Back

ⓘ Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası
Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası
                                     

ⓘ Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası

Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası - 1963-cü ildə, Türkiyədə planlı iqtisadiyyat dövrünün başlanğıcında qurulmuşdur. Quruluş mərhələsində ən fundamental vəzifələri, xüsusilə təbiət elmlərində təməl və tətbiqli akademik araşdırmaları dəstəkləmək və gənc araşdırmaçıları təşviq etmək, etina etdirmək idi. Bu vəzifələri yerinə gətirə bilmək məqsədiylə, təməl elmlər, mühəndislik, tibb, əkinçilik və heyvandarlıq sahələrində dörd araşdırma qrupu ilə Elm Adamı Yetişdirmə Qrupu yaradılmışdır.

                                     

1. Siyasət

Təşkilat, Türkiyədə müsbət elmlərdə araşdırma və inkişaf etdirmə fəaliyyətlərini ölkə inkişafındakı prioritetlərə görə inkişaf etdirmək, etina etdirmək, təşkil etmək və koordinasiya etmək; mövcud elmi və texniki məlumatlara çatmaq və çatılmasını təmin etmək məqsədi güdməkdədir.

                                     

2. Vahidlər

2007 etibarı ilə təşkilatın bünyəsində saxladığı vahidlər:

 • Beynəlxalq Əlaqələr Dairə Başçılığı UİDB
 • Araşdırma Dəstək Proqramları Başçılığı ARDEB
 • Texnologiya və Yenilik Dəstək Proqramları Başçılığı TEYDEB
 • Elm, Texnologiya və Yenilikçilik Siyasətləri Dairə Başçılığı BTYPD
 • Elm İnsanı Dəstəkləmə Dairə Başçılığı BİDEB
 • Təşkilati İnkişaf Vahidi KGB
 • Elm və Cəmiyyət Dairə Başçılığı
                                     

3. Mərkəz və institutlar

Tədqiqat-işləmə qurumları

 • Türkiyə Sənaye İdarəetmə İnstitutu TÜSSİDE – Gebze
 • TEKSEB və Texnopark – Gebze
 • Çukurova Müasir Əkinçilik Texnologiyaları Tədqiqat İnstitutu ÇİTTAGE – Adana
 • Milli Elektronik və Kriptoloji Tədqiqat İnstitutu UEKAE – Gebze, Ankara
 • Müdafiə Sənayesi Tədqiqat və İşləmə İnstitutu SAGE – Ankara
 • Milli Metrologiya İnstitutu UME – Gebze
 • Fundamental Elmlər Tədqiqat İnstitutu Fəza Gürsey İnstitutu TBAE – İstanbul
 • Marmara Tədqiqat Mərkəzi MAM
 • Kosmik Texnologiyalar Tədqiqat İnstitutu UZAY – Ankara
                                     

4. Nəşrlər

Təşkilat, Türkiyədə elmi məşhurlaşdırmaq və insanları şüurlandırmaq məqsədi ilə üç ədəd aylıq məşhur elm jurnalı və illik təxminən 20 ədəd məşhur elm kitabı nəşr etməkdədir. Tübitak Məşhur Elm Kitabları

                                     

5. Köməklər

Təşkilat gərək lisans təhsili və gərək də sonrasındakı işləri üçün T. C. yurddaşlarına maddi qaynaq təmin etməkdədir. 2005 ÖSSdə ilk 5000ə girən şagirdlərə, fizika, kimya, biologiya, molekulyar biologiya və genetik, riyaziyyat, sosioloji, iqtisadiyyat, psixologiya, fəlsəfə və tarix hissələrindən birinə yerləşmələri halında, aylıq 250 YTL qarşılıqsız təqaüd verilmişdir. 50i aşan növü olan TÜBİTAK təqaüdləriylə əlaqədar miqdarlar və müraciət şərtləri kimi detallar təşkilatın şəbəkə səhifəsindən öyrənilə bilər.

Ayrıca, doğrudan Türkiyədəki elm ictimaiyyətinə xitab edən 12 ədəd hakimli Elmi Jurnal çıxartmaqdadır.