Back

ⓘ Obyektlər
                                               

Transneptun obyektlər

Transneptun obyektlər - Transneptun obyektlər - Günəş sistemində Neptunun orbitinin xaricində yerləşən hər hansı bir kiçik göy cismidir. Bura OORT buludundakı cisimlər, eləcə də Pluton və digər cisimlər daxildir. OORT buludu Günəşdən 50-100 min a.v. uzaqlığında yerləşən kürə şəklində komet bulududur. Elmə məlum ilk Transneptun obyekt olan Pluton 1930-cu ildə aşkar edilib. Kəşf edildiyi gündən 2006-cı ilədək Günəş sisteminin doqquzuncu planeti hesab edilmişdir. Pluton Günəşdən ən uzaqda olan böyük planet hesab edilirdi. Orbiti olduqca sıxılmış olduğuna görə bəzən o Günəşə Neptundan yaxın ye ...

                                               

Kadastr

Kadastr - rəsmi orqanların, yaxud idarələrin siyahısı, reyestri; ora hər hansı obyekt və hadisənin sistemləşdirilmiş məlumatların cəmi, onların keyfiyyət və kəmiyyətləri daxil olur. Müvafiq obyektlər üzərində dövri və ardıcıl müşahidələr aparmaqla tərtib olunur. Kadastra həmçinin müvafiq obyekt və hadisələrin istifadəsi, mühafizəsi və s. daxil edilir. Aşağıdakı obyektlər üçün kadastr tərtib olunur: su, torpaq, iqlim, meşə, landşaft, mineral resurslar, tibbi, bioloji, xüsusi mühafizə olunan obyektlər və ərazilər, sənaye ovçuluğu, rekreasiya və s.

                                               

Rəqəmli obyektin identifikatoru

Rəqəmsal obyektin identifikatoru kimi də işlədilir digital object identifier, DOI) - şəbəkədə obyekt haqqında informasiyanın standart işarələməsi. Elektron sənədin DOI-də saxlanılan məlumatı onun yerləşdiyi yeri və digər məlumatları əks etdirir, onun adı, obyektin digər identifikatorları

                                               

Göy cismi

Astronomik Cisim Və Ya Göy cismi müşahidə olunan kainatdakı cisimlərin ümumi adıdır. Astronomiyanın qolu olan morfologiya bu obyektləri araşdırır. Göydəki cisimlərin bir hissəsi hərəkətsizdir, digərləri isə öz orbitlərində fırlanır. Müşahidə oluna Bilən kainatdakı ən böyük astronomik obyekt VY Canis Majorisdir. Yer kürəsindən 7 oktrilyon dəfə çoxdur. Nebula dumanlıq və supernova qalıqları xaricindəki astronomik cisimlər, özləri ətrafında fırlanarkən cazibə qüvvəsinə görə aşağı düşmürlər. Bir ulduzun ətrafında dövr edən kütləvi səma cisimlərinə planet, Planetlər ətrafında dövr edən kiçik gö ...

                                               

SIMBAD

SIMBAD - Günəş sistemindən kənarda yerləşən obyektlər barədə olan astronomik bir məlumat bazası. Strasburq Astronomiya Məlumat Mərkəzi tərəfindən saxlanılır. SIMBAD, 1979-cu ilə qədər Meudon Kompüter Mərkəzində mövcud olan Stellar İdentifikasiyaları və Biblioqrafik Yay indeksi birləşdirərək yaradılmış və sonra digər kataloqlar və akademik ədəbiyyatdan əlavə mənbə məlumatları ilə genişlənmişdir. Version 2 kimi tanınan ilk onlayn interaktiv versiyası 1981-ci ildə hazırlanmışdır. C dilində inkişaf etdirilən və Strasburq Rəsədxanasında UNIX stansiyalarında çalışan Version 3, 1990-cı ildə burax ...

                                               

Topoqrafik xəritə

Topoqrafik xəritə - iri miqyasda tərtib olunan coğrafi xəritə. Xəritə vərəqində kartoqrafik təsvirin, əlavə məlumatların və başqa elementlərin yığcam şəkildə yerləşdirilməsinə xəritənin kompanovkası deyilir. Obyektlər topoqrafik xəritələrdə aşağıdakı kimi müxtəlif rənglərlə və işarələrlə təsvir olunur: Bitki örtüyü yaşıl rənglə hətta meşənin çeşidi qurumuş, cavan və s. tərkibi enli iynəyarpaq şərti işarələrlə, meşədə üstünlük təşkil edən ağacların adı isə ixtisarla verilir); Qrunt işarələri topoqrafik xəritələrdə bataqlığın, şoranlığın və qumluqların şərti işarələri ilə göstərilir. Su obye ...

