Back

ⓘ Sistem
                                               

Elektromexanika

Elektromexanika – mexaniki sistemlərin elektron sistemlərlə idarə olunmasına əsaslanan sistemlərin cəmidir. Mexatronik sistemlər elektromexaniki sistem deyildir. Çünki elektromexaniki sistemlərdə heç bir proqram yoxdur, lakin proqram təminatı mexatronik sistemlər üçün əvəzedilməzdir. Məsələn, PLC tətbiqləri mexatronik sistem nümunəsidir. Liftlər elektromexaniki quruluşlara nümunədir. Liftlər həm elektrikli, həm də mexaniki tətbiqlərə malik bir sistemdir. Eskalatorlar, digər qaldırıcı və daşıma qurğuları və hətta printerlər elektromexaniki sistemlərə daxil olur. Ayrıca silah sistemlərinin ə ...

                                               

Supramolekulyar kataliz

Supramolekulyar kataliz – katalizatorun özünün və ya keçid vəziyyətinin supramolekulyar ansambl təşkil etdiyi reaksiyada sürət dəyişməsidir.

                                               

ИХП-234 aşqarı

ИХП-234 aşqarı – sulfonat tipli coxfunksiyalı polimer aşqar olub, sulfolaşmış poliizobutilenin kalsium duzunun И-12А yağında 20-25%-li məhluludur.

                                     

ⓘ Sistem

Sistem - vahidliyə doğru çox sayda bir-biri ilə bağlı obyekt və resursların birliyi. Bu birlik digər birliklərə qarşı da yönəlmiş ola bilir. Sistem mühitin daxilində obyekt və subyektlərin müəyyən zamana və müəyyən məqsədə doğru nisbi müstəqil birliyidir. Sistem - təşkil edilmiş, vahid olan, daxilində fərdilik qorunub saxlanan və bir–biri ilə sıx bağlı olan obyektlər birliyidir.

                                     

1. Mənbə

 • Петров В. История разработки законов развития технических систем 2002.
 • А. А. Богданов, Тектология: Всеобщая организационная наука, -М.: Экономика, 1989. - 304 с.
 • В. И. Николаев, В. М. Брук, СИСТЕМОТЕХНИКА: методы и приложения. - Л.: Машиностроение, 1985. - 199 с., ил.
 • Brian Wilson 2001. Soft Systems Methodology - Conceptual model building and its contribution, J.H.Wiley.
 • Система. Симметрия. Гармония / Под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева. - М.: Мысль, 1988. - 318 с.
 • А. И. Уемов, Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. - 272 с.
 • Alexander Backlund 2000. "The definition of system". In: Kybernetes Vol. 29 nr. 4, pp. 444–451.
 • Brian Wilson 1980. Systems: Concepts, methodologies and Applications, John Wiley
 • Ракутько С. А. Энергетическая оценка и оптимизация биотехнических сельскохозяйственных систем /С. А. Ракутько // Вестник РАСХН 2009 № 4.
 • Walter F. Buckley 1967. Sociology and Modern Systems Theory, New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Р.Акофф, Ф.Эммери, О целеустремленных системах. Пер. с англ. - М. Сво. радио, 1974, 272 с.
 • М.Месарович, Я.Такахара, Общая теория систем: математические основы. Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. - 311 с.
 • Robert L. Flood 1999. Rethinking the Fifth Discipline: Learning within the unknowable. London: Routledge.
 • Peter Checkland 1997. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Kenneth D. Bailey 1994. Sociology and the New Systems Theory: Toward a Theoretical Synthesis. New York: State of New York Press.
 • Beynon-Davies P. 2009. Business Information + Systems. Palgrave, Basingstoke. ISBN 978-0-230-20368-6
 • Bela H. Banathy 1997. "A Taste of Systemics", ISSS The Primer Project.
 • George J. Klir 1969. Approach to General Systems Theory, 1969.
 • Агошкова Е. Б., Ахлибининский Б. В. Эволюция понятия системы // "Вопросы философии". - 1998. - № 7. - Сс.170 - 179.

Users also searched:

hettich cad, hettich plan,

...
...
...