Back

ⓘ Texniki xidmət proqramları
                                     

ⓘ Texniki xidmət proqramları

Texniki xidmət proqramları - kompüterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq üçündür.

Bu proqramlar kompüterin ayrı-ayrı qurğularının normal fəaliyyətinin yoxlanmasını həyata keçirir.

                                     

1. Ədəbiyyat

  • Колесниченко О.В., Шишичин И.В. Аппаратные средства ПК – СПБ.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000
  • Таненбаум Э. Архитектура компьютера.4-е изд. - СПБ.: Питер, 2003–704 с.
  • Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб. Пособие для вузов – М.: Энергоатом изд. 1985 – 552 с.
  • Соломенчук В.Г. Аппаратные средства персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –Петербург, 2003 – 512с.
  • Hesablama maşınları və kompüterlər haqqında ümumi məlumat, R.Q. Ələkbərov, t.e.n., AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.

Users also searched:

sistem proqramları hansılardır, tətbiqi proqram təminatı,

...
...
...