Back

ⓘ Siyasət
                                               

Siyasət

Siyasət - dövlət hakimiyyətinin əldə edilməsi, qorunub saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı fəaliyyət sahəsi. Siyasi fəaliyyət müxtəlif sosial qruplar, siniflər və dövlətlər arası münasibətlər üzərində qurulur. Hakimiyyət problemi ilə bağlı olan hər hansı bir fəaliyyət siyasi xarakter daşıyır. Siyasət cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində yaranır və o xüsusi mülkiyyətə əsaslanan istehsal formalarının, sosial strukturun, mədəni mədəniyyətin formalaşdığı dövrdə təşəkkül tapmışdı. Müxtəlif sosial qruplar öz mənafelərini qoruyub saxlamaq üçün xüsusi idarəetmə aparatını yaradırlar. ...

                                               

Siyasət Mustafayev

Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Siyasət Mustafayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində savaşıb. Siyasət Mustafayev sentyabrın 28-də şəhid olub. Ağdaş rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Siyasət Mustafayev ö ...

                                               

İqtisadi siyasət

iqtisadi siyasəti - hökümətin vergi səviyyələrini, dövlət büdcələrini, pul kütləsini və faiz dərəcələrini, habelə əmək bazarını, milli mülkiyyəti və dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin bir çox digər sahələrini təyin etmək sistemlərini əhatə edir. İqtisadi siyasət amillərinin əksəriyyətini hökumətin vergi və xərcləmə ilə əlaqədar hərəkətlərini və ya mərkəzi bankın pul kütləsi və faiz nisbətləri ilə əlaqəli hərəkətlərini nəzərdən keçirən maliyyə siyasətinə bölmək olar. Bu cür siyasətlər tez-tez Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Dünya Bankı kimi beynəlxalq qurumlardan və siyasi inanclardan və s ...

                                               

Büdcə-vergi (fiskal) siyasəti

İqtisadiyyat və siyasət elmində fiskal siyasət dövlət gəlirlərinin və xərclərinin köməyi ilə iqtisadiyyata təsir etmək üçün istifadə olunur. Keyns iqtisadi məktəbinə görə, dövlət vergilərin səviyyəsini və xərclərini dəyişdikdə bu məcmu tələbə və iqtisadi aktivliyə təsir göstərir. Fiskal siyasət biznes tsikllərində dəyişikliklər baş verdikdə iqtisadiyyatı sabitləşdirmək üçün tətbiq edilir. Fiskal siyasətin iki əsas aləti olan vergilər və dövlət xərcləri dəyişdikdə, bu aşağıdakı makroiqtisadi göstəricilərə təsir edir: Məcmu tələb və iqtisadi aktivliyin səviyyəsi ; Gəlirlərin bölgüsü. Yığım v ...

                                               

Pul-kredit (monetar) siyasəti

Monetar siyasət - zamanı iqtisadiyyat pul və onun alətləri vasitəsilə idarə edilir və tənzimlənir. Monetar siyasətdən XIX əsrlərin sonlarından etibarən istifadə edilməyə başlanılıb. Bu siyasət faiz dərəcəsinin iqtisadiyyata təsirinə əsaslanır və borc götürülən pulun qiymətini və pulun məcmu təklifini dəyişir. Monetar siyasət bunları idarə etmək üçün müxtəlif alətlərdən istifadə edir ki, bu da iqtisadi artıma, inflyasiyaya, işsizliyə və məzənnəyə təsir göstərir. Belə ki, əgər valyutanın buraxılışı bir mərkəzdən həyata keçirilirsə və ya iqtisadi subyektlər üçün pulu təmin edən bankların mərk ...

                                               

Xarici siyasət

Xarici siyasət digər dövlətlərin davranışına təsir göstərmək və ya öz davranışını beynəlxalq mühitə uyğunlaşdırmaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi fəaliyyətlər sistemidir. Xarici siyasətin başlıca məqsədi milli maraqların müdafiəsidir. Xarici siyasətin həyata keçirilməsinin bir çox vasitələri mövcuddur ki, onların içində ən əhəmiyyətlisi diplomatiyadır. Müharibələr də xarici siyasətin həyata keçirilmə vasitələrindəndir. Xarici siyasətin təbiətinə beynəlxalq münasibətlər elmində müxtəlif fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bir yanaşma belə hesab edir ki, dövlətin xarici siyasəti onun daxili siyasət ...

                                     

