstəyə ayırır. Sağdakı uşaqlardan birinə bir şey uzadıb deyir: - Al bunu! Soldakı uşaqlardan biri soruşur: - O nədir? Sağdakı uşaqlardan biri deyir: - Hoppana hopp ...

                                               

Xan-vəzir

Xan-vəzir - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Xəndəkbacı

Xəndəkbacı - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə əsasən uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlardan biri.

                                               

Xıy xıy

xıy - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər mövsümlərdə uşaq və gənclər arasında, xüsusən də qızlar arasında geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Köşki balaban

Köşki balaban - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Qurşaqtutma

Qurşaqtutma - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər vaxtlarda, əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Laldinməz

Uşaqlar oyunu idarə etmək üçün özlərinə başçı seçirlər. Oyunçular cərgəyə düzülürlər. Burada danışmamaq əsas şərtdir. Gülüb danışan və səs çıxaran uduzmuş olur. Uşaqları danışdırmaq və güldürmək üçün başçı hər vasitəyə əl atır. Çubuğunu yerə vuru ...

                                               

Mərə-mərə

Oyunda bir neçə nəfər iştirak edir. Onlar iki yerə bölünür. Oyunu keçirmək üçün adamların sayı qədər bir-birindən bir qarış aralı, balaca çalalar qazılır. Çöp tutulur, kim tapsa çalalardan birini mərənin hər iki üzündə məsafədə 5-6 addımlıqda cız ...

                                               

Mərəköçdü

Mərəköçdü - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Mətə-mətə

Mətə-mətə - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Molla, haray

Molla, haray – Azərbaycanda əsasən yazqabağı günlərdə və ya digər vaxtlarda uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim uşaq oyunlarından biridir.

                                               

Noxud çuxuru

Noxud çuxuru - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Öcəşmə

Öcəşmə - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Papaqaldıqaç

Papaqaldıqaç - Azərbaycanda əsasən yazqabağı, bayramqabağı günlərdə uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan ən qədim oyunlardan biri.Bəzən oyuna "Ağ-qırmızı"da adlandırırlar.

                                               

Papaqatdı

Papaqatdı – Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlardan biridir.

                                               

Papaqqapdı

Papaqqapdı - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Püşk (qürrə)

Püşk - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər vaxtlarda, əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Sanama (oyun)

Sanama - Azərbaycanda uşaq və gənclər arasında yazqabağı günlərdə, şənlik və bayramlarda dəstələrə bölünmədən oynanılan oyunlarda "başçı" seçmək üçün sadalanan şeir.

                                               

Say saymaq

Say saymaq – Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Şeşpər-şeşpər

Şeşpər-şeşpər yazın əvvəllərində və payızda keçirilən uşaq oyunlarındandır. Bu oyun bəzi yerlərdə, əsasən də Bakı kəndlərində "Şeşpər-şeşpər", bəzi yerlərdə "Şumaqədər", bəzi yerlərdə "Şappu", bəzi yerlərdə isə "Hadar-hadar" adlanır. Oyun uşaqlar ...

                                               

Tapın görək

Tapın görək - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Təkə (oyun)

Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən saya gəzisi şənliyində boynuna noxta və zınqırov taxılmış, uzunsaqqal erkək bir keçi ətrafında" təkəm, təkəm oyun eylər” sözlərilə başlayan oxuma ilə icra olunan oyunlardan biridir.

                                               

Təkləmə

Oyunun keçirilmə qaydası belədir: məhəllə uşaqları meydançaya, məhəllə həyətlərinə toplaşıb iki dəstəyə bölünür. Hər dəstənin başçısı oxuyur. Dəstə üzvləri əl çalır. Birinci dəstənin başçısı oxuyur. İkinci dəstənin başçısı cavab verir: Birinci də ...

                                               

Tuğay Məlik

Tuğay Məlik - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər vaxtlarda, əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Turnavurdu

Turnavurdu - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Usta-şagird

Usta şagird - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Uşaq parkı

Uşaq meydançası ; Uşaqların oynaması üçün hazırlanmış bir parkdır. Ümumiyyətlə açıq havada tapılsa da, qapalı yerlərdə də tapıla bilər. Uşaq bağçalarında ən çox yayılmış oyuncaqlar; sürüşdürün, mişar mişarını və yellənmək. Həm də müxtəlif kiçik ö ...

                                               

Yaşıl yarpaq, qızılgül

Yaşıl yarpaq, qızılgül - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər vaxtlarda, əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Yaylıqqaçırtdı

Yaylıqqaçırtdı - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Yeddi ağac

Yeddi ağac qırığı düzəldib qoyurlar bir daşın üstünə. Sanama və ya püşklə ayrılan oyunçu dayanır ağacın yanında və gözlərini yumur. Qalan oyunçular qaçıb gizlənirlər. Sonra pusquda duran oyunçu qaçıb gizlənənləri axtarır. Əgər axtarılan oyunçular ...

                                               

Yeddi daş

Yeddi daş - Azərbaycanda əsasən yazqabağı günlərdə, eləcə də digər fəsillərdə uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Yelləncək

Yelləncək - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər vaxtlarda, əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

Yoldaş, səni kim apardı?

