Back

ⓘ Tərif
                                               

Avropa bayrağı

Avropa bayrağı - Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının bayrağı kimi istifadə edilən, mavi fonda 12 sarı ulduzla Avropanın birliyini və bütövlüyünü təmsil edir. Mavi fonda on iki qızıl ulduz bir dairə ibarət olan Avropa bayrağı kimi istifadə olunur. İlk olaraq 1955-ci ildə Avropa Şurası üçün nəzərdə tutulmuşdur, daha sonra Avropa Birliyinin sələfləri olan 1986-cı ildə Avropa İcmaları tərəfindən qəbul edildi. Avropa Şurası bayrağa aşağıdakı şərtlərlə simvolik bir tərif verir, Avropa birliyinin qəbul etdiyi rəsmi simvolik təsvirdə" Qərb dünyası” ndan bəhs olunur: Qərb dünyasının mavi səmasın ...

                                               

Demokratik sosializm

Sosial-demokratiya - reformist və tədrici metodları ilə birlikdə demokratik toplumçuluğu qurmağı hədəfləyən siyasi ideologiyadır. Digər bir təsvir olaraq sosial-demokratiya bəşəri dəyərlərlə əlaqəli olaraq vətəndaşların fərqi və ictimai ehtiyaclarını təmin etməyi hədəfləyən dövlət və ya bu yöndəki siyasi cərəyan və kapitalist iqtisadiyyat içində ortaqlaşaraq uyğunlaşma şəraiti olaraq da təsvir edilməkdədir. Qərbi və Şimali Avropada XX əsrin ikinci yarısından sonra nəzərə çarpan formada görülməyə başlayan ictimai modellər və iqtisadi siyasətlərin nəzərdə tutulduğu model daha çox bu formadad ...

                                               

Qaçqınların statusuna dair konvensiya

Qaçqınların statusuna dair konvensiya - 1951-ci il tarixli Qaçqınların Konvensiyası və ya 28 İyul 1951-ci il tarixli Cenevrə Konvensiyası olaraq da bilinən Qaçqınların Statusuna dair Konvensiya, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqının kim olduğunu müəyyənləşdirən və sığınacaq verilən şəxslərin hüquqlarını və sığınacaq verən ölkələrin vəzifələrini müəyyənləşdirən çoxtərəfli bir müqaviləsidir. Konvensiya, müharibə cinayətkarları kimi hansının qaçqın kimi seçilmədiyini də müəyyənləşdirir. Konvensiya, həmçinin konvensiyaya əsasən verilmiş qaçqın səyahət sənədləri sahibləri üçün bəzi vizasız ...

                                               

Avropa İttifaqınin istehlakçı hüquqlarının müdafiəsinə dair qanunvericilik aktları sistemi və Aİ-da istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı müddəaların inkişafı

Avropa İttifaqının istehlakçı hüquqlarının müdafiəsinə dair qanunvericilik aktları sistemi və Aİ-da istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı müddəaların inkişafı – Aİ-nın istehlakçıların müdafiəsi sahəsində səlahiyyətləri əsasən qanunverici fəaliyyətin həyata keçirilməsindən, birbaşa Avropa standartlarında fəaliyyət göstərən vahid qayda və normaların qurulmasından ibarətdir. AB üzvlərindən milli qanunvericiliklərini uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Aİ-nın digər sahələrdə olduğu kimi, istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində qanunverici fəaliyyətini ilk növbədə onun qanunverici qurumları ...

                                     

ⓘ Tərif

Tərif - Riyazi anlayışın tərif – onun məzmunu izah edən təklif.

Tərif müxtəlif üsullarla verilə bilər:

1) Təyin olunan anlayışın məzmununun əsas anlayışların və tərifləri əvvəllər verilmiş anlayışların köməyi ilə izahıə; 2) Genetik və ya konstruktiv tərif burada təyin olunan anlayışın obyektin əmələ gəlmə qaydası göstərilir. 3) Anlayışın aksiomatik təyin olunması. Bu halda anlayış ilk anlayış kimi daxil edilir və anlayışlar arasında əlaqələr aksiomlarda ifadə olunur. Məsələn, natural ədəd anlayışı Peano aksiomlarında verilir, məsafə anlayışı metrikanın aksiomlarında verilir və s.

Riyaziyyatda qəbul edilmiş aksiomatikaya görə eyni bir anlayışa müxtəlif lakin eynigüclü təriflər verilə bilər. Bir aksiomatikada müəyyən anlayışlara tərif verilə bilər, başqa aksiomatikada həmin anlayışlar tərifsiz qəbul edilə bilər.

                                     

1. Ədəbiyyat

1. M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, "Radius nəşriyyatı", 296 səh.

2. "Azərbaycan Sovet Ensklopediyası" I-X cild, Bakı 1976-1987.