Back

ⓘ Elm sosiologiyası
                                     

ⓘ Elm sosiologiyası

Elm sosiologiyası - elmi fəaliyyətin sosial şərtlərini müəyyənləşdirən sektoral sosioloji intizam. Elm sosiologiyası həm elmin bir ictimai institut kimi formalaşması proseslərini, həm də elmin sosial təşkilatı və sosial funksiyalarını nəzərdən keçirir. Tədqiqat qruplarının birgə fəaliyyətinin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi mühüm rol oynayır.

Elm sosiologiyasında ilk araşdırmalar 1930-cu illərdə başlamışdır. Bunların arasında Robert Mertonun 1910-2003 "XVII əsrdə İngiltərədə elm, texnika və cəmiyyət" 1938 və "Elm və ictimai prosedur" 1937 əsərləri vardır.

                                     

1. Ədəbiyyat

  • Шереги Ф. Э., Стриханов Н. М. Наука в России: социологический анализ. Arxivləşdirilib 2020-10-01 at the Wayback Machine - М.: ЦСП, 2006.
  • Малкей М. Наука и социология знания = Science and the sociology of knowledge. / Пер. с англ. А. Л. Великовича. - М.: Прогресс, 1983. - 253 с.
  • Гилберт Дж. Н., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социальный анализ высказываний ученых = Opening Pandoras box: a sociological analysis of scientists discourse. / Пер. с англ. М. Бланко, вст. ст. В. П. Скулачёва, общ. ред. и послесл.А. Н. Шамина и Б. Г. Юдина. - М.: Прогресс, 1987. - 269 с.
  • Григорьев В. Е. Социология науки: учебник. - СПб, 2011.
  • Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы / Отв. ред. И. С. Тимофеев. - М., 1988.
  • Чепуренко А. Ю., Шереги Ф. Э., Шувалова О. Р., Обыденнова Т. Б. Российская наука в новых условиях: роль зарубежных фондов Arxivləşdirilib 2020-10-01 at the Wayback Machine // Мир России. - 2005. - Т. XIV. - № 4. - С. 138 - 161.