Back

ⓘ URI
                                     

ⓘ URI

URI - hər hansı bir resursu müəyyən etməyə imkan verən simvolik sətir: bu resusrlara misal olaraq sənəd, şəkil, fayl, elektron poçt xidməti və s. göstərmək olar. Əlbəttə, hər şeydən əvvəl şəbəkə resursları əsasdır. URI resurs eyniləşdirməsinin sadə və genişlənmiş üsulunu təqdim edir. URI genişlənmə qabiliyyəti, URI daxilində eyniləşdirilmiş bir neçə sxemin mövcud olduğunu və gələcəkdə bir neçə sxemin də yaradıla biləcəyini bildirir.

                                     

1. URL və URN arasında əlaqə

URL, resursun eyniləşdirilməsindən başqa, bu resursun olduğu yer haqqında informasiya verir. Amma URN, yalnız müəyyən yerdə olan resursu aşkar edir, amma onun olduğu yeri göstərmir. Məsələn, URN urn:ISBN:0-395-36341-1 - ad sahəsində olan ISBN:0-395-36341-1 resursu kitabı göstərir, amma, URL-dan fərqli olaraq, URN bu resursun olduğu yeri göstərmir: belə olduqda bu resursu hansı mağazadan əldə etmək və ya hansı saytdan yükləmək haqqında informasiya olmur.

                                     

2. Nümunələr

Mütləq URI-lər

  • news:comp.infosystems.www.servers.unix
  • data:text/plain;charset=iso-8859-7,%be%fe%be
  • urn:oasis:names:specification:docbook:dtd:xml:4.1.2
  • sip:911 pbx.mycompany.com
  • telnet://192.0.2.16:80/
  • :\UserName.HostName\Projects\Wikipedia_Articles\URI.xml
  • tel:+1-816-555-1212
  • file:\\\C:/file.wsdl
  • ldap:///c=GB?objectClass?one
  • mailto:John.Doe example.com

URI keçidlər

/relative/URI/with/absolute/path/to/resource.txt

relative/path/to/resource.txt

./././resource.txt

resource.txt

/resource.txt#frag01

Users also searched:

...