Back

ⓘ Kainat
                                               

Kainat

Kainat - zaman, məkan və onların bütün tərkib hissələrini əhatə edir. Kainata planetlər, təbii peyklər, cırtdan planetlər, ulduzlar, qalaktikalar, qalaltikalararası boşluqlar, ən kiçik subatom zərrəciklər və bütün materiya və enerji daxildir. Müşahidəolunan kainat ın diametri hal-hazırda 28 parsek və ya 93 milyard işıq ilidir. Kainatın ölçüləri məlum deyil və sonu olub-olmadığı bilinmir. Müşahidələr və fiziki nəzəriyyələrin inkişafı kainatın tərkibi və təkamülü barədə nəticə çıxarmağa imkan verib. Ulduzlar kainatın müşahidə edilən hissəsindəki cisimlərdir. Hər böyük qalaktikada təqribən bi ...

                                               

Stasionar Kainat nəzəriyyəsi

"Stasionar" və ya "sonsuz" və ya "statik sonsuz" kainat olaraq da adlandırılan statik bir kainat, kainatın həm spatially sonsuz, həm də temporally sonsuz olduğu bir kosmoloji modeldir və kosmik nə genişlənir, nə də müqavilədir. Belə bir kainatın fəza qıvrımları yoxdur; yəni "düz" və ya "Öklidyan" deməkdir. Statik bir sonsuz kainatın ilk olaraq Thomas Digges tərəfindən təklif edildi. Albert Eynşteyn, bu modelin fərqli olaraq, 1917-ci ildə Ümumi Seçim nəzəriyyəsində Kosmoloji baxımdan onun 1917-ci ildə seçdiyi kosmologiya kimi müvəqqəti olaraq sonsuz, lakin spatially sonlu model təklif etmiş ...

                                               

Kainat Abdullayev

Kainat Məhəmmədəli oğlu Abdullayev - Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri. 2013-cü ildə Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində ermənilərin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olub.

                                               

Kainat modelləri

Kainatın infişafının ümumi qanunauyğunları kosmoloji modellərin qurulmasına imkan verir. 0.Kainat sinqulyar haldadır. Böyük partlayış. 10-43 san.on üstü 43 oxuyun sonra. Plank dövrü erası. Plank anı, bu zaman qravitasiya qarşılıqlı təsiri ayrılır. Bu vaxt Kainatın ölçüsü 10-35 м on üstü 35 olmuşdu, buna Plank uzunluğu deyilir. 10-37 san. müddəti kainatın infilyasiya genişlənməsi adlanır 10-35 san. on üstü 35 Böyük birləşmə erası: Güclü və elektrozəif qarşılıqlı təsirlər ayrılır. ayrılması. 10-12 san on üstü 12 - Zəif qarşılıqlı təsir tamamilə ayrılıb başa çatır. Qarşılıqlı təsirlərin ayrıl ...

                                               

Kosmologiya

Kosmologiya ayrı-ayrı göy cisimləri və onların sistemlərini deyil, bütövlükdə Kainatın quruluşu və inkişafını öyrənən elm sahəsidir. Kosmologiya sözü sözlərindən yaranmışdır.

                                               

Böyük çöküş

Böyük Çöküş - nəzəriyyəsi Big Bangdən sonra genişləyən kainatı getdikcə sürətlənərək içinə çökəcəyini irəli sürən nəzəriyyədir. Nəzəriyyəyə görə bu çöküş kainat bütün kütləsini itirib sonsuz sıxlıqdakı bir nöqtəyə çevrilənə qədər davam edəcək.Kainatın yaradılışı Big Bang adlandırılan böyük partlama ilə başlamışdır və o zamandan bəri kainat genişləyir. Alimlər kainatın kütləsinin kafi miqdara çatdığında, cazibə qüvvəsi səbəbi ilə bu genişləmənin dayanacağını və bunun kainatın öz içinə çökməyə, büzülməyə başlamasına səbəb olacağını bildirirlər. Alimlər büzülən kainatın sonunda" Big Crunch” B ...

                                               

Astronomiya

Astronómiya - göy cismi, ulduz və "nomos" qanun) - hərfi mənada göy cisimləri, ulduzlar, geniş mənada isə Kainat obyektləri və bütövlükdə Kainat haqqında elmdir. Yer, Ay, başqa böyük planetlər və onların peykləri, kometlər, kiçik planetlər, meteorlar və meteroitlər, planetlərarası kosmik fəza, Günəş, ulduzlar və onların sistemləri, qalaktikalar, ulduzlararası və qalaktikalararası mühit, müxtəlif relyativist obyektlər "Kainat obyektləri" adlanır. Bu obyektlərin bütöv çoxluğu isə Kainatdır. Başqa sözlə desək Astronomiya- Səma cisimlərini, onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və ...

                                               

Əl-Əzim

Əl-Əzim - Allahın adlarından biri. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Onundur! O, hər şeydən ucadır, hər şeydən uludur! Şura Surəsi, 4 Allahın böyüklüyü və əzəməti şübhəsiz bir insanın anlayışının çox üstündədir. Lakin insan yenə də öz ağılının sərhədləri daxilində Allahın nə qədər güclü və qüdrətli olduğunu görə bilər, anlaya bilər. Çünki bütün kainat Allahın böyüklüyünü göstərən saysız örnəklə doludur. İnsan yalnız içində yaşadığı dünyanı bir az araşdırsa, hər şeyi yaradan Allahın əzəmətini hiss edəcək. Ağırlığı tonlarla olan buludları daşıyan səma, min metrlərlə yüksəyə uzanan dağlar, iç ...

                                               

Kainatın Fridman modeli

Fridman nəzəriyyəsi - kainatın inkişaf istiqamətinin təyini üçün istifadə olunan nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə əsasən Kainatın sıxlığının verilmiş qiymətində Kainat ya məkana görə sonsuz, ya da sonlu ola bilər.

                                               

Əl-Bəri

Əl-Bəri - Allahın adlarından biri. O, hər şeyi yaradan, yoxdan var edən, hər şeyə surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar əsmayi-hüsna ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! Həşr Surəsi, 24 Yaşadığımız kainat ilə əlaqədar hər şeydə bir tarazlıq və ahəngə rast gələrik. Xüsusilə elm sahəsində yeni inkişaflar yazılıb bu günə qədər bilinməyən bir çox detal ortaya çıxdıqca, bu tarazlıq və ahəng daha da dəqiqləşməkdədir. Görünən odur ki, kainat üzərində var olan hər sistem Üstün Bir Ağlın dizaynıdır. ...

Nazim Pişyari
                                               

Nazim Pişyari

1968-ci il avqustun 26-da Lənkəranda anadan olub. 1985-cı ildə Bakı şəhəri 26 saylı orta musiqi məktəbinin klassik gitara və ümumi fortepiano şöbəsini bitirib. 1988-1991-ci illərdə Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında fərdi qaydada vokal dərsləri alıb. 1990-cı ildən peşəkar səhnədədir. 1994-cü ildə İsveç və Norveçdə qastrol səfərlərində olub. 1995-ci ildə "Kainat" qrupunu yaradıb. 1998-ci ildə "Kainat" qrupuyla Almanıyanın bir sıra şəhərlərində qastrolda olub.