Back

ⓘ İmtahan
                                     

ⓘ İmtahan

İmtahan - insanın biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi. Əsas cəhəti müəyyən dövrdən bir keçirilməsidir. Müxtəlif növ imathanlar mövcuddurlar: orta məktəb, ali məktəb, kurs, test, işə qəbul və s. Onların hamısı müəyyən dövrdə əldə edilmiş biliyin qiymətləndirilməsi üçün keçirilir.

  • hər hansı bir müəyyən fənn üzrə keçirilən yoxlama sınağı. Məsələn, imtahan komissiyası;
  • şagird və tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərini yoxlamaq üsulu. İlk dəfə eramizdan əvvəl II yüzillikdə Çində, sonralar isə dünyanın bir sıra başqa ölkələrində tətbiq edilmişdir.
                                     

1. İmtahan-yoxlama sessiyası

  • ali və ya orta ixtisas məktəblərinin tədris planında müəyyən fənn üzrə nəzərdə tutulan imtahan dövrü. Bir qayda olaraq, dərs ilində iki – qış yanvarda və yaz iyunda imtahan-yoxlama sessiyası olur. Sessiyalarda imtahanların sayı tədris planına uyğun olaraq, ali məktəblərdə.

5-dən, orta ixtisas məktəblərində isə 4-dən çox olmamaq şərti ilə müəyyən edilir.

                                     

2. İmtahan forması

Imathanların aparılması xüsusi qaydalarla tənzim olunur. Qaydalara riayət olunması ciddi tələb olunur və buna ciddi nzarət vardır. İmatahanların mövzusu və ardıcıllığı ali məktəblərin nizamnaməsi əsasında həyata keçirilir. Nəzəri imtahanlar şifahi və yazılı formada keçirilir. Həmçinin imtahanlar - qəbul, növbəti kursa keçirilmə və buraxılış imtahanlarına bölünür. Bunun vasitəsi ilə yeni qəbul edilənin, növbəti mərhələyə keçənin və tədris proqramını bitirənlərin bilikləri qiymətləndirilir.

Users also searched:

11 ci sinif buraxilis imtahani 2020, buraxılış imtahanı 2020, dim imtahan vaxtlari 2020 2021, dövlət imtahan mərkəzi sənəd qəbulu, dövlət imtahan mərkəzi,

...
...
...