Back

ⓘ Doktorantura
                                     

ⓘ Doktorantura

Doktorantura və hərbi ­təh­sil müəssi­sə­lə­rin­də adyunktura - Azərbaycan Respublikasında yüksək ixtisaslı elmi və elmi-peda­qoji kadrların hazırlan­ma­sı ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, dоktоrluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən yüksək səviyyəli elmi-pedaqоji kadr hazırlığı fоrması. Müvafiq elmi dərə­cə­lərin verilməsi ilə başa çatır.

                                     

1. Mənbə

  • Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli, 129 nömrəli Qərarı

Users also searched:

...