                                               

Maqnetizm

Maqnetizm fiziki fenomen olub, maqnit, maqnitləşmiş obyektlər və hərkətli elektrik yükləri arasında qüvvə münasibətini əks etdirir. Bu münasibət bir tərəfdən bu obyektlər tərəfindən yaradılan, digər tərəfdən onların özlərinə təsir edən maqnit sahəsində baş verir. Maqnetizmin yaranma formaları ümumi şəkildə elektrik yüklərinin hərəkətinə və ya elementar hissəciklərin maqnit momentinə gətirilir. Maqnetizm fizikada elektromaqnetizmin tərkib hissəsidir. Maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı münasibətinə görə maddələr bölünürlər: Paramaqnitlər, sıfır olmayan lokal maqnit momentlərinə malikdirlər. Onlar ...

                                               

UNESCO-nun siyahısına salınmış Rusiyada yerləşən obyektlər

2019-cu ilə YUNESKO Ümumdünya İrsi siyahısında təsvirdə "Rusiya Federasiyası" nişanlı 29 maddə mövcuddur, bu ümumi sayın 2.6% -ni təşkil edir. Mədəniyyət meyarlarına görə siyahıya 18 obyekt daxil edilmişdir, onlardan 7-si insan dahisinin şah əsəri, 11 obyekt təbii meyarlara görə, onlardan 4-ü müstəsna gözəllik və estetik əhəmiyyətə malik təbiət hadisələri kimi qəbul edilmişdir. 2017-ci ildə Rusiya Ümumdünya İrs Saytlarının ümumi sayına görə dünyada 9-cu, təbii ərazilərin sayına görə 4-cü yerdədir. Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilən qədim Hersones Tavriçes şəhəri və təsviri yerində "Ukra ...

                                     

ⓘ Obyektlər

  • Transneptun obyektlər - Transneptun obyektlər TNO - Günəş sistemində Neptunun orbitinin xaricində yerləşən hər hansı bir kiçik göy cismidir. Bura OORT
  • obyektlər - Kosmosda yerləşən əlçatmaz obyektlər Göy cisimlərinə kometlər, planetlər, meteoritlər, asteroidlər, ulduzlar və digər bu kimi obyektlər aid
  • Aşağıdakı obyektlər üçün kadastr tərtib olunur: su, torpaq, iqlim, meşə, landşaft, mineral resurslar, tibbi, bioloji, xüsusi mühafizə olunan obyektlər və ərazilər
  • informasiyanın standart işarələməsi adətən, elektron sənədlər və ya rəqəmsal obyektlər üçün zəruri deyil Elektron sənədin DOI - də saxlanılan məlumatı onun yerləşdiyi
  • yarandığı üçün belə adlandırılmışdır. Türkiyə ərazisində də eyniadlı coğrafi obyektlər qeydə alınmışdır. Güloğlular türbəsi Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik
  • uzaqdakı bir göy cismi yalnız nəhəng teleskoplarla görülə bilər. Astronomik obyektlər bir - birini təşkil edə bilər. Məsələn, ulduzlar supernova partlayışına
  • yaxınlığında Axundlu qobusu, Axundlu dağı, Axundlu qəbiristanı adlı coğrafi obyektlər də var. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti İki cilddə. I
  • Bibliography for Astronomical Data - Günəş sistemindən kənarda yerləşən obyektlər barədə olan astronomik bir məlumat bazası. Strasburq Astronomiya Məlumat
  • deyilir. Obyektlər topoqrafik xəritələrdə aşağıdakı kimi müxtəlif rənglərlə və işarələrlə təsvir olunur: Su obyektləri hidroqrafik obyektlər göllər
  • maqnit, maqnitləşmiş obyektlər və hərkətli elektrik yükləri arasında qüvvə münasibətini əks etdirir. Bu münasibət bir tərəfdən bu obyektlər tərəfindən yaradılan
Göy cisimləri
                                               

Göy cisimləri

Göy cisimləri və ya astronomik obyektlər - Kosmosda yerləşən əlçatmaz obyektlər. Göy cisimlərinə kometlər, planetlər, meteoritlər, asteroidlər, ulduzlar və digər bu kimi obyektlər aid edilir. Göy cisimlərini öyrənən elm astronomiya adlanır. Göy cisimlərinin ölçüsü müxtəlifdir. Onlar arasında nəhəng, eləcə də çox kiçik ölçülərə malik olanlar var. Ən böyük ölçülərə malik olanlar ulduzlar, ən kiçikləri isə meteoritlərdir. Göy cisimlərini xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif sistemlərdə birləşdirirlər.

Güloğlular
                                               

Güloğlular

Güloğlular Bərdə r-nunun eyniadlı i.ə.v də kənd. Qarabağ düzündədir. Əsli Gülüoğlulardır. Yaşayış məntəqəsi gülüoğlular nəslinin məskunlaşması nəticəsində yarandığı üçün belə adlandırılmışdır. Türkiyə ərazisində də eyniadlı coğrafi obyektlər qeydə alınmışdır.

Axundlu
                                               

Axundlu

Axundlu Ağsu rayonunda kənd. Şirvan düzündədir. Etnotoponimdir. Yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında Axundlu qobusu, Axundlu dağı, Axundlu qəbiristanı adlı coğrafi obyektlər də var.