Back

ⓘ Titrəmə (üsulu)
Titrəmə (üsulu)
                                     

ⓘ Titrəmə (üsulu)

Titrəmə, – boz rəngin çalarlarının, yaxud tamamlayıcı rənglərin dəyişilməsi illüziyasını yaratmaq üçün kompüter qrafikasında tətbiq olunan üsul.

Bu üsul ona əsaslanır ki, görüntünün hissələrinə bu və ya başqa rəng naxışlarını əmələ gətirən nöqtələr qrupu kimi baxılır. Titrəmə üsulu ilə yaradılmış görüntülər yarımton HALFTONE görüntülərə və müəyyən dərəcədə puantilizm POINTILLISM texnikası ilə işlənmiş rəsmlərə çox yaxındır; titrəmə, insan gözünün, müxtəlif rəngli ləkələri qaralamaqla onların təsirini ortalaşdırmıq və onları qavranılan bir çalar və ya rənglə qatışdırmaq xassəsindən istifadə edir. Verilmiş sahənin daxilində olan qara və ağ nöqtələrin nisbətindən asılı olaraq ümumi effekt bu və ya başqa boz rəng çalarını verəcək. Analoji olaraq, ağ nöqtələrlə səpələnmiş qırmızı nöqtələr çəhrayı rəngin çalarlarının dəyişilməsi illüziyasını yaradacaq. Titrəmədən kompüter qrafikasında daha yüksək realizm vermək üçün və çözmə imkanı aşağı olduqda əyrilərin və diaqonal xətlərin girintili-çıxıntılı qıraqlarını hamarlamaq ALIASING üçün istifadə olunur.

Users also searched:

nevroloji xesteliklerin elametleri, nevrozun elametleri, panik atak testi, panik atak zamani ne etmeli, sinir pozgunlugunun elametleri,

...
...
...