Yoldaş, səni kim apardı? - Azərbaycanda ən çox yazqabağı günlərdə, eləcə də digər mövsümlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

                                               

İtaliya velosiped turu

Ciro D İtalia” – mövsümün üç ən böyük velosiped yarışından. Ümumiyyətlə may ayında başlayıb üç həftə davam etməkdədir. Etaplar hər il dəyişir. Daha əvvəl Sardiniya və Siciliya Adalarında da yarışılmıştır. Etaplar sprint etap, dağ etap, zamana qar ...

                                               

Afrofobiya

İlkin mədəni fenomen, irqi mənşəyə baxmayaraq Afrikanın müxtəlif ənənələrinə və xalqlarına aiddir. Beləliklə, Afrophobia xüsusən zənci xalqlarına olan tarixi irqi fenomen negrophobia fərqlənir. Afrophobia əleyhinə Afrophilia, Afrikaya aid olan hə ...

                                               

İrqçilik

İrqçilik və ya rasizm - İrqçilik, insanların qruplarının fiziki görünüşünə uyğun fərqli davranış xüsusiyyətlərinə sahib olduqlarına və bir irqin digərindən üstün olmasına görə bölünə biləcəyinə inamdır. Ayrıca fərqli bir irqi və ya etnik mənşəli ...

                                               

İrqi ayrıseçkilik

İrqi ayrıseçkilik - irq əsasında şəxslərə qarşı ayrıseçkilik. İrqi seqreqasiya siyasəti irqi ayrıseçkiliyi bir növ "qanuniləşdirsə" də, dünya dövlətlərinin qanunvericiliyində belə fəaliyyət qadağan olunur və onun dəstəklənməsi ədalətsizliyə səbəb ...

                                               

Mobbinq

Mobbing” sözü ilk dəfə uşaqların bir-birləri ilə kobud münasibətlərini təsvir etmək üçün istifadə edilmişdir. 1950-1960-cı illərdə iş yerlərində aparılan araşdırmalar, mobbingin təkcə uşaqlar arasında yaşanmadığını ortaya qoydu. Mobbing emosional ...

                                               

Hitler salamı

Hitler salamı - Nasist salamlaşması adı ilə də tanınan və Nasional Sosialist Alman Fəhlə Partiyasının üzvləri tərəfindən yaradılmış salamlaşma forması. Hitler salamı verən şəxs Adolf Hitlerə və onun apardığı siyasətə öz bağlılığını ifadə etməkdəd ...

                                               

Şəbəkə etiketi

Şəbəkə etiketi – elektron yazışmalarda, şəbəkə konfranslarında, İnternetdə və texnika ilə iş zamanı davranış qaydaları. Hər bir şəbəkə ünsiyyəti üsulunun öz qaydaları vardır. Gənclər arasında çox geniş yayılmış gap xidməti ən demokratik şəbəkə ün ...

                                               

Kouçinq

Kouçinq - insanların könüllü, şüurlu və planlı şəkildə daxil olduqları öyrənmə və şəxsi planlı fərdi inkişaf prosesidir. Həyatlarında müsbət dəyişikliklərə qərar verən insanlar yüksəlmək istədikləri inkişaf pillələrinə çatmaq üçün Kouç ing. Coach ...

                                               

Bazar çaxnaşması

Bazarlıq təşvişi - fövqəladə hal baş verdikdə və ya baş verməsi gözlənildikdə; və ya yüksək qiymət artımı və ya defisit əvvəlcədən hiss edildikdə istehlakçıların eyni bir məhsulu tələbatdan artıq sayda, çox miqdarda alması. Bazar çaxnaşması sürü ...

                                               

Boykot

Boykot - sosial, siyasi, or çevrəçilik səbəblərinə görə könüllü şəkildə şəxsin, təşkilatın və ya ölkənin məhsullarını almaq, satmaq və ya mübadilə etməkdən qəsdən yayınması aktına verilən ad. Boykotun əsas məqsədləri isə ekonomik itkiləri bacarıl ...

                                               

Didro effekti

Didro effekti - Qrant Makkraken tərəfindən 1988-ci ildə formalaşdırılmış bir konseptdir. Bu, bir alıcının yeni bir əşya alarkən bu əşyanın cazibəsinin təsiri ilə, bu əşyaya layiq görmədiyi köhnə əşyalarını dəyişdirib yeni əşyalar almasıdır. Yəni ...

                                               

Tələ effekti

Tələ effekti – bir məhsulu ondan daha bahalısı olanı görənə qədər almamaqla xarakterizə olunan effekt. Williams-Sonomo şirkəti ilk çörək bişirmə aparatını satışa çıxarmışdı. Lakin bu cihazı heç kim almamışfı. 300 dollarlıq qiyməti ilə bir çox ada ...

                                               

Dedovşina

Dedovşina - SSRİ Silahlı Qüvvələrində və bəzi post-Sovet ölkərində, o cümlədən Azərbaycanda hərbi xidmətə başlayan və gənc çağırışçılar qarşı daimi zorbalığın tətbiqi və orduda nizamnamədənkənar davranışları özündə ehtiva edilməsi.

                                               

Zorbalıq

Zorbalıq, bəzən bulliyinq və ya təkləmək kimi qeyd olunur - hər hansı bir şəxsə və ya qrupu qarşı güc tətbiq etmə, təhdid və ya sui-istifadəyə məcbur etmə, hədələmə və ya təcavüzkarlıqla idarə etmə. Davranış tez-tez təkrarlanır və adi olur. Zorba ...