Back

ⓘ Potensial enerji
Potensial enerji
                                     

ⓘ Potensial enerji

Potensial enerji termini ilk dəfə Şotland mühəndisi və fiziki Villiam Renkin tərəfindən XIX əsrdə elmə daxil edilmişdir.

Potensial enerji U -maddi cismin konservativ qüvvələr sahəsində yerləşməsi hesabına iş görmə qabiliyyətini xarakterizə edən skalyar fiziki kəmiyyətdir. BS-də enerjinin ölçü vahidi Coul qəbul edilmişdir.

                                     

1. Yerin cazibə sahəsində potensial enerji

Yerin cazibə sahəsində E p aşağıdakı düsturla hesablanır: E p = m g → h {\displaystyle \mathrm {Ep=m{\vec {g}}h} }

m - cismin kütləsi, g - sərbəst düşmə təcili, h - şərti qəbul edilmiş sıfır səviyyəsindən cismin ağırlıq mərkəzinə qədər olan hündürlükdür.