Back

ⓘ Aqrar cəmiyyət
Aqrar cəmiyyət
                                     

ⓘ Aqrar cəmiyyət

Aqrar cəmiyyət - cəmiyyətin ilkin inkişaf mərhələsi olub, insanın fiziki qabliyyəti, əl alətləri və təbii faktorlarla təcəssüm edilir.

Qərb alimləri cəmiyyətin inkişafının əsasını təşkil edən iqtisadi münasibətlər baxımından üç mərhələyə bölürlər:

  • informasiya cəmiyyəti.
  • aqrar cəmiyyət,
  • sənaye cəmiyyəti

Aqrar cəmiyyətdə insanlar, əsasən, heyvandarlıqla və əkinçiliklə məşğul olurdular.

Aqrar cəmiyyətdə əsas rol insanını birbaşa iştirakı tələb olunan, uzun dövr tələb edən material mübadilələrə malik idi.