ⓘ Siyasət

 • Siyasət - dövlət hakimiyyətinin əldə edilməsi, qorunub saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı fəaliyyət sahəsi. Siyasi fəaliyyət müxtəlif sosial
 • Siyasət Akif oğlu Mustafayev 2 may 1996 Ağdaş rayonu, Azərbaycan - 27 sentyabr 2020 Tərtər rayonu, Azərbaycan - Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kiçik
 • Ekolojı siyasət ing. Environmental policy, rus. Экологическая политика - McCormick, John - Environmental Policy in the European Union. The European
 • bir çox digər sahələrini təyin etmək sistemlərini əhatə edir. İqtisadi siyasət amillərinin əksəriyyətini hökumətin vergi və xərcləmə ilə əlaqədar hərəkətlərini
 • Daxili siyasət - dövlət siyasətinin ölkə sərhədləri daxilində olan bütün problem və fəaliyyətlərə qanunlar, hökumət proqramları, inzibati qərarlar və
 • İqtisadiyyat və siyasət elmində fiskal siyasət dövlət gəlirlərinin və xərclərinin köməyi ilə iqtisadiyyata təsir etmək üçün istifadə olunur. Keyns iqtisadi
 • Monetar siyasət ing. Monetary policy - zamanı iqtisadiyyat pul və onun alətləri vasitəsilə idarə edilir və tənzimlənir. Monetar siyasətdən XIX əsrlərin
 • Xarici siyasət digər dövlətlərin davranışına təsir göstərmək və ya öz davranışını beynəlxalq mühitə uyğunlaşdırmaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi fəaliyyətlər
 • fikirləri öyrənən elm sahəsidir. Siyasi fəlsəfənin tədqiq etdiyi mövzulara siyasət azadlıq, ədalət, mülkiyyət, hüquqlar, qanunlar və səlahiyyət sahibləri
 • Yaşıl siyasət - ekologiya və ətraf mühitin qorunmasına önəm verən, şiddətə qarşı və cəmiyyətdə ədaləti müdafiə edən prinsiplər üzərində qurulmuş ideologiya
 • Türkiyədə siyasət - Türkiyə dövlətinin içində mövcud olan siyasi münasibətlər və siyasi tənzimləmə.
Ekoloji siyasət
                                               

Ekoloji siyasət

McCormick, John - Environmental Policy in the European Union. The European Series - Palgrave, 2001 - ISBN 0333772040 Norman J Vig, Michael E Kraft - Environmental policy: new directions for the twenty-first century - D.C. CQ Press, 2003 - ISBN 1568025203 Dieter Helm - Environmental policy: Objectives, instruments, and implementation - Oxford University Press Distribution Services UK, 2000 - ISBN 019924135X Jane Roberts - Environmental policy - Routledge, 2004 - ISBN 0415198860

                                               

Daxili siyasət

Daxili siyasət - dövlət siyasətinin ölkə sərhədləri daxilində olan bütün problem və fəaliyyətlərə birbaşa aid olan hissəsi. Bu, hökumətin dünya siyasətində olan maraqlarını ifadə edən xarici siyasətdən fərqlidir. Daxili siyasət biznes, təhsil, enerji, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, hüquq-mühafizə, maliyyə və vergilər, təbii ehtiyatlar, sosial təminat və şəxsi hüquq və azadlıqlar kimi geniş sahələri əhatə edir.

Birinci xanım
                                               

Birinci xanım

Birinci xanım və ya birinci ledi, - bəzi ölkələridə dövlət başçısı seçilmiş şəxsin həyat yoldaşının qeyri-rəsmi titulu. Bu ifadə adətən baş nazir və ya hökumət başçısı üçün işlədilmir.

                                               

Bitərəf siyasətçi

Bitərəf siyasətçi və ya Partiyasız - heç bir siyasi partiya mənsubiyyəti olmayan şəxs. Bu ifadə SSRİ dövründə daha çox istifadə olunurdu. Bu müxtəlif anketlərdə partiya mənsubiyyəti bəndinin olması ilə əlaqədar idi və Sov.İKP və ya ÜİLKGİ-nin üzvü olmayanlar üçün "partiyasız" sözü işlədilirdi.

                                               

Blankizm

Blankistlər - fransız inqilabçısı, utopik-kommunist Lui Oqüst Blankinin ardıcıllarına deyilir. Blankistlər sinifsiz kommunizm cəmiyyəti yaratmağı öz qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Onlar hesab edirdilər ki, öz ideallarını sinfi mübarizə yolu ilə deyil, bir ovuc qəsdçilər tərəfindən edilən siyasi çevrilişin köməyi ilə həyata keçirə bilərlər.

Bürokrat
                                               

Bürokrat

Bürokrat bir dövlət orqanında işləyən ali məqamlı məmurdur. Siyasətçilərdən fərqli olaraq vəzifəyə seçki ilə yox, təyinatla gəlirlər. Ən yüksək rütbəli bürokratlar; müşavirlər, səfirlər, konsullar, qubernatorlar, attaşeler, kaymakamlar, şöbə müdirləri və SEE rəhbərləridir. Ali məqamlı məmur olsa da, bir çox dövlət işçisindən daha çox ön sıralarda olmaq potensialına malikdir. Türkiyədə bürokratlara nümunələr: İl Təhsil Müdiri - İl Sağlamlıq Müdiri - Vali - Müşavir - Kaymakam

                                               

Doktrina

"Congregation for the Doctrine of the Faith". Ewtn.com. İstifadə tarixi: 2013-03-07. "Congregation for the Doctrine of the Faith Roman Catholic Church - Britannica Online Encyclopedia". Britannica.com. İstifadə tarixi: 2013-03-07.

                                               

Ekspropriasiya

Ekspropriasiya - sosial-tarixi mənada bir sinif tərəfindən başqa bir sinfin mülkiyyətinin icbari, zorakılıq yolu ilə qəsb edilməsidir. Termin daha çox marksist siyasi-iqtisadında işlənir.

                                               

Emissar

Emissar - başqa ölkəyə müəyyən qeyri-rəsmi tapşırıqla göndərilən dövlət, təşkilat və ya kəşfiyyat orqanlarının nümayəndəsi.

Hegemoniya
                                               

Hegemoniya

Hegemoniya - bir sinfin başqa siniflərə görə və ya hər hansı bir dövlətin başqa dövlətdən üstün olmasına, rəhbərliyinə, rəhbər roluna deyilir.