Back

ⓘ Verilənlərin emalı sistemləri
                                     

ⓘ Verilənlərin emalı sistemləri

Verilənlərin emal sistemləri - verilənlərin operativ emalına yönəlmiş sistemlərdir.

VES-nin əsas məqsədi verilənlərin operativ emalıdır və bu cür sistemlərdə verilənlər bir-neçə aydan çox saxlanılmırlar. Verilənlər köhnəldikdə onlar verilənlər bazasindan VB silinir və ya arxivə göndərilir. Təbii ki, müxtəlif sistemlərdən yığılmış bu cür verilənlər müxtəlif struktura, formata və standarta malikdir. Nəticədə VES-nin uzun müddətli istismarı ərzində yığılmış və təşkilat üçün çox qiymətli informasiyalar istifadə olunmamış qalır. Yığılmış və analiz üçün hazırlanmış verilənlərin tam, səmərəli istifadəsində müxtəlif analiz üsullarından istifadə edilir.

Qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlər QQDS korporativ şəbəkələrdə, VES-də yığılmış böyuk tutumlu verilənlər üzərində çoxölçülü, dinamik, interaktiv, intelektual analiz aparmaqla gizli tendensiyaları üzə çıxarır, verilənlər arasında qanunauyğunluqları tapır və qərarların qəbul edilməsi üçün istifadə edilir.

                                     

1. Mənbə

  • Сахаров А. А. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных на примере Oracle Express Server // СУБД. - 1996. - № 3. - С. 44-59.
  • Туо Дж. Инструменты для анализа информации на настольных ПК // ComputerWeek-Москва. - 1996. - № 38. - С 34-35, 46.
  • Сахаров А. А. Концепция построения и реализации информационных систем, ориентированных на анализ данных // СУБД. - 1996. - № 4. - С. 55-70.
  • Пржиялковский В. В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьютеризации // СУБД. - 1996. - № 4. - С. 71-83.
  • Раден Н. Данные, данные и только данные // ComputerWeek-Москва. - 1996. - № 8. - С. 28.
  • Туо Дж. Каждому пользователю - свое представление данных // ComputerWeek-Москва. - 1996. - № 38. - С. 1, 32-33.

Users also searched:

informasiya sistemləri,

...
...
...